EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Raplamaa – Voore tallides

23.09.23 toimus noorhobuste ülevaatus Raplamaal – Voore tallides. Lisaks ülevaatusele tulevatele hobustele tutvustatakse ka müügihobuseid.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Karin-Juta Aarma ja Reet Pillaroo-Lauri

Protokoll:

1. VOORE REVEERA, s. 21.04.2021, mära, hiirjas, i. Voore Roonin E007, e. Voore Ravaana E1159, ei. Rasmus 830E, aret. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 139 – 160 – 17,5
Hobune kuulub Tuti 3534E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 8.5 7 9 8.5 9 60
K.J.A. 9 9 8.5 7 8.5 8.5 9
R.P.L. 9 9 8.5 7 9 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, keskmise suurusega silm, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, normaalne piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, sirge normaalse pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea tasakaaluga, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, astub üle jälje ning tagajalas kannaloks. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, lennukas ülesmäge impulsiga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tsakaalus ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on suurepärased.

2. ANTSUKE, s. 01.05.2020, täkk, hall, i. Aksel 722E, e. Tüdruk 4542E, ei. Tukker 703E, aret. Maris Marus ja om. Anu Matsoo
Mõõdud: 146 – 172 – 19,5
Hobune kuulub Tonna 3078E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9.5 8.5 8.5 7.5 8.5 9 9 9 69.5
K.J.A. 9.5 8.5 8.5 7.5 8 9 9 9
R.P.L. 9 8 8 7.5 8.5 9 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja juttselgne ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur elav ilmekas silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, keskmise kõrgusega ja keskmise pikkusega turi, normaalne nimme, luip ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Suured korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Suured kuivad randmeliigesed ja kuivad kannaliigesed. Tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, energiline, astub üle jälje ja kannaloks. Käik on kitsas. 5. Traav on ülesmäge impulsiga, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Väga hea võimsuse ja hea tehhnikaga suur hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel on väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on väga head.

3. VOORE LAVELLA, s. 25.08.2020, mära, raudjas, i. Laser E003, e. Adeelia 3860E, ei. Ando 537E, aret. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 145 – 186 – 19
Hobune kuulub Tulda 3668E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 8.5 8.5 9 58
K.J.A. 8 8 8 7.5 8.5 8 9
R.P.L. 8 8 8 8 8.5 8.5 9

Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kerge kuiv pea, keskmise suurusega silm, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, madal lühike turi, pehme normaalse pikkusega selg, pikk nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Korrektsed normaalsed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on eest ja tagant kitsas ning sirgjooneline. 5. Traav on elastne ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea tasakaaluga, ülesmäge impulsiga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head.

4. ATTICA, s. 30.04.2019, mära, hiirjas, i. Apollo 778E, e. Tohtri Erika 4137E, ei. Elkar 598E, aret. Riina Säälik ja om. Voore Tallid OÜ, koos varsaga Voore Rigsbi (i. Voore Roonin E007)
Mõõdud: 147 – 174 – 17,5
Hobune kuulub Ali 3170E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 8.5 9 9 8.5 9 62
K.J.A. 9 9 8.5 9 9 8 9
R.P.L. 9 9 8 8.5 9 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge kuiv pea, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, madal kaela liitumine, normaalne rind, püstine piht, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalne selg, normaalne nimme, ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on tasakaalus, energilineaktiivse selja ja jalgade tööga ja astub hästi üle jälje. Käik on sirgjooneline. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, avar, elastneülesmäge impulsiga, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on suurepärased.

5. VOORE REVONIA, s. 18.07.2019, mära, raudjas, i. Voore Reegius E025, e. Voore Adella 4329E, ei. Apollo 778E, aret. ja om. Voore Tallid OÜ, koos varsaga Voore Amarant (i. Aroom E061)
Mõõdud: 142 – 178 – 18
Hobune kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 8 8 8.5 8.5 9 59
K.J.A. 9 8 8 7.5 8.5 8.5 9
R.P.L. 9 8 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Väike kerge kuiv pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, lühike kael, kõrge kaela liitumine, lai rind, kumer roidekaar, pikk nimme, libajas laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed normaalsed kabjad. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne ja hea üleastumisega. Käik on sirgjooneline. 5. Traav on avar, ülesmäge impulsiga, lennukas, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on ülesmäge impulsiga ning aktiivse randmetüste ja tagajalgade tõukega. Eelistab seda allüüri. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head.

6. VOORE ROSIINE, s. 29.07.2017, mära, raudjas, i. Voore Roonin E007, e. Abeelia 3606E, ei. Ando 537E, aret. ja om. Voore Tallid OÜ
Mõõdud: 143 – 191 – 17,5
Hobune kuulub Tulda 3668E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7.5 7.5 8 7.5 9 55
K.J.A. 7.5 8 7 7 8 7.5 9
R.P.L. 7.5 8 7.5 8 8 7.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kerge kuiv pea, keskmise suurusega silm, kitsas lõuapärade vahe, lühike luigekael, madal kaela liitumine, lai rind, lühike madal turi, normaalne sirge selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Väiksed kuivad randmeliigesed ja normaalse suurusega kuivad kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja koondvarbne ning tagajalgade seis lai. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, energiline ning hea üleastumisega. Käik on lai. ja sirgjooneline 5. Traav on keskmise pikkusega, ülesmäge impulsiga, keskmise elastsusega ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on selge rütmiga, ja tasakaalus. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on väga head.

7. ROSIE, s. 15.07.2017, mära, raudjas, i. Reims 873E, e. Rosiina 4080E, ei. Rotser 742E, aret. Maarika Vahter ja om. Voore Tallid OÜ, koos varsaga Voore Aroos (i. Apollo 778E)
Mõõdud: 144 – 184 – 19,5
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8.5 8 7.5 8.5 8.5 9 58.5
K.J.A. 8 8 8 7 8 8.5 9
R.P.L. 9 8.5 8 8 8.5 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Märgised näol ja jalgadel ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kuiv pea, kitsas lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, normaalne rind, kumer roidekaar, normaalne piht, keskmise pikkusega turi, pehme selg, normaalne nimme, normaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elastsusega ning vähese üleastumisega. Käik on normaalne ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise aktiivsusega jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on hea tasakaaluga, ülesmäge impulsiga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on väga head.

8. VOORE ALILEE, s. 29.05.2016, mära, kõrb, i. Apollo 778E, e. Teeba 4129E, ei. Tukker 703E, aret. Ja om. Voore Tallid OÜ, koos varsaga Voore Ron (i. Voore Roonin E007)
Mõõdud: 145 – 190 – 18,5
Hobune kuulub Viira 2908E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8.5 8.5 7.5 8.5 9 9 60
K.J.A. 9 8.5 8.5 7 8.5 9 9
R.P.L. 9 8 8.5 8 8.5 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega silm, normaalne lõuapärade vahe, lühike kael, madal kaela liitumine, lai rind, keskmise kõrgusega normaalne turi, pehme lühike selg, pikk nimme, libajas ovaalne laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis keskmise laiusega ja tagajalgdae seis lai. 4. Samm on keskmise pikkusega,hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub kergelt üle jälje. Käik on kitsas, sirgjooneline ja tagant sõuab. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas ja aktiivse selja tööga. 6. Galopp on pikk ja heas tasakaalus. 8. Iseloom, käitumine ja koostöö tahe on suurepärased.