EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal

22.06.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaal, Voore tallides, algusega kell 14.00

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Karin Aarma ja Reet Pillaroo-Lauri

Protokoll:

2-aastasd noorhobused:

1. VOORE RANDOR, s. 24.09.2019, ruun, raudjas, i. Rotser, e. Adeelia, ei. Ando, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ MÜÜA!
Mõõdud: 142 – 172 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7,5 8 7 7 8 8 0 7,5 53
K.A. 7,5 8,5 7 7 8 8 8 75,71%
R.P.L. 7,5 7,5 7 7 8 8 7  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt allamäge. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, mõjub märalikult. 2. Kerge kuiv pea, madal kaela liitumine, pikemapoolne kael, kitsamapoolne rind, madal pikemapoolne turi, pikemapoolne nimme, libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega, aga eest kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. Hüppel ei ole tähelepanelik. Läheb üle tõkke aga ei jälgi väga hoolikalt. 7. Hea liikumisega noorhobune, aga täna veidi umbusklik, närviline ja pabistav.
 

2. VOORE RITMES, s. 10.07.2019, ruun, raudjas, i. Rotser, e. Voore Tarapita, ei. Tommi, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Eveliina Alaluusua
Mõõdud: 146 – 171 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 8 7,5 8,5 8 8 8,5 64,5
K.A. 8 8 7,5 7 8,5 8 8 9 80,63%
R.P.L. 7,5 8 8 7,5 8 8 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Kuiv kerge pea, keskmine kaela liitumine, lühike kael, kõrgemapoolne pikk turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, ümar luip laudjas, madalamapoolne sabaasetus ja hetkel tagakõrge. 3. Püstised piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Kõrgejalgne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, eest ja tagant kitsas ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on samuti elastne ja lennukas, aktiivse jalade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. Hüppel piisavalt suurust ja läheneb takistusele tähelepanelikult. 7. Töös energiline, muljetavaldava traaviga, tore, omapärase raudja värvusega ja kiire reaktsiooniga noorhobune.
 

3. VOORE ROSENDA, s. 13.07.2019, mära, raudjas, i. Rotser, e. Rosa Rugosa, ei. Ramses, kasv. ja om. Voore tallid OÜ MÜÜA!
Mõõdud: 142 – 174 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8,5 7,5 8 8 7,5 0 8 55,5
K.A. 8 8,5 7,5 7,5 8 7 8 79,29%
R.P.L. 8 8 7,5 8 7,5 7,5 7,5  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, keskmine kaela liitumine, sirge lühike kael, madal turi, madal lühemapoolne selg, lühike nimme, ümar libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja pikemapoolsed normaalsed sõrgatsid. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega, aga käik eest ja tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ning tasakaalus. 6. Galopp on hea rütmiga ning tasakaalus. Hüppel tähelepanematu ja mitte väga hoolikas. 7. Hea, meeldiv kompaktne noorhobune.
 

4. VOORE RITARI, s. 23.08.2019, täkk, raudjas, i. Voore Reegius, e. Voore Relli, ei. Raksel, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Tanja Korvenkangas
Mõõdud: 141 – 174 – 19,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8,5 8 7,5 8,5 8 8 8,5 65
K.A. 8 8,5 8 7 8,5 8 8 9 81,25%
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, kitsas lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, madal piisava pikkusega turi, piisava pikkusega sirge selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea energiaga ning piisava üleastumisega, aga sõuab tagant. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on heas tasakaalus, aktiivse jalade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. Hüppel on piisavalt võimsust ja läheneb takitusele tähelepanelikult. 7. Huvitavate märgistega, meeldiva käitumisega, rahulik, kompaktne noor täkk. Päeva parim hobune!
   

5. VOORE REVONIA, s. 18.07.2019, mära, raudjas, i. Voore Reegius, e. Voore Adella, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 136 – 166 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 8 8 7 8,5 8 8,5 8,5 65
K.A. 8,5 8 8 6,5 8,5 8 8,5 8,5 81,25%
R.P.L. 8 8 7,5 7,5 8 8 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega luigekael, keskmine rind, madal keskmise pikkusega turi, madal lühemapoolne selg, lühike nimme, ümar libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja pikemapoolsed normaalsed sõrgatsid. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja harkvarbne, tagajalgade seis kooskandne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega, aga käik eest ja tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ning tasakaalus, elastne ja lennukas, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga ning tasakaalus, elastne ja lennukas. Hüppel on piisavalt võimsust ja kiirust. 7. Hea, meeldiv ja kompaktne noorhobune. Kena mära. Argliku käitumisega ja väga heade liikumistega, tähelepanelik ja tundlik hobune.
 

6. VOORE ROBIN, s. 09.07.2019, ruun, hõbemust, i. Rotser, e. Voore Ahara, ei. Apollo, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Abigail Lomp ja Kerli Rosenfeldt
Mõõdud: 140 – 176 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 8 8,5 7,5 7,5 7,5 8 63
K.A. 8 8 8 8,5 7 7 7 9 78,75%
R.P.L. 7,5 7,5 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. 2. Kuiv kerge pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, nõgus piisava pikkusega selg, pikk nimme, ümar libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, sirgjooneline, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ja astub piisavalt üle jälje. 5. Traavil puudub sirutus, aga muidu hea rütmiga ning tasakaalus. 6. Galopp on hea rütmiga ning tasakaalus. Hüpetel jätab madalatel tõketel jalad rippu, muidu hüppel piisavalt suurust ja läheb tõkkele tähelepanelikult. 7. Efektne välimus. Tundub hea iseloomuga ja rahumeelne tarbehobune.
   

Vanemad märad:

7. VOORE RAVAANA, s. 27.06.2015, mära, valkjaskollane, i. Rasmus, e. Voore Ahara, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ (esitletakse koos 2021. aasta märavarsaga Voore Reveera, i. Voore Roonin)
Mõõdud: 142 – 198 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 8,5 8 8 8 8 0 8,5 58
K.A. 9 8,5 8 8 8 8 9 82,86%
R.P.L. 8,5 8 8 8 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, kitsapoolne lõuapärade vahe, lai rind, madal lühike turi, pikk selg ja renjas laudjas. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis lai. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Meeldiv mära, tasakaalukas ja ilusa liikumisega.