EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Harjumaal

13.07.23 toimus noorhobuste ülevaatus Harjumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Fotod: EHKAS

Protokoll:

1. VOORE AMORETA, s. 07.07.2021, mära, hõbevõik, i. Apollo 778E, e. Rosie E1160, ei. Reims 873E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. Bertha Vanatoa
Mõõdud: 137 – 178 – 18
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 8 9 56
A.M. 8 8 7 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. Sebroidsed märgised ja juttselgsus. 2. Keskmise suurusega kerge pea, suur silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, püstine piht, madal normaalse pikkusega turi, pikk selg, normaalne nimme ja keskmise pikkusega libajas laudjas. 3. Väiksed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline. Tagajalgade seis normaalne. Külgvaates samuti normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, energiline ja astub üle jälje. Käik normaalse laiusega, eest sirgjooneline ja tagant sõuab. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, keskmise elastsusega, keskmise selja tööga ning aktiivse randmetõstega. Tagajala tõuge vähene. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased. Avara liikumisega ilmekas mära.

2. AURUM, s. 18.04.2021, täkk, võik, i. Agent E040, e. Ramahandra E1157, ei. Reio E010, aret. Saariku Hobukasvatus OÜ ja om. Annika Tiits
Mõõdud: 135 – 164 – 18,5
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 7 8 8 8 9 9 66
A.M. 9 8 7 8 8 8 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, kitsas rind, keskmine roidekaar, libajas piht, madal pikk turi, normaalne selg, normaalne nimme, luip keskmise pikkusega laudjas, kõrge saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja pikad pehmed sõrgatsid. Väiksed kuivad randmeliigesed ja keskmise suurusega kuivad kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ja tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elastsusega, energiline ja hea üleastumisega. 5. Traav on pikk ja avar. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastusega, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hüppe võimsus väga hea. Suur kiire hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head. Hästi arenenud, särav noor täkk.

3. TRIKSI, s. 06.05.2021, mära, raudjas, i. Trikk 875E, e. Lisette 4245E, ei. Laasik 711E, aret. ja om. Kaire Vaikma
Mõõdud: 138 – 167 – 16,5
Hobune kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8 8 8 6 8 8 7 60
A.M. 7 8 8 8 6 8 8 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega silm, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, libajas piht, madal pikk turi, normaalne selg, pikk nimme ja luip laudjas. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elastsusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on lühike, selge rütmiga, tasakaalus, jäik ja vähese selja hõivatusega. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge vähene. 6. Galopp on keskmise pikkusega, selge rütmiga, tasakaalus, keskmise elatsusega ja keskmise selja tööga. 7. Hea võimsuse ja tehnikaga, suur ning kiire äratõukega hüpe. Hea selja ja jalgade tööga ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom hea, käitumine rahuldav ja koostöötahe keskmine. Noor kärsitu mära, aga samas hea hüppetahtega ja tähelepanelik.

4. ROKO, s. 01.07.2021, ruun, hiirjas, i. Voore Remedes E036, e. Rihanna E1136, ei. Rannik 747E, aret. Kaire Vaikma ja om. Kädi Soodla
Mõõdud: 132 – 162 – 17,5
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 8 7 8 7 8 59
A.M. 7 7 7 8 7 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. 2. Väike pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, pikk kael, kitsas rind, kumer roidekaar, püstine piht, keskmise kõrgusega pikk turi, lühike selg, normaalne nimme, luip laudjas ja keskmise saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja pikad sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates püstine. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elatsusega, energiline ja astub hästi üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ja keskmise elatsusega. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge keskmised. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elatsusega, lennukas ning jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on keskmised. Eelistab galoppi joosta. 7. Vähese võimsusega keskmise suurusega ja keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Iseloom väga hea, käitumine ja koostöötahe suurepärased.

5. EMILIA, s. 17.06.2021, mära, hõbekõrb, i. Elton 751E, e. Anelle 4589E, ei. Aero 880E, aret. Kätlin Karu ja om. Kaire Vaikma
Mõõdud: 136 – 169 – 18
Hobune kuulub Tella (kõrb) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 6 7 8 8 8 60
A.M. 8 8 7 6 7 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Vähesed märgised näol ja jalgade. Kehaehituselt kompaktne. 2. Väike kuiv pea, keskmise suuurusega silm, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, püstine piht, madal normaalse pikkusega turi, normaalne selg, normaalne nimme, luip laudjas ja hetkel tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja pikad pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on lühike, selge rütmiga, tasakaalus ja energiline. Käik on kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas ja keskmise selja tööga. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge aktiivne. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas ja keskmise selja tööga. 7. Hea võimsuse ja tehnikaga keskmise suurusega ja keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

6. LISETTE, s. 24.05.2005, mära, raudjas, i. Laasik 711E, e. Astra 3870E, ei. Anti 694E, aret. Elita Torn ja om. Kaire Vaikma
Mõõdud: 142 – 182 – 18
Hobune kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 8 8 8 56
A.M. 8 8 8 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega silm, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, püstine piht, pikk selg ja pikk luip laudjas. 3. Suured kabjad ja lühikesed normaalsed sõrgatsid. Lühike kämmal. Väiksed randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis normaalne. Külgvaates püstine. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, keskmise selja tööga ja aktiivse jalgade töö, randmetõste ning tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, selge rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastsusega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased.

7. ANELLE, s. 31.05.2018, mära, heleraudjas, i. Aero 880E, e. Elistra 4472E, ei. Elton 751E, aret. Aide Vendla ja om. Kätlin Karu
Mõõdud: 146 – 173 – 18
Hobune kuulub Tella (kõrb) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8 8 8 7 7 7 52
A.M. 7 8 8 8 7 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. Vähesed märgised jalgadel ja näol ning tihe ja tugev konstitutsioon. 2. Suur toores pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine roidekaar, püstine piht, kõrge pikk turi, pikk selg, pikk nimme, luip laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Suured kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Lühike kämblaluu. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis lai. Külgvaates seis normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elastsusega ning astub üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ning keskmise selja tööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega ning vähese selja tööga. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge keskmine. 8. Iseloom ja käitumine väga hea ja koostöötahe hea.

8. ARGENDIA, s. 19.04.2021, mära, hiirjas, i. Agent E040, e. Rio 3957E, ei. Regaal 724E, aret. Saariku Hobukasvatus OÜ ja om. Kätlin Karu
Mõõdud: 143 – 170 – 18,5
Hobune kuulub Ali 3153E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 7 7 8 61
A.M. 8 8 7 8 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Juttselgne ning vähesed märgised näol ja jalgadel. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega silm, normaalse pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, keskmine roidekaar, püstine piht, pikk madal turi, pikk normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Väiksed randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja energiline. Käik on kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, avar, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, vähese selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega ja keskmise elastusega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Keskmise suurusega ja keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel on hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

9. RUSTY, s. 18.04.2021, täkk, hõbekõrb, i. Ruuben 937E, e. Astra 3999E, ei. Amlet 740E, aret. ja om. Kätlin Karu
Mõõdud: 140 – 165 – 18,5
Hobune kuulub Tipi emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 7 8 8 62
A.M. 8 8 7 8 8 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Juttselgne, vähesed märgised jalgadel ning tihe ja tugev konstitutsioon. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, väike silm, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, lame roidekaar, libajas piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, pikk selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega libjas laudjas, kõrge saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elastsusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja keskmise selja tööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Keskmise suurusega keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom ja käitumine suurepärased ning koostöötahe väga hea. Energiline ning hästi arenenud noor täkk.

10. ENZO, s. 03.09.2021, täkk, võik, i. Elton 751E, e. Roosi-Arma 4438E, ei. Rosett 600E, aret. ja om. Kätlin Karu
Mõõdud: 141 – 169 – 20
Hobune kuulub Ella 3314E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 8 7 8 8 7 8 63
A.M. 9 8 8 7 8 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Tihe ja tugev konstitutsioon. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur silm, normaalse pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalse laiusega rind, normaalne piht, keskmise kõrgusega pikk turi, pikk selg, lühike nimme, keskmise pikkusega luip ovaalne laudjas, keskmine saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja pikad normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Külgvaates samuti normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ning astub üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus ning ülesmäge impulsiga. 7. Hüppe võimsus hea. Suur keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom hea, käitumine ja koostöötahe väga head. Oma vanuse kohta väga hästi arenenud noor täkk.