EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Raplamaal

14.12.23 toimus noorhobuste ülevaatus Voore tallides, Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Protokoll:

1. ERIK, s. 05.06.2020, ruun, kõrb, i. Elton 751E, e. Airiin 4426E, ei. Voore Aurum 835E, kasv. Mari-Anna Alviste ja om. Siret Põllu
Mõõdud: 147 – 188 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8 7 8 8 9 8 55
A.M. 7 8 7 8 8 9 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, väike silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, keskmise laiusega rind, libajas piht, keskmise kõrgusega pikk turi, pikk selg, normaalne nimme ja pikk luip laudjas. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Lühike kämblaluu ja pöid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis lai ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, energiline ja hea üleastumisega. Käik keskmise laiusega ja sõuab tagant. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas ja keskmise selja tööga. Jalgade tööö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on samuti keskmise aktiivsusega. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, elastne, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head.