EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Kohilas

15.09.2017 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Kohilas, Key Hobusekasvanduses.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo ja I. Randlaht

2-aastased:

1. TRÜHVEL, s. 04.05.2015, kollane, täkk, i. Voore Tintin, e. Ruupia, ei. Rosett, kasv. ja om. Key OÜ

Mõõdud: 141 – 166 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7,5 8 8 8 53,5
A.M. 7,5 8 7 7,5 8 8 8 76,43%
I.R. 7,5 7 7 7,5 7,5 8 8

1. Hea tõutüübiga, ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp ei ole kahe aastasena veel selgelt välja arenenud. 2. Ilmekas pea, pikem kukal, lühemapoolne kael, aga heade liitumistega. Avar ühendus pea-kaela vahel. Hetkel tagakõrge. Proportsionaalne. 3. Esijalgadel aimatav taatsirandmelisus. Tagajalgadel aimatav harkvarbsus. Seis avar ja sirge. Käik korrektne ja sirgjooneline. 4. Sammus astub üle jälje. Energiline ja selge nelja taktiline rütm. 5. Traav hea tõukega, avar, puhta ja selge rütmiga ning püsib hästi tasakaalus. 6. Galopp on suur, korrektse rütmiga, heas tasakaalus ning hästi hõivatud tagaosal. 7. Sotsiaalne, suhtlemisaldis ja näitas head õpivõimet ning kohanemist uute olukordadega. Kuulekas hobune.


2. TARPAN, s. 09.06.2015, hiirjas, täkk i. Voore Tintin, e. Alma, ei. Apollo, kasv. ja om. Key OÜ

Mõõdud: 142 – 161 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 8 9 8 8 55
A.M. 7 7 7 7,5 9 8 8 78,57%
I.R. 7,5 7,5 7 8 9 7,5 8

1. Tõutüüpiline, ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp ei ole kahe aastasena veel selgelt välja arenenud. 2. Avar pea-kaela ühendus, pikem kukal, hea pikkusega kael. Head liitumised. Selgete pikkade joontega, hästi joonistunud ülaliin ja selgelt väljendunud turi. Hetkel tagakõrge. 3. Väga head kabjad, kuiv veidi väheldased liigesed jalgadel. Esijalgade seis korrektne aga veidi kitsas. Tagajalgadel kerge harkvarbsus. Käik sirgjooneline, eest ja tagant kitsas. Paraneb traavis, jookseb randmest välja. 4. Samm pikk, suure üleastumisega, hea elastsusega ning töötab läbi selja. 5. Traav eest väga avar, suur ja hea impulsiga ning heas tasakaalus. 6. Galopp on edasiviiv, selge rütmiga, suur ja heas tasakaalus. Võiks hõivata paremini tagaosa. 7. Kahesena veel välja arenemata. Heade eeldustega tarbehobune. Võimalusel katsetada spordis. Julge ja hästi alluv. Koostöövalmis. Värvuselt hiirjas sebroidsete märgistega. Soovitav näidata uuesti 3-aastasena.

Vanemad märad:

3. AURA, s. 12.05.2011, kollane, mära, i. Voore Aurum, e. Exleegia, ei. Elder, kasv. Maarika Vahter om. Key OÜ

Mõõdud: 148 – 175 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 6,5 7,5 7,5 8 8 51,5
A.M. 7 7 6,5 7,5 7,5 8 8 73,57%
I.R. 7 7 6,5 7,5 7 8 8

1. Tõutüübilt kergem, sportliku tüübiga kõrgejalgne eesti hobune. Sugutüüp pole väga hästi väljendunud, mõjub ruunalikult. 2. Proportsionaalne, pikemate joontega. Pikem kael, pikk kõrge turi ja selg. Libajas laudjas. 3. Esijalgade seis korrektne, aga liigesed veidi väheldased selle hobuse jaoks. Tagajalgadel harkvarbsus. Käik eest avar ja tagant väga kitsas. 4. Samm hea üleastumise ja elastsusega. 5. Traav selge rütmiga, edasipürgiv, elastne ja avar. 6. Galopp suure õhufaasiga, heas tasakaalus ning hästi hõivatud tagaosal. 7. Tasakaalukas, meeldivalt kontaktialdis. Huvitav mära ka aretuskasutusse, jälgida täku jalgu. Ratsa näitas suurepärast koostöötahet ja soovi liikuda.

4. RUBIIN, s. 28.08.2013, raudjas, mära, i. Renet, e. Vilandra, ei. Viks, kasv. ja om. Helve Saarestik

Mõõdud: 136 – 163 – 17

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 7 7,5 7 8 51
A.M. 7 7 6,5 7 7,5 7 8 72,86%
I.R. 7,5 7 7 7 7,5 7 7,5

1. Tõutüübilt väiksem ja ponilik. Märgatava araabia hobuse mõjutusega. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kena ilmekas pea, väike silm, lai rind ja hetkel tagakõrge. Keha tihe ja proportsioonis. 3. Heade kapjade ja piisavate liigestega peened ning kuivad jalad. Esi- ja tagajalgade seis kitsas. Käik sirgjooneline aga kitsas. 4. Samm keskpärane. Astub piisavalt üle jälje. 5. Traavis kõverdab jalga kannast, aga jookseb sirge esijalaga. Traav on tihe, aga mitte liiga lühike. Säilitab tasakaalu ja rütmi. 6. Galopp on lühike ja tihe, aga selge rütmiga. 7. Ponilik, meeldivalt energiline ja püüdlik mära. Ratsa näitas head koostöötahet. Sugulisel kasutamisel jälgida täku korrektset jalgade seisu ja liikumist.