EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Hiiumaal

18.05.2023 toimub piirkondlik noorhobuste ülevaatus Hiiumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Reet Pillaroo-Lauri ja Hanna Treikelder

Osalevate hobuste nimekiri:

1. ALMONDO, s. 14.06.2020, ruun, valkjaskollane, i. Aksel, e. Alma, ei. Apollo, kasv. OÜ Key ja om. Soo-Oru Horses OÜ
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

2. RICHARD, s. 31.05.2019, ruun, hõbekõrb, i. Rio, e. Riinu, ei. Rimrock, kasv. Aide Vendla ja om. Maris Suuster
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

3. VOORE RITARI, s. 23.08.2019, ruun, raudjas, i. Voore Reegius E025, e. Voore Relli E1096, ei. Raksel 725E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. Tõnu Suuster
Hobune kuulub Ahtu emaliini.

4. RAFFAR, s. 28.04.2021, täkk, kõrb, i. Räitsak 934E, e. Rafii 4582E, ei. Rannik 747E, aret. ja om. Musta Mära Tall OÜ
Hobune kuulub Rita 3550E emaliini.

5. RUUTER, s. 02.04.2020, täkk, mustjaskõrb, i. Rüütel, e. Väle, ei. Viks, aret. Maarika Vahter ja om. Siret Põllu
Hobune kuulub Aita 3552E emaliini.

6. ERIK, s. 05.06.2020, ruun, kõrb, i. Elton, e. Airiin, ei. Voore Aurum, aret. Mari-Anna Alviste ja om. Siret Põllu
Hobune kuulub Miira(kõrb) emaliini.

7. RAFII, s. 30.04.2018, mära, kõrb, i. Rannik, e. Teele, ei. Topper, aret. Siret Põllu ja om. Musta Mära Tall OÜ
Hobune kuulub Rita 3550E emaliini.