EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Raplamaa – Voore tallides

23.09.23 toimub noorhobuste ülevaatus Raplamaal – Voore tallides. Lisaks ülevaatusele tulevatele hobustele tutvustatakse ka müügihobuseid.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja:

Osalevate hobuste nimekiri:

1. VOORE REVEERA, s. 21.04.2021, mära, hiirjas, i. Voore Roonin E007, e. Voore Ravaana E1159, ei. Rasmus 830E, aret. ja om. Voore Tallid OÜ

2. ANTSUKE, s. 01.05.2020, täkk, hall, i. Aksel 722E, e. Tüdruk 4542E, ei. Tukker 703E, aret. Maris Marus ja om. Anu Matsoo

3. VOORE LAVELLA, s. 25.08.2020, mära, raudjas, i. Laser E003, e. Adeelia 3860E, ei. Ando 537E, aret. ja om. Voore Tallid OÜ

4. ATTICA, s. 30.04.2019, mära, hiirjas, i. Apollo 778E, e. Tohtri Erika 4137E, ei. Elkar 598E, aret. Riina Säälik ja om. Voore Tallid OÜ, koos varsaga Voore Rigsbi (i. Voore Roonin E007)

5. VOORE REVONIA, s. 18.07.2019, mära, raudjas, i. Voore Reegius E025, e. Voore Adella 4329E, ei. Apollo 778E, aret. ja om. Voore Tallid OÜ, koos varsaga Voore Amarant (i. Aroom E061)

6. VOORE ROSIINE, s. 29.07.2017, mära, raudjas, i. Voore Roonin E007, e. Abeelia 3606E, ei. Ando 537E, aret. ja om. Voore Tallid OÜ

7. ROSIE, s. 15.07.2017, mära, raudjas, i. Reims 873E, e. Rosiina 4080E, ei. Rotser 742E, aret. Maarika Vahter ja om. Voore Tallid OÜ, koos varsaga Voore Aroos (i. Apollo 778E)