EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Raplamaal

12.06.23 toimus noorhobuste ülevaatus Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Protokoll:

1. REYA, s. 26.03.2021, mära, hõbemust, i. Rotser 742E, e. Vino E1118, ei. Viiruk 832E, aret. ja om. Renate Kaupmees
Mõõdud: 148 – 178 – 19
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 6 7 7 7 7 48
A.M. 7 7 6 7 7 7 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Suur raske pea, keskmise suurusega silm, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, normaalne piht, keskmise kõrgusega pikk turi, pikk nõgus selg, pikk nimme, luip laudjas ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega kabjad ja pikad pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub üle jälje. Käigul sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, jäik ja keskmise selja tööga. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ning vähese selja tööga. 8. Pikkade joontega, sportlikumat tüüpi ja veel arenemisjärgus noor mära.

2. RESSA, s. 23.04.2020, mära, hõbekõrb, i. Rotser 742E, e. Vino E1118, ei. Viiruk 832E, aret. Renate Kaupmees ja om. Raido Sarv
Mõõdud: 152 – 185 – 18,5
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7 6 6 8 50
A.M. 8 8 7 7 6 6 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt kompaktne. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, normaalne piht, kõrge pikk turi, normaalne selg, pikk nimme ja keskmise pikkusega luip katusjas laudjas. 3. Keskmise suurusega kabjad ja pikad sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on keskmise pikkusega, keskmise elastsusega ja hea üleastumisega. 5. Traav on lühike, jäik, vähese selja tööga ning vähese jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on samuti lühike ja jäik. 8. Suurem ja pikkade joontega mära varsaga. Täna jäid liikumised kahjuks lühikeseks ja jäigaks.

3. TULEVIK, s. 04.04.2021, täkk, hall, i. Muuksi Tõrvik E008, e. Amanda E1193, ei. Aksel 722E, aret. Margit Rändur ja om. Renate Kaupmees
Mõõdud: 148 – 184 – 19,5
Hobune kuulub Tulda 3668E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 8 8 8 8 9 58
A.M. 9 8 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, püstine piht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, normaalne nimme, pikk libajas laudjas ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis lai. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, energiline ja hea üleastumisega. Käik on eest kitsas. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Põnev täkk, kes on 2a kohta hästi arenenud. Iseloom ja käitumine suurepärased ning koostöötahe väga hea.

4. TEA, s. 29.03.2019, mära, kollane, i. Teik 809E, e. Anni 4044E, ei. Voore Aurum 835E, aret. Maarika Vahter ja om. Maarika Vaher
Mõõdud: 144 – 183 – 17,5
Hobune kuulub Aita 3552E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 7 8 8 55
A.M. 8 8 8 8 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus ja ristkülikukujuline. 2. Väike kerge pea, keskmise suurusega elav silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kõrge kaela liitumine, keskmise laiusega rind, püstine piht, madal pikk turi, normaalne selg, pikk nimme, keskmise pikkusega luip laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. Külgvaates püstine. 4. Samm on keskmise pikkusega ja hea üleastumisega. Käik on kitsas ja veidi sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, keskmise selja töö ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, keskmise selja tööga ning keskmise jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Ilmeka peaga, heade proportsioonidega mära varsaga. Iseloom ja käitumine head ning koostöötahe keskmine.

5. RAPPEL, s. 14.07.2021, täkk, raudjas, i. Voore Roonin E007, e. Aarma Tots E1158, ei. Arthur 854E, aret. ja om. Aarma Hobused OÜ
Mõõdud: 139 – 164 – 18
Hobune kuulub Tonna 3390E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 8 8 9 64
A.M. 8 8 7 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Juttselgne, vähesed märgised näol ja jalgadel ning tihe ja tugev konstitutsioon. Sugutüüp on väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Väike kuiv pea, suur ilmekas silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, madal pikk turi, normaalne selg, normaalne nimme, lühike luip laudjas, madal saba asetus ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis normaalne. Külgvaates püstine. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ja elastne. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, elastne ja keskmise selja tööga. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas ja keskmise selja tööga. 7. Keskmise suurusega, hea tehnika ja võimsusega kiire hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult ning jalgade ja selja töö hüppel on head. 8. Kiire reaktsiooniga, juttselgne ja elavaloomuline noor täkk. Iseloom ja käitumine on suurepärased ning koostöötahe on väga hea.

6. LARVIK, s. 12.06.2021, täkk, raudjas, i. Laser E003, e. Muuksi Rinti E1179, ei. Raksel 725E, aret. Angelika Koovit ja om. Pille-Riin Viilup
Mõõdud: 148 – 167 – 20,5
Hobune kuulub Ali 3153E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 9 7 9 64
A.M. 8 8 7 8 8 9 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, suur elav silm, normaalse pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, püstine piht, keskmise suurusega pikk turi, normaalne selg, normaalne nimme ja keskmise pikkusega libajas laudjas. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis on normaalne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja hea üleastumisega. Käik on kitsas. 5. Traav on avar, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus ja lennukas. 7. Suur vähese tehnika ja väga hea võimsusega, keskmise äratõuke kiirusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult ning jalgade ja selja töö hüppel on väga hea. Hüppas esmakordselt. 8. Kergema tüübiga, arenev noor täkk. Iseloom ja käitumine on suurepärased ning koostöötahe väga hea.

7. AARMA TOTS, s. 30.05.2017, mära, hall, i. Arthur 854E, e. Agenda E1050, ei. Agent 787E, aret. ja om. Aarma Hobused OÜ
Mõõdud: 142 – 180 – 19
Hobune kuulub Tonna 3390E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 7 7 7 9 61
A.M. 8 8 7 8 7 7 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Vähesed märgised jalgadel. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kerge pea, suur ilmekas silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, lai lõuapärade vahe, libajas piht, tõusev lai rind, keskmise kõrgusega pikk turi, nõgus normaalse pikkusega selg, pikk nimme ja keskmise pikkusega luip laudjas. 3. Keskmise suurusega kabjad ja pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on sirgjooneline. 5. Traav on lühike, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja vähese selja tööga. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastusega ning vähese selja tööga. 7. Keskmise suurusega hea tehnika ja võimsusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Kuulekas ja koostööaldis hobune, kes on kasutuses laste tunnihobusena. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

8. ROKS, s. 01.07.2017, ruun, kõrb, i. Rallik 688E, e. Ellu 3939E, ei. Elder 706E, aret. Reistitee talu ja om. Mirje Särev
Mõõdud: 144 – 186 – 19,5
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 8 7 8 7 7 8 59
A.M. 7 7 8 7 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Vähesed märgised näol ja jalgadel. Sugutüüp ei ole hästi väljendunud. 2. Väike kuiv pea, elav silm, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, madal kaela liitumine, lai rind, püstine piht, madal normaalse pikkusega turi, pehme pikk selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis kitsas. Külgvaates normaalne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja hea üleastumisega. Käik on kitsas. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on lühike, jäik ja keskmise selja tööga. Kaotab tasakaalu. 7. Keskmise suurusega hea tehnika ja võimsusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult ning selja ja jalgade töö hüppel on väga hea. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased.