EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Harjumaal

23.03.24 toimus noorhobuste ülevaatus Harjumaal, Vääna Tallis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin-Juta Aarma

Protokoll:

1. LUCITA ESTELIA, s. 29.07.2020, mära, kõrb, i. Laser E003, e. Voore Tirana 4398E, ei. Tommi 698E, aret. ja om. OÜ Nautilo
Mõõdud: 145 – 173 – 18,5
Hobune kuulub Tuti 3524E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7.5 6.5 7.5 8 8 53
A.M. 8 7 7 6 7 8 8
K.J.A. 8 8 8 7 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugupoole tüüp on hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Kerge ilmekas sirge pea, suur silm, pikk kukal, normaalne hambumus, avar lõuapärade vahe, lühike kael, kõrge kaela asetus, keskmise laiusega keskmise sügavusega rind, normaalne piht, keskmisest kõrgem turi, normaalne kõht, sirge pikk selg, pikk nimme ja katusjas laudjas. 3. Normaalse suuruse ja kujuga kabjad. Esijalgade seis keskmise laiusega ja kergelt taatsine. Esijalgade liikumine sirgjooneline. Tagajalgade seis normaalne. Tagajalgade liikumine kergelt keriv. Normaalse suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on lühike, jäik ja normaalse rütmiga. 5. Traav on pikk, keskmise elastsusega ja normaalse rütmiga. Esijalgade töö keskmine ja tagajalgadetöö aktiivne. 6. Galopp on heas tasakaalus, keskmise pikkusega, elastne, selge rütmiga ja tasakaalus. 8. Hobune on heas konditsioonis, hea iseloomuga, koostööaldis ja temperamendilt sangviiniline.

2.  AURELIO DE FEYENA, s. 19.08.2021, ruun, punahiirjas, i. Apollo 778E, e. Voore Tirana 4398E, ei. Tommi 698E, aret. ja om. Katrin Tinno
Mõõdud: 146 – 183 – 19
Hobune kuulub Tuti 3524E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7.5 7 7.5 8 7.5 52.5
A.M. 7 7 7 7 8 8 7
K.J.A. 8 8 8 7 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Väljendunud aborigeensed välimiku tunnused – õlarist, juttselgsus ja sebroidsed märgised jalgadel. Sugupoole tüüp väljendunud. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega sirge pea, keskmise suurusega silm, keskmise pikkusega kukal, avar lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela asetus, keskmise laiusega ja keskmise sügavusega rind, normaalne piht, pikk kõrge turi, keskmise pikkusega nõgus selg, pikem nimme ja ümar ovaalne laudjas. 3. Normaalse kuju ja suurusega kabjad. Esijalgade seis eestvaates kergelt harkvarbneja külgvaates normaalne. Suured randme- ja kannaliigesed. Esijalgade liikumine sirgjooneline ja kitsas. Tagajalgade liikumine sirgjooneline. 4. Samm on lühike, elastne ja selge rütmiga. 5. Traav on heas tasakaalus, pikk, elastne ja keskmise jalgade tööga. Traav on selge rütmiga. 6. Galopp on heas tasakaalus, pikk, elastne ja selge rütmiga. Kannab ennast galopis hästi. 8. Hobune on ülekaalus, kontaktialdis, väga hea koostöötahtega ja temperamendilt sangviiniline.