EHKAS – Eesti hobuse eest

Piirkondlik ülevaatus Harjumaal

27.06.2017 toimusid Harjumaal piirkondlikud ülevaatused.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo ja I. Randlaht

Osalevate hobuste nimekiri:

Ületee tall, Jõelähtme:

 1. REGEMONE, s. 23.07.2014, must, mära,  i. Rallik, e. Aida, ei. Aku, kasv. Kristi Raudsepp, om. Veronika Truumaa
  Mõõdud: 141 – 177 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8,5 7,5 7 7,5 7 6,5 8 52
  A.M. 8 8 7 7,5 7 6,5 8 74,29%
  I.R. 8,5 7 7 7,5 7 6,5 7,5

  1. Tõutüübilt ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Pikk sirge pea, hea kaela asetus, hea ülaliin, pikkade joontega, pehmepoolne selg, pikk nimme ja libajas laudjas. Proportsioonidelt ristkülikukujuline. 3. Hea kujuga kabjad. Jalgadel madal päkk, lühikesed kämbla- ja sõrgatsiluud. Jalgade seis korrektne. Esijalgade käik korrektne, tagajalgadel aimatav sõudmine. 4. Samm on elastne, hea energiaga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on energiline ja edasipürgiv, aga jääb veidi esiotsale. 6. Galopp hea energiaga, aga jääb samuti esiotsale. 7. Elavaloomuline, uudishimulik, väiksemakasvuline, hetkel kasvufaasis – tagakõrge. Populaarsetest täkuliinidest põlvnemine.
  regemone regemone-3

 2. RENESMEE, s. 11.05.2013, ahkmust, mära,  i. Rallik, e. Aida, ei. Aku, kasv. Kristi Raudsepp, om. Veronika Truumaa
  Mõõdud: 144 – 182 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 7 6 7 8 7,5 8 51,5
  A.M. 7,5 7 6 7 8 7 8 73,57%
  I.R. 8 7 6 7 8 7,5 7,5

  1. Tõutüübilt ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Ilmekas pikk pea, väljendunud pikk turi, pikk ülaliin, pikk nimme ja libajas laudjas. Tagakõrge. 3. Kuivad jalad. Jalgadel madal päkk. Esijalad lühikese sõrgatsi -ja kämblaluuga, taatsirandmeline seis esijalgadel. Tagajalgade seis korrektne. Käik korrektne ja sirgjooneline. 4. Samm hea elastuse ja üleastumisega. 5. Traav on hea liikumisvabadusega, hea tagajala kõverdatuse ning keha alla toomisega. 6. Galopp hea energiaga, tasakaalus ning elastne. Tagaosa võiks olla paremini hõivatud. 7. Tasakaalukas, koostööaldis, kuulekas ja tähelepanelik mära. Paaride valikul jälgida jalgade korrektsust ja selga.
  renesmeerenesmee_6569 

 3. ASTERIX, s. 14.04.2014, kõrb, täkk,  i. Aiken, e. Taisi, ei. Tuka, kasv. ja om. Veronika Truumaa
  Mõõdud: 147 – 192 – 19,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 7,5 51,5
  A.M. 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 7 7 73,57%
  I.R. 7 7 7,5 7,5 7 7 7,5

  1. Suurem, ratsahobuse tüübilinehobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Tiheda ja tugeva konstitutsiooniga, risti välja joonistunud ülaliin, väike silm ja veidi kongus profiil. Hea asetusega kael, kitsas pea-kaela ühendus. Libajas laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Hea kujuga kabjad. Jalad piisava suurusega liigestega. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel kerge harkvarbsus ja püstine pöid. Käik on korrektne ja sirgjooneline. 4. Hea rütmi ja üleastumisega. 5. Traav on selge rütmiga ja heas tasakaalus, aga vähese energiaga. 6. Eelistab galoppi traavile. Galopp on tihe ja parema impulsiga kui traav. Jooksev kannaliigesest kõverdamata. Hüppel on jõudu, jälgib takistust ja parandab, avada võiks paremini ja täna jääb veidi tahet puudu. 7. Juttselgne. Rahulik, aga mitte osavõtmatu. Tore tarbehobune.
  asterix asterix-2

 

Lahemaa Loomade Koda, Uuri küla:

 1. RUUDU, s. 02.07.2014, tumehiirjas, mära,  i. Rodeo, e. Aidi, ei. Ando, kasv. ja om. Ingrid Randlaht
  Mõõdud: 136 – 167 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8,5 8 8 8 7 7 8 54,5
  A.M. 8,5 8 8 8 7 7 8 77,86%
  I.R. 8 7,5 7,5 7,5 7 7 8

  1. Aborigeense tõurüübiga väiksem ja kergem eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Keha proportsionaalne. Sirge pea, avar laiem pea-kaela ühendus, madal turi, hästi joonistunud ülaliin. Pikkade joontega. 3. Kuivad heade kapjadega jalad. Jalgade seis korrektne. Käik sirgjooneline. 4. Samm maadhaarav, hea selja tööga ja hea üleastumisega. 5. Traav energiline ja tihe, aga veidi pinges ja jäik. 6. Eelistab galoppi. Galopp kiire, selge rütmiga ja tasakaalus, kuid vähese jõu ja elastsusega. 7. Elav väike mära. Sebroidsed märgised (jutt, õlaristid, jutt kõhu all).

  ruudu_6603 ruudu_6680

 2. APRIKOOS, s. 03.04.2013, kollane, mära,  i. Apollo, e. Rio-Moskito, ei. Ruttar, kasv. ja om. Halliki Hanso
  Mõõdud: 141 – 180 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8,5 7,5 7 7 8 9 9 56
  A.M. 8 7,5 7 7 8 9 9 80,00%
  I.R. 8,5 7,5 7 7 8 8,5 8

  1. Tõutüübilt ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Ilmekas väike pea ja suur silm, kõrge kaela liitumine, lai pea-kaela ühendus . Ruudukujuline, lühike selg, samas pikk kõrge turi ja hästi joonistunud ülaliin. Ümar-munajas laudjas ja pisut kõrgenenud nimme. 3. jalgadel veidi laiad kabjad. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel kerge harkvarbsus. Käik tagant veidi kitsas. Esimene parem jalg keerab randmest. 4. Samm heas tasakaalus ja piisava üleastumisega. 5. Väikesel hobusel suur avatus ja elastsus traavil, lõdvestatus, kõrge randmetõste, aga sooviks veidi rohkem energilisust. 6. Galopp väga hea tasakaaluga, hea rütmiga ja ülesmäge. 7. Tasakaalukas, samas elav väiksem hobune. Koostööaldis. Perspektiivi ka sugumärana.
  aprikoos_6780aprikoos-2 

 3. VOORE AMADOR, s. 11.06.2011, raudjas, ruun,  i. Apollo, e. Teeba, ei. Tukker, kasv. Voore Tallid OÜ, om. Paula Johanna Vilu
  Mõõdud: 142 – 181 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7,5 7 7,5 8 8,5 7 8 53,5
  A.M. 7,5 7 7,5 8 8,5 7 7,5 76,43%
  I.R. 7,5 7 7 8 8,5 7 8

  1. Tõutüübilt tugevama ja jõulisema kehaehitusega, aga mitte raske eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Sirge pea, avar pea-kaela ja hea kaela-keha ühendus. Pikk kõrge turi ja pisut pehme pikk nimme. Ristkülikukujuline. 3. Jalgadel head tugevad kabjad ja hea suurusega liigesed. Esijalgadel lühem kämmal. Esijalgade seis korrektne, tagajalgade seis lai. Käik eest veidi kitsas, tagant korrektne. 4. Samm hea üleastumisega, elastne ning hea selja tööga. 5. Traavil hea energia, elastne, avar ja hea tõukega. 6. Galopp on suur, hea tõuke ning selge õhufaasiga. Võiks olla esiotsal veidi kergem. 7. Elav, energiline, tähelepanelik, kuulekas ja julge tarbehobune.
  amadoramador-3 

 4. VOORE REESIA, s. 14.06.2013, raudjas, mära,  i. Raksel, e. Voore Amee, ei. Apollo, kasv. ja om. Voore Tallid OÜ
  Mõõdud: 142 – 189 – 19

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7,5 7,5 6,5 7,5 8 7 7 51
  A.M. 7 7 6,5 7,5 7,5 7 7 72,86%
  I.R. 7,5 7,5 6,5 7,5 8 7 7

  1. Tõutüübilt ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Tugev kehaehitus. Ilmekas pea, lai rind, madalam lihaseline turi, pikem selg ja tugev ülaliin. 3. Esimene vasak jalg koondvarbne. Esijalgadel lai seis. Tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm on hoogne ning töötab hästi läbi selja. 5. Traav energiline, edasipürgiv ja lennukas. 6. Galopp veidi esiotsal. 7. Temperamentne ja energiline, pigem veidi pelglik.
  reesiareesia-2