EHKAS –  Eesti hobuse eest

piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tihuse Hobuturismitalus

29.11.2018 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tihuse hobuturismitalus, Muhumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Annika Maripuu ja Helin Kurisoo

Protokoll:

2- aastane täkk:

1. TÄPP, s. 19.05.2016, täkk, must, i. Tukker, e. Andorra, ei. Aku, kasv. Liina Lasn ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 141 – 163 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7,5 8 8,5 8,5 7 53,5
A.M. 6,5 7,5 9 8 8,5 8,5 7
H.K. 7 6 6 8 8 8 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. Jõudlustüübilt kiirushobune, konstitutsioonitüübilt õrn ja kehaehitus allamäge. 2. Keskmise suurusega toores pea, keskmine lõuapärade vahe, hea kaela liitumine, piisava pikkusega sirge või veidi põdrakael, kesmine rind, piisava pikkusega keskmine turi, sirge piisava pikkusega selg, lühike nimme, luip, veidi ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Korrektsed head kabjad. Esijalgade seis kitsas ja harkjalgne. Tagajalgade seis hea. Keskmise pikkusega head sõrgatsid, piisava suurusega  kuivad randme -ja kannaliigesed. 4. Samm on hea rütmiga ning heas tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ning suure üleastumisega. 5. Traav on lühike, hea rütmiga ning tasakaalus. Sooviks rohkem elastsust ja lennukust traavis. Ei tööta hästi läbi selja, aga on ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti lühike, sooviks paremat elastsust, vähene selja hõivatus ja ülesmäge impulsiga.

3 – 5 aastased märad:

2. REESIA, s. 18.07.2015, mära, must, i. Rikoshet, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 142 – 186 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 8,5 8 7,5 7 8,5 54
A.M. 7 7 8,5 7,5 7 7 8
H.K. 8 7 8 8 7,5 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune, konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehitus allamäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, kitsas lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, lai rind, pikk kõrge turi, nõgus piisava pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad. Esijalgade seis lai ja korrektne. Tagajalgade seis hea. Keskmise pikkusega sõrgatsid, keskmise suurusega randme -ja kannaliigesed. 4. Samm hea rütmiga ning heas tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ning heas tasakaalus. Töötab väga hästi läbi selja. Esijalad veidi seotud, tagajalgade töö hea. 6. Galopp on lühike, sooviks paremat elastsust ja vähene selja hõivatus.

3. LEKSI, s. 01.04.2014, mära, hõbemust, i. Laaser, e. Reiki, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 137 – 175 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 8 7,5 7 7 8,5 53
A.M. 7 7,5 7,5 7 6,5 7 8
H.K. 8 7,5 8 8 7 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune, konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehitus allamäge. 2. Kerge kuiv pea, hea kukal, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine rind, piisava pikkusega madal turi, pehme piisava pikkusega selg, lühike nimme, nimme ja laudja ühendus nõrk, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Väikesed, korrektsed kabjad. Esijalgade seis hea. Tagajalgade seis kitsas. Lühikesed sõrgatsid, keskmise suurusega randme -ja kannaliigesed. Külgvaates kannaliigese nurk liiga suur. 4. Samm hea rütmiga ning heas tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, aga sooviks paremat tasakaalu. Ei tööta hästi läbi selja. 6. Galopp on lühike, sooviks paremat elastsust ja vähene selja hõivatus. 7. Töökas ja koostööaldis hobune.

4. ELLI, s. 15.02.2014, mära, tumekõrb, i. Euro, e. Rosetta, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 152 – 192 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8,5 7 7 7 7 8 52,5
A.M. 8 8 7,5 7 7 7 8
H.K. 8 9 6,5 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehituselt tasakaalus. 2. Ilmekas kerge pea, suur silm, hea lõuapärade vahe, hea kael, hea kaela liitumine, lai rind, pikk kõrge turi, hea sirge selg, pikk nimme, libajas tugev laudjas ja hea sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Väikesed randmeliigesed ja piisava suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis koondvarbne ja taatsirandmeline. Tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm jääb seotuks, ei tööta hästi läbi, selja ega astu üle jälje. 5. Traavis ei tööta samuti läbi selja. Traavis esimene parem jalg sõuab. 6. Galopp jääb raskeks ja puudu elastsus ning ei tööta läbi selja.

5. LIIGA, s. 22.05.2014, mära, must, i. Laaser, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 148 – 182 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8,5 7,5 8 8 8 8 56,5
A.M. 8 8 8 8 8 8 8
H.K. 9 9 7 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutõõp hästi väljendnud, märalik. Jõudlustüübilt kiirushobune, konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, hea kaela liitumine, hea rind, pikk kõrge turi, pikk sirge selg, hea nimme, libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Väiksed korrektsed kabjad ja keskmise suurusega head sõrgatsid. Hea suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm hea rütmiga ning tasakaalus, energiline ja hea selja tööga. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga sooviks rohkem elastsust. Töötab hästi läbi selja ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, elastne ning heas tasakaalus. 7. Alguses suhtus asjadesse väga pingevabalt, hiljem läks pingesse. Muidu igati tore mära.

6. LÜÜRIKA, s. 12.02.2014, mära, hõbemust, i. Laaser, e. Roosi, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 143,5 – 181 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8,5 7,5 6,5 7 7 8 53
A.M. 7,5 7,5 8 6,5 6,5 7 8
H.K. 9 9 7 6,5 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt õrn ja kehaehituselt allamäge. 2. Ilmekas, kerge ja kuiv pea, keskmise pikkusega kael, hea kaela liitumine, hea rind, keskmine turi, hea pikkusega veidi pehme selg, hea nimme, libajas tugev laudjas ning keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis hea, aga käik kitsas. 4. Samm on pinges ja ei tööta hästi läbi selja ning astub vaevu jälge. 5. Traav jääb samuti pingesse, ei tööta läbi selja ja jääb esiotsale raskeks. 6. Galopis kaotab tasakaalu, ei tööta läbi selja ja allamäge impulsiga.

7. LAAVA, s. 02.04.2014, mära, raudjas, i. Laaser, e. Ekstra, ei. Elkar, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 152 – 188 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8,5 8 8 8 56,5
A.M. 7,5 8 8 8 8 8 8
H.K. 8 8 7,5 8,5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, pikk kõrge turi, pikk selg, pikk nimme, libajas, veidi ümar ning tugev laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad. Keskmise suurusega sõrgatsid ja piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Sooviks veidi tugevamaid jalgu selle keha jaoks. Esi- ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on hea rütmiga ning heas tasakaalus, energiline, hea selja tööga ning astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on samuti hea rütmiga ning tasakaalus ja töötab hästi läbi selja. 6. Galopp on samuti rütmikas ja tasakaalus, lennukas ning piisava selja hõivatusega.

8. VIIDE, s. 26.03.2013, mära, raudjas, i. Vaks, e. Ekstra, ei. Elkar, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 154 – 186 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 7,5 8 8 8 8,5 55,5
A.M. 7,5 8 8 8 8 8 8
H.K. 7 8 7 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, ei mõju märalikult. Jõudlustüübilt kiirushobune, konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehitus tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega või lühemapoolne kael, keskmine rind, hea kõrge turi, sirge piisava pikkusega selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad. Käik kitsas. Esijalgade seis hea ja korrektne. Tagajalgade seis hea. Keskmise pikkusega piisavad sõrgatsid, keskmise suurusega randme -ja kannaliigesed. 4. Samm hea rütmiga ning heas tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega, aga veidi kitsas. 5. Traav on kitsas ja heas tasakaalus. Töötab hästi läbi selja.  6. Galopp on heas tasakaalus, sooviks paremat elastsust ja vähene selja hõivatus.

9. LAGOMERA, s. 16.06.2013, mära, hiirjas, i. Laaser, e. Rooma, ei. Rosett, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 148 – 197 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 8 8 6 6,5 8 52
A.M. 8 8 8 8 6 6,5 8
H.K. 7 8 8 7,5 6 6 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune, konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehitus allamäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, pikk turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme, libajas, veidi ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgade seis hea. Keskmise pikkusega sõrgatsid, väikesed kuivad randme -ja kannaliigesed. 4. Samm hea rütmiga ning heas tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ning heas tasakaalus. Ei tööta hästi läbi selja. 6. Galopp on seotud ja lühike, sooviks paremat elastsust ja vähene selja hõivatus, hea jalgade töö.

10. TIAARA, s. 15.04.2013, mära, raudjas, i. Tember, e. Ariisiko, ei. Aaren, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 145,5 – 180 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8,5 7,5 8 8 8 9 57,5
A.M. 8 8 7,5 7,5 8 8 9
H.K. 9 9 7 8 8 7,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt kiirushobune. Konstitutsioonitüübilt õrn ja kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge ilmekas pea, hea kukal, pikk kael, kõrge kaela liitumine, hea rind, keskmise pikkusega turi, hea pikkusega veidi pehme selg, hea nimme, libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Väiksemapoolsed mittekorrektsed kabjad ja keskmise suurusega sõrgatsid. Hea suurusega randme -ja kannaliigesed. Esi -ja tagajalgade seis hea. 4. Samm heas tasakaalus ning hea rütmiga. Töötab läbi selja ning astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on väga hea rütmiga ning tasakaalus. Elastne ja lennukas, kuid jääb seljast veidi pingesse. Aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on lühike ja jääb täna pingesse. 7. Täna oli hobune veidi pinges, muidu väga meeldiv mära, eeskujulik, vähelevinud Taru liini esindaja.

Vanemad ruunad:

11. ESTEET, s. 11.03.2014, ruun, tumekõrb, i. Euro, e. Reti, ei. Rosett, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 152 – 182 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 8 8 7 6 7 51,5
A.M. 8 7 8 8 7 6 7
H.K. 8 8 8 8 7 6 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, hea kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, hea rind, kõrge piisava pikkusega turi, pikk sirge selg, hea nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad, keskmise suurusega sõrgatsid ning piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kitsas ja tagajalgade seis korrektne. Käigul kerib. 4. Samm on hea rütmiga ning tasakaalus, töötab hästi läbi selja ning astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, kuid ei tööta läbi selja. 6. Galopp on lühike, kaotab tasakaalu, puuduvad elastsus, lennukus ning aktiivne selja töö.

12. LIIDER, s. 16.03.2014, ruun, raudjas, i. Laaser, e. Retoorika, ei. Rokkar, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 153 – 183 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 8 8 8 8 8 55,5
A.M. 7,5 7,5 8 8 8 8 8
H.K. 7 8 8 8 8 8 8

1. Märgatava soome hobuse mõjutusega eesti tõugu hobune. Konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, lühike kukal, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, lai rind, pikk kõrge turi, piisava pikkusega sirge selg, hea nimme, tugev libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise suurusega head sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on hea rütmiga ja heas tasakaalus, energiline, aktiivse selja tööga ning märgatava üleastumisega. 5. Traav on hea selja tööga ning aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on samuti hea jalgade ja selja tööga.

13. LITTER, s. 04.06.2013, ruun, must, i. Laaser, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 150 – 187 – 22

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 9 8 8,5 9 9 9,5 62
A.M. 8,5 8 8 8,5 8,5 9 9
H.K. 9 9 8 8 9 9 10

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt tihke ja kehaehituselt tasakaalus. 2. Väga ilus ja ilmekas pea, hea kukal, hea lõuapärade vahe, hea pikk kael, hea kaela liitumine, keskmine rind, pikk kõrge turi, hea selg, hea nimme, libajas ja veidi ümar laudjas ning madalamapoolne sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja sõrgatsid. Hea suurusega kuivad randmeliigesed ja väiksed kuivad kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on hea rütmiga ning tasakaalus. Astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on samuti hea rütmiga ning tasakaalus, elastne ja lennukas. Väga hea selja tööga, aktiivse jalgade tööga ning hea impulsiga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ning heas tasakaalus. Elastne ja lennukas, väga hea selja tööga ning aktiivse jalgade tööga. 7. Väga kahju, et on ruun.

14. LABÜRINT, s. 26.04.2012, ruun, must, i. Laaser, e. Ariisiko, ei. Aaren, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud: 148,5 – 195 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 7,5 7 7 8 53,5
A.M. 8 7 7,5 7,5 7 7 8
H.K. 8 9 8 7,5 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. Jõudlustüübilt kiirushobune, konstitutsioonitüübilt õrn ja kehaehitus tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai rind, piisava pikkusega keskmine turi, sirge piisava pikkusega sirge selg, pikk nimme, libajas, veidi renjas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Korrektsed head kabjad. Jalad võiks olla selle hobuse jaoks tugevamad. Esijalgade seis lai ja koondvarbne. Tagajalgade seis hea. Keskmise pikkusega head sõrgatsid, piisava suurusega  kuivad randme -ja kannaliigesed. 4. Samm on hea rütmiga ning heas tasakaalus ning piisava üleastumisega. 5. Traav on seotud, tasakaalus. Sooviks rohkem elastsust ja lennukust traavis. Ei tööta hästi läbi selja. 6. Galopp on lühike, sooviks paremat elastsust ja vähene selja hõivatus.