EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Kassaris

20.04.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Kassaris.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo

Protokoll:

1. ROMAANIKA, s. 02.06.2015, mära, hiirjas, i. Rellu, e. Vigurvänt, ei. Vigur, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 139 – 167 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7 7 7 7 7 49
A.M. 7 7 7 7 7 7 7 70,00%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline ja raskepärasem eesti tõugu hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, madal kaela liitumine, lühike kael, lühike ja madal turi ning pikk nimme. 3. Esi ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on piisava rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav jääb täna seotuks. 6. Galoppi jääb raskepäraseks, puudub hea rütm, tasakaal ja impulss.

2. ARMORA, s. 10.05.2014, mära, kollane, i. Aramis, e. Ami, ei. Aroon, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 146 – 176 – 17,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 7 7 7 8 7,5 8 52,5
A.M. 8 7 7 7 8 7,5 8 75,00%

1. Märgatava araabia hobuse mõjutustega eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kongus pea, keskmise pikkusega kael, lühike ja kõrge turi ning pikk nimme. 3. Esi- ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on piisava rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajala tõukega. 6. Galoppi ei ole väga hea rütmiga, kiirustab veidi. 7. Muidu meeldiv ja töökas mära.

3. RÜTMIKA, s. 11.05.2014, mära, hõbemust, i. Rellu, e. Ritma, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 141 – 174 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 6,5 7,5 7 7 7 49
A.M. 7 7 6,5 7,5 7 7 7 70,00%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline ja väiksemakasvuline eesti tõugu hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, lühike kael, püstine piht ja keskmise suurusega pikk turi. 3. Esijalgade seis hea ja tagajalgade seis saabeljalgne. Väikesed kanna- ja randmeliigesed ning veidi nööritud kämmal. 4. Samm on piisava rütmiga ja tasakaalus, aga jääb kitsaks. 5. Traav jääb täna lühikeseks ja seotuks. 6. Galoppi jääb raskepäraseks, aga on hea jalgade tööga.

4. RELLUTIINA, s. 07.06.2014, mära, hõbemust, i. Rellu, e. Rikoliina, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 138 – 176 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 7 7 7 6,5 6,5 7 49
A.M. 8 7 7 7 6,5 6,5 7 70,00%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega kael, püstine piht ja kõrge sabaasetus. 3. Lühem esijalg. Jalgade seis hea. 4. Samm on piisava üleastumisega. 5. Traav on õlast seotud ja jääb lühikeseks. 6. Galopp võiks olla parema rütmi ja tasakaaluga. Eelistab galoppi. 7. Juttselgne eesti hobune.

5. RUTAK, s. 01.06.2015, ruun, hõbemust, i. Rellu, e. Renathera, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 132 – 174 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 8 7 8 7 7 7 52
A.M. 8 8 7 8 7 7 7 74,29%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Kerge pea, hea pea-kaela liitumine ning hea ülaliin. 3. Jalgade seis hea. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ning hea üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb õlast veidi seotuks. 6. Galopp on hea rütmi ja tasakaaluga. 7. Hiirjageeniga eesti hobune.

6. ARIIVA, s. 15.06.2016, mära, valkjaskollane, i. Aramis, e. Riburvänt, ei. Rellu, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 130 – 160 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7 7 7 7 7 49
A.M. 7 7 7 7 7 7 7 70,00%

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga tõutüüpiline ja väikesekasvuline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Madal kaela liitumine, keskmise suurusega rind, lühike turi, pikk sirge selg ja pikk nimme. 3. Piisava suurusega kabjad. Jalgade seis hea. Väikesed kannaliigesed ja lühikesed sõrgatsid. 4. Samm on rütmikas ja piisava üleastumisega. 5. Traav võiks olla elastsem. Hea jalgade tööga. 6. Galopp jääb täna pingesse.

7. RAUDRELLU, s. 15.07.2015, ruun , hõbemust, i. Rellu, e. Raudne Leedi, ei. Raua Roobert, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 141 – 173 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  6 7 7 8 8,5 6,5 7 50
A.M. 6 7 7 8 8,5 6,5 7 71,43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. 2. Pikk ja raskepärane pea, lai rind, püstine massivne piht ja madal pikk turi. 3. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis sirge. Väikesed kannaliigesed. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav on elastne ja lennukas, ülesmäge impulsiga ja aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp jääb täna pingesse ja jookseb sirgete jalgadega. 7. Üllatavalt kerge liikumisega veel arenev hobune.
 

8. ROBERTA, s. 19.06.2017, mära, kollane, i. Rannik, e. Aisa, ei. Aramis, kasv. Mereliiva Talu OÜ ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 142 – 204 – 19,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 8 7 7 7,5 8 8 53,5
A.M. 8 8 7 7 7,5 8 8 76,43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge, ilmekas ja veidi kongus pea, lühike kael. Hetkel tagakõrge. 3. Jalgade seis hea. Piisava suurusega kannaliigesed ja lühikesed sõrgatsid. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav samuti hea rütmiga ja tasakaalus, aga tagant kitsas. 6. Galopp hea rütmiga, aga jookseb sirge tagajalaga. 7. Väga hästi arenenud mära.

9. VALLEN, s. 15.04.2015, ruun, helevõik, i. Viks, e. Akeliina, ei. Aksel, kasv. OÜ LAL Merii ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 150 – 182 – 19,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7 8 8 7,5 8 52,5
A.M. 7 7 7 8 8 7,5 8 75,00%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise pikkusega kael ja kõrge piisava pikkusega turi. 3. Jalgade seis hea, püstine pöid ja lühikesed sõrgatsid. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ja aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp jääb veidi pingesse.

10. ARHELAOS, s. 05.07.2016, ruun, hall, i. Aramis, e. Roositar, ei. Raua Roobert, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 138 – 165 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 6,5 7,5 7 7 7 7 49
A.M. 7 6,5 7,5 7 7 7 7 70,00%

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, püstine piht ja pikk madal turi. 3. Esi- ja tagajalgade seis hea, piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Piisava suursega kabjad. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav hea rütmiga, aga jääb veidi seotuks. 6. Galopp jääb samuti seotuks. 7. Arenev noor hobune.

11. RADAMANTUS, s. 20.06.2016, ruun, kõrb, i. Reio, e. Arabella Aramise Tütar, ei. Aramis, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 145 – 180 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 7 6,5 7 8 7 8 51,5
A.M. 8 7 6,5 7 8 7 8 73,57%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas pikk pea, kõrge kaela liitumine, püstine piht, pikk kõrge turi, pikk ja nõgus nimme. 3. Esijalgade seis harkvarbne ja taatsirandmeline. Nööritud kämblad. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp hea rütmiga. 7. Juttselgne eesti hobune.

12. RUBUS, s. 08.06.2015, ruun, kõrb, i. Rellu, e. Valentiina, ei. Vigur, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 143 – 170 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 6,5 7 7 6,5 7 48
A.M. 7 7 6,5 7 7 6,5 7 68,57%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Pikk raskepärane pea. 3. Esijalgade seis taatsirandmeline, lühike kämmal ja pöid. Lühem esijalg. 4. Samm piisava rütmiga ja tasakaalus. 5. Traavil teeb rebasekäiku, randmetõste on ettevaatlik. 6. Galopp jääb lühikeseks.

13. RUUBI, s. 01.06.2017, mära, kollane, i. Rannik, e. Ariin, ei. Aramis, kasv. Mereliiva Talu OÜ ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 136 – 177 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 8 7 8 8 8 8 55
A.M. 8 8 7 8 8 8 8 78,57%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge ilmekas pea, väike silm, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmise suurusega rind, veidi pehme ja pikk selg, pikk nimme ja libajas laudjas. 3. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline. Tagajalgade seis hea. Väikesed randme- ja kannaliigesed. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus ning piisava üleastumisega. 5. Traav on elastne ja lennukas, ülesmäge impulsiga ja hea jalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Heade proportsioonidega mära.

14. RUKK, s. 15.06.2016, ruun, põdravõik, i. Reio, e. Rukkilill, ei. Rumba Ruudi, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 137 – 167 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7 7 8 7 7 50
A.M. 7 7 7 7 8 7 7 71,43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 3. Jalgade seis hea. Lühikesed kämblad. 5. Traav on hea elastsusega, lennukas, ülesmäge impulsiga ja aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, aga jääb veidi pingesse. 7. Juttselgne eesti hobune.
 

15. RUKKIPOISS, s. 09.05.2018, ruun, hiirjas, i. Roobert, e. Ruiskukka, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 134 – 167 – 19,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7 7 7 7 8 50
A.M. 7 7 7 7 7 7 8 71,43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Ilmekas kerge pea, keskmise pikkusega kael, madal piisava pikkusega turi, pikk selg, libajas laudjas ja hetkel tagakõrge. 3. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis kitsas. Väikesed randmeliigesed ja lühikesed sõrgatsid. 4. Samm on kitsas. 5. Traav on aktiivse jalgade tööga ja astub tagant välja. 6. Galopp jääb täna pingesse. 7. hiirjageeniga noor arenev hobune.

16. ROODA, s. 02.06.2016, mära, raudjas, i. Roobert, e. Roodina, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 129 – 164 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7 7 7 7 7 49
A.M. 7 7 7 7 7 7 7 70,00%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Pikk pea, madal piisava pikkusega turi, nõgus pikk selg, pikk nimme ja hetkel tagakõrge. 3. Esi- ja tagajalgade seis hea. Lühem esijalg. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav hea rütmiga ja tasakaalus. Galopp hea rütmiga.

17. RAHULEID, s. 15.06.2015, ruun, hiirjas, i. Rellu, e. Raasu, ei. Vana Tallinn, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 142 – 168 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 6,5 7 6,5 6,5 7 47,5
A.M. 7 7 6,5 7 6,5 6,5 7 67,86%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Madal pikk turi, sirge selg ja libajas laudjas. 3. Tagajalgade seis saabeljalgne. Lühikesed sõrgatsid. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav jääb lühikeseks. Galopp jääb pingesse. 7. Säästlik hobune.

18. AABEL, s. 17.07.2016, ruun, kollane, i. Aramis, e. Rõõmutar, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 138 – 172 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 6,5 7,5 8 8 7 51
A.M. 7 7 6,5 7,5 8 8 7 72,86%

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, püstine piht, pikk kõrge turi ja kõrgejalgne. 3. Saabeljaalgne. 5. Traav on elastne ja lennukas. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus ja aktiivse jalgade tööga. 7. Pikkade joontega eesti hobune.

19. RIILE, s. 01.07.2015, mära, hõbekõrb, i. Rellu, e. Regita, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 132 – 178 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8,5 8 7 7 7 7 8 52,5
A.M. 8,5 8 7 7 7 7 8 75,00%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, hea kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, hea ülaliin, keskmine pikk turi ja pikk nimme. 3. Esijalgade seis hea. Piisava suurusega randmeliigesed ja püstine pöid. Piisava suurusega kabjad. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aga lühike. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus, aga jookseb sirgete jalgadega.

20. AARON, s. 16.07.2016, ruun, võik, i. Aramis, e. Raudne Leedi, ei. Raua Roobert, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 142 – 169 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7 7 8 8 7 51
A.M. 7 7 7 7 8 8 7 72,86%

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Raskepärane pea, keskmise suurusega rind, püstine piht ja libajas laudjas. 3. Tagajalgade seis kitsas. Toored randme- ja kannaliigesed. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav on aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus ja aktiivse jalgade tööga. 7. Kerge ja avatud käitumisega noor hobune.

21. RUUS, s. 20.07.2017, ruun, hõbemust, i. Rellekas, e. Rakkaus, ei. Rellu, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 131 – 172 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7 6 6,5 6,5 7 47
A.M. 7 7 7 6 6,5 6,5 7 67,14%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, väike silm, keskmise suurusega rind ja keskmise suurusega pikk turi. 3. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 5. Traav hea rürmiga ja tasakaalus, aga jääb õlast seotuks. 6. Galopp jää pingesse ja kaotab tasakaalu.

22. TUULEKE, s. 24.05.2017, mära, must, i. Tormis, e. Tohtri Ester, ei. Elkar, kasv. Liina Lasn ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 142 – 176 – 19,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7,5 6 7 7 8 7 49,5
A.M. 7 7,5 6 7 7 8 7 70,71%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 3. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis taatsine. Piisava suurusega randme- ja kannaliigesed. Lühike kämmal ja esijalgadel pehmed sõrgatsid. 4. Samm hea rütmiga. 5. Traav hea rütmiga. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Ponilik.

23. AMELIE, s. 16.05.2014, mära, võik, i. Aramis, e. Aada, ei. Aroon, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 135 – 173 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 8 7,5 8 8 7,5 8 55
A.M. 8 8 7,5 8 8 7,5 8 78,57%

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Ilmekas kerge pea, libajas piht, keskmise suurusega pikk turi ja pikk nimme. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Juttselgne, kompaktne ja huvitav mära.

24. RIVAALIA, s. 30.05.2014, mära, raudjas, i. Rellu, e. Reet, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 137 – 170 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 7 7 7 7 7 7 50
A.M. 8 7 7 7 7 7 7 71,43%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Madal lühike turi ja pikk nimme. 3. Lühike esijalg ja lühikesed sõrgatsid. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Kehal märgised.