EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Maasikmäel

22.09.2019 toimus noorhobuste piirkondlik ülevaatus Maasikmäel.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo ja R. Pillaroo-Lauri

Osalevate hobuste nimekiri:

1. AGENDA, s. 28.04.2013, mära, võik, i. Agent, e. Riti, ei. Rolf, kasv. Helin Kurisoo ja om. K. J. Aarma

Mõõdud: 144 – 185 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7,5 8 8,5 9 8,5 58
A.M. 9 8 7 8 9 9 9 82,86%
R.P.L. 8 8 8 8 8 8,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge ilmekas pea, suur silm, lühike kael, lai rind, madal piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas. 3. Hea suurusega kabjad, keskmise pikkusega sõrgatsid, eest veidi pehmed. Esi- ja tagajalgade seis hea. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on heas tasakaalus, hea rütmiga, energiline, töötab hästi läbi selja ja astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade töö ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, ülesmäge impulsiga. Eelistab galoppi. Hüppab meelsasti ja vabatahtlikult. 7. Väga meeldiv mära, kuulekas ja uudishimulik.  Ilusa välimikuga tore perehobune.

2. AARMA TOTS, s. 30.05.2017, mära, hall, i. Arthur, e. Agenda, ei. Agent, kasv. ja om. Aarma Hobused OÜ

Mõõdud: 144 – 178 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7 7,5 7 7,5 8 53,5
A.M. 9 8 7 7 7 7 9 76,43%
R.P.L. 8 8 7 7,5 7 7,5 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv kerge ilmekas pea, ilus suur silm, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, pikk madal turi, veidi pehme lühike selg, pikk nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad, sõrgatsid keskmise pikkusega, eest veidi pehmed. Esi- ja tagajalgade seis hea. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on sirgjooneline, hea rütmiga, tasakaalus ja astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp ja hüpe jäävad täna pingesse. 7. Põnev noor arenev mära, uudishimulik, energiline ja valmis koostööks. Väga hea üldmulje, juttselgne, veidi ümar ja hea iseloom.