EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Harjumaal

04.09.23 toimus noorhobuste ülevaatus Harjumaal – Muuksi tallis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Ingrid Randlaht

Fotod: Maris Matsi

Protokoll:

1. TRUMAN, s. 21.05.2021, täkk, raudjas, i. Muuksi Tõrvik E008, e. Vaiga 4034E, ei. Viks 708E, aret. ja om. Annika Vallas
Mõõdud: 137 – 165 – 19
Hobune kuulub Rannu 3326E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 7 7 7.5 7.5 7.5 57.5
I.R. 7 7 7 7 7 7.5 7.5 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tiheda ja tugeva konstitutsiooniga eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega ilmekas silm, normaalne lõuapärade vahe, sirge kael, keskmine kõrgusega kaela liitumine, keskmine rind, keskmine roidekaar, libajas piht, normaalne kõht, pikk keskmise kõrgusega turi, normaalne selg, normaalne nimme, libajas laudjas ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalsed randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega, kergelt taatsine seis, tagajalgade seis keskmise laiusega ja kergelt harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, keskmise selja tööga, energiline ning astub üle jälje. Käik eest kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, tasakaalus ja selge rütmiga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastusega, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Keskmise suurusega ja keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel piisav ning takistusele läheneb tähelepanelikult. Aus ja töökas, ning parandab ennast kogemuselt. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head. Käsitletud, elav, julge, hea koostöö tahtega, aga veel välja arenemata noor täkk.

2. MUUKSI LEMMIK, s. 08.06.2021, täkk, hall, i. Laser E003, e. Muuksi Tuisu E1209, ei. Muuksi Traks E014, aret. ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 148 – 175 – 20,5
Hobune kuulub Museta emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7.5 7.5 8 8 8 8 62
I.R. 7.5 7.5 7.5 7.5 8 8 8 8

1. Märgatava soome hobuse mõjutustega eesti tõugu hobune. Suur, juttselgne, tugeva konstitutsiooniga ja veidi raskepärane. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, keskmise laiusega rind, normaalne kõht, pikk kõrge turi, pikk sirge selg, lühike nimme, libajas laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Väikese suurusega korrektsed kabjad. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, elastne, astub hästi üle jälje ning hea selja hõivatusega. Käik on normaalse laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on pikk, ülesmäge, kuid vähese impulsiga, elastne ja keskmise selja tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, vähese impulsiga, elastne, hea selja töö ja hea tagajalgade tõukega. 7. Väga hea võimsuse ja tehnikaga suur hüpe. Avab eest hästi ńing hea selja ja jalgade töö hüppel. Takistusele läheneb rahulikult ja äratõuge on aeglane. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head. Tähelepanelik, rahulik, sangviiniline, kohati isegi flegmaatiline. Suur ja hästi arenenud, kena, ilmekas ja suurelt liikuv noortäkk.

3. MUUKSI LÕÕSK, s. 17.06.2021, mära, raudjas, i. Laser E003, e. Alibi 3974E, ei. Aik 712E, aret. ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 142 – 170 – 18,5
Hobune kuulub Elle 3260E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 7 6.5 7 6.5 7.5 51.5
I.R. 9 8 7 6.5 7 6.5 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp on väga hästi väljendnud, märalik. 2. Keskmise suurusega kerge pea, keskmise suurusega silm, normaalse pikkusega kukal, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmise laiusega roidekaar, püstine piht, normaalne kõht, pikk sirge selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja normaalne, tagajalgade seis veidi harkvarbne. 4. Samm on seotud ja vähese selja kasutusega. Käik on eest korrektne ja tagant kergelt sõuab. 5. Traav on lühike ja keskmise elastsusega. 6. Galopp on lühike, selge rütmiga, aktiivne, hea impulsuga, keskmise elastsusega , vähese selja tööga ning samuti vähese jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom ja käitumine väga head, koostöötahe hea. Rahulik, isegi flegmaatiline, hästi käsitletav ja kena märalik mära.

4. MUUKSI LOTA, s. 27.06.2021, mära, punahiirjas, i. Laser E003, e. Muukis Tralla E1177, ei. Teik 809E, aret. ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 140,5 – 175 – 18,5
Hobune kuulub Ahtu emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7 6 7 7.5 7.5 7.5 50.5
I.R. 8 7 6 7 7.5 7.5 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, keskmine roidekaar, püstine piht, lühike madal turi, normaalne selg, pikk nimme, keskmise pikkusega ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega lamedad kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis veidi harkvarbne ja eetsirandmeline. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea selja kaasatusega, keskmise elastsusega ja astub selgelt üle jälje. Käik on eest kitsamapoolne ja tagant sõuab. 5. Traav on hea elastsusega ja aktiivse randmetööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega ja selge rütmiga. 8. Käitumine väga hea ja koostöötahe hea. Rahulik, ent iseteadlik ja enesekindel. Kerge ja kena märatüübiga hobune.

5. THEIA, s. 06.07.2019, mära, tumehiirjas, i. Trikk 875E, e. Airiin 4426E, ei. Voore Aurum 835E, aret. Mari-Anna Marttila ja om. MTÜ Muuksi Kadaka, koos varsaga Muuksi Torpeedo (i. Teodor E076)
Mõõdud: 145,5 – 178 -18
Hobune kuulub Polla 3689E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7 7.5 7 7 8 52
I.R. 8 7.5 7 7.5 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tugeva konstitutsiooniga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt kompaktne. 2. Keskmise suurusega kerge kuiv pea, keskmise suurusega silm, keskmise pikkusega sirge kael, madal kaela liitumine, lai rind, kumer roidekaar, püstine piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, sirge normaalse pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega ümar laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega laiad kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kergelt taatsirandmeline ja harkvarbne nin tagajalgade seis normaalne. Külgvaates taatsine. 4. Samm on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega, energiline ja töötab hästi läbi selja. Käik on normaalne ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega, energiline, edasipürgiv, selge rütmiga ja keskmise selja tööga. 6. Galopp on selge rütmiga. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head. Kena tõutüüpiline, meeldiva käitumisega, märalik mära.

6. VIIULI, s. 22.06.2019, mära, hõbekõrb, i. Veksel 823E, e. Tormi 4108E, ei. Tsempion 761E, aret. Jüri Kuusk ja om. MTÜ Muuksi Kadakad, koos varsaga Muuksi Triangel (i. Teodor E076)
Mõõdud: 139 – 175 – 17,5
Hobune kuulub Riiu 3215E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7.5 7 7 7.5 7.5 7 50.5
I.R. 7 7.5 7 7 7.5 7.5 7

1. Väga kergetüübiline eesti tõugu hobune. Sebroidsed märgised ja juttselgsus. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, keskmise suurusega silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, normaalne rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega lameda nurgaga kabjad. Esijalgade sõrgatsid normaalsed tagajalgadel pikad. Väiksed kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis veidi eetsirandmeline. 4. Samm on keskmise pikkusega ja aktiivse selja tööga. Käigul sõuab tagant. 5. Traav on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega, keskmise selja tööga, hea rütmiga ja hea impulsiga. 6. Galopp on hea selge rütmiga, hea tõukega ning hea impulsiga. 8. Mõjub väga kergena, sooviks tugevamaid jalgu ja liigeseid. Elav ja uudishimulik hobune.

7. TENORA, s. 07.06.2019, mära, ahkhiirjas, i. Tongihote E030, e. Alis 4514E, ei. Aragon 902E, aret. Tiina Linda Tammistu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad, koos varsaga Muukis Emil (i. Eerie Willu 956E)
Mõõdud: 137 – 173 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 7 7 8 53
I.R. 8 8 7 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline, sebroidsete märgistega, juttselgne eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Väike kuiv pea, väike silm, normaalne kukal, normaalne kaela liitumine, normaalne rind, keskmine roidekaar, keskmine piht, normaalne kõht, madal normaalne turi, normaalne nimme, libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega mittekorrektsed kabjad. Kabja nurk ei ühti sõrgatsiga. Keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja veidi harkvarbne ning tagajalgade seis ka veidi harkvarbne. 4. Samm on pikk, aktiivse selja ja jalgade tööga, hea selja kasutusega ja energiline. 4. Traav on hea rütmmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on selge rütmiga ja samuti tasakaalus. 8. Hästi mõistlik ja meeldiva loomuga märalik mära.

8. TUULE, s. 04.06.2019, mära, hall, i. Tongihote E030, e. Rellutüdruk 4591E, ei. Rellu 870E, aret. Jarek Jõela ja om. MTÜ Muuksi Kadakad, koos varsaga Muuksi Ruubi (i. Raket 840E)
Mõõdud: 136 – 172 – 18
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7.5 8 8 8 47
I.R. 8 7.5 7.5 8 8 8

1. Märgatava araabia hobuse mõjutustega tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kerge kuiv pea, keskmise suurusega ilmekas silm, keskmise pikkusega kael, kõrgemapoolne kaela liitumine, normaalne rind, normaalne piht, keskmine roidekaar ja normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalne turi, sirge keskmise pikkusega selg, pikk nimme, lühike luip laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, töötab hästi läbi selja ja astub hästi üle jälje. Käik on normaalne ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, selge rütmiga, elastne ja keskmise selja tööga. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head. 8. Rõõmsameelne eesti tõugu hobune.

9. AINOKENE, s.02.05.2019, mära, kõrb, i. Arell 822E, e. Randevuuritar E1062, ei. Rellu 870E, aret. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad, koos varsaga Muuksi Tiritamm (i. Teodor E076)
Mõõdud: 145 – 178 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 7 7 7.5 7 49.5
I.R. 7 7 7 7 7 7.5 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tugeva konstitutsiooniga eesti tõugu hobune Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge. 2. Suur kuiv pea, suur silm, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, lühike kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalse pikkusega selg ja libajas ümar laudjas. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis koosjalgne ning tagajalgade seis kergelt harkvarbne. 4. Sammus sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega, selge rütmiga, keskmise selja tööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea impulsiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja keskmise selja tööga. 8. Tore töökas hobune.

10. ANNI, s. 25.06.2019, mära, kõrb, i. Arell 822E, e. Riile E1068, ei. Rellu 870E, aret. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad, koos varsaga Muuksi Tundra (i. Teodor E076)
Mõõdud: 139 – 178 – 18
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7 7 8 7.5 7.5 7.5 52
I.R. 7.5 7 7 8 7.5 7.5 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta juttselgne eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt veidi allamäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega silm, normaalne kukal, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, hästi joonistunud ülajoon, lai rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, lühike keskmise pikkusega turi, pikk sirge selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega, taatsirandmeline ja veidi koosjalgne ning tagajalgade seis normaalne. Külgvaates taatsine esijalgade seis. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga ja aktiivse selja tööga. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea tasahaaluga, selge rütmiga, keskmise elastsusega ja keskmise selja tööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, aktiivne, hea tasakaaluga, keskmise elastsusega, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloomhea, sangviinilise närvikavaga, ei näita liigset erutust ja on ümbritseva suhtes tähelepanelik ja julge.

11. MUUKSI ELSA, s. 22.06.2019, mära, raudjas, i. Ever 889E, e. Ruupia 4141E, ei. Rosett 600E, aret. ja om. Maarit Mürk, koos varsaga Muuksi Teele (i. Teodor E076)
Mõõdud: 142 – 185 – 18
Hobune kuulub Polla 3689E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7 7 7 8 7 7.5 51.5
I.R. 8 7 7 7 8 7 7.5

1. Ilma märgatava vöörveresuse mõjuta tõutüüpiline juttselgne eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kerge kuiv pea, keskmise suurusega silm, lühike kukal, kitsas lõuapärade vahe, sirge kael, madal kaela liitumine, lai rind, kumer roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega lühike turi, normaalse pikkusega sirge selg, libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis veidi rangjalgne. Külgvaates taatsine. 4. Samm on keskmise pikkusega ja selge rütmiga. 5. Traav on avar, keskmise elastsusega, hea impulsiga, keskmise elastsusega ja keskmise selja tööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega ja keskmise selja tööga. 8. Elavaloomuline ja kena eesti tõugu hobune.

12. LANTSIJA, s. 15.05.2018, mära, must, i. Laaser 833E, e. Anastasija E1082, ei. Antsi 915E, aret. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad, koos varsaga Muuksi Tohu won Bohu (i. Teodor E076)
Mõõdud: 143 – 180 – 19
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 7.5 8 46.5
I.R. 8 8 7.5 7.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendnud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega silm, normaalne lõuapärade vahe, sirge lühike kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, kumer roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, madal normaalne turi, normaalne selg, pikk nimme, lühike libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Väiksed randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja koondvarbne ning tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea üleastumisega ning töötab hästi läbi selja. 5. Traav on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega, keskmise selja tööga, hea rütmi ning impulsiga. 8. Tore eesti hobune.