EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Jõgevamaal

28.02 algusega kell 11.00 toimus noorhobuste ülevaatus Miko talus, Jõgevamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Fotod: Reet Pillaroo-Lauri

Hindajad: Karin-Juta Aarma ja Reet Pillaroo-Lauri

Protokoll:

1. TUBLI, s. 02.04.2021, mära, hõbemust, i. Muuksi Tõrvik E008, e. Algaja E1116, ei. Aksel 722E, aret. ja om. Margit Rändur
Mõõdud: 142 – 177 – 18
Hobune kuulub Ali 3170E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 8 8 8 7.5 9 8.5 65.5
K.J.A. 9 8 8 8 8 7 8.5 8
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ning tiheda ja tugeva konstitutsiooniga. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge ja kompaktne. 2. Väike kuiv pea, keskmine elav silm, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, kumer roidekaar, keskmise laiusega rind, normaalne piht, madal keskmise pikkusega turi, normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega lamedad korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad suured randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja koondjalgne ning tagajalgade seis samuti keskmise laiusega. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ning hea üleastumisega. Käik on keskmise laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on avar, hea rütmiga, tasakaalus ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, avar, elastne, ülesmäge impulsiga ning aktiivse selja tööga ja aktiivse randmetõste ja tagajala tõukega. 7. Hüppe võimsus on väga hea ja tehnika hea. Jalgade ja selga töö hüppel väga hea. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Väga hea iseloomuga, hea käitumise ja koostöötahtega noor hobune. Tore värvus.

2. TRALLA, s. 09.04.2021, mära, hõbekõrb, i. Muuksi Tõrvik E008, e. Aile E1102, ei. Arro 867E, aret. ja om. Margit Rändur
Mõõdud: 144 – 169 – 20
Hobune kuulub Riida 3161E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7.5 8 8 7.5 7.5 8.5 62
K.J.A. 7 7 7 8 8 7 7 8
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel ja näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur elav silm, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, keskmine roidekaar, keskmise laiusega rind, normaalne piht, keskmise kõrgusega pikk turi, sirge pikk selg, normaalne nimme, lühike laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega lamedad korrektsed kabjad. Kuivad keskmise suurusega randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis keskmise laiusega. 4. Samm on pikk, elastne, hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning hea üleastumisega. 5. Traav on lennukas, aktiivse selja tööga ja hea randmetõstega. 6. Galopp on ülesmäge impulsiga, keskmise aktiivsusega selja tööga ja tagajalgade tõukega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Hüpe keskmise suurusega. Jalgade ja selga töö hüppel hea. Takistusele läheneb tähelepanelikult ja äratõuge on kiire. 8. Hea iseloomu, käitumise ja koostöötahtega noor hobune.

3. RUBY, s. 28.03.2021, mära, hõbemust, i. Rüütel 838E, e. Rosiina 4080E, ei. Rotser 742E, aret. Maarika Vahter ja om. Anu Kornel
Mõõdud: 144 – 176 – 18
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 7.5 7.5 8 8 8 9 64.5
K.J.A. 9 8 7 7 8 8 8 9
R.P.L. 8 8 7.5 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ja tiheda konstitutsiooniga. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja kompaktne. 2. Väike kerge pea, keskmise suurusega elav ilmekas silm, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, lühike kael, kõrge kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmise laiusega roidekaar, kõrge pikk turi, keskmise pikkusega selg, normaalse pikkusega nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja pikad pehmed sõrgatsid. Keskmise suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne ning tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on keskmise pikkusega, elastne, energiline, hea rütmiga ja tasakaalus. Sammus astub üle jälje. Käigul eest sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus ja ülesmäge impulsiga. Aktiivne randmetõste. 6. Galopp on pikk ja ülesmäge impulsiga ning aktiivse tagajalgade tõukega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika on head. Hüpe keskmise suurusega ning hea selja ja jalgade tööga. 8. Hea iseloomuga, väga hea käitumisega ning hea koostöötahtega noor hobune. Huvitav värvus ja ilus ülajoon.

4. LADOGA, s. 13.03.2021, mära, ahkmust, i. Laser E003, e. Ragbi 4052E, ei. Regaal 724E, aret. Tihuse Hobuturismi talu ja om. Mirel Luhalaid
Mõõdud: 143 – 182 – 18
Hobune kuulub Ludu 2677E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8.5 8 8 8 8 8 7.5 64.5
K.J.A. 9 9 8 7.5 8 8 8 7.5
R.P.L. 8 8 7.5 8 7.5 8 8 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, väike elav ilmekas silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, pikk kael, keskmine kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmise laiusega roidekaar, püstine piht, madal keskmise pikkusega turi, pehme pikk selg, keskmise pikkusega laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja pehmed sõrgatsid. Hea suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis hea laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, elastne, energiline, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ning hea üleastumisega. Käik on normaalne ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise elastsusega, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajala tõukega. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Takistusele läheneb tähelepanelikult. Äretõuge kiire. 8. Hea iseloomuga, rahuldava käitumisega ja keskmise töötahtega noor hobune.

5. TORE, s. 01.05.2020, mära, hõbemust, i. Muuksi Tõrvik E008, e. Algaja E1116, ei. Aksel 722E, aret. ja om. Margit Rändur
Mõõdud: 144 – 194 – 20
Hobune kuulub Ali 3170E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8.5 7.5 7.5 8 8 8 9 65.5
K.J.A. 9 9 7 7 8 8 8 9
R.P.L. 9 8 8 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja kompaktne. 2. Kerge kuiv pea, suur elav ilmekas silm, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, lai rind, kumer roidekaar, keskmine kõrgusega ja keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega nõgus selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Suured lamedad mittekorrektsed kabjad ja keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis on keskmise laiusega ning tagajalgade seis on samuti keskmise laisega ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, elastne, energiline, hea rütmiga, tasakaalus ja hea üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ja aktiivse selja tööga. 7. Hüppe võimsus ja tehnika on väga hea. Suur hüpe. Hea selja ja jalgade töö hüppel. Takistusele läheneb tähelepanelikult. Keskmine äratõuke kiirus. 8. Väga hea iseloomu, käitumise ja koostöötahtega noor hobune.

6. ALMA, s. 15.04.2019, mära, võik, i. Voore Astron E001, e. Aile E1102, ei. Arro 867E, aret. ja om. Margit Rändur
Mõõdud: 144 – 194 – 18
Hobune kuulub Riida 3161E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 7.5 8 8 7 7 9 63
K.J.A. 9 8 7.5 8 7.5 7 7 9
R.P.L. 8 8 7.5 8 8 7 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ja väheste märgistega jalgadel. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega toores pea, suur ilmekas elav silm, kitsas lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, kumer roidekaar, keskmise pikkusega madal turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega lamedad korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Keskmise suurusega toored kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, tasakaalus, elastne, energiline, aktiivse jalgade tööga ja hea üleastumisega. Käik on lai ja sirgjooneline. 5. Traav on elastne, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ja aktiivse jalgade töö ja randmetõstega. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, vähese selja hõivatusega ning keskmise jalgade töö ja randmetõstega. 7. Hüppe tehnika ja võimsus on head. Jalgade ja selja töö hüppel on hea. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Suurepärase iseloomu ja käitumisega ning väga hea töötahtega hobune.

7. AGATHA, s. 22.04.2019, mära, kõrbhiirjas, i. Voore Astron E001, e. Ruu E1031, ei. Ralf 824E, aret. ja om. Margit Rändur
Mõõdud: 146 – 199 – 19
Hobune kuulub Riiu 3215E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9 61.5
K.J.A. 7 7 7 7 7 7 7 8.5
R.P.L. 8 8 7.5 8 7.5 7.5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel ja näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, suur elav silm, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, lühike sirge kael, madal kaela liitumine, normaalne piht, kumer roidekaar, lühike madal turi, keskmise pikkusega nõgus selg, keskmise pikkusega nimme, lühike libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega mittekorrektsed lamedad kabjad ja keskmise pikkusega pehmed sõrgatsid. Piisava suurusega toored kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis koondvarbne ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, piisava üleastumisega, aktiivse selja ja jalgade tööga, aga tagant kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise selja tööga ja keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalga tõukega. 6. Galopp on raskepärane, lühike, seotud, piisava elastsusega, tasakaalus ja aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalga tõukega, kuid vähese selja hõivatusega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika on hea. Hüpe keskmise suurusega, hea jalgade tööga ja keskmise äratõuke kiirusega. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Suurepärase iseloomu, käitumise ja koostöötahtega. Tiine.

8. ALLIKA, s. 22.04.2019, mära, hiirjas, i. Voore Astron E001, e. Tunella E1064, ei. Tukker 703E, aret. ja om. Margit Rändur
Mõõdud: 144 – 190 – 18
Hobune kuulub Ella 3314E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8.5 7.5 7.5 7.5 8 7.5 9 64
K.J.A. 9 9 7.5 7 7 7.5 7 9
R.P.L. 8 8 7 8 7.5 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne ja väheste märgistega näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja kompaktne. 2. Kerge kuiv pea, keskmise suurusega ilmekas elav silm, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, kumer roidekaar, madal keskmise pikkusega turi, nõgus keskmise pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Väiksed mittekorrektsed kabjad ja püstised sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline. Tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates püstine. 4. Sammus esimene vasak jalg paindes. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse sela ja jalgade tööga. Käik on keskmise laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on lühike, hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on selge rütmiga. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Hüpe keskmise suurusega ning hea selja ja jalgade tööga. Takistusele läheneb tähelepanelikult. Keskmine äratõuke kiirus. 8. Ilusa ülajoonega eesti tõugu hobune, kellel on suurepärane iseloom, käitumine ja töötahe. Tiine.

9. AASTA, s. 01.05.2017, mära, valkjaskollane, i. Aksel 722E, e. Ruu E1031, ei. Ralf 824E, aret. ja om. Margit Rändur
Mõõdud: 146 – 195 – 20
Hobune kuulub Riiu 3215E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 9 9 9 9 68
K.J.A. 8 8 8 7.5 9 9 9 9
R.P.L. 8 8 8 8 9 9 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge, kompaktne ja ritskülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, väike tuhm silm, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, lühike kael, keskmise laiusega rind, püstine piht, kumer roidekaar, pikk kõrge turi, normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Piisava suurusega toored kanna- ja randmeliigesed. Tagajalgade seis kitsas, kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, elastne, hea rütmiga, tasakaalus, energiline, sirgjooneline ja kitsas, kuid astub hästi üle jälje. Hea selja ja jalgade tööga. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus ja ülesmäge impulsiga. Aktiivse selja tööga ja hea randmetõstega. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüppe võimsus ja tehnika väga head. 8. Väga hea iseloomu, käitumise ja töötahtega sportlik hobune.