EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Lõuna-Eestis

24.08.23 toimus noorhobuste ülevaatus Lõuna-Eestis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo ja Karin-Juta Aarma

Protokoll:

1. AVEM, s. 24.04.2021, ruun, hiirjas, i. Agent E040, e. Rõugutaja E1156, ei. Reio E010, aret. Saariku Hobukasvatus OÜ ja om. Impart OÜ
Mõõdud: 133 – 153 – 17
Hobune kuulub Rilla 3512E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 7.5 7 8 7.5 51
A.M. 7 7 7 8 7 8 7
K.J.A. 7 7 7 7 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta, väheste märgistega näol tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur elav silm, keskmise pikkusega kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, madal pikk turi, sirge normaalse pikkusega selg, pikk nimme, pikk luip laudjas ja madal saba asetus. 3. Suured püstised kabjad ja pikad normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub hästi üle jälje. Käik on sirgjooneline, eest kitsas ja tagant lai. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, vähese selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe head. Kerge ja kiire reaktsiooniga liikumine.

2. RAMONA ALLEGRA, s. 25.04.2021, mära, hõbekõrb, i. Robi E037, e. Alli E1180, ei. Adam 717E, aret. ja om. Kristi Märks
Mõõdud: 144 – 174 – 18
Hobune kuulub Iskra E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7 7 7 8 7.5 8 52.5
A.M. 8 7 7 7 8 7 8
K.J.A. 8 7 7 7 8 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta juttselgne, väheste märgistega näol ja jalgadel tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Suur kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, lai lõuapärade vahe, lühike kael, madal kaela liitumine, keskmise laiusega rind, libajas piht, madal lühike turi, normaalse pikkusega sirge selg, pikk nimme, lühike luip laudjas, keskmise saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega, tagajalgade seis keskmise laiusega, kooskandne ja harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on pikk, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on pikk, avar, ülesmäge impulsiga, lennukas, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega ning tagant jookseb välja. 6. Galopp on pikk, avar, keskmise elastsusega ning vähese jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head.

3. TENELLA, s. 27.04.2021, mära, kõrb, i. Torm E038, e. Risella 4165E, ei. Rimrock 774E, aret. Merili Kuuse ja om. Alusilla Talu FIE
Mõõdud: 144 – 165 – 17,5
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 9 8 9 57
A.M. 8 8 7 8 9 8 9
K.J.A. 9 9 8 7 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta juttselgne tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt kompaktne. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, pikk sirge kael, madal kaela liitumine, kitsas rind, normaalne piht, madal pikk turi, keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, pikk luip laudjas, keskmine saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega lamedad kabjad ja pikad pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis on kitsas. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega. Käik on sirgjooneline ja tagant kitsas. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, aktiivse selja töö ning keskmise aktiivsusega jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head. Pikkade joontega, kerge, sportlik ja särtsakas mära.

4. TUNEESIA, s. 03.05.2021, mära, raudjas, i. Tongihote E030, e. Arabella 4480E, ei. Ambur 888E, aret. Jarek Jõela ja om. Kelly Ilp
Mõõdud: 150 – 179 – 19
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
6.5 7 7.5 7 7.5 7.5 7 7.5 57.5
A.M. 6 7 7 7 7 7 7 7
K.J.A. 6.5 7 8 6.5 7.5 7.5 7 8

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga juttselgne mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, pikk kael, kõrge kaela liitumine, normaalse laiusega rind, püstine piht, madal lühike turi, pehme pikk selg, lühike pehme nimme, kõrge saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega püstised kabjad ja pikad normaalsed sõrgatsid. Kuivad normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kitsas, kooskandne ja harkvarbne. Külgvaates püstine. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastusega, vähese selja tööga ning vähese jalgade töö, radnemtõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, keskmise elastusega, vähese selja tööga ning vähese jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea võimsusega, keskmise suurusega ja keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel vähene. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on head.

5. RYO, s. 04.05.2021, täkk, hall, i. Rüütel 838E, e. Aino E1152, ei. Aramis 719, aret. ja om. Kaie Valdmaa
Mõõdud: 145 – 190 -20
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 8 8.5 6 7 7 8.5 61.5
A.M. 9 8 8 9 6 7 7 8
K.J.A. 8 8 8 8 6 7 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline, väheste märgistega näol, juttselgne ja tugeva konstitutsiooniga eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kerge pea, suur ilmekas elav silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega luigekael, madal kaela liitumine, lai rind, libajas piht, kumer roidekaar, madal lühike turi, lühike pehme selg, pikk nimme, pikk luip laudjas, keskmise saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis keskmise laiusega. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja astub väga hästi üle jälje. Käik on normaalne. 5. Traav on lühike ja seotud, selge rütmiga, tasakaalus, aga jääb jäigaks. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on vähene. 6. Galopis kaotab rütmi. 7. Vähese võimsuse, hea tehnika, keskmise suuruse ja keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom ja käitumine on suurepärased ja koostöötahe väga hea. Veidi ülekaalus, aga väga hästi arenenud huvitava värvusega noor täkk.

6. TRENDY, s. 29.05.2021, mära, hall, i. Tongihote E030, e. Viripiiga 4590E, ei. Vaks 696E, aret. Jarek Jõela ja om. Kelly Ilp
Mõõdud: 136 – 160 – 17
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7 8 8 8 8 8.5 63
A.M. 8 7 7 8 8 8 8 8
K.J.A. 8 8 7 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta juttselgne, väheste märgistega näol ja jalgadel tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, suur elav silm, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, tõusev kitsas rind, keskmise kõrgusega lühike turi, normaalne selg, pikk nimme, keskmise pikkusega ovaalne libajas laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja pikad sõrgatsid. Esijalgade seis kitsas ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea võimsuse, keskmise suuruse ja kiire äratõukega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel on hea. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

7. ARIETE, s. 05.07.2021, mära, võik, i. Agent E040, e. Roosi 4311E, ei. Rannik 747E, aret. Saariku Hobukasvatus OÜ ja om. Eveli Sibul
Mõõdud: 141 – 162 – 17,5
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 7.5 8 8.5 8.5 9 58
A.M. 8 8 7 8 8 8 9
K.J.A. 9 8 7.5 8 9 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta sebroidsete märgistega, juttselgne, väheste märgistega näol ja jalgadel tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, väike silm, normaalne kukal, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, madal kaela liitumine, kitsas rind, püstine piht, keskmise kõrgusega normaalne turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, pikk luip laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega lamedad kabjad ja pikad normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas, kooskandne ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

8. ARAGON, s. 02.07.2020, täkk, hiirjas, i. Apollo 778E, e. Vivi 4475E, ei. Veksel 823E, aret. Arvo Sarrapik ja om. Rainer Helin
Mõõdud: 141 – 178 – 18
Hobune kuulub Viira 2908E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 7 7 9 9 9 57.5
A.M. 9 8 7 7 9 9 9
K.J.A. 8 8 7 7 9 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta, väheste märgistega näol ja jalgadel väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugupoole tüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav ilmekas silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, püstine piht, madal keskmise pikkusega turi, normaalse pikkusega pehme selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega mittekorrektsed kabjad ja pikad normaalsed sõrgatsid. Lühikesed kämbla- ja pöialuud. Suured randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elastusega ja energiline. Käik on lai. 5. Traav pikk, avar, hea rütmiga, heas tasakaalus, ülesmäge impulsiga, elastne, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

9. RAIKOS, s. 07.04.2020, ruun, mustjaskõrb, i. Romulus E039, e. Raada E1089, ei. Rikoshet 783E, aret. Ristitee talu ja om. Mari-Anna Alviste
Mõõdud: 137 – 160 – 18
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
6.5 7 6.5 7 7.5 9 8 7.5 59
A.M. 6 7 6 7 7 9 8 7
K.J.A. 6.5 7 7.5 7 7.5 8.5 8 8

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega tuhm silm, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, pikk kael, kõrge kaela liitumine, normaalne rind, kumer roidekaar, normaalne piht, kõrge pikk turi, normaalse pikkusega pehme selg, pikk nimme, pikk luip laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja pikad pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas, harkvarbne ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas, kooskande ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas ja keskmise selja tööga. 7. Väga hea võimsuse ja tehnikaga, suur ja kiire äratõukega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel on väga head. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom ja käitumine head ning koostöötahe väga hea.

10. RETTI, s. 16.06.2019, mära, raudjas, i. Rallik 688E, e. Ellu 3939E, ei. Elder 706E, aret. Ristitee talu ja om. Liisi Pärna
Mõõdud: 137 – 174 – 17,5
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 8 7.5 8 8.5 8.5 8.5 64.5
A.M. 8 7 8 8 8 9 8 8
K.J.A. 8 8 8 7 8 8 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väheste märgistega näol ja jalgadel, tugeva konstitutsiooniga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge pea, suur elav silm, lühike kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, lai rind, normaalne piht, madal lühike turi, keskmise pikkusega pehme selg, pikk nimme, pikk luip laudjas, kõrge saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Lühikesed kämblaluud. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. Külgvaates püstine. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja kergelt sõuab. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, ülesmäge impulsiga, lennukas ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea võimsuse ja tehnikaga ning keskmise suuruse ja kiire äratõukega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel on hea. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 9. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased. Püüdlik ja kerge liikumisega mära.

11. RUULIA, s. 23.05.2018, mära, võik, i. Rallik 688E, e. Rapunsel 4386E, ei. Rikoshet 783E, aret. Ristitee talu ja om. Merili Kuuse
Mõõdud: 140 – 181 – 17,5
Hobune kuulub Tella (kõrb) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7 8 8.5 47
A.M. 8 8 7 7 8 8
K.J.A. 8 8 8 7 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta sebroidsete märgistega, juttselgne, väheste märgistega näol ja jalgadel, tiheda ja tugeva konstitutsiooniga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge pea, keskmise suurusega elav silm, normaalne kukal, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, lai tõusev rind, püstine piht, madal normaalse pikkusega turi, pikk selg, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalsed randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega. Käik on sirgjooneline. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

12. RUBY, s. 27.04.2018, mära, kõrb, i. Roky 895E, e. Agata E1065, ei. Aksel 722E, aret. Priit Ojamaa Treiali talu ja om. Kristiina Orgla
Mõõdud: 146 – 177 – 18
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 7.5 8 8 8 8.5 9 67
A.M. 9 9 7 8 8 8 9 9
K.J.A. 8.5 8.5 7.5 7.5 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tiheda ja tugeva konstitutsiooniga, väheste märgistega näol ja jalgadel väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur ilmekas silm, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, normaalne piht, keskmise kõrgusega lühike turi, normaalse pikkusega selg, normaalne nimme, lühike luip laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja pehmed sõrgatsid. Väiksed randmeliigesed ja normaalse suurusega kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis on lai. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja astub hästi üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, avar, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, radnmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, radnemtõste ja tagajalgade tõukega. 7. Väga hea võimsuse ja tehnikaga suur ja kiire äratõukega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

13. TORM, s. 02.06.2017, täkk, võik, i. Tommi 698E, e. Roksi 439iE, ei. Regaal-K 786E, aret. Helin Kurisoo ja om. Merili Kuuse ja Priidu Tikk
Mõõdud: 144,5 – 170 – 19
Hobune kuulub Ande 3639E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 8 9 9 9 8 9 70
A.M. 9 9 8 9 9 9 8 9
K.J.A. 9 9 9 9 9 9 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta, sebroidsete märgistega, juttselgne, väheste märgistega näol ja jalgadel väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus ja kompaktne. 2. Keskmise suurusega kerge pea, suur ilmekas silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, normaalne sirge selg, normaalne nimme ja keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja pehmed pikad sõrgatsid. Kuivad normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja astub väga hästi üle jälje. Käik on kitsas ja sõuab. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Hea tehnika ja võimsusega suur, keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel on hea ning takistusele läheneb mittetähelepanelikult. 8. Iseloom ja käitumine suurepärased ning koostöötahe väga hea.