EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Hiiumaal

03.11.23 toimus noorhobuste ülevaatus Hiiumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Hanna Treikelder

Protokoll:

1. ROOL, s. 12.06.2020, hall, i. Rammus E033, e. Rosalii 4410E, ei. Rotser 742E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 136 – 157 – 17,5
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7.5 7.5 7 7 7.5 8.5 52
H.T. 7 7.5 7.5 7 7 7.5 8.5

1. Ei ole väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega elav silm, lühike kael, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, kitsas rind, püstine õlg, madal keskmise pikkusega turi, normaalse pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega veidi püstised sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja veidi x-jalgne ja taatsine. Tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja astub üle jälje. Käik on eest kitsas ja tagant lai ning tagant sõuab kergelt. 4. Traav on lühike, selge rütmiga, keskmise elastsusega, vähese selja tööga ja keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, selge rütmiga ja jäik. Sooviks paremat selja ja jalgade tööd. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head. Sümpaatne ja julge, aga jõuetu, flegmaatiline ja vähe arenenud 3-aastase hobuse kohta.

2. RAKS, s. 05.07.2020, võik, i. Rammus E033, e. Akeliina 4411E, ei. Aksel 722E, aret. ja om. OÜ Alliksaare
Mõõdud: 138 – 167 – 20
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 8 8.5 8 8 8.5 64.5
H.T. 8 8 7.5 8 8.5 8 8 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja tugev konstitutsioon. Kehaehituselt tasakaalus ja kompaktne. 2. Keskmise suurusega pea, suur elav silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalse pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega luip laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja lühikesed normaalsed sõrgatsid. Tugevad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja normaalne. Tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ja astub hästi üle jälje. Käik on nii eest kui tagant kitsas ja tagant sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade sööga, elastne, lennukas, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ja maadhaarav. 7. Hüppe võimsus ja tehnika väga head eesti hobuse kohta. Selja töö hüppel hea ja jalgade töö väga hea. Takistusele läheneb tähelepanelikult, keskmise äratõuke kiirusega hüpe ja sätib ise hästi sammu. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head. Suhtlusaldis, kergesti käsitletav, selge peaga ja julge noorhobune.