EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Tartumaal

18.05.23 toimus noorhobuste ülevaatus Kõnnujõe, Kaimi, Sassi, Luke, Kakumetsa, Tõruvere Tartumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Karin-Juta Aarma ja Reet Pillaroo-Lauri

Fotod: Reet Pillaroo-Lauri ja Maria Põder

Protokoll:

1. TUHKATRIIN, s. 18.05.2020, mära, hall, i. Tongihote 944E, e. Rellutüdruk 4591E, ei. Rellu 870E, aret. Jarek Jõela ja om. Laari Hobutalu OÜ
Mõõdud: 139 – 173 – 19
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 62.5
K.J.A. 8 8 8 7.5 7.5 7 7 8
R.P.L. 8 8 7.5 7.5 7.5 8 7.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge pea, suur ilmekas silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, lühike sirge kael, madal kaela liitumine, lai rind, keskmine roidekaar, püstine piht, normaalne kõht, madal normaalse pikkusega turi, pikk pehme selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ja hea üleastumisega. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on lühike, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja aktiivse selja tööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, keskmise elastusega, keskmise randmetõste ja tagajalgade tööga. 7. Keskmise suurusega hüpe ning vähene selja ja jalgade töö hüppel. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

2. TROOPIKA, s. 25.05.2020, mära, hõbekõrb, i. Tongihote 944E, e. Vigur Vagur 4144E, ei. Vigur 682E, aret. Jarek Jõela ja om. Laari Hobutalu OÜ
Mõõdud: 143 – 192 – 20
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7.5 8 7.5 7 8.5 62.5
K.J.A. 8 8 7.5 7.5 8 7 6.5 8
R.P.L. 8 8 8 7.5 8 8 7.5 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ning vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur ilmekas silm, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, lühike kael, kõrge kaela liitumine, lai rind, kumer roidekaar, madal normaalse pikkusega turi, pikk selg, pikk nimme, luip ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega püstised kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Toored randmeliigesed ja normaalse suurusega toored kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ning tagajalgade seis keskmise laiusega, kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja hea üleastumisega. Käik on kitsas ja eest kergelt sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, keskmise elastsusega ja lennukas. Randmetõste ja tagajalgade tõuge on keskmise aktiivsusega. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ja lennukas. Aktiivne selja- ja jalgade töö. 7. Takistusele läheneb mittetähelepanelikult. 8. Iseloom hea, käitumine hea ja koostöötahe suurepärane. Üks sõõrsilm.

3. R-TAHITI, s. 20.07.2018, mära, raudjas, i. Raadu 913E, e. Rakas 4478E, ei. Rellu 870E, aret. Ristitee talu ja om. Laari Hobutalu OÜ
Mõõdud: 131 – 166 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7.5 7 7.5 8 8.5 62.5
K.J.A. 8 8 8 7 7 7 8 8
R.P.L. 8 8 8 7.5 7 7.5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ja vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega ilmekas silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, normaalne kaela liitumine, kitsas rind, keskmine roidekaar, normaalne kõht, normaalne piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, pikk selg, normaalne nimme, lühike luip laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega lamedad kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Väiksed kuivad randmeliigesed ja normaalse suurusega kuivad kannaliigesed. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis lai, kooskandne ja harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on selge rütmiga, vähese energilisusega ja astub jälge. Käik on eest kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega ja keskmise elastsusega. 6. Galopp on avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade tööga. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Keskmise suurusega hüpe ning hea selja ja jalgade töö. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom väga hea ja koostöötahe keskmine. Väike, armas proportsioonis mära. Hetkel varsaga.

4. RELANNE, s. 25.08.2019, mära, hall, i. Voore Rommu 907E, e. Annerell 4468E, ei. Ardo 795E, aret. Sirje Jablok ja om. Ponifarm OÜ
Mõõdud: 135 – 179 – 19
Hobune kuulub Tella (kõrb) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 8 7.5 7.5 7.5 9 63
K.J.A. 8 8 7.5 7.5 7 7 7.5 9
R.P.L. 8 8 7.5 8 8 7.5 7.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgsus ja vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, madal kaela liitumine, lai rind, normaalne kõht, madal lühike turi, pikk sirge selg, lühike nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Madalajalgne. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis normaalse laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastusega, energiline ja astub jälge. 5. Traav on keskmise elastsusega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, seotud, keskmise elastsusega, vähese selja hõivatusega ning vähese randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hüppe tehnika väga hea. Selja ja jalgade töö hüppel hea. Takistusele läheneb tähelepanelikult ja keskmine äratõuke kiirus. 8. Iseloom, käitumine väga head ja koostöötahe hea. Väga rahulik varsaga mära.

5. VOORE RONEE, s. 17.06.2021, mära, raudjas, i. Voore Roonin E007, e. Voore Alilee E1135, ei. Apollo 778E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. Margit Raudkivi
Mõõdud: 142 – 170 – 18
Hobune kuulub Viira 2908E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8.5 9 8 9 8.5 9 9 69.5
K.J.A. 9 9 9 8 9 8 9
R.P.L. 8 8 8.5 8 9 9 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge, kompaktne ja ristkülikukujuline. 2. Väike kerge kuiv pea, suur ilmekas silm, normaalne lõuapärade vahe, pikk kael, normaalne kaela liitumine, lai rind, keskmine roidekaar, püstine piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalse pikkusega pehme selg, normaalne nimme ja keskmise pikkusega ovaalne laudjas. 3. Keskmise suurusega korrektsed normaalnsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai. Tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja hea üleastumisega. Käik on normaalse laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on pikk, avar, ülesmäge impulsiga ning selja töö keskmise aktiivsusega. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüppe võimsus ja tehnika väga head. Suur hüpe ning väga hea jalgade ja selja töö hüppel. Takistusele läheneb tähelepanlikult ja äratõuge on kiire. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head.

6. VORMSI RÜÜ, s. 17.04.2021, mära, hiirjas, i. Raju Välk E021, e. Asti 4251E, ei. Aku 684E, aret. Lea Hänni ja om. Priit Perna
Mõõdud: 144 – 167 – 20
Hobune kuulub Ahtu emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 8.5 8.5 9 65
K.J.A. 8 8 7 8 8 8.5 8 9
R.P.L. 8 8 7 8 8 8.5 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ning vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, normaalne kaela liitumine, kitsas rind, keskmine roidekaar, kõrge turi, pehme selg, pikk nimme ja keskmise pikkusega luip ovaalne laudjas. 3. Keskmise suurusega mittekorrektsed kabjad ja pikad pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalse laiusega ja taatsirandmeline, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on normaalse laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, ülesmäge impulsiga, elastne, keskmise selja tööga ning aktiivse randmetõste ja tagajala tõukega. 7. Hüppe võimsus väga hea, selja ja jalgade töö samuti väga hea. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased. Meeldiv rahuliku olekuga hobune.

7. ALEXANDER, s. 20.04.2019, täkk, hiirjas, i. Apollo 778E, e. Alexandra E1060, ei. Aksel 722E, aret. Riina Säälik ja om. Birgit Raid
Mõõdud: 146 – 177 – 19
Hobune kuulub Viira 2908E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 9 6.5 7.5 7 8 9 55.5
K.J.A. 8 9 6 7.5 7 8 9
R.P.L. 9 8.5 6.5 7.5 7 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Väike kerge pea, suur ilmekas silm, normaalne lõuapärade vahe, normaalne kaela liitumine kitsas rind, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, pikk selg, normaalne nimme, ilus ülajoon. 3. Keskmise suurusega lamedad mittekorrektsed kabjad ja pehmed sõrgatsid. Väiksed kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ning hea üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas ja aktiivse selja tööga. 6. Galopp on avar, pikk ja keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased. Ilus must täkk.

8. RUUTULA, s. 13.04.2021, mära, võik, i. Rüütel 838E, e. Toris 4366E, ei. Topper 596E, aret. Maarika Vahter ja om. Ellen Koidu
Mõõdud: 149 – 174 – 20
Hobune kuulub Aita 2552E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7.5 7.5 7 7.5 7.5 8 60.5
K.J.A. 8 8 7 7 7 7.5 7 8
R.P.L. 7 8 8 8 7 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ja vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav ilmekas silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, lühike sirge kael, kõrge kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, püstine piht, normaalne kõht, madal lühike turi, pikk pehme selg, lühike nimme, lühike luip ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalse laiusega ja taatsirandmeline. Tagajalgade seis normaalse laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ning vähese energilisusega. Käik on normaalse laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on selge rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Keskmise suurusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. Keskmine äratõuke kiirus. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

9. REEVEL, s. 07.06.2018, ruun, kollane, i. Raadu 913E, e. Rivaalia, ei. Rellu 870E, aret. Ristitee talu ja om. Ellen Koidu
Mõõdud: 136 – 164 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7.5 7.5 7.5 8 8 8 8 61.5
K.J.A. 6.5 7 7 7 7.5 8 7.5 8
R.P.L. 7 8 8 8 8 8 8.5 8

1. Mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp ei ole väljendunud. 2. Suur raske pea, keskmise suurusega ilmekas silm, normaalse pikkusega kukal, lai lõuapärade vahe, lühike kael, kõrge kaela liitumine, lai rind, keskmine roidekaar, normaalne kõht, keskmise kõrgusega lühike turi, pehme selg, normaalne nimme, luip laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega püstised mittekorrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas, tagajalgade seis normaalse laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, energiline ja hea üleastumisega. 5. Traav on avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas ja aktiivse selja tööga. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge samuti aktiivne. 6. Galopp on keskmise pikkusega, avar, aktiivse selja tööga. 7. Hüppe võimsus ja tehnika väga head. Suur hüpe ning väga hea selja ja jalgade töö. Takistusele läheneb tähelepanelikult. Äratõuge on kiire. 8. Iseloom suurepärane, käitumine ja koostöötahe väga head. Väiksemakasvuline hobune.

10. REESI, s. 23.03.2020, mära, kollane, i. Rüütel 838E, e. Rosiina 4080E, ei. Rotser 742E, aret. Maarika Vahter ja om. Maria Põder
Mõõdud: 144 – 167 – 18
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8.5 8 8 8.5 8.5 8 9 66.5
K.J.A. 8 8.5 8 8 8.5 8.5 8 9
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kerge kuiv pea, keskmise suurusega ilmekas silm, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, normaalne kaela liitumine, normaalse laiusega rind, keskmine roidekaar, normaalne kõht, madal normaalse pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega luip ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Keskmise suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalse laiusega, tagajalgade seis samuti normaalse laiusega ja harkvarbne. Kürgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, energiline ja hea üleastumisega. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on pikk, avar, ülesmäge impulsiga, elastne, lennukas ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika väga head. Suur hüpe, väga hea selja ja jalgade töö. Takistusele läheneb tähelepanelikult ja äratõuge on kiire. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased. Väga tore hobune.

11. THOR, s. 11.03.2019, ruun, raudjas, i. Teik 809E, e. Rosiina 4080E, ei. Rotser 742E, aret. Maarika Vahter ja om. Karl Põder
Mõõdud: 148 – 172 – 19
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 8 8.5 8 8 9 65
K.J.A. 8 8 7.5 8 8.5 7.5 7.5 9
R.P.L. 8 8 7.5 8 8.5 8 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Väike kerge kuiv pea, keskmise suurusega elav ilmekas silm, kitsas lõuapärade vahe, lühike sirge kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, pikk selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Suured korrektsed normaalsed kabjad ja pikad normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalse laiusega, tagajalgade seis samuti normaalse laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, keskmise elastsusega, energiline ja hea üleastumisega. Käik on sirgjooneline ja eest kitsas. 5. Traav on pikk, avar, elastne, lennukas, ülesmäge impulsiga ning aktiivse randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Keskmise suurusega hüpe ning hea selja ja jalgade töö. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom suurepärane ja käitumine väga hea.