EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Pärnumaal

15.05.23 toimus noorhobuste ülevaatus Pärnumaal, Poanses.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Fotod: EHKAS

1. RIKSA, s. 28.04.2020, mära, kollane, i. Repriis 887E, e. Triksa 3904E, ei. Triks, aret. ja om. Eva Oberschneider
Mõõdud: 143 – 184 – 18
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 7 7 9 62
A.M. 8 8 7 8 8 7 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, normaalne kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, lame roidekaar, keskmise kõrgusega pikk turi, pikk selg, normaalne nimme, luip laudjas ja tagakõrge. 3. Korrektsed normaalse suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis normaalse laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning hea üleastumisega. Käik on kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, heas tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajala tõukega. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb täna veidi pingesse. 7. Hüppe võimsus väga hea, tehnika hea, hüppe suurus keskmine ning selja ja jalgade töö hüppel hea. Takistusele läheneb tähelepanelikult ja äratõuge on kiire. 8. Tähelepanelik, koostööaldis ja tarmukas mära.