EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Raplamaal

28.06.24 toimus noorhobuste ülevaatus Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

NB! Kirjeldustes mitte kirjeldatud omadused lugeda keskmisteks.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Karin-Juta Aarma ja Reet Pillaroo-Lauri

Protokoll:

1. TEANORA, s. 28.04.2022, mära, kõrb, i. Trikk 875E, e. Tembra E1244, ei. Tember 730E, aret. ja om. Eero Esnar
Mõõdud: 140 – 182 – 19
Hobune kuulub Eki 3140E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 7.5 8 7 6.5 6 9 60.5
K.J.A. 8.5 8 7.5 8 7 6.5 6 9
R.P.L. 8.5 8 7.5 8 7 6.5 6 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Juttselgsus. Kehaehituselt allamäge. 2. Väga kerge pea, suur silm, kitsas lõuapärade vahe, lühike rasvakael, väga lai rind, väga lühike madal turi, pikk selg, lühike nimme ja ovaalne laudjas. 3. Väiksed kabjad. Vasak esijalg randmest viltu. 4. Samm on pikk ja elastne. 5. Traav on selge rütmiga ja tagajalgadega astub hästi keha alla. 6. Galopp on lühike ja energiline. 7. Tagasihoidlik hüpe. 8. Täna veidi ülekaalus, väga hea ja arvestava iseloomuga ning väga hea koostöö tahtega hobune.

2. ROTSELLA, s. 09.04.2022, võik, mära, i. Rotser 742E, e. Tella 3922E, ei. Teemant 743E, aret. ja om. Reet Pillaroo-Lauri
Mõõdud: 143 – 177 – 20
Hobune kuulub Ali 3170E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7.5 8 7 8 6.5 8 60.5
K.J.A. 8 7.5 7.5 8 7 8 6.5 8
R.P.L.

1. Mitte väga hästi väljendunud tõutüübiga eesti tõugu hobune. Konstitutsioonitüübilt toores. Kehaehituselt allamäge. 2. Raske pea, kitsas lõuapärade vahe, lai rind, lühike madal turi, pikk selg ja lühike nimme. 3. Suured kabjad. Esijalgade seis eestvaates harkvarbne ja tagajalgade seis tagantvaates samuti harkvarbne. Suured randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on elastne. 6. Galopp on heas tasakaalus ja ülesmäge. 7. Hüppel jätab jalad rippu. 8. Hea ja arvestava iseloomuga ning hea koostöö tahtega hobune.

3. LAIDONER, s. 10.03.2022, täkk, hall, i. Lurich E026, e. Raja Teele 4401E, ei. Ruttar Juunior 734E, aret. ja om. Greta-Mona Reintam
Mõõdud: 144 – 169 – 19.5
Hobune kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 8 8 8 7.5 7.5 8.5 63
K.J.A. 8 7.5 8 8 8 7 7 9
R.P.L. 8 7.5 8 8 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugupooletüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt allamäge. 2. Suur silm, avar lõuapärade vahe, lühike kõrge asetusega kael, lühike turi, pikk selg, pikk nimme, luip laudjas ja tagakõrge. 3. Väiksed kabjad. Esijalgade seis külgvaates taatsirandmeline. 4. Samm on pikk, elastne, kõrge randmetööga, hea selja hõivatusega ning selge rütmiga. 5. Traav on ülesmäge impulsiga, selge rütmiga, pikk, elastne, avar ning tagajalgadega astub hästi keha alla. 6. Galopp on elastne, ümar ja ülesmäge impulsiga. 7. Jõulise äratõukega, kiire, elastne ja tasakaalus hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikullt. 8. Hea ja arvestava iseloomuga ning hea koostöö tahtega eesti tõugu hobune.

4. RAPPEL, s. 14.07.2021, ruun, raudjas, i. Voore Roonin E007, e. Aarma Tots E1158, ei. Arthur 854E, aret. ja om. Aarma Hobused OÜ
Mõõdud: 143.5 – 178 – 18.5
Hobune kuulub Tonna 3390E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7 7.5 8 9 9 9 9 66
K.J.A.
R.P.L. 7.5 7 7.5 8 9 9 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgsus. 2. Suur silm, lühike kukal, kitsas lõuapärade vahe, lühike kael ja lühike turi. 3. Tagajalgade liikumine veidi keriv. 4. Samm on pikk, elastne, kõrge randmetõstega, hea selja kasutusega ning selge rütmiga. 5. Traav on ülemäge impulsiga, pikk, astub tagajalgadega hästi keha alla ja selge rütmiga. 6. Galopp on avar ja pikk, elastne, ümar ning ühtlase rütmiga. 7. Jõulise äratõukega, kiire, tasakaalus ja elastne hüpe. Hüppe suund on üles ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Täna veidi ülekaalus, hea ja arvestava iseloomuga ning väga hea koostöö tahtega hobune. Üle keskmise liikumistega hobune.

5. LARVIK, s. 12.06.2021, täkk, raudjas, i. Laser E003, e. Muuksi Rinti E1179, ei. Raksel 725E, aret. Angelika Koovit ja om. Pille-Riin Viilup
Mõõdud: 152 – 171 – 20
Hobune kuulub Ali 3153E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 8 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 65.5
K.J.A. 7 8 8 8 8 8 7.5 9
R.P.L. 8 8 8 9 9 9 9 8

1. Mitte väga hästi väljendunud tõutüübiga eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Väga kerge pea, väga suur silm, pikk kukal, avar lõuapärade vahe, pikk madala asetusega kael, püstine piht, madal turi ja pikk selg. 3. Pehmed sõrgatsid. Suured randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on pikk, väga elastne, kõrge randmetööga, hea selja kasutusega ning väga selge rütmiga. 5. Traav on ülesmäge impulsiga, pikk, elastne, avara esijalgade tööga, tagajalgadega astub hästi keha alla ning selge rütmiga. 6. Galopp on heas tasakaalus, avar, elastne, ümar, ühtlase rütmiga ning ülesmäge impulsiga. 7. Jõulise äratõukega, kiire, elastne ja tasakaalus hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult ja jalgade töö hüppel on kiire. 8. Väga hea ja arvestava iseloomuga ning väga hea koostöö tahtega eesti tõugu hobune.

6. VAFFEL VAIGU, s. 09.04.2021, mära, valkjaskollane, i. Vile E042, e. Akiira 4170E, ei. Aku 684E, aret. ja om. Reet Pillaroo-Lauri
Mõõdud: 152 – 184 – 20
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 8 7 6 6.5 9 57.5
K.J.A. 7 7 7 8 7 6 6.5 9
R.P.L.

1. Mitte väga hästi väljendunud tõutüübiga eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole samuti väljendunud. Konstitutsioonitüübilt toores. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Väga raske kongus profiiliga pea, lühike kael, lai rind, madal turi ja luipu laudjas. 3. Esijalgade seis eestvaates harkvarbne. Tagajalgade seis tagantvaates kitsas ja tagajalgade liikumine samuti kitsas. Suured randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on pikk. 6. Galopp on lühike, lame ja ebaühtlase rütmiga. 7. Takistusele läheneb ettevaatlikult ja hüppel jätab jalad rippu. 8. Täna veidi ülekaalus ning hea ja arvestava iseloomuga eesti tõugu hobune.

7. VIPPA VILENCIA, s. 06.04.2021, mära, hiirjas, i. Vile E042, e. Esme E1020, ei. Eduard 758E, aret. ja om. Reet Pillaroo-Lauri
Mõõdud: 147 – 181 – 20
Hobune kuulub Viidu 3415E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7 6 6 6 8 56.5
K.J.A. 8 8 7.5 7 6 6 6 8
R.P.L.

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Kerge pea, lühike kael, madal turi, pikk selg, lühike nimme ja luipu laudjas. 3. Esijalgade seis eestvaates harkvarbne ja külgvaates taatsirandmeline. Tagajalgade seis tagantvaates kitsas, koondkandne ja harkvarbne. 4. Samm on selge rütmiga. 5. Traav on ebaühtlase rütmiga, lühike, jäik, esijalgade töö jääb seotuks ja tagajalgadega ei astu väga hästi keha alla. 6. Galopp on lühike, jäik, lame ja ebaühtlase rütmiga. 7. Nõrga äratõukega, aeglane ja jäik hüpe. Hüppel jätab jalad rippu. Takistusele läheneb ettevaatlikult.