EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Muhus

26.09.2019 toimub noorhobuste piirkondlik ülevaatusSaaremaal ja  Muhus – Tihuse turismitalus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Osalevate hobuste nimekiri:

1. LAPERLA, s. 02.04.2013, mära, kõrb, i. Laaser, e. Telvi, ei. Toor, kasb. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 152 – 196 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 8 7 8 7 7 8.5 52.5
K.J.A. 7 7.5 7 8 7.5 6.5 8 75.00%
H.K. 7 8 7 8 7 7 9
A.M. 7 8 7.5 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus.2. Kuiv keskmise suurusega pea, hea lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, kõrge pikk turi, sirge hea pikkusega selg, pikemapoolne nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, püstisemad piisava pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on avar, hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, aktiivse jalgade tööga. 6. Lühike galopp, allamäge ja jääb esiotsale raskeks. 7. Tore rahulik perehobune.

2. RAJU ROOSI, s. 03.08.2017,mära, raudjas, i. Roki-Balboa, e. Elkaia, ei. Elkar, kasv. OÜ Lal Merii ja om. Heidi Hanso

Mõõdud: 131 – 160 – 17

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8.5 8 7.5 8 8 8 9 57
K.J.A. 8 8 8 8 8 8 8.5 81.43%
A.M. 9 8 7 8 8 8 9

1. Ilma märgatav võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, madal pikk turi, pikk nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. Hetkel tagakõrge. 3. Piisava suurusega kabjad ja sõrgatsid. Lühem esijalg. Esijalgade seis lai ja taatsine, tagajalgade seis lai ja harkvarbne. Piisava suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, sirgjooneline, tasakaalus, energiline, pikk ja hea üleastumisega. 5. Traav on ha rütmiga, tasakaalus, ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on veidi ärev ja piges, samas ühtlase rütmiga. 7. Väga meeldiv väike mära, hea närvikavaga. Energiline, väga koostööaldis. põnev noor ja arenev mära. Potensiaali aretuses.

3. RESONANTS, s. 26.02.2015, ruun, must, i. Rikoshet, e. Valio, ei. Vaks, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 147 – 186 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8.5 8.5 7 8 7 7.5 8.5 55
K.J.A. 8 8 7.5 7.5 7.5 8 8 78.57%
H.K. 8.5 9 6.5 8 7 7 9
A.M. 9 8 6.5 8 7 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. Elegantne. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv keskmise suurusega ilmekas pea, keskmine lõuapärade vahe, pikemapoolne kael, keskmine kaela liitumine, lai rind, pikk turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme, ümar luip laudjas ja kõrgemapoolne sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, hea suurusega sõrgatsid. Väiksemapoolsed kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis hea, tagajalad kooskandsed. Sõuab nii eest kui tagant. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus, eest kitsas, aktiivse selja ja jalgade tööga. 5. Traav lühike, sooviks rohkem aktiivsust. 6. Galopp elastne ja lennukas. Hüppel ei tööta läbi selja ja ei korja jalgu. 7. Hea mulje jättis. Kuulekas, tasakaalukas, koostööaldis, rahulik aga liikumisel usin.

4. TOMMY, s. 27.05.2017, täkk, võik, i. Tormis, e. Reili, ei. Raksel, kasv. Ere Raudsepp ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 142 – 168 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 8 7.5 8 54.5
K.J.A. 7.5 8 8 7 7.5 8 8.5 77.86%
H.K. 8 8 7 8 8 7 8
A.M. 9 8 7.5 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus ja harmooniline. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, väike silm, keskmine lõuapärade vahe, lühike kukal, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, kõrge piisava pikkusega turi, keskmine selg, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis hea. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm korrektse rütmiga, eest veidi seotud ja ei tööta läbi selja, aga astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on elastne, lennukas, hea randmetõstega, ülesmäge impulsiga ja vähese selja hõivatusega. 6. Galopp veidi pinges, ei tööta läbi selja. Hüppel püstise kaelaga ja ei tööta läbi selja. 7. Meeldiv üldmulje. Tähelepanelik, sõbralik ja suhtlusaldis. Ettevaatlik, samas tasakaalukas.

5. TÄPP, s. 19.05.2016, täkk, must, i. Tukker, e. Andorra, ei. Aku, kasv. Liina Lasn ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 147 – 174 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8.5 7.5 7 7.5 7.5 8 8 54
K.J.A. 8 7.5 8 7.5 8 8.5 8 77.14%
H.K. 8 7.5 6 7.5 7.5 8 8 8.00%
A.M. 9 7.5 7 8 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv keskmise suurusega kumera joonega pea, keskmine kaela liitumine, kitsas rind, keskmise suurusega pikemapoolne turi, keskmise pikkusega selg, keskmise pikkusega nimme, ümar luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad, piisava suurusega tugevad sõrgatsid. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis lai. Kuivad piisava suuusega randmeliigesed. Jalgadel kõrgust ja tugevust. 4. Samm on aktiivse jalgade tööga, töötab hästi läbi selja astub piisavalt üle jälje, aga käik kitsas ja tagant sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, aktiivse jalgade tööga, aga sooviks rohkem avarust. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. Hüppel plastiline ja lennukas. 7. Meeldiv ja sportlik. Sooviks õilsamat pea joont. Inimesesõbralik. Aastaga jõudsalt edasi arenenud, tasakaalukas ja koostööaldis.

6. VIKSI, s. 04.03.2015, mära, võik, i. Vaks, e. Tekiila, ei. Taifuun, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 151 – 174 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 7.5 8 8.5 55
K.J.A. 7.5 8 8 8 7.5 8 8 78.57%
H.K. 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8
A.M. 9 8 7.5 7.5 7.5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, kõrge piisava pikkusea turi, sirge hea pikkusega selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad, hea suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis harkvarbne. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Käik eest kitsas ja kerib. 4. Samm sirgjooneline ja piisava üleastumisega. 5. Traav hea rütmiga, tasakaalus, aga jääb õlast veidi seotuks, samas on aktiivse jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp jääb veidi esiotsale raskeks ja allamäge.. 7. Kena kõrgejalgne mära, ilus ülajoon, sportlik. Täna veidi pinges, aga siiski koostööaldis.

7. VIOLETTA, s. 08.04.2015, mära, kollane, i. Vaks, e. Ekstra, ei. Elkar, kasv. ja om Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 157 – 193 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
6.5 7.5 7 7.5 7.5 7 7.5 50.5
K.J.A. 6 7 8 7 7.5 6.5 8 72.14%
H.K. 7 8 7 8 7.5 7.5 7
A.M. 7 8 6.5 8 7.5 7.5 8

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Konstitutsioonitüübilt tihke. 2. Kuiv kerge pea, lai lõuapärade vahe, sirge väga lühike kael, keskmine kaela liitumine, lai rind, kõrge pikk turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme, ümar libajas laudjas ja kõrge sabasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, keskmise suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai. Kuivad väikesed kanna- ja randmeliigesed. Sooviks tugevamaid liigeseid. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus, piisava üleastumisega, tagant kitsas. 5. Traav hea rütmiga, tasakaalus, agaväikese õhufaasiga, sooviks rohkem avarust. 6. Galopp jääb esiotsale raskeks. 7. Meeldiv mära, ajas välimusega segadusse tõu hindamise osas. Hea turismihobune.

8. ASVA ANTERO, s. 27.07.2017, ruun, raudjas, i. Anakee, e. Terona, ei. Teik, kasv. ja om. Asva Hobusekasvatus OÜ

Mõõdud: 131 – 160 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 57.5
K.J.A. 8 8 7 7 8 9 82.14%
H.K. 8 8 7 8 9 8.5 10
A.M. 8 8 8 8 9 8 10

1. Ilma märgatav võõrveresuse mõjuta kergetüübiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, lai rind, madal turi, sirge veidi pehme selg, keskmise pikkusega nimme, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektse piisava suurusega kabjad ja piisava suurusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis kitsas. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus , veidi lühike, aga astub siiski üle jälje. 5. Traav hea rütmiga, taskaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja tööga ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on väga heas tasakaalus ja rütmiga, elastne ja hea õhufaasiga ning ülesmäge impulsiga. 7. Väike, kuid väga meeldiv, koostööaldis ja hea liikumisega noor hobune.

9. ASVA ANETA, s. 21.04.2016, mära, raudjas, i. Arthur, e. Robiina, ei. Rosett, kasv. ja om. Ava Hobusekasvatus OÜ

Mõõdud: 146 – 184 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 9 8 8 8.5 8.5 9.5 60.5
K.J.A. 9 8.5 8.5 8 8 9 86.43%
H.K. 9 9 8 8 8.5 8.5 9
A.M. 9 9 8 8.5 8.5 8 10

1. Ilma märgatav võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, hea lõuapärade vahe, hea kukal, keskmise pikkusega sirge kael, kõrge kaela liitumine, lai rind, kõrge turi, sirge lühike selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad, keskmise suurusega head sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis lai, tagumised ka harkvarbsed. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus ja astub piisavalt üle jälje. 5.Traav hea rütmiga, tasakaalus ja energiline. 6. Galopp samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Silmapaistvalt kena ja sümpaatne mära. Väga tasakaalukas, koostööaldis ja sõbralik.

10. ASVA AROONA, s. 25.05.2013, mära, raudjas, i. Arthur, e. Robiina, ei. Rosett, kasv. ja om. Asva Hobusekasvatus OÜ

Mõõdud: 144 – 193 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8.5 8.5 7 8.5 8 8 8.5 57
K.J.A. 8 8 7.5 8 8.5 9 81.43%
H.K. 9 9 7 8 8 8 8
A.M. 9 9 7 9 8 8 8

1. Ilma märgatav võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, lai rind, kõrge pikk turi, pikk nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Esijalgade seis lai ja eetsirandmeline, tagajalgade seis hea. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja energiline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga, lai ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp jääb veidi raskeks. 7. Hea välimikuga, meeldiv väiksem mära.