EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Hiiumaal

05.09.23 toimus noorhobuste ülevaatus Hiiumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Karin-Juta Aarma ja Hanna Treikelder

Protokoll:

1. RAFFAR, s. 28.04.2021, täkk, kõrb, i. Räitsak 934E, e. Rafii 4582E, ei. Rannik 747E, aret. ja om. Musta Mära Tall OÜ
Mõõdud: 148 – 187 – 20
Hobune kuulub Rita 3550E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8.5 8.5 7.5 8.5 8 8 8.5 66.5
K.J.A. 9 9 8.5 7.5 8 8 8 9
H.T. 8.5 8 8.5 7.5 8.5 7.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel, tugev konsitutsioon, ja juttselgsus. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Väike kerge pea, keskmise suurusega elav silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, madal kaela liitumine, lai rind, normaalne turi, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja tagajalgade seis keskmise laiusega, kergelt kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, elastne, energiline ja astub hästi üle jälje. Käik on eest kitsas ja kerib. 5. Traav on keskmise pikkusega, avar, ülesmäge impulsiga, elastne, lennukas, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, avar, ülesmäge impulsiga, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea võimsusega, vähese tehnikaga keskmise äratõuke kiirusega ja keskmise suurusega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe suurepärased.

2. RUUTER, s. 02.04.2020, täkk, mustjaskõrb, i. Rüütel 838E, e. Väle 3983E, ei. Viks 708E, aret. Maarika Vahter ja om. Siret Põllu
Mõõdud: 148 – 172 – 20
Hobune kuulub Aita 3552E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 7.5 7 8 8 9 9 66.5
K.J.A. 9 9 7.5 7 8 8 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol.Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike pea, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, normaalne rind, lame roidekaar, libajas piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, normaalne nimme, hea ülajoon, keskmise pikkusega luip ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Tagajalgade seis lai ja normaalne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on pikk, elastne, energiline ja astub hästi üle jälje. 5. Traav on keskmise pikkusega. Sooviks paremat selja hõivatust. 6. Galopp on pikk, avar ja lennukas. 7. Väga hea võimsuse ja hea tehnikaga kiire äratõukega suur hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Sportlik ja kõrgejalgne eesti tõugu hobune. Väga sümpaatne ja meeldiv täkk.

3. ALMONDO, s. 14.06.2020, ruun, valkjaskollane, i. Aksel 722E, e. Alma 4299E, ei. Apollo 778E, aret. OÜ Key ja om. Soo-Oru Horses OÜ
Mõõdud: 147 – 177 – 19
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 8 8.5 8 8 8 64
H.T. 8 8 7.5 8 8.5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, normaalse pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, normaalne kõht, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, pikk sirge selg, normaalse pikkusega nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiuseg ja normaalne ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elastsusega ja astub selgelt üle jälje. Käik on eest kitsas ja sirgjooneline ning tagant sõuab. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, elastne lennukas, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. Traav on kerge ja eelistab seda allüüri. 6. Galopp on keskmise pikkusega, selge rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, keskmise elastsusega ja keskmise selja tööga. 7. Hea võimsuse ja tehnikaga aeglase äratõukega suur hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on väga head. Algul veidi segaduses, aga samas kergesti käsitletav ja teeb kõik ära, mis küsitakse. Tore tarbehobune.

4. RICHARD, s. 31.05.2019, ruun, hõbekõrb, i. Rio 904E, e. Riinu 4255E, ei. Rimrock 774E, aret. Aide Vendla ja om. Maris Suuster
Mõõdud: 150 – 194 – 20
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7.5 7 7 8 9 62.5
K.J.A. 7.5 8 8 7 7 6.5 8 9
H.T. 8 8 8 7.5 7 7 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suuremakasvuline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja jalgadel, juttselgne, sebroidsed märgised ning tiheda ja tugeva konstitutsiooniga. Kehaehituselt ülesmäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge kuiv pea, keskmise suurusega elav ilmekas silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, lühike sirge kael, normaalne kaela liitumine, lai rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, kõrge normaalse pikkusega turi, normaalse pikkusega selg, lühike nimme, keskmise pikkusega ovaalne laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Suured korrektsed normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja harkvarbne ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, selge rütmiga, tasakaalus, vähese selja ja jalgade tööga, keskmise elastusega ja vähese üleastumisega. Käik on tagant kitsas ja eest sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastusega. 6. Galopp on lühike, seotud, tasakaalus, jäik, vähese selja tööga ning vähese jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise äratõuke kiirusega keskmise suurusega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe suurepärased.

5. VOORE RITARI, s. 23.08.2019, ruun, raudjas, i. Voore Reegius E025, e. Voore Relli E1096, ei. Raksel 725E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. Tõnu Suuster
Mõõdud: 145,5 – 178 – 20
Hobune kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8.5 8.5 7 8.5 8.5 9 9 67.5
K.J.A. 9 9 8.5 6.5 8.5 8.5 9 9
H.T. 8 8 8 7.5 8 8.5 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Suured märgised näol ja jalgadel, sebroidsed märgised ja juttselgne. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Väike kerge kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, kõrge kaela liitumine, lai rind, keskmine roidekaar, normaalne kõht, madal normaalse pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Suured korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Suured kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja normaalne ning tagajalgade seis kitsas, kergelt kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, selge rütmiga ja piisava üleastumisega. Käik on eest kitsas ja sirgjooneline ning tagant sõuab. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, keskmise selja tööga, kerge ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, elastne, kerge ja lennukas. 7. Väga hea tehnika ja võimsusega kiire äratõukega suur hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel on väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on suurepärased.

6. RAMAANIKA, s. 05.06.2018, mära, kollane, i. Roobert 908E, e. Romaanika E1087, ei. Rellu 870E, aret. Ristitee talu ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 139 – 168 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 8 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 63
K.J.A. 7.5 7.5 8 7.5 7 7.5 8 8.5
H.T. 7.5 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge. 2. Keskmise suurusega kuiv veidi pikk pea, suur elav silm, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, lühike kael, normaalne kaela liitumine, kitsas rind, normaalne piht, normaalne kõht, madal lühike turi, normaalse pikkusega selg, pikk nimme, lühike libajas ovaalne laudjas, keskmine saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on eest kitsas ja sirgjooneline ning tagant sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, avar, keskmise elastusega ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, lennukas, kerge ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea võimsuse ja tehnikaga kiire äratõukega keskmise suurusega hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom ja koostöötahe suurepärased ning käitumine väga hea.

7. AMERAILA, s. 21.07.2017, mära, kollane, i. Amerigo E019, e. Raili E1120, ei. Rellu 870E, aret. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Mõõdud: 138 – 171 – 18
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7 7 7 8.5 53.5
K.J.A. 8 8 8 7 7 7 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, madal kaela liitumine, lai rind, keskmine roidekaar, normaalne kõht, madal lühike turi, normaalse pikkusega selg, pikk nimme, lühike luip ovaalne laudjas, kõrge saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega ja keskmise elastsusega. Käik on tagant kitsas. 5. Traav on lühike ja keskmise elastsusega. 6. Galopp on samuti lühike ja keskmise elastsusega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head.