EHKAS –  Eesti hobuse eest

Märade Aastanäitus 2023

27.05.23 toimus EHKAS Märade Aastanäitus, Vana-Nurme talus, Pärnumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Astra Nilk, Karin-Juta Aarma ja Mirje Särev

Fotod: Sigrid Absalon

Protokoll:

1. VOORE LIIRI, s. 17.08.2020, tumehiirjas, i. Laser E003, e. Ruudu E1134, ei. Rodeo 726E, aret. ja om. Voore tallid OÜ
Mõõdud: 142 – 174 – 18,5
Mära kuulub Elle 3260E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 8 7.5 7 7.5 8 7.5 8.5 62 7.750
A.N. 8 8 7 7 7.5 8 7.5 8
K.A. 8.5 8 8 7 8 8 8 9
M.S. 8 8 7 7 7.5 8 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. Vähesed märgised näol ja jalgadel. 2. Väike kerge kuiv pea, keskmise suurusega elav ilmekas silm, normaalne kukal, keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, keskmise kõrgusega hea pikkusega turi, pikk sirge selg, pikk nimme ja keskmise pikkusega ovaalne laudjas. 3. Keskmise suurusega korrektsed normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis koondvarbne ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on lühike, keskmise elastsusega, energiline, astub üle jälje, aga jääb veidi seotuks. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja aktiivse selja tööga. Randmetõste ja tagajalgade tõuge on keskmine. 6. Galopp on keskmise pikkusega, avar, ülesmäge impulsiga, elastne, hea rütmiga, tasakaalus, randmetõste ja tagajalgade tõuge on keskmise aktiivsusega. 7. Keskmise suuruse, kiire äratõuke ja hea tehnikaga hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Harmoonilise kehaehitusega, veidi seotud samm, hea rütmiga traav, hea impulsiga galopp, hüpetel kindel, aga veidi kiirustab. Iseloom käitumine ja koostöötahe on väga head.

2. VALENTIINE, s. 01.08.2020, hõbemust, i. Veksel 823E, e. Reia 4345E, ei. Rotser 742E, aret. ja om. Üllar Neemrandi Farm
Mõõdud: 145 – 184 – 18,5
Mära kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8.5 8 7.5 7.5 8 7 8 8.5 63 7.875
A.N. 8 7.5 7.5 7.5 8 7 8 8
K.A. 9 9 7.5 7.5 8 7.5 8 9
M.S. 8 8 7 7.5 8 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Tiheda ja tugeva konstitutsiooniga. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise pikkusega kael ja normaalne kaela liitumine, madal lühike turi, sirge normaalse pikkusega selg, pikk nimme, keskmine libajas ovaalne laudjas ja keskmine kõrgusega saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad. Normaalsed kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kergelt taatsirandmeline ja normaalse laiusega ning tagajalgade seis lai ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, aktiivse jalgade tööga, elastne, energiline ja astub veidi üle jälje. Käik on kitsas ja tagant sõuab veidi. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, keskmise selja tööga ning keskmise randmetõste ja tagajala tõukega. 6. Galopp on lühike, jäik, pinges ja vähese selja tööga. 7. Keskmise suuruse, kiire äratõuke ja väga hea tehnikaga hüpe. Jalgade ja selja töö hüppe väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Tugeva ehitusega, samm keskmine, rütmikas traav, galopp on jäik ja raiuv, hüpetel tähelepanelik ja täpne. Sümpaatne mära, kellel on väga hea iseloom, käitumine ja koostöötahe.

3. ASVA LAMORE, s. 14.04.2020, raudjas, i. Laser E003, e. Asva Aneta E1115, ei. Arthur 854E, aret. ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus
Mõõdud: 150 – 180 – 19
Mära kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 8 8 7.5 7.5 7.5 8 8.5 63 7.875
A.N. 8 8 7.5 7.5 7.5 7 8 8
K.A. 8 8 8 7.5 7.5 8 8.5 8.5
M.S. 8 8 8 7.5 7.5 7.5 8 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suuremakasvuline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge pea, keskmise pikkusega sirge kael, lai rind, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi ja sirge pikk selg. 3. Keskmise suurusega korrektsed normaalsed kabjad. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga. Käik on keskmise laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, aga vähese randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on lühike ja ülesmäge impulsiga, keskmise selja tööga ning aktiivse randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Keskmise suuruse, keskmise äratõukekiiruse ja hea tehnikaga hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Harmoonilise kehaehitusega veidi murelik noor mära. Liikumised jäävad täna pingesse. Liikumisi tundub olema rohkem kui täna välja näitas. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

4. VOORE LAARA, s. 05.07.2020, kollane, i. Laser E003, e. Voore Adella 4329E, ei. Apollo 778E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. Leelo ja Mati Tomp
Mõõdud: 139 – 174 – 17,5
Mära kuulub Ahtu(must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 8 8 7.5 7.5 8 8 8.5 63.5 7.938
A.N. 8 8 8 7.5 7.5 8 8 8
K.A. 8 8 8 7 8 8.5 8.5 9
M.S. 8 8 7.5 8 7.5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol, tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge kuiv pea, suur elav silm, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega pikk turi, pehme keskmise pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Suured korrektsed normaalsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis kitsas, tagajalgde seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ning hea üleastumisega. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on avar, hea rütmiga, tasakaalus ja elastne. 6. Galopp on ühtlane, rahulik, hea rütmiga, keskmise randmetõste ja tagajalgade tõukega. Sooviks veidi paremat impulssi. 7. Keskmise äratõukekiirusega, jõuline ja väga hea tehnikaga hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult ja hüpetel üle ei pinguta. 8. Hea kolmikjaotusega keha, tasakaalukas, rahulikud ühtlased liikumised ning tasakaaluka temperamendiga. Iseloom käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

5. MUUKSI LEE, s. 04.06.2020, võikhiirjas, i. Lurich 891E, e, Muuksi Talvike E1119, ei. Muuksi Traks E014, aret. ja om. Maarit Mürk     “PUBLIKU LEMMIK 2023”
Mõõdud: 146 – 175 – 19
Mära kuulub Taara 3208E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8.5 9 8 7.5 7.5 7.5 8 8 64 8.000
A.N. 8.5 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8 8
K.A. 9 9 8.5 7.5 7 7.5 8 8
M.S. 8.5 9 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sebroidsed märgised, juttselgsus, õlarist, tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ruudukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge kuiv pea, suur elav silm, sirge pikk kael, kõrge kaela liitumine, keskmise laiusega rind, normaalne piht, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, sirge normaalse pikkusega selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Väiksed kuivad randmeliigesed ja keskmise suurusega kuivad kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja veidi taatsirandmeline. 4. Samm on lühike, selge rütmiga, energiline ja astub üle jälje. Käik on eest veidi kitsas. 5. Traav on lühike, selge rütmiga, jäik, vähese randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on samuti lühike, selge rütmiga ja vähese randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Keskmise suuruse, väga hea võimsuse ja keskmise äratõukekiirusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Väga ilus mära. Liikumistes aktiivsust vähe, aga muidu hea rütm. Temperamentne, mis ei kajastu liikumistes. Jääb veidi pingesse.

6. TORE, s. 01.05.2020, hõbemust, i. Muuksi Tõrvik E008, e. Algaja E1116, ei. Aksel 722E, aret. ja om. Margit Rändur    “BEST IN SHOW 2023” mära
Mõõdud: 146 – 179 – 18
Mära kuulub Ali 3170E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 8 8 8 8 8.5 8.5 9 66 8.250
A.N. 8 7.5 8 8 8 8.5 8.5 8.5
K.A. 8 8 8 8 8.5 9 9 9
M.S. 8.5 8 8 8 8 8.5 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Tihe ja tugev kosntitustioon ning vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Suur kuiv pea, keskmise suurusega silm, sirge lühike kael, kõrge kaela liitumine, lai rind, püstine piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalse pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Suured normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis keskmise laiusega. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ja astub üle jälje. 5. Traav on avar, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, ülesmäge impulsiga, aktiivse randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on samuti avar ja elastne, hea rütmiga, tasakaalus ja ülesmäge impulsiga. 7. Väga hea tehnikaga hüpe ning väga hea selja ja jalgade tööga hüppel. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Raskemat tüüpi, aga konkurentsitult päeva parim liikuja. Ülesmäge impulsiga, tasakaalukas ja väga töökas noor hobune. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased.

7. RAASA, s. 10.05.2020, raudjas, i. Repriis 887E, e. Raasuke 4543E, ei. Rüütel 838E, aret. Eva Oberschneider ja om. Gerly Haaristo
Mõõdud: 137 – 177 – 18
Mära kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 8 8 7.5 7 7 7.5 8 61 7.625
A.N. 8 7.5 7.5 7 7 7 7 8
K.A. 8.5 8.5 8.5 7.5 7 7 7.5 8
M.S. 8 8 8 7.5 7 7 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgsus ja vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, sirge keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, keskmise kõrgusega lühike turi, pikk selg, lühike libajas ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on lühike, jäik, energiline ja astub üle jälje. Käik on keskmise laiusega ja tagant sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aga vähese randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus, lühike ning vähese randmetõste ja tagajalgade tõukega. Jääb täna veidi pingesse. 7. Aeglase äratõuke, vähese tehnika ning vähese selja ja jalgade tööga hüpe. Jätab jalad rippu. 8. Ilus väiksemat tüüpi eesti hobune. Liikumised täna pigem tagasihoidlikud ja hüpetel kõhklev. Muidu kuulekas, töökas, hea iseloomu ja käitumisega noor hobune.

8. VOORE RUBILEE, s. 11.06.2020, kõrb, i. Voore Roonin E007, e. Voore Alilee E1135, ei. Apollo 778E, aret. ja om. Voore tallid OÜ
Mõõdud: 137 – 166 – 17
Mära kuulub Viira 2908E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8.5 8 7 7 8.5 8 8 8 63 7.875
A.N. 8 8 7 7 8 7.5 7.5 8
K.A. 9 8 7.5 7 9 8.5 9 8.5
M.S. 8 8 7 7 8 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väiksemakasvuline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge ja kompaktne. 2. Väike kuiv pea, pikk kukal, sirge pikk kael, keskmise kõrgusega normaalne turi ja ilus ülajoon. 3. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Nöördunud ranne. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on jäik, ebaühtlase rütmiga, energiline ja astub napilt üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, elastne lennukas, aktiivse randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar ja ülesmäge impulsiga. 7. Keskmise äratõukekiirusega kerge hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult, aga on veidi kõhklev. 8. Väike ja elegantne hobune, samm ebaühtlase rütmiga ja hüpetel kõhkles, aga muidu sportlik, aus ja töökas väike hobune.

9. LAALI, s. 12.06.2019, must, i. Laaser 833E, e. Aliis 4454E, ei. Ako 844E, aret. Tõnise Tallid OÜ ja om. Anni Urb
Mõõdud: 145 – 178 – 18,5
Mära kuulub Viira 2908E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
7 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7.5 58 7.250
A.N. 7.5 7.5 7.5 7 7.5 7 7.5 7.5
K.A. 7 7 8 7.5 7.5 7.5 8 8
M.S. 7 7 7 7 7 7 7.5 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise pikkusega sirge kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, normaalne piht, keskmise kõrgusega pikk turi, pehme keskmise pikkusega selg, pikk nimme, lühike ovaalne laudjas ja tagakõrge. 3. Lühem esijalg. Keskmise suurusega lamedad kabjad. Esijalgade seis keskmise laiusega ja eetsirandmeline, tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4, Samm on jäik ja astub üle jälje. Käik on normaalse laiusega. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, avar, aktiivse randmetõste ja tagajala tõugeka, aga vähese selja tööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, jäik ja vähese selja tööga. 7. Keskmise suuruse, keskmise äratõukekiiruse ja hea tehnikaga hüpe. Takistusele lähenedes veidi hooletu, jätab jalad rippu. 8. Elava loomuga, täna veidi äraveil, kiirustab ning liikumised on avarad, aga seljast jäigad. Iseloom suurepärane, käitumine ja koostöötahe väga head.

10. VILSANDI, s. 14.06.2019, ahkmust, i. Veksel 823E, e. Amardea 4183E, ei, Are 760E, aret. Jüri Kuusk ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 149 – 178 – 19,5
Mära kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8.5 8 7.5 7.5 8 7.5 8.5 8.5 64 8.000
A.N. 8 7.5 7.5 7.5 8 7.5 8 8
K.A. 9 9 7.5 7.5 8.5 8 9 9
M.S. 8.5 8 7.5 7.5 8 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne kukal, kõrge kaela liitumine, keskmise laiusega rind, kumer roidekaar, sirge pikk selg, pikk nimme, lühike ovaalne laudjas ja pikk ülajoon. 3. Keskmise suurusega mittekorrektsed lamedad kabjad. Tagumises paremas kabjas läbiv pragu. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on normaalse laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on avar, hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on avar, elastne, keskmise randmetõste ja tagajala tõukega. 7. Keskmise suuruse ja keskmise äratõukekiirusega väga hea tehnikaga hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult ning selja ja jalgade töö hüppel on väga hea. 8. Tugev, hea ehitusega hobune, kellel on avarad liikumised. Julge, tähelepanelik, meeldiv, töökas, rahulik ja suurepärase iseloomu, käitumise ja koostöötahtega.

11. AMWAY, s. 26.04.2019, valkjaskollane, i. Apollo 778E, e. Avastus E1101, ei. Aksel 722E, aret. ja om. Riina Säälik + märavarss Lume CSH  täkust Lurich 891E
Mõõdud: 144 – 168 – 17,5
Mära kuulub Rilla 3512E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 7.5 7.5 7.5 8 8 8 8.5 63 7.875
A.N. 8 7.5 7.5 7.5 8 8 8 8
K.A. 7.5 7.5 7.5 7.5 8 8 8.5 9
M.S. 8 7.5 7.5 7.5 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise pikkusega normaalne turi, pehme pikk selg, pikk nimme, luip laudjas ja madal saba asetus. Pikk ülaliin ja veidi puudulik lihastik täna, kuna on varsaga. 3. Keskmise suurusega lamedad mittekorrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Tagajalgade seis kooskandne. 4. Samm on kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, avar, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, aktiivse randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on avar, lennukas, aga veidi rütmitu ja allamäge. 7. Keskmise äratõuke kiiruse ning väga hea selja ja jalgade tööga hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Ilus, täna veidi vähe jõudu liikumistes, aga väga tasakaalukas, suurepärase iseloomu, käitumise ja koostöötahtega hobune.

12. TESSY, s. 31.03.2019, mära, helekõrb, i. Teik 809E, e. Epi E1033, ei. Erts 770E, aret. Maarika Vahter ja om. Rimmi Agro OÜ
Mõõdud: 134 – 176 – 18
Mära kuulub Aita 3552E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 8 7 8 7 7 8 8.5 61.5 7.688
A.N. 8 8 7 8.5 7.5 7 8 8
K.A. 8 8 7 8 7 7.5 8 9
M.S. 8 8 7 8 7 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline väiksemakasvuline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv kerge pea, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmise kõrgusega lühike turi ja libajas ovaalne laudjas. 3. Keskmise suurusega lamedad mittekorrektsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Esijalgade seis koondvarbne ja taatsirandmeline, tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja astub üle jälje. Käigul sõuab. 5. Traav on lühike, selge rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti lühike. 7. Keskmise suuruse ning hea tehnika ja võimsusega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel väga hea, eriti tagumised jalad. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Ilus, väike, kompaktne mära. Päeva parima sammuga, aga traav ja galopp lühikesed. Tasakaalukas, suurepärase iseloomu, käitumise ja koostöötahtega.

13. RUSTIKA, s. 12 05.2019, võik, i. Raket 840E, e. Roksanne 4420E, ei. Rotser 742E, aret. ja om. Heidi Hanso
Mõõdud: 142 – 185 – 19
Mära kuulub Tipi (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8.5 8.5 8 7.5 7.5 8 8.5 9 65.5 8.188
A.N. 8 8 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
K.A. 9 9 9 7 7.5 8 8.5 9
M.S. 8.5 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ning tugeva ja tiheda konstitutsiooniga. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus, kompaktne ja ruudukujuline. 2. Väike kerge kuiv pea, suur elav ilmekas silm, lühike kael, keskmise kõrgusega kaela liitumine, normaalse laiusega rind, püstine piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, pehme lühike selg, pikk nimme ja libajas ovaalne laudjas. 3. Keskmise suurusega korrektsed normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on lühike, energiline ja astub jälge. Käigul sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega, selge rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ning keskmise aktiivsusega randmetõste ja tagajala tõuge. 6. Galopp on elastne, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ning aktiivse selja ja jalgade tööga. 7. Keskmise äratõuke kiirusega ning väga hea tehnikaga hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Erakodselt ilus, hea liikumisega, väga kindel hüpetel ja ülikuulekas oma väikese esitlejaga. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased.

14. VOORE AMEELIA, s. 25.07.2019, hõbemust, i. Apollo 778E, e. Reia 4345E, ei. Rotser 742E, aret. Voore tallid OÜ ja om. Üllar Neemrandi Farm
Mõõdud: 144 – 190 – 18
Mära kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 8 7.5 7.5 8.5 8 8 8.5 64 8.000
A.N. 8 7.5 8 7.5 8.5 8 8.5 8
K.A. 8 8 7.5 7.5 8.5 8 8 9
M.S. 8 8 7.5 7.5 8.5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne, efektse värvusega, vähesed märgised näol ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike pea, ilmekas silm, kitsas lõuapärade vahe, jäme kael, madal kaela liitumine ja lai rind. 3. Suured korrektsed normaalsed kabjad. Esijalgade seis lai ning tagajalgade seis lai ja harkvarbne. 4. Samm on hea üleastumisega. Käik on lai. 5. Traav on avar, elastne, lennukas, pikk, ülesmäge impulsiga ning aktiivse randmetõstega. 6. Galopp on ülesmäge impulsiga, elastne ja väga vaikne. 7. Suur, keskmise äratõuke kiirusega hea tehnika ja võimsusega hüpe. Jätab jalad veidi rippu. Takistusele läheneb tähelepanelikult ning on kerge ja elastne. 8. Tugev, veidi isegi täkulik, väga hea tasakaal ja rütm liikumistes ning hea temperamendiga. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

15. RAFII, s. 30.04.2018, kõrb, i. Rannik 747E, e. Teele 4476E, ei. Topper 596E, aret. Siret Põllu ja om. Musta Mära Tall OÜ
Mõõdud: 149 – 198 – 20
Mära kuulub Rita 3550E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 7.5 7.5 7 8 7 7.5 8 60.5 7.563
A.N. 8 7.5 7.5 7 7.5 7 7.5 7.5
K.A. 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 7.5 7.5 9
M.S. 8 7.5 7 7 7.5 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Vähesed märgised näol, juttselgne ja tugeva konstitutsiooniga. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Suur raske pea, pikk kukal, sirge lühike kael, normaalne kaela liitumine, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, lühike selg, pikk nimme ja libajas ovaalne laudjas. Pikk ülaliin. 3. Suured normaalsed kabjad. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on keskmise pikkusega. Käik tagant kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on lühike, keskmise elastsusega ja keskmise randmetõstega. Liikudes läks järjest paremaks. 6. Galopp on lühike ja jäik. 7. Keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Veidi ebakindel hüpetel, aga läheb järjest paremaks. Väga püüdlik. 8. Tugeva ehitusega ning ökonoomsete liikumistega mära. Tubli, töökas ja püüdlik hüppaja. Väga sümpaatne, suurepärase iseloomu, käitumise ja koostöötahtega.

16. AASTA, s. 01.05.2017, valkjaskollane, i. Aksel 722E, e. Ruu E1031, ei. Ralf 824E, aret. ja om. Margit Rändur
Mõõdud: 147 – 183 – 19
Mära kuulub Riiu 3215E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8 8 8 8.5 8 8 8.5 8.5 65.5 8.188
A.N. 8 8 8 8.5 7.5 8 8.5 8
K.A. 8 8 8 8 8.5 7.5 8.5 9
M.S. 8 8 8 8.5 7.5 8 8.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Tiheda ja tugeva konstitutsiooniga. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt pisut allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega raske kuiv pea, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega veidi alakael, kõrge kaela liitumine, keskmine roidekaar, kõrge normaalse pikkusega turi, normaalne nimme, libajas ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Suured korrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja astub üle jälje. Käik on eest kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on lühike, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ning elastne. 6. Galopp on selge rütmiga ja tasakaalus. 7. Keskmise äratõuke kiiruse, keskmise suurusega ning väga hea tehnikaga hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult ning väga hea selja ja jalgade töö hüppe. 8. Ilus, komapktne, korrektsete jalgadega, väga hea sammuga, keskmise traaviga, kindel ja tasakaalukas hüppaja. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased.

17. RIKSA, s. 28.04.2020, kollane, i. Repriis 887E, e. Triksa 3904E, ei. Triks, aret. ja om. Eva Oberschneider
Mõõdud: 141 – 189 – 17,5
Mära kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku Hinde keskmine
8.5 8 8 7.5 8 7.5 7.5 8.5 63.5 7.938
A.N. 8 8 7.5 7.5 8 7.5 7.5 8
K.A. 9 8 8 7.5 8.5 8 7.5 9
M.S. 8 8 8 7.5 8 7.5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja tugeva konstitutsiooniga. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge ja ristkülikukujuline. 2. Alakael, lai rind, keskmise kõrgusega normaalne turi, pikk nimme, luip laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad. Väiksed kuivad randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on keskmise pikkusega, elastne, energiline ja astub üle jälje. Käik on eest kitsas. 5. Traav on avar, keskmise elastsusega ning aktiivse selja tööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega. 7. Hüppel selja ja jalgade töö hea, aga veidi jätab kaela püsti. 8. Ilus, kompaktse kehaehitusega hobune. Liikumised keskmise avarusega. Hüpetel ei tööta läbi selja. Traav paranes liikudes. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased.