EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Raplamaal

10.10.23 toimus noorhobuste ülevaatus Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Karin-Juta Aarma

1. VIPPA VILENCIA, s. 06.04.2021, mära, hiirjas, i. Vile E042, e. Esme E1020, ei. Eduard 758E, aret. ja om. Reet Pillaroo-Lauri
Mõõdud: 147 – 179 – 20,5
Hobune kuulub Viidu 3415E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 7 6.5 7.5 7 7 8.5 60
K.J.A. 8.5 8 7 6.5 7.5 7 7 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, väike silm, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, kitsas rind, keskmine roidekaar, püstine piht, normaalne kõht, madal keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega nõgus selg, normaalne nimme, ovaalne laudjas, keskmine saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis harkvarbne ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Sammus astub üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega ja keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. Pinnase tõttu veidi ettevaatlik. 6. Galopp on lühike ja keskmise elastsusega. 7. Hea tehnikaga hüpe. Selja ja jalgade töö hüppel on vähene ja takistusele läheneb mittetähelepanelikult. 8. Iseloom suurepärane ja koostöötahe keskmine.

2. VAFFEL VAIGU, s. 09.04.2021, mära, valkjaskollane, i. Vile E042, e. Akiira 4170E, ei. Aku 684E, aret. ja om. Reet Pillaroo-Lauri
Mõõdud: 150 – 184 – 21
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 8 7 7.5 8 6.5 8 60.5
K.J.A. 8 7.5 8 7 7.5 8 6.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt kompaktne ja ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kerge kuiv pea, keskmise suurusega silm, normaalne lõuapärade vahe, lühike sirge kael, normaalne kaela liitumine, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega lühike turi, keskmise pikkusega nõgus selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega luip laudjas, keskmine saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega korrektsed normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis keskmise laiusega harkvarbne ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on pikk, energiline ja astub üle jälje. Käik on eest kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, ülesmäge impulsiga, keskmise elastusega ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Vähesed tehnika ja võimsusega keskmise suurusega hüpe. Vähene selja ja jalgade töö hüppel. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head.

3. VAPPER VALLI, s. 02.05.2007, mära, helekollane, i. Vend Voitka 738E, e. Taiga 3703E, ei. Topper 596E, aret. Jelena Lagutina ja om. Reet Pillaroo-Lauri
Mõõdud: 134 – 172 – 19
Hobune kuulub Riida 3161E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7.5 7 7 8 9 62.5
K.J.A. 8 8 8 7.5 7 7 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, keskmise pikkusega sirge kael, lai rind, normaalne kõht, keskmise kürgusega normaalse pikkusega turi, sirge selg, normaalne nimme, lühike, libajas ovaalne laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Korrektsed kabjad. Tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, energiline ja astub üle jälje. Käik on sirgjooneline ja eest kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on hea rütmiga ning tasakaalus. 7. Hea tehnika ja võimsusega keskmise suurusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.