EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal

01.05.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Protokoll:

1. RISTIK, s. 21.06.2015, ruun, hõbekõrb, i. Rikoshet, e. Aurora, ei. Aaren, kasv. Aide Vendla ja om. Priit Reinaus
Mõõdud: 143 – 175 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 6 8 8 8 8 54
A.M. 8 8 6 8 8 8 8 77.14%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Keskmise suurusega pea, ilmekas suur silm, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, kõrge pikk turi, keskmine nimme, luip laudjas ja tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline, tagajalgade seis normaalne, külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, piisava üleastumisega aga kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aga jookseb tagant välja. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Sebroidsed märgised. Heas tasakaalus, temperamentne ja töökas hobune. Kasutuses nii ratsa kui rakendis.

2. AARMA TOTS, s. 30.05.2017, mära, hall, i. Arthur, e. Agenda, ei. Agent, kasv. ja om. Aarma Hobused OÜ
Mõõdud: 145 – 186 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 7 7 8 7 9 47
A.M. 9 7 7 8 7 9 78.33%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Ilmekas keskmise suurusega pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, madal pikk turi, pehme piisava pikkusega selg, pikk nimme ja luip laudjas. 3. Piisava suurusega kabjad ja veidi pehmed pikemapoolsed sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline, tagajalgade seis normaalne, külgvaates püstine. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, piisava üleastumisega, sirgjooneline, eest lai ja tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Tiine mära.