EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Saaremaal

27.04.23 toimus noorhobuste ülevaatus Saaremaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Fotod: EHKAS

Osalevate hobuste nimekiri:

1. AAMI, s. 29.06.2021, mära, kollane, i. Agent 951E, e. Viona E1163, ei. Vaks 696E, aret. Saariku Hobukasvatus OÜ ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 140 – 169 – 18,5
Hobune kuulub Elle 3260E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8 7 7 7 6 8 7 57
A.M. 7 8 7 7 7 6 8 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. 2. Suur raske kongus pea, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, püstine piht, madal keskmise pikkusega turi, normaalne selg, normaalne nimme, lühike luip laudjas ja tagakõrge. 3. Keskmise suurusega kabjad ja pikad pehmed sõrgatsid. Väiksed randmeliigesed ja normaalse suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga ja tasakaalus. Käigul tagant sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega ja lennukas. 6. Galopp on keskmise pikkusega ja keskmise elastsusega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika väga head. Suur hüpe ja takistusele läheneb tähelepanelikult. Äratõuge kiire. 8. Iseloom ja käitumine rahuldavad ning täna vähene koostöötahe.

2. LEIF, s. 30.06.2021, täkk, ahkhiirjas, i. Laser E003, e. Muuksi Talvike E1119, ei. Muuksi Traks E014, aret. Männisalu Mahe OÜ ja om. Helina Täht
Mõõdud: 141 – 159 – 18
Hobune kuulub Taara 3208E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8 8 9 8 8 7 8 63
A.M. 7 8 8 9 8 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. Kehaehituselt kompaktne. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, püstine piht, pikk keskmise kõrgusega turi, normaalne selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega libajas laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalsed randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis kitsas. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, energiline ja hea üleastumisega. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja elastne. Keskmine jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus ja elastne. Keskmise aktiivsusega selja töö. 7. Hüppetehnika vähene, hüppevõimsus hea. Takistusele läheneb mittetähelepanelikult ja äratõuke kiirus on keskmine. 8. Iseloom on suurepärane, käitumine väga hea ning koostöötahe hea. Kõrgejalgne hobune.

3. ARABELLA, s. 12.06.2020, mära, kollane, i. Aksel 722E, e. Muuksi Tralla E1177, ei. Teik 809E, aret. OÜ Key ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 141 – 173 – 18
Hobune kuulub Ahtu emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 8 8 9 8 8 9 68
A.M. 9 9 8 8 9 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt kompaktne. 2. Väike kerge pea, suur ilmekas silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, püstine piht, madal lühike turi, normaalne selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega luip laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalsed randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis kitsas. Külgvaates püstine. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, elastne, energiline ja hea üleastumisega. Käik on kitsas. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. Randmetõste ja tagajalgade tõuge on aktiivsed. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Keskmise suurusega hüpe ja takistusele läheneb tähelepanelikult. Äratõuge kiire. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe väga head.

4. VOORE LENDER, s. 28.06.2020, ruun, hall, i. Laser E003, e. Voore Tarapita 4364E, ei. Tommi 698E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 149 – 183 – 19,5
Hobune kuulub Tulda 3668E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 7 6 7 59
A.M. 8 8 7 8 8 7 6 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suuremakasvuline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, väike silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, pikk kael, normaalne rind, püstine piht, madal pikk turi, normaalne selg, normaalne nimme ja lühike luip laudjas. 3. Keskmise suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalsed randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalse laiusega ja taatsirandmeline. Tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja hea üleastumisega. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus ja lennukas. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge aktiivsed. 6. Galopp on keskmise pikkusega ja keskmise elastsusega. 7. Takistusele läheneb tähelepanelikult, aga äratõuge on aeglane. 8. Hea käitumine, aga vähene koostöötahe.

5. VOORE TEVITI, s. 11.05.2018, mära, kollane, i. Trevor 739E, e. Rumba 4100E, ei. Raksel 725E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 137 – 174 – 17,5
Hobune kuulub Tella (kõrb) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 7 8 32
A.M. 9 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt kompaktne. 2. Väike kuiv pea, keskmise suurusega silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, püstine piht, madal lühike turi, normaalne selg, pikk nimme, keskmise pikkusega luip laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalsed randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja koondvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja astub üle jälje. 8. Lõpptiine mära.

6. VELVET, s. 17.07.2017, täkk, kõrb, i. Viks 708E, e. Enia 4088E, ei. Elkar 598E, aret. Lal Merii OÜ ja om. Helina Täht
Mõõdud: 139 – 164 – 18
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7 8 7 8 9 62
A.M. 8 8 7 7 8 7 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. Kehaehituselt ritskülikukujuline. Sebroidsed märgised, juttselgsus ja vähesed märgised näol ja jalgadel. 2. Kerge keskmise suurusega pea, normaalne kukal, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, püstine piht, keskmise kõrgusega pikk turi, pikk selg, pikk nimme ja lühike luip laudjas. 3. Keskmise suurusega kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Lühike kämblaluu. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis harkvarbne ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, energiline, keskmise elastsusega ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja sõuab. 5. Traav on pikk ja avar, hea rütmiga, tasakaalus ning lennukas. Aktiivne jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge. 6. Galopp on lühike, keskmise elastsusega ning vähese selja hõivatusega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika head. Keskmise suurusega hüpe, aga sooviks paremat selja hõivatust ja jalgade tööd hüppel. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe suurepärased.