EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik ülevaatus Harjumaal

Piirkondlik noorhobuste ülevaatusel 18.05.2016 Harjumaal, Saue vallas

Korraldaja Kaire Vaikma.

18. mail Tammemäe talus toimunud noorhobuste ülevaatuse ülevaade hinnete ja piltidega.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Ingrid Randlaht

2 aastane:

1. TORMI, s. 11.07.2014, raudjas, täkk,  i. Teik, e. Lisette, ei. Laasik, kasv. ja om. Kaire Vaikma

Mõõdud: 137 – 162 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 6,5 8 8 7 8 51,5
A.M. 7 7 6 8 8 7 9 73,57%
I.R. 7 7 6,5 8 7,5 7 7

IMG_7449IMG_7443

1. Kena, väljendunud tõutüübiga, veel areneva sugutüübiga eesti hobune 2. Ilmekas pea, püstine õlg, madal turi ja lühike selg. Keha tihedama konstruktsiooniga. Väga hea pea-kaela liitumisega. Suur kehasujuvus. 3. Jalgadel madalam päkk, lühem kämblaluu. Karvased jalad. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgade seis kergelt harkvarbne. Käik eest sirge ja kitsas nii sammus kui traavis ja tagant sõuab. 4. Samm väga suure üleastumisega, elastne ja hoogne. 5. Traav hea rütmiga, elastne ning hea õlavabadusega. Jookseb tagant välja. 6. Galopp lühike, selge rütmiga. Natuke kiirustab. Hüppel tugev ja elastne tagaotsa avamine, eest avamine vähene. 7. Kaheaastane veel välja arenemata täkutüübiga tasakaaluka iseloomuga noor hobune. Veidi ebalev, samas hästi kohanev ja inimest austav. Sebroidsed märgised.

 

3 aastane:

2. ANETTE, s. 18.06.2013, must, mära,  i. Apollo, e. Lisette, ei. Laasik, kasv. ja om. Kaire Vaikma

Mõõdud: 139 – 79 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7 7,5 7 8 7,5 52,5
A.M. 8 8 7 7 7 8 8 75,00%
I.R. 8 7 7 7,5 7 8 7

IMG_7465IMG_7491

1. Kena, väljendunud ja ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Hästi väljendunud märatüübiga. 2. Keha heade proportsioonidega. Kõrgem kaelaasetus, madal turi ning tugev tagaosa. Tihe ja heade nurkadega. 3. Jalad väikeste liigestega, madala päka ja laiade madalate kapjadega. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgade seis sirge ja lai ning veidi harkvarbne. 4. Samm hea selja tööga ja piisava üleastumisega. 5. Traav selge rütmiga ning kõverdab randmest. 6. Galopp esiotsal, kipub ristlema ja  ei ole heas tasakaalus. Hüppel tehniline, tähelepanelik ja jõuline.  7. Vabaliikumisel elavnes. Tore mära.

4 aastane:

3. ROKIT, s. 22.06.2012, raudjas, täkk,  i. Raksel, e. Lisette, ei. Laasik, kasv. ja om. Kaire Vaikma

Mõõdud: 144 – 167 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 8 7 7,5 9 8,5 56,5
A.M. 9 8 8 7 8 9 9 80,71%
I.R. 8 8 7,5 7 7 8,5 8

IMG_7411IMG_7417

1. Kerge, sportliku tüübiga. Tõutüüp vähemärgatava soome hobuse mõjuga. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, suuremate lõuapäradega, hea pea-kaela ühendus, püstine õlg, püstine õlg, lai rind, selgelt väljendunud hea turi, libajas laudjas ja pikk nimme. 3. Hea kuju ja suurusega kabjad. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgade seis kergelt harkvarbne. Sirged ja veidi nõrgad põlveliigesed. Käigu korrektsus on sirgjooneline. Tagant astub kabja välimisele servale. 4. Samm on hea üleastumise ja rütmiga, hoogne ja korrektne, aga seljast kinni. 5. Traav selge kahetaktilise rütmiga, kannab ennast, kõverdab kannast, aga jääb eest veidi lühikeseks. 6. Galopp on suur ja väga heas tasakaalus. Hüppab meelsasti, on tähelepanelik, tehniline ja avab tagant hästi. 7. Tähelepanelik, alluv, samas elav, kontakti otsiv ja töötahteline. Sugutäku potentsiaali.