EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Hiiumaal

03.10.23 toimus noorhobuste ülevaatus Hiiumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Reet Pillaroo-Lauri ja Hanna Treikelder

Fotod: EHKAS

Protokoll B-ülevaatus:

1. ELIISE, s. 11.05.2021, mära, hall, i. Eber 837E, e. Raili 4484E, ei. Ramson 876E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Hobune kuulub Askra 3300E emaliini.

tüüp keha jalad üld kokku
8 7 7 7 29
R.P.L. 8 7 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel, sebreoidsed märgised ja juttselgsus. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega pea, suur elav silm, normaalne rind, kumer roidekaar, normaalne piht ja libajas laudjas. 3. Väikesed korrektsed kabjad. Tagajalgade seis keskmise laiusega. Külgvaates saabeljalgne. 4. Käitumine rahuldav.

Protokoll :

2. EMMA, s. 12.05.2021, mära, võik, i. Eber 837E, e. Amana E1182, ei. Aramis 719E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 133 – 164 – 17
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 7.5 7.5 47
R.P.L. 8 8 8 8 7 8
H.T. 7.5 8 7.5 7.5 7.5 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sebroidsed märgised ja juttselgne. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur elav silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, kumer roidekaar, libajas piht, keskmise kõrgusega lühike turi, pikk selg, lühike nimme, luip laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, energiline ning astub üle jälje. Käik on sirgjooneline ja eest kitsas. 5. Traav on selge rütmiga ja tasakaalus. 6. Ei näidanud galoppi. 8. Iseloom ja käitumine rahuldavad ja koostöötahe keskmine. Pigem arglik, ei soovi eriti inimese kontakti ja tähelepanu.

3. ELLI, s. 14.05.2021, mära, kõrb, i. Eber 837E, e. Rosalii 4410E, ei. Rotser 742E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 134,5 – 163 – 17
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7 8 7 8 53.5
R.P.L. 8 7.5 7 7 8 7 8
H.T. 7.5 8 7.5 7 7.5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, väike tuhm silm, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, normaalne rind, kumer roidekaar, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, lühike selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Väiksed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ja harkvarbne ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja kooskandne. 4. Samm on sirgjooneline, eest kitsas ja astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade töö ja randme tõstega, elastne ja aktiivse selja tööga. 6. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus ja lennukas. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased. Rahumeelne, hästi käsitletav ja meeldiva olekuga mära.

4. EBONI, s. 17.05.2021, mära, kõrb, i. Eber 837E, e. Robin E1198, ei. Rannik 747E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 131 – 154 – 17
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 8 8 8.5 56.5
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 9
H.T. 8 8 8 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt kompaktne ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega pea, suur elav silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, lühike kael, madal kaela liitumine, kumer roidekaar, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, pikk selg, normaalne nimme ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja normaalne ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, energiline ja astub üle jälje. Käik on keskmise laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on selge rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on suurepärased. Sümpaatne, heatahtlik ja lihtsasti käsitletav noor hobune.

5. ELSA, s. 20.05.2021, mära, hõbekõrb, i. Eber 837E, e. Rizi 4499E, ei. Rasmus 830E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 135 – 162 – 17.5
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 8 8 8.5 8 8 57
R.P.L. 9 8 8 8 8.5 8 8
H.T. 8 8 8 8 8 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Väike kerge pea, suur ilmekas elav silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, kitsas rind, kumer roidekaar, püstine piht, madal normaalne turi, normaalne nimme, luip laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja pikad sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad tugevad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja normaalne ning tagajalgade seis normaalse laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne ning astub üle jälje. Käik on keskmise laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, ülesmäge impulsiga, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head. Efektse värvusega, sümpaatne ja energiline noor mära.

6. ELEKTRA, s. 24.05.2021, mära, kõrb, i. Eber 837E, e. Valencia E1201, ei. Viks 708E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 133 – 162 – 18
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 8 8 8 56
R.P.L. 8 8 8 8 8.5 8 8
H.T. 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, keskmise suurusega ilmekas silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, kumer roidekaar, madal lühike turi, normaalse pikkusega selg, lühike nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalsed kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne ja astub üle jälje. Käik on normaalse laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on head. Veidi isepäine ja uljas noor hobune.

7. EGE, s. 24.05.2021, mära, kõrb, i. Eber 837E, e. Rege 4237E, ei. Rikoshet 783E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 130 – 160 – 17
Hobune kuulub Tella (kõrb) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 53
R.P.L. 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
H.T. 7 8 7.5 7.5 7 7 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Väike kerge pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, kumer roidekaar, normaalse pikkusega kumer selg, normaalne nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis keskmise laiusega ja kergelt taatsirandmeline ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga vähese selja hõivatusega. 6. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus, aga vähese jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on väga head. Veidi isepäine, aga teeb mis palutakse.

8. EBELI, s. 27.05.2021, mära, kõrb, i. Eber 837E, e. Victoria’s Secret E1200, ei. Viks 708E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 133 – 158 – 17
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 6.5 7.5 7 8 52.5
R.P.L. 8 8 7 6 7 7 8
H.T. 7.5 7.5 7.5 6.5 7.5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt kompaktne ja ristikülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, madal pikk turi, lühike selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise pikkusega veidi püstised sõrgatsid. Väiksed kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on eest väga kitsas, teeb rebasekäiku ja astub veidi üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade töö ja randme tõstega, elastne ning aktiivse selja tööga. 6. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus ning aktiivse jalgade tööga. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased. Rahumeelne ja tore mära, kes teeb täpselt niipalju kui palutakse.

9. ENELA, s. 09.07.2021, mära, kõrb, i. Eber 837E, e. Anemone 4534E, ei. Vana Tallinn 851E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 131 – 162 – 17
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7.5 7.5 7 8.5 8 7 61
R.P.L. 8 7.5 7.5 7 7 8.5 8 7
H.T. 7.5 7.5 7 8 7 8 8 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud, mõjub veidi varsalikult. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Kerge väike pea, keskmise suurusega elav ilmekas silm, normaalne kukal, kõrge kaela liitumine, keskmise pikkusega põdrakael, keskmise laiusega rind, kumer roidekaar, madal lühike turi, lühike selg, pikk nimme ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja lühikesed normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega toored randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ning tagajalgade seis lai ja harkvarbne. Külgvaates veidi saabeljalgne. 4. Samm on aktiivne, hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub hästi üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on selge rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom ja käitumine on rahuldavad.

10. VILLI, s. 24.03.2021, täkk, kõrb, i. Velvet 938E, e. Raililii E1084, ei. Rellu 870E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 135 – 165 -18
Hobune kuulub Tiina 3457E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7 60
R.P.L. 8 7.5 7 7 7 7 7 7
H.T. 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8 7.5 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega veidi raske pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, keskmine roidekaar, normaalne kõht, madal keskmise pikkusega turi, normaalne selg, normaalne nimme, libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja lühikesed normaalsed sõrgatsid. Lühem esijalg. Normaalse suurusega kuivad tugevad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, jäik, ja astub üle jälje. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga ning tasakaalus. 7. Hea tehnika ja võimsusega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel on hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on head. Üks sõõrsilm.

11. EVOR, s. 19.05.2021, täkk, kõrb, i. Eber 837E, e. Villa-Nova 4536E, ei. Viks 708E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 137 – 164 – 19
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 8 7.5 8 8.5 63
R.P.L. 8 8 7.5 7.5 8 7.5 7.5 8
H.T. 7.5 8 7.5 7 8 7 8 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vägesed märgised näol. Sugutüüp ei ole täielikult välja arenenud. Kehaehituselt tasakaalus ja kompaktne. 2. Suur raske pea, keskmise suurusega tuhm silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, püstine piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega pikk turi, lühike selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega toored randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Sammus astub üle jälje. Käik on eest kitsas ja tagant lai ning sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega ja selge rütmiga ning eelistab seda allüüri. 6. Galopp on lühike, seotud, jäik ja keskmise selja tööga. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise suurusega hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel on hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. Hea silmamõõt ja valib hästi sammu. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head. Flegmaatiline, enesekindel ja tähelepanelik noor hobune.

12. ERIK, s. 23.05.2021, täkk, kõrb, i. Eber 837E, e. Velaine 4535E, ei. Viks 708E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 130 – 147 – 18
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7 6.5 7.5 8 8.5 8.5 61
R.P.L. 8 7.5 7 6.5 7.5 8 8.5 9
H.T. 7 7.5 7 6.5 7.5 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eest tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Väike pea, keskmise suurusega tuhm silm, lühike kukal, väga kitsas lõuapärade vahe, lühike kael, madal kaela liitumine, keskmise laiusega rind, püstine piht, normaalne kõht, madal normaalse pikkusega turi, normaalne selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Väiksed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai, harkvarbne ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis on lai ja harkvarbne. Külgvaates taatsine. 4. Samm on keskmise pikkusega ja astub üle jälje. Käik on nii eest kui tagant kitsas, teeb rebasekäiku. 5. Traav on keskmise pikkusega, vähese selja hõivatusega ning keskmise jalade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, ülesmäge impulsiga, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise suurusega hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel on hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head. Tähelepanelik, sümpaatne ja teab täpselt mida vaja teha.

13. ERAN, s. 25.05.2021, täkk, kõrb, i. Eber 837E, e. Valfrieda E1199, ei. Viks 708E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 136 – 160 – 18
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7.5 7.5 8.5 8.5 8 64
R.P.L. 8 7.5 8 7 7.5 8.5 8 8
H.T. 7.5 8 8 7.5 7.5 8 8.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp ei ole täielikult välja arenenud. Kehaehituselt allamäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega tuhm silm, lühike kukal, väga kitsas lõuapärade vahe, keskmise laiusega rind, püstine piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalne turi, normaalne selg, lühike nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega ja astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on hea rütmiga ning tasakaalus ja eelistab seda allüüri. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise suurusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head. Tore, sõbralik, enesekindel, inimesele orienteeritud ja tark hobune.

14. EROS, s. 07.06.2021, täkk, kõrb, i. Eber 837E, e. Roos E1197, ei. Rannik 747E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 130 – 160 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 7.5 7 7.5 8 62
R.P.L. 8 8 8 8 7.5 7 7.5 8
H.T. 7.5 8 7.5 7.5 7 7 7.5 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja juttselgsus. Sugutüüp ei ole täielikult väljendunud. Kehaehituselt allamäge ja kompaktne. 2. Väike kuiv pea, suur elav silm, lühike kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, madal kaela liitumine, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega normaalne turi, lühike selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on sirgjooneline ja tagant kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, selge rütmiga, tasakaalus ja jäik. 6. Galopp on lühike, kaotab rütmi, jäik, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hüppe tehnika ja võimsus on head. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on head. Tähelepanelik, veidi isepäine ja oma arvamusega noor hobune.

15. ERAK, s. 12.06.2021, täkk, võik, i. Eber 837E, e. Akeliina 4411E, ei. Aksel 722E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 139 – 161 – 19
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8 8 62
R.P.L. 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5
H.T. 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Väike veidi raske pea, suur elav silm, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, kitsas rind, püstine piht, kõrge pikk turi, normaalse pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarne. 4. Samm on aktiivse selja ja jalgade tööga, ning astub üle jälje. Käik on sirgjooneline, aga nii eest kui tagant kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ning keskmise elastsusega. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise suurusega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel on vähene. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on head. Ilusa värvusega sümpaatne noor hobune.

16. EERI, s. 15.06.2021, täkk, kõrb, i. Eber 837E, e. Trilla 3913E, ei. Tukker 703E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 131 – 151 – 18
Hobune kuulub Tiina 3234E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 8 8.5 8.5 9 66
R.P.L. 8 8 8 8 8 9 9 9
H.T. 7.5 7.5 7.5 7.5 8 7.5 7.5 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, keskmine roidekaar, püstine piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, lühike selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Normaalse suurusega toored randme- ja kannaliigesed. Jalgade seis nii eest kui tagant normaalne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja astub üle jälje. Käik on eest kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega. 6. Galopp on keskmise pikkusega ja keskmise elastusega. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise suurusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head. Rahumeelne, enesekindel, väike ja tubli hobune.

17. ERK, s. 18.06.2021, täkk, hall, i. Eber 837E, e. Aaria 4462E, ei. Aramis 719E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 131 – 158 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 7 8.5 8.5 8 63
R.P.L. 8 8 7.5 7 7 8.5 8.5 8
H.T. 8 7.5 7.5 7.5 7 8 8.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Märgised näol. Sugutüüp ei ole täielikult välja arenenud. Kehaehituselt tasakaalus ja kompaktne. 2. Väike pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, kitsas rind, püstine piht, normaalne kõht, madal normaalse pikkusega turi, keskmise pikkusega pehme selg, lühike nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, energiline ja astub üle jälje. 5. Traav on keskmise pikkuseg, hea rütmiga ning tasakaalus. 6. Galopp on keskmise pikkusega, elastne, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise suurusega hõpe. Jalgade ja selja töö hüppel on hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head. Kontaktialdis, uudishimulik, tähelepanelik, enesekindel ja inimesele orienteeritud noor hobune.

18. RITSON, s. 25.04.2020, täkk, hõbeahkmust, i. Rammus E033, e. Rizi 4499E, ei. Rasmus 830E, aret. ja om. OÜ Hiiu Küülik
Mõõdud: 134 – 169 – 18
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 8 7.5 7.5 8 8.5 56.5
R.P.L. 9 8 8 7.5 7.5 8 8.5
H.T. 8.5 8 8 7.5 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline väiksemakasvuline eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur elav silm, millel palju silmavalget näha, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, püstine piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalse pikkusega selg, normaalne nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja lühikesed normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigsed. Esijalgade seis kitsas ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja o-jalgne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, ülesmäge impulsiga ja keskmise selja tööga. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head. Ilus ja efektse värvusega noor täkk.

19. RAMBO, s. 06.05.2020, täkk, tumekõrb, i. Rammus E033, e. Raili 4484E, ei. Ramson 876E, aret. ja om. OÜ Hiiu Küülik
Mõõdud: 135 – 167 – 18
Hobune kuulub Askra 3300E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7 8 8 8 7.5 62
R.P.L. 8 8 7.5 7 8 8 8 7
H.T. 8 8 7.5 7 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalne selg, lühike nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja lühikesed veidi pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis keskmise laiusega. 4. Samm on keskmise pikkusega ja astub veidi üle jälje. Käik on keskmise laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja ülesmäge impulsiga. 7. Hea tehnika ja võimsusega hüpe. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on head.

20. RALLI, s. 13.07.2020, täkk, kõrb, i. Rammus E033, e. Trilla 3913E, ei. Tukker 703E, aret. ja om. OÜ Hiiu Küülik
Mõõdud: 133 – 167 – 18.5
Hobune kuulub Tiina 3234E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7.5 7.5 8 8 8.5 8 63
R.P.L. 8 7 7.5 7.5 7.5 8 8 8
H.T. 8 8 7.5 7.5 8 8 8.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt kompaktne. 2. Väike kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalne selg, lühike nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega ja astub veidi üle jälje. Käik on keskmise ja sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, avar, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas ning ülesmäge impulsiga, aga vähese selja hõivatusega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, keskmise selja tööga, hea üleastumisega ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on head. Üks sõõrsilm.

21. TURGES, s. 16.05.2020, täkk, raudjas, i. Tormis 882E, e. Reidi 4573E, ei. Rellu 870E, aret. Ristitee talu ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 134 – 156 – 18.5
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 8 8 8 8 8 63.5
R.P.L. 8 7.5 7.5 8 8 8 8 8
H.T. 7.5 8 7 7.5 7.5 8 8 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Väike kerge pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, keskmise kõrgusega normaalne turi, normaalse pikkusega selg, lühike nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on keskmise pikkusega ja avar. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise suurusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom käitumine ja koostöötahe on väga head.

22. LEEK, s. 02.09.2019, täkk, raudjas, i. Laaser 833E, e. Reet 4334E, ei. Rikoshet 783E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 145 – 180 – 21
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 8 8 8 8 7 55.5
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 7
H.T. 8.5 8 8 7.5 7.5 8 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kerge pea, suur elav ilmekas silm, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael ja normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, normaalne kõht, kõrge normaalse pikkusega turi, normaalne selg, lühike nimme ja madal saba asetus. 4. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad tugevad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega ja astub üle jälje. Käik on normaalse laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, keskmise selja hõivatusega ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on samuti keskmise pikkusega, hea rütmiga ja tasakaalus. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on rahuldavad. Hobune on inimese läheduses väga ärevil.