EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste piirkondlik ülevaatus Margit Düüna tallis

19.09.2018 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Lipametsas, Margit Düüna tallis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: R. Pillaroo-Lauri ja K. J. Aarma

Osalevate hobuste nimekiri:

1. LEEDI MILLA, s. 17.06.2014, mära, kollane, i. Lipton, e. Tassa, ei. Taigur, kasv. ja om. Margit Düüna

Mõõdud: 145 – 187 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7 7,5 8 8 52,5
R.P.L. 8 7,5 7,5 8 7,5 7,5 8 75,00%
K.J.A. 7 7 6,5 6,5 7,5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt toores. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, hea kaela liitumine, keskmine rind, pikk madal turi, hea pikkusega sirge selg, lühike nimme, libajas ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Väiksed kabjad, keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalad madalamad ja seis koondjalgne, tagajalgade seis kitsas. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, aga kitsas. Aktiivse selja ja jalgade tööga. Astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on samuti hea rütmiga ning tasakaalus, eest klitsam. Aktiivne jagade töö ning ülesmäge impulss. 6. Galopp on hea rütmiga ning tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja tööga, ülesmäge impulsiga. Hüppe hea suurusega ning hea tehnikaga. 7. Hea mulje, joostes läheb “kuumaks”, sõnakuulelik ja inimesele orienteeritud. Muidu käsitletud ja rahulik.

2. LILY-MARLEN, s. 03.04.2013, mära, raudjas, i. Lipton, e. Tassa, ei. Taigur, kasv. ja om. Margit Düüna

Mõõdud: 142 – 186 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 7 7,5 7 8 53
R.P.L. 7,5 7,5 7,5 7 7 7 7,5 75,71%
K.J.A. 8 8 7 6,5 7,5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Jõudlustüübilt sammuhobune. Konstitutsioonitüübilt toores. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, hea kaela liitumine, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed hea suurusega kabjad, keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis hea. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus, käik eest kitsas ja tagant lai. Astub jälge. Töötab hästi läbi selja. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopis sooviks paremat rütmi ja tasakaalu. Hüppel tubli, kiire ja innukas.  7. Hea, tähelepanelik, eelmise aastaga võrreldes edasi arenenud, muutunud rahulikumaks.