EHKAS –  Eesti hobuse eest

Ülevaatused Jõgeva-ja Tartumaal

24.9.2015 Jõgevamaal Miko talus ja Tartumaal Uniküla tallis toimunud noorhobuste ülevaatuste protokoll koos piltide ja kirjeldustega.

Protokolli hinnete tõlgendamise lihtsustamiseks on iga hobuse protokolli järel punktide järgne kirjeldus.

On hea teada ka hindepallide tähendust. 1- mitterahuldav, 2-väga halb, 3- halb, 4- mitterahuldav, 5- rahuldav, 6- keskmine-piisav, 7- hea, 8 – parem kui hea, 9 – väga hea, 10 – suurepärane, veatu

Eesti hobune on universaaltüübiline hobune kellede puhul võib hinnata kõrgelt erinevaid omadusi. Kuid kogu hindamise aluseks on aretusprogramm ning eelkõige püütakse hinnangute andmises sellest ka lähtuda ning anda objektiivset hinnangut hobuse kehaehitusele selliselt, et oleks ära toodud nii tugevad küljed kui ka juhitud tähelepanu omadustele, mis võivad vähendada hobuse kestvust kasutusele või olla olulised aretusvalikute tegemisel.

Mõõdud antud järjekorras: turjakõrgus – rinnaümbermõõt – kämbla ümbermõõt

Hindajad : Reedk Kivisoo ja Ingrid Randlaht

MIKO TALU

1. RELIKVIA, s. 20.05.2011, mära, kollane,  i. Renegat, e. Vapper Valli, ei. Vend Voitka, kasv. Reet Pillaroo-Lauri ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 140 – 184 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7,5 7 7 8,5 8,5 53
R.K 7 7 7 7 7 8,5 9 75,71%
I.R 8 7 7,5 6,5 7 8 8

12041694_948550678516625_418867865_nRivaltika
1. Kena, ilmekas märatüüp ja väga hästi väljendunud tõutüüp. 2. Kompaktne ja tihe, veidi lühikese kaelaga. Madal turi ja tugev selg. Keha lühikeste ja tugevate ühendustega. 3. Kuivad tugevate liigestega jalad. Hea suurusega kabi. Esijalad korrektsed, veidi lühikese sõrgatsiga. Tagajalgade seis koondvarbne. Käik korrektne ja sirgjooneline. 4. Samm hea selge neljataktilise rütmiga ja elastne. Seljakasutus ja üleastumine vähene. 5. Traav hea rütmiga, veidi tihe. 6. Eelistab galoppi, väga heas tasakaalus, võiks olla rohkem elastsust. Hüppel tähelepanelik, vaid lühikeste joonte tõttu jääb maksimaalsest avatusest vajaka. 7. Temperamentne ja julge. Väga kontaktialdis ja usaldav. Väärib kindlasti spordis kasutamist. Samuti kasutatav sugumärana.

2. RUU, s. 19.03.2011, mära, võik,  i. Ralf, e. Roksana, ei. Rokkar, kasv. Probil OÜ ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 147 – 189 – 20 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7 7,5 7 7,5 7,5 8 51,5
R.K 7 7 7,5 7 8 8 8 73,57%
I.R 7 6,5 7 7 7 7 7,5

12041757_948549238516769_1063351741_n12047780_948549255183434_232319576_n
1. Suurte joontega tõutüüp. Hästi väljendunud märatüüp. 2. Lühikeste ühendustega, tagakõrge. Selgelt väljajoonistunud ülaliiniga. Veidi pehme selg. 3. Esijalgade ja tagajalgade seis kitsas. Sammus kitsas, traavil astub laiemalt. 4. Samm korrektse rütmiga, vähese elastsuse ja üleastumisega. 5. Traav hea rütmiga, samuti hea seljakasutusega. Tagant hea kannaliigese kõverduse ja tõukega. 6. Galopis läheb kergesti ristlema ja kaotab rütmi. Hüppel aktiivne, elastne ja tähelepanelik. Tehniline hüpe. 7. Kontaktialdis, hea närvikavaga. Elav ja aktiivne. Kindlasti väärib katsetamist ratsakasutuses. Suguhobusena kasutamisel jälgida ülaliini.

3. RUBLA, s. 15.04.2011,mära, hõbemust,  i. Rüütel, e. Venelli, ei. Vigur, kasv. ja om. Margit Rändur

Mõõdud:  145 – 188 – 19,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7 6,5 7 7,5 6,5 7,5 50
R.K 8 7 6,5 7 8 7 8 71,43%
I.R 8 7 6 7 7 6 7

12041709_948550658516627_853543034_n
1. Hästi väljendunud, aimatava soome hobuse mõjutustega tõutüüp. Hea märatüübiga. 2. Hea pea-kaelaühendus ja kaelaasetus. Lai rind, madal turi ja pikk nimme. Veidi tagakõrge. Harmooniline. 3. Hästi paiknevate kõõlustega kuivad jalad. Esijalgadel märgatav koondvarbsus. Käigul sõudmine esijalgadel ning  aimatav ka tagajalgadel. 4. Korrektse rütmiga samm. Astub jälge, aga mitte üle jälje. Vähene seljakasutus. Võiks olla rohkem aktiivsust ja elastsust. 5. Traav hoogne, selge rütmiga, eelistab. Traav piisavalt aktiivne ja hea tõukega. 6. Galopp jääb esiotsale, veidi jõutu ja kaotab rütmi. Hüppel püüdlik, aga vähese jõu ja tehnikaga. 7. Sugumärana kasutatav. Panna tähele kapju ja ülaliini tugevust paaride valikul.

4. ARTEMON, s. 02.06.2012, ruun, hall,  i. Aksel, e. Raasuke, ei. Reps, kasv. Heidi Reidla ja om. Kaie Peterson

Mõõdud: 145,5 – 174 – 19,5 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 7,5 9 8 7,5 8 54,5
R.K 7 7,5 7,5 8,5 8 8 8 77,86%
I.R 7 7 7 9 8 7 8

12064039_948550661849960_118977634_n 12049041_948550721849954_253039666_n
1. Hea tõutüübiga. Hästi väljendunud sugutüüp. 2. Kitsas pea-kaela ühendus. Hea kaelaasetus. Tugev keha. Pehmem selg, hea turi, mis võiks siiski seljale rohkem välja ulatuda. Pigem püstine piht. 3. Korrektsed jalad. Käis esiotsal veidi kitsas aga sirjooneline. 4. Samm aktiivne, elastne ning hea rütmiga. Hea seljatööga ja hea õlavabadusega. 5. Traav eest avar, hea rühiga, tagant jookseb välja. Elastne, töötab seljast. 6. Galopp sirgel jalal, ajutine rütmikaotus. Eelistaks ümaramat ja seotumat galoppi. Hüppel on jõudu, aga vähene avamine. 7. Meeldivalt kohanev inimesega. Väga elegantse muljega, samas ei jäta liiga sportponilikku muljet. Kasutushobusena kindlasti perspektiivikas. Kindlasti õnnestunud paaridevalik.

UNIKÜLA TALL

1. AGATA, s. 27.05.2011, mära, võik,  i. Aksel, e. Evita, ei. Elton, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 141,5 – 176 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 8 6,5 8 7,5 6,5 7 52,5
R.K 9 9 6,5 8 7,5 6 6,5 75,00%
I.R 8,5 7,5 6,5 7,5 7 7 7,5

Agata
1. Väga eesti hobusele omase tõutüübiga. Hästi väljendunud sugutüüp. Märalik. 2. Ilmekas, suur silm. Tugev keha, head liitumised ning hea asetuse ja kujuga kael. Veidi pikk nimme. 3. Hea suurusega kabi. Liigesed võiks selle hobuse jaoks suuremad olla. Kuiv jalg. Esijalgadel kitsas seis. Tagajalgadel rangjalgsus. Eest astub korrektselt, tagant rangjalgselt. 4. Samm hea elastsusega, töötab kehast. Piisav üleastumine. 5. Korrektse rütmiga traav, vähese tõukega. Eest piirab vähene vabadus, samas hobusele kerge ja eelistatud allüür. 6. Galopp liigeseid kõverdamata. Hüpe jääb tagasihoidlikuks, veidi jõuetu ja laisk. Ei hüppa hea meelega. 7. Tasakaalukas, elavaloomuline ning veidi ettevaatlik hobune. Väga perspektiivikas sugumära. Pöörata tähelepanu jalgadele ja seesmistele omadustele paaridevalikul.

2. AMY, s. 27.06.2011, mära, valkjaskollane,  i. Aksel, e. Tubli, ei. Trevor, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 138 – 165 – 18 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 8 7 6,5 7 7 51
R.K 8 8 8 7 6 7 6,5 72,86%
I.R 7,5 7 7,5 7 6,5 7 7

Amy
1. Hea tõutüübiga, suurte soome hobuse mõjutustega. Hästi väljendunud sugutüüp. 2. Veidi suur pea. Heade liitumiste ja proportsioonidega ning tiheda konstruktsiooniga. Veidi pehme selg. Madal turi. 3. Tugevad piisavate liigestega jalad. Jalgade seis korrektne, aga astub eest kitsalt ja tagant sõuab. 4. Samm selge neljataktilise rütmiga. Sooviks rohkem aktiivust, üleastumist ja elastsust. 5. Traav korrektse rütmiga, seotud ja lühike. 6. Galopp heas tasakaalus, hea tõukega ja kerge hobuse jaoks. Hüppel laisk, kuid tehniline ja kerge. 7. Rahulik, veidi laisk. Sooviks rohkem entusiasmi ja pealhakkamist. Sugumärana kasutamisel arvestada värvuse, liikumiste ja seesmiste omadustega.

3. ALEKS, s. 16.06.2011, ruun, kõrb,  i. Aksel, e. Robin, ei. Regent, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 140 – 172 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
9 8 6 8 8,5 7,5 8 55
R.K 9 8 5,5 7,5 8 7,5 8 78,57%
I.R 9 8 6 8 8,5 7 7,5

Aleks
1. Ilmekas ja kena, väga hea tõutüübiga. Hästi arenenud sugutüüp. 2. Väga hea ülaliin, suurepärased liitumised. Veidi pehme selg. Suur ilmekas silm. 3. Madal päkk ja pehmed sõrgatsid, märgatav harkvarbsus nii esi- kui tagajalgadel. Käik esijalgadel korrektne, tagajalgadel kerimine. 4. Samm hea aktiivsuse, üleastumise ja elastsusega. Hea seljakasutusega. 5. Traav  avar, elastne ja hea tõukega. 6. Hea galopp. Hüppel kogenematu. Painutab nii eest kui ka avab. 7. Rahulik, isegi sangviinilise loomuga, piisava energiaga. Ei muretse ebaedu pärast. Väga eestilik, samas teatud soovitatava kerguse ja ilmekusega õnnestunud kombinatsioon.

4. ARAGON, s. 09.06.2011, ruun, hall,  i. Aksel, e. Emma, ei. Elton, kasv. ja om. Priit Ojamaa

Mõõdud: 142,5 – 174 – 19 cm

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 7,5 7 7 7,5 7 8 52,5
R.K 9 8 7 7 7,5 7 8 75,00%
I.R 8 7 7 7 7 7 8

Aragon
1. Hea, ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüübiga. Hästi väljendunud sugutüüp. 2. Hea kaelaasetus. Tihe ja kitsas rind. Keha heade, tugevate ühendustega. Hästi joonistunud ülaliin. Hea turi. 3. Jalgadel veidi madal päkk, nii ees kui taga. Hea ehitusega tumedad korrektsed kabjad. Kuivad, kuid veidi väheldased liigesed. Esijalgadel kerge harkvarbsus, tagajalad korrektsed. Käik nii sammus kui traavis korrektne. 4. Samm selge neljataktilise rütmiga. Sooviks rohkem aktiivsuse, elastsust ja üleastumist. 5. Traav selge kahetaktilise rütmiga, seotud, tihe ning vähese tõukega. Võimeline pikendama sammu ja üleastumist. 6. Galopp hobusele kerge, heas tasakaalus, liigub vabalt. Hüppel veidi krampis, ettevaatlik ja üllatunud. 7. Kontaktialdis ja rahulik. Hea kombinatsioon. Kasutushobusena rahulikkust ja püsivust nõudvatel aladel.