EHKAS –  Eesti hobuse eest

PIIRKONDLIK ÜLEVAATUS TIHUSEL MUHUMAAL

13.11.2015 MUHUMAAL TIHUSE HOBUTURISMITALUS  toimunud noorhobuste ülevaatuste protokoll koos piltide ja kirjeldustega.

Protokolli hinnete tõlgendamise lihtsustamiseks on iga hobuse protokolli järel punktide järgne kirjeldus.

On hea teada ka hindepallide tähendust. 1- mitterahuldav, 2-väga halb, 3- halb, 4- mitterahuldav, 5- rahuldav, 6- keskmine-piisav, 7- hea, 8 – parem kui hea, 9 – väga hea, 10 – suurepärane, veatu

Eesti hobune on universaaltüübiline hobune kellede puhul võib hinnata kõrgelt erinevaid omadusi. Kuid kogu hindamise aluseks on aretusprogramm ning eelkõige püütakse hinnangute andmises sellest ka lähtuda ning anda objektiivset hinnangut hobuse kehaehitusele selliselt, et oleks ära toodud nii tugevad küljed kui ka juhitud tähelepanu omadustele, mis võivad vähendada hobuse kestvust kasutusele või olla olulised aretusvalikute tegemisel.

Mõõdud antud järjekorras: turjakõrgus – rinnaümbermõõt – kämbla ümbermõõt

Hindajad: Anu Matsoo, Helin Kurisoo ja Annika Maripuu

Piltide autor: Reedik Kivisoo

3-aastased märad:

1. ARISONA, s. 05.04.2012, hall, mära,  i. Anakee 720E, e. Arabella, ei. Askar 475E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  138 – 173 – 18,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/
hüpe
üld kokku
7,5 7 7 7,5 8 7 7,5 51,5
A. M. 7 7 7 8 8 7 8 73,57%
H.K. 7,5 7 6,5 7 8 7 7
A. M. 8 7,5 7,5 7 8,5 7,5 8


1. Hea tõutüübiga ning hästi arenenud sugutüübiga. 2. Pikkade joontega ülaliin (kael, turi, nimme). Hea pikkusega kael, libajas laudjas, nimme nõrgapoolne. 3. Lühem esijalg, veidi toored jalad. Jalgade seis korrektne. Käik eest veidi kitsas. 4. Samm hea rütmiga, astub üle jälje, aga selg veidi pinges. Paraneb traavil. 5. Traav elastne ja avar, esijala sirutus ning painutab kannast, samuti hea tagajalatöö. 6. Galopp veidi kiire ja pinges, aga tasakaalukas. 7. Tähelepanelik ja töötahteline, kuid veidi ettevaatlik, meeldiv mära. Aretusmaterjali piisavalt.

2. LANA, s. 11.02.2012, hiirjas, mära,  i. Laaser 833E, e. Renomee, ei. Royal 759E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  143 – 172 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/
hüpe
üld kokku
8 8 7 7,5 7,5 7,5 8 53,5
A.M. 8 7,5 6,5 7 7,5 7 7,5 76,43%
H.K. 8 8 7 7 8,5
A.M. 8,5 8 7 8 7,5 8 8


1. Hästi arenenud sugutüübiga, märalik. Samuti hea tõutüüp. 2. Ilmekas pea, hea kukal ja kael, head liitumised. Lühike turi ja pikk nimme. 3. Väiksed liigesed. Esijalgadel nööritud kämmal, tagajalgadel harkvarbsus. Käik tagant veidi kitsas. 4. Samm hea üleastumisega, kuid vähese selja tööga. 5. Traav kerge, kuid õlast veidi kinni ja ei tööta läbi selja. Hea tagajalatöö. 6. Galopp lühike ja veidi pinges. 7. Elegantne ja kaunis mära. Väga töötahteline.

3. LATTE, s. 06.03.2012, hiirjas, mära,  i. Laaser 833E, e. Elsa, ei. Erra 555E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  154 – 185 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 52,5
A.M. 7 7,5 7,5 7 7 7 7 75,00%
H.K. 7 7 8 7 7 7
A.M. 7,5 8 8,5 8 8 8 8


1. Suurekasvuline, hea tõutüübiga, ilma nähtava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Hästi arenenud sugutüüp. 2. Sirge pea ja väike silm. Veidi püstise abaluu, lühikese turja ning pika tugeva nimmega. 3. Esijalgade seis korrektne, aga tagajalad harkvarbsed. Käik on korrektne ja sirgjooneline. 5. Traav ülesmäge, lühike, aga hea rütmi ja tasakaaluga. Võiks olla veel avatum. 6. Galopp heas tasakaalus, aga ei tööta läbi selja. 7. Teeb nõutud töö, aga ennast säästev. Huvitava põlvnemisega hobune.

4. LAUTO, s. 12.03.2012, must, mära,  i. Laaser 833E, e. Rivona, ei. Regaal 724E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  139 – 177 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 7,5 7 6,5 7,5 51,5
A.M. 8 8 7 7,5 7,5 7 8 73,57%
H.K. 8 8 8 8 6,5 6 7
A.M. 8 7 7,5 7 7,5 7 8


1. Hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Ilmekas pea. Kitsas pea-kaela liitumine, hea ülajoonega ja tugev laudjas. 3. Jalgadel pehme sõrgats. Käik tagant kitsas. 4. Samm hea rütmiga ja piisava üleastumisega. 5. Traav hea rütmiga, energiline, hea tagajalatööga. Sooviks enamat selja tööd. 6. Galopp tasakaalus, aga veidi lühike ja kiirustav. 7. Väga meeldiv hobune, tähelepanelik ja kiire reaktsiooniga.

5. LEGOLA, s. 09.02.2012, hõbemust, mära,  i. Laaser 833E, e. Rõõmu, ei. Regaal 724E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  143 – 175 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7,5 7 7 7 7,5 50
A.M. 7,5 7 7 6,5 6,5 7 8 71,43%
H.K. 7 7 7 7 7,5 6,5 7
A.M. 7 7 8 7,5 7,5 7,5 7,5


1. Hästi väljendunud tõutüübiga. Sugutüüp võiks olla paremini väljendunud. Mõjub täkulikult. 2. Lühike kukal, avar pea-kaela liitumine, lühike kael, kõrge kaela asetus. 3. Väikeste liigestega jalad. Sirged esijalad, tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm lühike. 5. Traav ülesmäge, hea tagajalatöö aga seljast kinni. Kerge liikumisega aga lühike. 6. Galopp hea rütmiga, aga veidi jäik ja lühike. 7. Väga töötahteline ja energiline hobune.

6. LELU, s. 25.03.2012, kollane, mära,  i. Laaser 833E, e. Atlanta, ei. Alex 745E, eii.Aik 712E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  143 – 183 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 8 7 7 8 52
A.M. 8 8 7 8 7 7 8 74,29%
H.K. 7 7 7 8 7 7 8
A.M. 7,5 7 7,5 8 7 7 7,5


1. Hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga, märalik. 2. Kehalt ristkülikukujuline, heade proportsioonidega. Kitsas pea-kaela ühendus, tugevad liitumised, madal turi ja tugev laudjas. 3. Veidi väikeste liigestega jalad, lühem esijalg. Esijalad koondvarbsed, tagajalgade seis korrektne. Käik eest korrektne, tagant veidi sõuab. 4. Samm on elastne ja hea üleastumisega. 5. Traav heas tasakaalus, ülesmäge, aga lühike. 6. Galopp jäik. 7. Meeldiv, kerge liikumisega, märalik mära. Huvitava põlvnemisega.

7. LOGO, s. 28.03.2012, raudjas, mära,  i. Laaser 833E, e. Rohke, ei. Rodeo 726E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  148 – 178 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 7 7 8 8,5 53,5
A.M. 7 7,5 7 6,5 7 7,5 8 76,43%
H.K. 9 8 8 7 7 8 9
A.M. 8 7,5 8 7,5 7,5 9 8


1. Väga hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Sirge ilmekas pea. Avar pea-kaela liitumine, pikkade joontega, tugev laudjas. 3. Esijalgadel veidi pehme sõrgats, tagajalgade seis korrektne. Käik kitsas ja sirgjooneline. 4. Samm lühike. 5. Traav heas tasakaalus, aga ülast veidi kinni. 6. Galopp ülesmäge, hea rütmiga ja heas tasakaalus. 7. Väga elegantne, püüdlik ja energiline mära. Jättis väga hea mulje.

8. TAHITI, s. 15.03.2012, hall, mära,  i. Tugrik 843E, e. Timmi, ei. Toor 554E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  150 – 186 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7 7 7 8 51
A.M. 7 7 7 6,5 7 8 8 72,86%
H.K. 7,5 7,5 7 8 6,5 8
A.M. 7,5 7,5 7 7 7 7 8


1. Hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Hea pikkusega kael. Püstine abaluu, pikk kõrge turi ja libajas laudjas. 3. Pehme sõrgats jalgadel, käik korrektne. 4. Samm lühike ja jäik, korrektse rütmiga. 5. Traav raske, aga tasakaalus. Ei kasuta selga, jookseb tagant välja. Sirge tagajalg. 6. Galopp tasakaalus ja hea sammu ulatusega. Hea jalatöö. 7. Väga töökas hobune. Kindlasti suurepärane rakendihobune ja turismihobune oma liikumiselt.

9. TAKTIKA, s. 07.04.2012, kõrb, mära,  i. Tugrik 843E, e. Ekstra, ei. Elkar 598E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  150 – 191 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7,5 7 7 6,5 7 49
A.M. 7,5 7 7 6,5 6,5 6,5 7 70,00%
H.K. 6 7 8 7 7 7
A.M. 7,5 7,5 8 7,5 7,5 6,5 7,5


1. Hea tõutüübiga, sugutüüp võiks olla paremini väljendunud, märalikum. 2. Keha ristkülikukujuline. Kitsad lõuapärad, kitsas pea-kaela liitumine, kõrge pikk turi, pehme selg, pikk nimme ja tugev laudjas. 3. Väikeste liigestega jalad, head kabjad. Esijalad veidi harkvarbsed, tagajalad korrektsed. Käik korrektne. 4. Samm lühike. 5. Traav raske, õlast kinnine ja pinges. 6. Galopp raske esiotsal ja samuti pinges. 7. Segaduses ja pinges veidi.

10. TRIKSI, s. 25.07.2012, võik, mära,  i. Tugrik 843E, e. Viva, ei. Vaks 696E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  148 – 183 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 7,5 8 7,5 7 8 52,5
A.M. 7,5 7 7,5 8 7,5 7,5 8 75,00%
H.K. 6,5 7,5 7 8 7 7 8
A.M. 7,5 7,5 8 7,5 7,5 6,5 8


1. Hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Suurevõitu pea, keha ristkülikukujuline, avar pea-kaela ühendus ja hea ülaliin. 3. Lühike esijalg, lühikese tugeva kämbla ja sõrgatsiga. Tagajalgade seis korrektne. Käik eest keriv. 4. Samm elastne ja hea üleastumisega. 5. Traav hea pikkusega ja hea tõukega aga veidi raske. 6. Galopp heas tasakaalus. 7. Pikkade joontega, tähelepanelik ja energiline hobune. Ära märgitud sebroidsete märgiste olemasolu.

11. TORINO, s. 19.04.2012, ahkmust, mära,  i. Tember 730E, e. Valio, ei. Vaks 696E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  138 – 171 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 6,5 7 7,5 7,5 8 51,5
A.M. 8 7 7 7 7 7 8 73,57%
H.K. 7,5 7 6 7,5 7,5 7,5 8
A.M. 7,5 8 7 7 7,5 7,5


1. Hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Lai lõuapärade vahe, kuid kitsas pea-kaela liitumine, lai rind. 3. Jalgadel väikesed kabjad ja sõrgatsiliigesed. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel väike kand ja harkvarbsus. Käik kitsavõitu. 4. Sammus veidi seljast kinni. 5. Traav avar, aga väikse õhufaasiga ja hea tagajalatööga. 6. Galopp heas tasakaalus, kiire ja kerge. 7. Ilmekas, tähelepanelik ja koostööaldis mära. Väga vajaliku põlvnemisega genofondi mitmekesisuse säilitamiseks.

12. VANETTA, s. 14.03.2012, kollane, mära,  i. Vaks 696E, e. Röövlitüter Ronja, ei. Rodeo 726E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  153 – 189 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 8 8 7,5 7,5 8 53,5
A.M. 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 8 76,43%
H.K. 7 8 8 8 8 7,5 7,5
A.M. 7 7,5 8 8 8 8 8


1. Suurekasvuline, hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Proportsionaalse kehaehitusega, tugevate liitumistega ja püstise abaluuga. 3. Tugevate liigestega jalad. Jalgade seis ja käik kitsas. 4. Sammus astub hästi üle jälje. 5. Traav hea, aga võiks olla veidi kergem ja enam selja kasutust. 6. Galopp jääb veidi raskeks  ja kiirustab. 7. Koostööaldis ja kohaneb olukorraga. Väga meeldiv mära.

13. VEDANTA, s. 05.04.2012, kollane, mära,  i. Vaks 696E, e. Eetika, ei. Ettur 731E, eii.Elkar 598E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  153 – 184 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 7,5 7 8 7,5 7,5 52
A.M. 7 7 7 7 7 7 7 74,29%
H.K. 7 7,5 8 7 8,5 8 7
A.M. 7 7,5 8 7 8,5 8 8


1. Suurekasvuline, hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. Märalik. 2. Veidi suur pea. Kehalt ristkülikukujuline, kitsa pea-kaela liitumisega ning püstise abaluuga. Pikk kõrge turi ja sirge selg ja pikk nimme. 3. Tugevate liigestega jalad, lühike kämmal. Esijalg taatsine, tagajalgade seis korrektne. Käik samuti korrektne. 4. Samm veidi pinges ja ei tööta läbi selja. 5. Traav hea tasakaaluga, maadhaarav, kuid võiks olla elastsem. 6. Galopp veidi raske ja pinges, ning ei kasuta selga. 7. Pinges olekuga hobune.

14. VELUNA, s. 19.02.2012, võik, mära,  i. Vaks 696E, e. Race,  ei. Regaal 724E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  148 – 180 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 7 8,5 8 7,5 52,5
A.M. 7,5 7 7,5 7 8 7 7 75,00%
H.K. 7,5 7 7 7,5 8,5 8 8
A.M. 7 7 6,5 7 9 9 8


1. Hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüübiga. 2. Kitsas pea-kaela liitumine, püstine õlg ja pikk kõrge turi. Sirge kael ja selg. Hobune märgatavalt kasvufaasis ja tagakõrge. 3. Pikem kämmal ja säär. Jalgade seis ja käik kitsas. 4. Samm veidi pinges, vähese üleastumisega. 5. Traav heas tasakaalus, ülesmäge ning kõverdab liigestest. 6. Galopp suur ja maadhaarav , aga ei soostu väga näitama. 7. Väga hea liikumisega, meeldivalt tähelepanelik hobune.

15. VEPSI, s. 08.04.2012, kollane, mära,  i. Vaks 696E, e.  Melu, ei. Malahhiit, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  147 – 178 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7,5 7 7 8 51,5
A.M. 7 7 7 7,5 7 6,5 7,5 73,57%
H.K. 7 7 7 7,5 7 7 8
A.M. 8 8 7,5 7,5 7 7 9


1. Tõutüüp selgelt võõrveresuse mõjuga, arabiseeritud. Hästi väljendunud sugutüüp. 2. Elegantne, ilmekas pea. Pikk kael, lühike selg ja pikk nimme. 3. Väikesed sõrgatsiliigesed. Jalgade seis korrektne, käik tagant kitsas. 4. Samm korrektse rütmiga, töötab läbi selja, kuid üleastumine on vähene. 5. Traav tippiv ja pinges. 6. Galopp pinges, sirge tagajalg joostes. 7. Veidi pinges, kuid väga ilus ja elegantne hobune.

16. VOLTA, s. 13.02.2012, kõrb, mära,  i. Vaks 696E, e. Reegi, ei. Rosett 600E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  147 – 184 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7 7 6,5 8 52
A.M. 7,5 7,5 7 6,5 6 6 7 74,29%
H.K. 8,5 8 8 7,5 7 6,5 9
A.M. 8,5 8,5 8 7 7,5 6,5 8


1. Väga hea tõutüübiga. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Hea kehaehitusega. Ilusa ilmeka peaga, valge silm. Tõusev rind, püstine abaluu, hea ülaliin. 3. Jalgadel tugevam lühem sõrgats. Jalgade seis ja käik korrektsed. 4. Samm korrektse rütmiga, kuid lühike. Töötab läbi selja. 5. Traav lühike. 6. Galopp lühike ja raske esiotsal. 7. Energiline ja meeldejääv hobune. Sebroidsed märgised. Meenutab liikumiselt shetlandi hobust.

5-aastased märad:

17. REINA, s. 09.04.2010, hiirjas, mära,  i. Riinos 826E, e. Eti, ei. Eliit 709E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  145 – 184 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 8 8 7,5 8 54,5
A.M. 8 7,5 7 8 8 7 8 77,86%
H.K. 8,5 7 7 8 8 8 8
A.M. 8 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5


1. Hästi väljendunud tõutüübi ja sugutüübiga. Märalik. 2. Pikem kukal, hea ülaliin, madal turi, kumer nimme ja tugev laudjas. 3. Jalad väikeste liigestega. Esijalg veidi koonvarbne, tagajalg korrektne. Käik korrektne ja sirgjooneline. 4. Samm avar, korrektse rütmiga, hea üleastumisega ning töötab hästi läbi selja. 5. Traav ülesmäge, elastne ja kerge, väga hea tagajalgade töö. 6. Galopp samuti ülesmähe, aga veidi lühike. 7. Ülekaaluline, kuid liigub kergelt. Meeldiv hobune.

18. RUTA, s. 15.06.2010, raudjas, mära,  i. Rikoshet 783E, e.  Americana, ei. Aroon 656E, kasv. Ristitee Talu ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  139 – 180 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7,5 7,5 7 7,5 51,5
A.M. 7 7 6,5 7 7 6,5 7 73,57%
H.K. 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8
A.M. 8 8 7,5 7,5 7,5 7,5 8


1. Kergemat tüüp hobune. Hästi väljendunud sugutüüp, märalik. 2. Pikem pea, rahuldav pea-kaela liitumine, lai rind, madal turi, hea nimme ja luip laudjas. 3. Väikesed kabjad, esijalg ja tagajalg veidi taatsine. Käik kitsas. 4. Samm hea rütmiga. 5. Traav heas tasakaalus, aga veidi pinges. 6. Galopp samuti pinges. 7. Üldmulje hobusest tunduv pinges ja ärevil.

3-aastased ruunad:

19. LAGRITS, s. 07.05.2012, must, ruun,  i. Laaser 833E, e. Roxana, ei. Rojaal 728E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  147 – 179 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7,5 8 7 7,5 8 53
A.M. 7,5 7,5 7,5 7 7 7,5 8 75,71%
H.K. 7,5 7,5 7 8,5 7 7 8
A.M. 8 8 8,5 8 7 7,5 7,5


1. Hea tõu-ja sugutüübiga. 2. Väike pea, kitsas pea-kaela liitumine, kõrge pikk turi, hea seljajoon, tugev laudjas. 3. Jalad korrektse seisuga, käik eest kitsavõitu. 4. Sammus astub piisavalt üle jälje, elastne. 5. Traav veidi tippiv ja õlast kinni. 6. Galopp hea ütlase rütmiga, hea tasakaaluga ning eelistab. 7. Hea, töötahteline tarbehobune.

20. LAGUUN, s. 27.03.2012, hõbemust, ruun,  i. Laaser 833E, e. Roona, ei. Regaal 724E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  152 – 183 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7,5 8 7,5 7,5 7,5 53
A.M. 7 7,5 7,5 8 7,5 7,5 8 75,71%
H.K. 8 8 7 8 7 7 6,5
A.M. 7,5 7,5 8 8 7,5 7,5 7,5


1. Suurekasvuline, hea tõutüübiga. Hästi väljendunud sugutüüp. 2. Sirge pea, avaram pea-kaela liitumine. Püstine abaluu. Kõrgejalgne. 3. Jalgade seis korrektne, aga käigul tagant kitsas. 4. Samm on elastne, hea rütmiga ning hea üleastumisega. 5. Traav heas tasakaalus, kerge ja elastne. 6. Galopis võiks olla enam tagaotsa tööd, muidu heas tasakaalus, ning eelistab. 7. Väga tore kasutushobune.

21. TALENT, s. 15.04.2012, raudjas, ruun,  i. Tugrik 843E, e. Rula, ei. Rosett 600E, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud:  142 – 172 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 7 7,5 7,5 7 7 50,5
A.M. 7 7 7 7 7,5 7 7 72,14%
H.K. 7 7,5 7 7,5 7,5 7 7
A.M. 7,5 7,5 7 7,5 8 7 7


1. Hea tõutüübiga ning hästi väljendunud sugutüüp. 2. Keha ristkülikukujuline. Väga kitsas pea-kaela liitumine, lai rind ning kõrge pikk turi. 3. Esijalgade seis kitsas ja koondvarbne, tagajalgade seis kitsavõitu. Käik samuti kitsas ning sõuab. 4. Samm hea rütmiga, piisava üleastumisega. 5. Traav elastne ja korrektne, aga kiirustab veidi. 6. Galopp jõuetu, ei tööta läbi selja. 7. Närviline hobune.

Kutsutud täkud:

22. TIMANDER s. 30.12.2004, hall, täkk, i. Tollar 735E, e. Elmira, ei. Eliit 709E, kasv. Aita Naanu ja om. Gaida Õunapuu

Mõõdud:  142 – 188 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 7 7 7,5 7,5 6,5 8,5 53
A. M. 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 8,5 75,71%
H.K. 9 7 7 8 7 6,5 8
A.M. 9 7 7 7 7,5 6,5 9

 
1. Väga hea aborigeense tõutüübiga. Väga hästi arenenud täkutüüp. 2. Ilmekas pea, head liitumised (pea-kael-keha), nõgus ja väga pehme selg. Tugev ja veidi ümar laudjas. 3. Esijalg koondvarbne, tagajalg veidi harkvarbne. Käik tagant kitsas nii sammul kui traavil. Vabaliikumised sirgjoonelised. 4. Samm elastne, korrektse rütmiga, hea üleastumisega ning läbi keha töötav. Traav ülesmäge. 6. Galopp madal, jääb esiotsal raskeks, ristleb. Hüpe piisava võimsusega. 7. Temperamentne ja täkulik. Selge peaga ja kohaneb olukorraga. Väga meeldiv hobune.

Timanderi piltide autor: Mariliis Õunapuu