EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik ülevaatus Tihusel Muhumaal

10.9.2015 MUHUMAAL TIHUSA HOBUTURISMITALUS  toimunud noorhobuste ülevaatuste protokoll koos piltide ja kirjeldustega.

Protokolli hinnete tõlgendamise lihtsustamiseks on iga hobuse protokolli järel punktide järgne kirjeldus.

On hea teada ka hindepallide tähendust. 1- mitterahuldav, 2-väga halb, 3- halb, 4- mitterahuldav, 5- rahuldav, 6- keskmine-piisav, 7- hea, 8 – parem kui hea, 9 – väga hea, 10 – suurepärane, veatu

Eesti hobune on universaaltüübiline hobune kellede puhul võib hinnata kõrgelt erinevaid omadusi. Kuid kogu hindamise aluseks on aretusprogramm ning eelkõige püütakse hinnangute andmises sellest ka lähtuda ning anda objektiivset hinnangut hobuse kehaehitusele selliselt, et oleks ära toodud nii tugevad küljed kui ka juhitud tähelepanu omadustele, mis võivad vähendada hobuse kestvust kasutusele või olla olulised aretusvalikute tegemisel.

Mõõdud antud järjekorras: turjakõrgus – rinnaümbermõõt – kämbla ümbermõõt

Hindajad Annika Maripuu ja Anu Matsoo

2-aastased täkud

1. LEVEL, s. 23.02.2013, täkk, hõbekõrb,  i. Laaser, e. Rivona, ei. Regaal, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 145 – 173 – 20 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 54.5
A.M 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 77.86%
A.M 7.5 8 7.5 7 7 7 8

Level
1. Hästi väljendunud sugutüübiga ning hea universaaltüübiline suurem hobune. 2. Ilmekas pea. Hea ülaliiniga, heade proportsioonidega. Luip laudjas. Hobune on märgatavalt kasvufaasis ja veidi tagakõrge. 3. Head kabjad ja tugevad liigesed. Korrektne esijalgade seis, tagajalad sirged ja veidi kitsa seisuga. Käik korrektne. 4. Sammus hea üleastumisega, kuid vähese seljakasutusega. 5. Traav õlast jäik ja veidi pinges, aga korrektse rütmiga. Ei kasuta selga. 6. Eelistab galoppi joosta. Toob tagaotsa keha alla. Hüppel ettevaatlik. 7. Väga meeldiv ja kontaktialdis hobune.

2. LASER, s. 17.05.2013, täkk, must,  i. Laaser, e. Ronda, ei. Rodeo, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 147 – 176 – 20 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8,5 8,5 8 8 8 9 58,5
A.M 8,5 8 8,5 8 8 7,5 9 83,57%
A.M 8,5 9 8,5 7,5 8 8 9

Laser
1. Suurekasvuline, hea tõutüübi ning hästi arenenud täkutüübiga. 2. Ilmeka peaga ning väga hea ülajoonega. Hea pea-kaela liitumine.  Väga kompaktne. 3. Tugevad liigesed. Käigul korrektne, sammus veidi kitsas, kuid paraneb traavil. 4. Samm hea üleastumisega, veidi kitsas. 5. Traav samuti hea rütmi ja avarusega, hea tagajalgade tööga, võiks veelgi enam venitada. 6. Galopp on tugev, kuid lühike ja jääb esiotsale raskeks. 7. Rahulik, kuulekas ja julge noor täkk. Sobilik sugulisse kasutusse, Lari liini jätkajana oluline täkk.

4 – 6-aastased märad:

1. ALASKA, s. 25.03.2010, mära, hõbekõrb,  i. Anakee, e. Alfa, ei. Aaren, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 140 – 182 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 5,5 7 8 9 9 53,5
A.M 7 7 6 7 8 9 8,5 76,43%
A.M 8 8 5 7 7,5 8,5 9


1. Hästi väljendunud sugutüübiga. Samuti hea tõutüübiga. 2. Tugeva ülaliiniga ning hea turjaga. Veidi tagakõrge. 3. Veidi lühike esijalg, väikesed liigesed, lõhenevad kabjad. Esijalad taatsirandmelised. Tagajalgadel veidi püstine kand  ja sirged kannaliigesed. Käik korrektne. 4. Samm korrektse rütmiga, aga seljast veidi kinni. 5. Traav hoogne, kohati isegi kiirustav. 6. Galopp hea rütmiga ja heas tasakaalus. Hüpe hea tehnikaga. 7. Väga tähelepanelik hobune, silm särab.

2. LAPALMA, s. 10.05.2011, mära, must,  i. Laaser, e. Epu, ei. Erra, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud 141 – 178 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7,5 6 7 7,5 50
A.M 7,5 7,5 7 7 6 7 7,5 71,43%
A.M 7,5 7 7 7,5 6 6,5 7


1. Hea tõutüübiga ning hea sugutüübiga. 2. Kõrge kaela liitumisega, püstise abaluuga ning pika turja ja nimmega. Kõrge sabaasetus. 3. Jalgadel keskmisest pikem kämmal ja pöid. Esijalgadel nööritud kämmal ja sirge liiges, tagajalad korrektsed. Käik samuti korrektne. 4. Samm hea rütmiga, aga ei tööta läbi selja. 5. Traavil tõstab rannet, kuid ei siruta. Tagaots töötab hästi. 6. Galopp veidi kiirustav ja vurav. 7. Huvipakkuva põlvnemisega mära.

3. REGALIA, s. 14.05.2009, mära, hiirjas,  i. Riinos, e. Rosso, ei. Riff, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 140 – 184 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 8 7 6,5 7 8 53
A.M 8 8 8 8 6 7 8 75,71%
A.M 9 8 7,5 6 6,5 6,5 7,5


1. Väga hea tõutüübiga ning väga hästi arenenud sugutüübiga. 2. Tugeva ülajoonega, veidi pikema õla ja küünarluuga. 3. Head kabjad, kõrgema päkaga. Veidi lühem esijalg. Esijalgade seis korrektne, tagajalad harkvarbsed. Käik korrektne. 4. Samm on kiirustav ja veidi küliskäigule kalduv. 5. Traav ilma õhufaasita, tõstab rannet aga ei siruta. 6. Galopp on kiirustav. 7. Märalik. Koostööaldis hobune. Ülekaalus.

3. RELLA, s. 31.03.2010, mära, must,  i. Riinos, e. Roosi, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 135 – 179 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7,5 8 7,5 7,5 7 52
A.M 7,5 7 8 8 7,5 7,5 7,5 74,29%
A.M 7 7 7 7,5 7,5 7 7,5


1. Hea tõutüübiga ning hästi arenenud sugutüübiga. 2. Sirge ülaliiniga, veidi pikema nimmega. 3. Esijalgade seis keskmisest laiem, tagajalgadel harkvarbsus. Käik kitsas. 4. Samm hea rütmiga. 5. Traav heas tasakaalus, eelistab. 6. Galoppi ei näidanud. Hüppel avab eest, arukas ja hea tehnikaga. 7. Meeldiv, koostööaldis hobune.

4. RIKSI, s. 30.04.2010, mära, must,  i. Riinos, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 139 – 185 – 17,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 7,5 7,5 8 7 8 8,5 55,5
A.M 8,5 7,5 8 8 6,5 8,5 8,5 79,29%
A.M 9 7 7 8 7 7,5 8


1. Väga hea tõutüübiga ning väga hästi arenenud sugutüübiga. 2. Väike elegantne pea, hea pea-kaela liitumine, sirge ülaliin ja kumer nimme. Kõrge saba asetus. 3. Lühem esijalg, väikesed liigesed. Esijalgadel sirge liiges, tagajalad harkvarbsed. Käik korrektne. 4. Samm hea rütmiga ning astub hästi üle jälje. 5. Traavil kiirustab, on õlast kinni ja ei tööta läbi selja. 6. Galopp heas tasakaalus ja hea rütmiga. 7. Meeldejääv ja tore mära.

5. VAKSI, s. 12.10.2011, mära, kollane,  i. Vaks, e. Relli, ei. Rosett kasv. ja om.Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 153 – 189 – 19,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 8 8 8 9 8,5 9 57,5
A.M 6,5 7,5 8 8 9 8,5 9 82,14%
A.M 7,5 8 7,5 8 9 8 8,5


1. Hea tõutüübiga ning hästi arenenud sugutüübiga. 2. Sirge pea ning tugev ülaliin. 3. Lõhenenud kabjad, tugevate liigestega jalad. Jalgade seis ja käik korrektne. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav samuti väga hea rütmiga. 6. Galopp väga heas tasakaalus, hea rütmiga. Hüppel on võimsust, kuid jätab jalad rippu ja püstine kael. 7. Väga sümpaatne ja töötahteline hobune.

6. VANTAA, s. 01.05.2010, mära, helevõik,  i. Vaks, e. Epa, ei. Ettur, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 147,5 – 194 – 19,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7 8 7 7 52,5
A.M 8 8 8 7 7,5 7 7 75,00%
A.M 8 7,5 7 7 8 6,5 7


1. Hästi väljendunud tõutüübi ja hästi arenenud sugutüübiga. 2. Hea pea-kaela liitumine ja head ühendused. 3. Jalad väga lühikeste sõrgatsitega, lühike esijalg. Esijalgade seis korraktne, tagajalgade seis sirge. Käik korrektne. 4. Hea rütmiga samm, piisava üleastumisega. 5. Traavil veidi kiirustades lennufaas, sirutus tasakaaluta ja ei kõverda tagajalgu. 6. Galoppil samuti kiirustab, rütm kaob kergesti ja tasakaal samuti. Ei keskendu. Hüppel küll jõudu, kuid tehnika puudub. 7. Jätab veidi tormaka mulje.

7. VEEBA, s. 01.04.2011, mära, kollane,  i. Vaks, e. Revalia, ei. Rosett, kasv. ja om.Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 149 – 189 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 8 8 6,5 7,5 51,5
A.M 7 7 7 7,5 8 6,5 8 73,57%
A.M 8 7 6,5 8 7,5 6,5 7


1. Hästi väljendunud tõutüübi ja hästi arenenud sugutüübiga. Suurekasvuline. 2. Väga kompaktne. Sirge pea, pikem nimme. 3. Head kabjad. Tugevate liigestega jalad. Esijalgade seis taatsine, tagajalad korrektse seisuga. Käik kitsas ja sõuab tagant. 4. Samm hea rütmiga, piisava üleastumise ja selja tööga. 5. Traavis kõverdab liigestest. 6. Galoppi näitab väga vähe. Ei keskendu. 7. Sümpaatne hobune.

8. VERSO, s. 04.04.2009, mära, kõrb,  i. Vaks, e. Raida, ei. Rolf, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 146 – 187 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7 8 9,5 9 9 59
A.M 9 7,5 7 8 9,5 9 9 84,29%
A.M 8 8,5 7 8 9 8,5 9


1. Hästi väljendunud tõutüübi ja hästi arenenud sugutüübiga. 2. Väga hea ülajoon, hea pea-kaela liitumine, püstine õlg, pikk küünarluu ja pikk nimme. 3. Jalgade seis korrektne, nii ees kui taga. Käik eest korrektne, tagant kerib. 4. Samm piisava üleastumisega ja hea seljatööga. 5. Traav on väga elastne ja ülesmäge. Selge lennufaas. Kõik liigesed töötavad. 6. Galopp on väga elastne, heas tasakaalus ja hea rütmiga. Hüpe hea tehnikaga. 7. Väga usin, töökas ja meeldiv mära.

9. VÕLU, s. 03.10.2009, mära, kollane,  i. Vaks, e. Röövlitütar Ronja, ei. Rodeo, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 147,5 – 194 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8,5 8 8 8 8 8,5 57,5
A.M 8 8 8 8,5 7,5 7,5 8 82,14%
A.M 9 8,5 7,5 7,5 9 8 9


1. Väga hea tõutüübi ja väga hästi arenenud sugutüübiga. Märalik. 2. Väga hea pea-kaela liitumine. Hea ülaliiniga. 3. Jalgade seis korrektne ning käik samuti korrektne. 4. Sammus astub hästi üle jälje. Kasutab selga ning hea rütm. 5. Traav suur, liigub väga kergelt. 6. Galopp veidi esiotsal, aga avar ja hea rütmiga. 7. Väga tasakaalukas, tähelepanelik ja elegantne mära.

Vanemad märad:

1. RUBLA, s. 07.03.2008, mära, hõbemust,  i. Rosso, e. Rapsoodia, ei. Regaal, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 138 – 187 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 7,5 7 7 7 7,5 8 52,5
A.M 8 7 7 7 7 7 7,5 75,00%
A.M 9 7,5 7 7 7 7,5 9


1. Väga hea tõutüübi ja väga hästi arenenud sugutüübiga. Märalik. 2. Elegantne pea, hea pea-kaela liitumine, madal turi, pikk nimme. Veidi tagakõrge. 3. Esijalad koonjalgsed, tagumised harkvarbsed. Sirge tagajalg. 4. Sammus astub jälge. 5. Traav hea rütmiga. 6. Jookseb meeleldi galoppi, kerge. 7. Tähelepanelik ja väga tasakaalukas hobune.

2. RAFAELLA, s. 21.06.2006, mära, must,  i. Royal, e. Romantika, ei. Rosett, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 142 – 189 – 18,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 7,5 7,5 7 7 8 7,5 53
A.M 8 7 8 7 7 8 8 75,71%
A.M 8,5 7,5 7 7 7 8 7


1. Väga hea tõutüübi ja väga hästi arenenud sugutüübiga. 2. Ilmekas pea, suur silm, hea pea-kaela liitumine, heade liitumistega, lühike selg, pikk tühimik ja nimme. Tagakõrge. 3. Väikeste liigestega jalad. Käik traavis tagant kitsas. 4. Sammus astub jälge. 5. Traav esiotsal. 6. Galopp seotud, vasak külg nõrgem. Hüpe on tehniline. 7. Isepäine mära.
Ruunad:

1. ARMAS, s. 05.03.2011, ruun, hall,  i. Anakee, e. Atlanta, ei. Alex, kasv. ja om. Tihuse Turismitalu

Mõõdud: 147 – 185 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 7,5 8 9 8 8,5 56,5
A.M 8 8,5 8 8 9 8,5 9 80,71%
A.M 7 7 7 7,5 8,5 7,5 8


1. Sportliku tüübiga. Hästi väljendunud sugutüüp. 2. Seljale ulatuv turi, pehme ja pikk nimme, luip laudjas. 3. Jalgadel pikem pöid. Jalad korrektse seisuga. Käik eest korrektne, tagant sõuab. 4. Sammus astub kahekordselt üle jälje. 5. Traav hea rütmiga, kõverdab hästi liigestest. 6. Galopp suur aga veidi pinges. 7. Tore ja töökas tarbehobune.