EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Pärnumaal

19.04.23 toimus noorhobuste ülevaatus Pärnumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Fotod: EHKAS

Protokoll:

1. LUULE, s. 22.04.2021, mära, ahkmust, i. Laser E003, e. Roseta, ei. Rojaal 728E, aret. ja om Massu Mõisa Tallid OÜ
Mõõdud: 144 – 179 – 18
Hobune kuulub Museta emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8 7 8 6 7 7 50
A.M. 7 8 7 8 6 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole hästi väljendunud. Kehaehituselt kompaktne. 2. Kerge pea, keskmise suurusega ilmekas silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, normaalne piht, madal pikk turi, keskmise pikkusega selg ja lühike nimme. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Väiksed randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne. Tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, energiline ja hea üleastumisega. Käik on kitsas. 5. Traav on lühike ja seotud. 6. Galopp on lühike, seotud ja jäik.

2. RUKKIRÄÄK, s. 19.07.2021, mära, ahkmust, i. Repriis 887E, e. Roos 4594E, ei. Rock 894E, aret. Eva Oberschneider ja om. Massu Mõisa Tallid OÜ
Mõõdud: 137 – 175 – 18
Hobune kuulub Iskra emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7 7 7 8 52
A.M. 8 8 7 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, lai rind, normaalne piht, madal lühike turi, pikk selg, pikk nimme, lühike luip laudjas ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ja taatsirandmeline. Tagajalgade seis normaalne. 4. Samm keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, energiline ja hea üleastumisega. Käik on normaalse laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega ja elastne. Keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, elastne ja hea randmetõstega. 8. Sebroidsed märgised, juttselgne ja vähesed märgised jalgadel.

3. VILLEMA ELLI, s. 14.05.2021, mära, hiirjas, i. Epistel E028, e. Reisi 3779E, ei. Roman 691E, aret. ja om. Log Horse OÜ
Mõõdud: 144 – 178 – 18,5
Hobune kuulub Ammi 3498E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7 7.5 7.5 8 53
A.M. 8 8 7 7 7.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ruudukujuline. 2. Väike pea, väike elav ja ilmekas silm, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, püstine piht, madal pikk turi, lühike selg, normaalne nimme ja keskmise pikkusega libajas laudjas. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates püstine. 4. Samm on keskmise pikkusega ja hea üleastumisega. Käik on normaalse laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastsusega. Keskmise aktiivsusega jalgade töö ja randmetõste. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus ja ülesmäge impulsiga. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head. Pikkade joontega ja kergema tüübiga mära.

4. RAASA, s. 10.05.2020, mära, raudjas, i. Repriis 887E, e. Raasuke 4543E, ei. Rüütel 838E, aret. Eva Oberschneider ja om. Gerly Haaristo
Mõõdud: 140 – 172 – 18
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 8 9 9 8 8 9 68
A.M. 9 8 8 9 9 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus ja kompaktne. 2. Väike kuiv pea, keskmise suurusega ilmekas silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, püstine piht, madal keskmise pikkusega turi, pehme keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega luip laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja energiline. Käik on pigem kitsas. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, elastne ja lennukas. 6. Galopp on keskmise pikkusega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Keskmise suurusega hüpe, hea selja ja jalgade tööga. Takistusele läheneb tähelepanelikult. Äratõuge kiire. 8. Iseloom suurepärane, käitumine väga hea.

5. LUMIA, s. 08.03.2017, mära, raudjas, i. Laser E003, e. Vendeta E1042, ei. Vaks 696E, aret. Tihuse Hobuturismi talu ja om. Massu Mõisa Tallid OÜ
Mõõdud: 145 – 186 – 19,5
Hobune kuulub Ludu 2677E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 7 7 7 8 50
A.M. 7 7 7 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Kehaehituselt allamäge. Juttselgne. 2. Keskmise suurusega raske pea, keskmise suurusega elav silm, pikk kukal, keskmise pikkusega kael, madal kaela liiitumine, lai rind, madal keskmise pikkusega turi, nõgus pikk selg, pikk nimme, keskmise pikkusega luip laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Lühike kämblaluu. Väiksed randmeliigesed ja keskmise suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis kitsas. Külgvaates püstine. 4. Samm on keskmise pikkusega ja keskmise elastsusega. Käik eest normaalne ja tagant kitsas. 5. Traav on selge rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastsusega. 8. Iseloom suurepärane, käitumine väga hea ja koostöötahe keskmine.

6. LAGRITS, s. 30.04.2017, ruun, kõrb, i. Level E004, e. Anna, ei. Aku 684E, aret. ja om. Massu Mõisa Tallid OÜ
Mõõdud: 146 – 199 – 20
Hobune kuulub Museta emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 6 6 6 7 46
A.M. 7 7 7 6 6 6 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Juttselgne ning väheste märgistena näol ja jalgadel. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega pea, suur ilmekas silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, libajas piht, nõgus pikk selg, pikk nimme, keskmise pikkusega luip laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Keskmise suurusega randmeliigesed ja suured kannaliigesed. Esijalgade seis lai. Tagajalgade seis normaalne. Külgvaates püstine. 4. Samm on keskmise pikkusega ja keskmise elastsusega. Käik on lai, eest sirgjooneline ja tagant sõuab. 5. Traav on lühike ja keskmise elastsusega. 6. Galopp on lühike, keskmise elastsusega, vähese selja tööga ja vähese jalgade töö, randmetõste ja tagajala tõukega. 8. Käitumine ja koostöötahe suurepärased.

7. EESTI, s. 06.06.2019, ruun, hiirjas, i. Tohtri Error 905E, e. Vika E1104, ei. Vend Voitka 738E, aret. Silva Orgla ja om. Mirjam Kustov
Mõõdud: 146 – 178 – 21
Hobune kuulub Ludu 2677E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 7 6 7 8 49
A.M. 7 7 7 7 6 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega pea, pikk kukal, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, püstine piht, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, pikk selg, pikk nimme, pikk libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Lühike kämblaluu. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline. Tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm keskmise pikkusega, elastne ja energiline. Käik kitsas. 5. Traav on lühike, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastsusega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ja keskmise elastsusega. 8. Iseloom väga hea, käitumine ja koostöötahe suurepärased.