EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Harju- ja Raplamaal

18.09.23 toimus noorhobuste ülevaatus Harju- ja Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Protokoll:

1. RARITEET, s. 23.05.2021, ruun, kõrb, i. Robi E037, e. Tohtri Emma 4211E, ei. Elkar 598E, aret. Birgit Raid ja om. Olga Kajanen
Mõõdud: 147 – 174 – 19
Hobune kuulub Ali 3170E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 8 7 9 8 53
A.M. 7 7 7 8 7 9 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sebroidsed märgised, juttselgsus ning vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp ei ole väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, püstine piht, keskmise kõrgusega pikk turi, normaalne selg, pikk nimme ja keskmise pikkusega libajas laudjas. 3. Suured normaalsed kabjad ja lühikesed kämblaluud. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ja normaalne ning tagajalgade seis kitsas ja kooskandne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus ja astub üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, keskmise selja tööga ning keskmise jalagade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom suurepärane, käitumine ja koostöötahe väga head. Kerge ja heas tasakaalus liikumisega noor hobune.

2. MUUKSI LARSSON, s. 14.06.2020, ruun, kõrbhiirjas/ulukkõrb, i. Lurich 891E, e. Aami 4357E, ei. Aik 712E, aret. Maarit Mürk ja om. Loona Mirt Sarv
Mõõdud: 141 – 176 – 19.5
Hobune kuulub Ali 3153E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 6 8 7 6 10 9 62
A.M. 8 8 6 8 7 6 10 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ning vähesed märgised näol ja jalgadel. 2. Keskmise suurusega pea, väike tuhm silm, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, lai rind, libajas piht, madal turi, pikk selg, normaalne nimme ja lühike horisontaalne laudjas. 3. Normaalsed pikad sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ning tagajalgade seis normaalne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ning astub üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, seotud, selge rütmiga, tasakaalus, aga vähese selja tööga ning vähese jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Väga hea võimsuse ja tehnikaga suur hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel väga hea ning takistusele läheneb väga tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

3. RACE, s. 17.07.2020, mära, tumehiirjas, i. Voore Roonin E007, e. Eti 4173E ei. Eliit 709E, aret. ja om. Ekke Vasli
Mõõdud: 144 – 186 – 19.5
Hobune kuulub Ella 3314E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 7 7 7 7 6 8 8 59
A.M. 9 7 7 7 7 6 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega ilmekas pea, väike elav silm, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, lühike kael, lai rind, libajas piht, madal keskmise pikkusega turi, lühike selg, pikk nimme, pikk libajas laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esimene vasak jalg on koondvarbne. Väiksed randmeliigesed ja normaalse suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis normaalne. Külgvaates samuti normaalne. 4. Samm on eest lai ja tagant sõuab. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, keskmise elastsusega ning vähese selja tööga. 6. Galopp on lühike, selge rütmiga, tasakaalus ja jäik. 7. Väga hea tehnikaga keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel on vähene ja takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom ja käitumine suurepärased ning koostöötahe hea.

4. REGAL BLUE, s. 30.07.2020, täkk, hõbemust, i. Raks E011, e. Lily-Marlen E1411, ei. Lipton 871E, aret. Margit Düüna ja om. Karine Vest
Mõõdud: 137,5 – 176 – 19,5
Hobune kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 7 8 9 55
A.M. 8 8 7 8 7 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge pea, suur elav silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, libajas piht, madal keskmise pikkusega turi, lühike selg, keskmise pikkusega nimme ja keskmise pikkusega libajas laudjas. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad, keskmise pikkusega sõrgatsid ning lühikesed kämbla- ja pöialuud. Suured kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja normaalne ning tagajalgade seis samuti normaalne. Külgvaates püstine. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, energiline ja astub hästi üle jälje. Käik on eest kitsas ja tagant sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, rasakaalus, lennukas, vähese selja hõivatusega ning vähese jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

5. MUUKSI LOITS, s. 28.05.2020, ruun, raudjas, i. Lurich 891E, e. Ruupia 4141E, ei. Rosett 600E, kasv. ja om. Maarit Mürk
Mõõdud: 143 – 185 – 20,5
Täkk kuulub Polla 3689E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 7 7 7 7 49
A.M. 7 7 7 7 7 7 7

1.Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Suur raske pea, keskmise suurusega silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, lai rind, püstine piht, keskmise kõrgusega pikk turi, pikk selg, pikk nimme ja pikk libajas laudjas. 3. Suured korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Suured kuivad randmeliigesed ja suured toored kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja normaalne ning tagajalgade seis samuti normaalne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ning astub üle jälje. 5. Traav on keskmise pikkusega, avar, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas ning keskmise selja tööga. 6. Galopp on lühike ja jäik. 8. Iseloom ja käitumine suurepärased ning koostöötahe väga hea.

6. ALLEE, s. 11.05.2018, mära, hiirjas, i. Voore Astron E001, e. Tunella E1064, ei. Tukker 703E, aret. Margit Rändur ja om. Olga Kajanen
Mõõdud: 147 – 183 – 18
Hobune kuulub Ella 3314E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7 7 7 8 9 9 55
A.M. 8 7 7 7 8 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ning tiheda ja tugeva konstitutsiooniga. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, kitsas rind, normaalne piht, keskmise kõrgusega lühike turi, pehme normaalse pikkusega selg, pikk nimme ja pikk luip laudjas. 3. Keskmise suurusega kabjad ja pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne ning külgvaates samuti normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja tagant sõuab. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, elastne, lennukas, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom ja käitumine on suurepärased ning koostöötahe väga hea.

7. VOORE ANTARIS, s. 03.07.2018, täkk, hõbeahkhiirjas, i. Apollo 778E, e. Reia 4345E, ei. Rotser 742E, aret. Voore Tallid ja om. Südwester Est OÜ
Mõõdud: 139 – 179 – 19,5
Hobune kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 7 8 9 9 9 60
A.M. 9 9 7 8 9 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ning vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt kompaktne. 2. Väike kerge pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, püstine piht, madal normaalse pikkusega turi, lühike selg, normaalne nimme ja libajas laudjas. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja koondvarbne ning tagajalgade seis kitsas. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, hea selja tööga, ülesmäge impulsiga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, keskmise selja tööga ning ülesmäge impulsiga. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.