EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tihusel

18.11.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Tihusel.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Helin Kurisoo ja Annika Maripuu

Protokoll:

1. TOMMY, s. 27.05.2017, täkk, võik, i. Tormis, e. Reili, ei. Raksel, kasv. Ere Raudsepp ja om. OÜ Tihuse Turismitalu
Mõõdud: 143 – 169 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 8,5 8 8,5 8,5 10 61,5
H.K. 8,5 8,5 8 8 8,5 8 10 87,86%
A.M 9 9 9 8 8,5 8,5 10

1. llma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kergelt kongus keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, lühike kukal, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, lühike nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed väikesed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esi- ja tagajalgade seis hea. 4. Sammus eest käik kitsas, tagant sõuab, hea rütm ja energilisus. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, vähese elastsusega, hea selja tööga, aktiivse jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. Tagumiste jalgadega sõuab. 6. Galopp on veidi raskepärane ja esiotsal, vähese elastsusega, kuid aktiivse selja- ja jalgade tööga. 7. Väga mõistlikult käituv ja tasakaalukas noor täkk.

2. LARMI, s. 23.03.2017, mära, raudjas, i. Level, E. Torino, ei. Tember, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 138 – 175 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 8,5 8 7,5 7,5 8 57,5
H.K. 9 9 8 8 7,5 7 8 82,14%
A.M 8,5 9 8,5 8 7,5 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väiksemakasvuline tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Ilmekas kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, tugev, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on piisava rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav on seotud, lühike, vähese lennufaasi ja selja tööga. 6. Galopp on lühike, hea rütmiga ja tasakaalus, sooviks paremat elastsust ning aktiivsemat selja tööd. 7. Tubli püüdlik mära.

3. RADIKAAL, s. 17.05.2017, ruun, hõbevõik, i. Raks, e. Viide, ei. Vaks. kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 147,5 – 170 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8,5 8,5 9 8 8 8,5 58,5
H.K. 8 8,5 8,5 8,5 7,5 7,5 8 83,57%
A.M 8 8 8,5 9 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, lühike kukal, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega ja piisava pikkusega turi, pikk sirge selg, pikk nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Lühem esijalg. Esi- ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on pikk, väga hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning väga hea üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, piisavalt elastsust ja lennukust. Jääb veidi raskepäraseks ja seotuks. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus, sooviks paremat elastsust, lennukust ja paremat selja hõivatust. 7. Oli täna pinges, kuid koostööaldis hobune.

4. LOITS, s. 15.04.2016, ruun, hiirjas, i. Laaser, e. Voore Ambra, ei. Apollo, kasv. ja om. Moonika Arras
Mõõdud: 140 – 185 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 8 7,5 7,5 7,5 9 55,5
H.K. 8 8 7,5 7,5 7 7 9 79,29%
A.M 8 8 8 7 7,5 7,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, mõjub märalikult. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, hea lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kukal, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, keskmine rind, keskmine turi, pikk nimme, mis on nõrgalt laudjaga seotud, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Lühem esijalg. Head kabjad, keskmise pikkusega sõrgatsid. Hea suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis kitsas. Käik kitsas. 4. Sammus tasakaal esiotsal ja lühike, aga astub piisavalt üle jälje ja töötab piisavat läbi selja. 5. Traav on esiotsal, lühike ja seotud, hea rütmiga ja tasakaalus, piisava elastsuse ja lennukusega. 6. Galopp on esiotsal ja lühike, piisavalt elastsust ja piisava selja tööga, aga vähese jalgade tööga. 7. Tubli, väike ruun, koostööaldis ja tasakaalukas.

5. LANTA, s. 12.03.2016, mära, raudjas, i. Laaser, e. Viiri, ei. Vaks, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu (koos märavarsaga ENERGIA, i. Epistel)
Mõõdud: 144 – 173 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8,5 8 8 8 8 8,5 57,5
H.K. 9 9 8 7,5 7,5 7,5 8 82,14%
A.M 8 8 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta elegantne, kerge ja tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Ilmekas kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, hea kukal, sirge keskmise pikkusega kael, pikk abaluu, keskmise suurusega ja piisava pikkusega turi, keskmine nimme, millele sooviks paremat laudjat ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kitsas ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on lühike ja pinges ning astub jälge. 5. Traav on lühike ja seotud, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aga jookseb pinges seljaga. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas, kuid ei tööta hästi läbi selja. 7. Oli täna veidi pinges. Esitlust võis mõjutada varsa olemasolu, aga muidu tasakaalukas.

6. LAULU, s. 08.04.2016, mära, must, i. Laaser, e. Andromeda, ei. Anakee, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 147 – 182 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 8,5 9 9 8,5 9 62
H.K. 9 9 8,5 9 8,5 8 9 88,57%
A.M 9 8,5 8,5 9 9 8,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Elegantne kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piidava pikkusega turi, pikk selg, keskmise pikkusega nimme, tugev ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub hästi üle jälje. 5. Traav on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas, töötab hästi läbi selja ja väga hea tagumiste jalgade töö ning ülesmäge impulss. 6. Galopp on lühike, hea rütmiga ja tasakaalus, piisav elastsus ja lennukus ja hea jalgade tööga. 7. Tasakaalukas, tubli, koostööaldis ja elegantne mära.

7. LAVELLE, s. 21.03.2016, mära, must, i. Laaser, e. Roona, ei. Regaal, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu (koos täkkvarsaga VASALL, i. Vaks)
Mõõdud: 145 – 174 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 8 9 7,5 8 8,5 59
H.K. 9 9 7,5 9 7,5 8 8 84,29%
A.M 9 9 8 9 7,5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, hea kukal, pikk kael, kõrge kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, pikk nimme, mis on nõrgalt laudjaga ühendatud, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad, head keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsine ja tagajalgade seis kooskandne. Käik eest kitsas. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja- ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on seotud ja lühike ning töötab hästi läbi selja. 6. Galopp on lühike, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse selja- ja jalgade tööga. 7. Tasakaalukas ja väga koostööaldis noor hobune.

8. LENOVA, s. 25.04.2016, mära, must, i. Laaser, e. Revala, ei. Rikoshet, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu (koos märavarsaga ENIGMA, i. Epistel)
Mõõdud: 146 – 169,5 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8 8 8,5 7,5 8,5 9 58
H.K. 9 8 8 8,5 7,5 8 9 82,86%
A.M 8 8 8 8,5 7,5 8,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, sirge pikk kael, keskmine rind, keskmise pikkusega turi, sirge pikk selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga nind piisava üleastumisega. 5. Traav on lühike, seotud, aga hea rütmiga, aktiivse selja tööga ja vähese liigeste tööga. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus, vähese elastsusega, aktiivse selja ja jalgade tööga. 7. Väga tasakaalukas ja koostööaldis mära. Veidi alakonditsioonis täna.

9. VALLERAA, s. 15.06.2016, mära, kõrb, i. Vaks, e. Ekstra, ei. Elkar, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu (koos märavarsaga ERILINE, i. Epistel)
Mõõdud: 153,5 – 181 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 8 7,5 7 8 7 53,5
H.K. 7,5 7,5 8 7,5 7 7,5 7 76,43%
A.M 8 8 8 7 7 8 7

1. Mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, hea kukal, hea lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, kitsas rind, keskmise suurusega pikk turi, pikk selg, pikk nimme ja luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad, keskmise suurusega sõrgatsid. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Hea esi- ja tagajalgade seis. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, vähese energiaga, sooviks rohkem selja hõivatust. Astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, vähese elastsuse ja lennukusega, vähese selja hõivatusega, aktiivse kannaliigeste tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, vähese elastsusega ja lühike. 7. Ei olnud kõige koostööltim täna. Esitleti koos varsaga.

10. VALORA, s. 22.03.2016, mära, raudjas, i. Vaks, e. Rollo, ei. Riinos, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu
Mõõdud: 145 – 181 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8 7,5 9 7 7 8,5 55,5
H.K. 9 7,5 7,5 9 7 7 9 79,29%
A.M 8 8 7,5 9 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, lühike sirge kael, madal kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, mis joonistus hästi seljale, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja pikad sõrgatsid. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, väga hea rütmiga ja tasakaalus, energiline aktiivse selja ja jalgade tööga ning väga hea üleastumisega. 5. Traav on esiotsal ja seotud, vähese elastsuse ja lennukusega, ei tööta läbi selja. 6. Galopp on lühike, esiotsal, raskepärane ja vägese elastsusega, kuid piisava selja tööga. 7. Tasakaalukas hobune.

11. RESONANTS, s. 26.02.2015, ruun, must, i. Rikoshet, e. Valio, ei. Vaks, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 145,5 – 186 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 7,5 8,5 8,5 42,5
H.K. 8,5 8,5 7,5 8 8 60,71%
A.M 9 9 7,5 9 9

1. Ilma märgtaava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Ilmekas, elegantne ja kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, pikk kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmine nimme, tugev ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Mittekorrektsed keskmise suurusega kabjad, keskmised piisava pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Lühem esijalg. Esijalgade seis koosvarbne ja tagajalgade seis hea. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja- ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. Ei näidanud traavi. 6. Ei näidanud galoppi.

12. EFFEKT, s. 14.02.2014, ruun, kõrb, i. Euro, e. Viiri, ei. Vaks, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu
Mõõdud: 150,5 – 185 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8,5 8,5 7,5 9 9 10 61
H.K. 9 9 8,5 7,5 9 9 87,14%
A.M 8 8 8,5 7 9 9 10

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljandunud, mõjub märalikult. 2. Ilmekas kerge pea, keskmine lõuapärade vahe, väga hea kukal, keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, keskmine rind, kõrge pikk turi, pikk nimme, hästi ühendatud tugev laudjas ja keskmine sabaasetus. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Suured kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, energiline, aga selg jääb pingesse ja astub vaevalt üle jälje. 5. Traav on väga hea rütmiga ja tasakaalus, piisavalt elastne ja lennukas, avar, hea selja -ja liigeste töö. 6. Galopp on avar, hea õhufaasiga, hea rütmiga ja tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja- ja jalgade tööga.

13. LIIGA, s. 22.05.2014, mära, must, i. Laaser, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv ja om. OÜ Tihuse Turismitalu (koos märavarsaga ESTELLA, i. Epistel)
Mõõdud: 147 – 182 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 8,5 8,5 8,5 8 9 10 61,5
H.K. 9 9,5 8,5 8 8 8,5 10 87,86%
A.M 9 9 8,5 8,5 8 9 9,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline, elegantne ja kergemat tüüpi eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Ilmekas kerge kuiv pea, hea kukal, keskmine lõuapärade vahe, pikk kael, kõrge kaela liitumine, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, hea selg, hea nimme, libajas tugev laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis hea, tagajalgade seis kooskandne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, piisavalt elastsust, lennukust ja avarust, aktiivne selja ja jalgade töö ning ülemäge impulss. 6. Galopp on väga hea rütmiga, tasakaalus, piisavalt elastsust ja lennukust, väga hea selja töö ja hea jalgade töö. 7. Elegantne, hea eesti hobuse tüübiga kuulekas mära.