EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Saaremaal

21.08.23 toimus noorhobuste ülevaatus Saaremaal – Rässal, Lepikul, Asval ja Küdemal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Fotod: EHKAS

Protokoll:

1. ROBIROHI, s. 06.05.2021, ruun, must, i. Raket 840E, e. Muuksi Ralla E1144, ei. Rob Roy 768E, aret. ja om. Halliki Hanso
Mõõdud: 145 – 166 – 18
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 9 9 9 9 59
A.M. 8 8 7 9 9 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Suur pea, normaalse pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne rind, keskmise kõrgusega pikk turi, normaalse pikkusega selg, pikk nimme ja pikk luip laudjas. 3. Keskmise suurusega kabjad ja pikad sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ning astub üle selgelt üle jälje. Käigul sõuab. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas, keskmise selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas ja keskmise selja tööga. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head.

2. MÄEOTSA ADEELE, s. 11.06.2021, mära, hiirjas, i. Arthur 854E, e. Voore Adelheid 4156E, ei. Anakee 720E, aret. ja om. Kerli Kolberg
Mõõdud: 146 – 174 – 18
Hobune kuulub Tulda 3668E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 7 7 8 53
A.M. 8 8 7 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, pikk luigekael, kõrge kaela liitumine, kitsas rind, libajas piht, lame roidekaar, keskmise kõrgusega lühike turi, normaalse pikkusega selg, normaalne nimme, pikk libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Pikad pehmed sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub üle hästi üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastsusega. Selja töö on vähene ning jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on keskmine. 6. Galopp on pikk, selge rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga ja keskmise elastsusega. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on keskmised. 8. Iseloom ja käitumine väga head ning koostöötahe hea. Kõhu all on laik.

3. ESTEEM, s. 12.06.2021, ruun, tumekõrb, i. Euro 767E, e. Lana E1175, ei. Laaser 833E, aret. ja om. Kairi Roostalu
Mõõdud: 141 – 165 – 18,5
Hobune kuulub Ludu 2677E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7 6 7 7 7 8 50
A.M. 8 7 6 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline ja juttselgne eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, väike silm, lühike kukal, lai lõuapärade vahe, lühike sirge kael, madal kaela liitumine, kitsas rind, keskmine roidekaar, püstine piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega pikk turi, pikk selg, normaalne nimme, keskmise pikkusega luip laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega mittekorrektsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Tagajala sõrgats pehme. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates püstine. 4. Samm on keskmise pikkusega, selge rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on lühike, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastusega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastsusega. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on vähesed. Eelistab galoppi joosta. 8. Iseloom ja käitumine suurepärased ning koostöötahe on hea.

4. VOORE AMAGER, s. 12.07.2021, täkk, tumehiirjas, i. Apollo 778E, e. Teeba 4129E, ei. Tukker 703E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus
Mõõdud: 136 – 155 – 18
Hobune kuulub Viira 2908E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 9 9 8 65
A.M. 8 8 7 8 8 9 9 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega ilmekas silm, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, libajas piht, keskmise kõrgusega pikk turi, normaalne selg, normaalne nimme ja keskmise pikkusega libajas laudjas. 3. Keskmise suurusega kabjad. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ning tagajalgade seis keskmise laiusega. Külgvaates normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, energiline ja astub üle jälje. Käik on normaalne. 5. Traav on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on pikk, avar, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 7. Väga hea võimsuse ja tehnikaga suur hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel väga hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom ja käitumine on väga head ning koostöö tahe on hea.

5. ASVA LAMOON, s. 07.05.2020, ruun, kõrb, i. Laser E003, e. Robiina 3825E, ei. Rosett 600E, aret. ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus
Mõõdud: 150 – 185 – 20
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 8 9 8 9 66
A.M. 8 8 8 8 8 9 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline juttselgne eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, normaalne kaela liitumine, lai rind, püstine piht, madal lühike turi, pehme selg ja normaalne nimme. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid ning lühikesed kämblaluud. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esi- ja tagajalgade seis normaalne ning külgvaates samuti normaalne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elastsusega, energiline ning astub hästi üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastusega ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ning keskmise elastusega. 7. Hea võimsuse ja tehnikaga keskmise suurusega hüpe. Jalgade ja selja töö hüppel hea ning takistusele läheneb tähelepanelikult. Äratõuke kiirus on keskmine. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

6. ASPAR, s. 27.05.2019, ruun, kõrb, i. Assar 884E, e. Raasuke 4138E, ei. Rolf 716E, kasv. Loore Avik ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus
Mõõdud: 147 – 180 – 18,5
Hobune kuulub Tella(kõrb) E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7 7 7 6 7 8 50
A.M. 8 7 7 7 6 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sebroidsed märgised ja juttselgsus. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, normaalne piht, madal pikk turi, pehme keskmise pikkusega selg, pikk nimme ja pikk libajas laudjas. 3. Suured kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja sõuab. 5. Traav on lühike, seotud, vähese rütmiga, tasakaalus ning keskmise elastusega. Selja töö traavil on vähene. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastusega. 8. Iseloom ja koostöötahe head ning käitumine väga hea

7. TEQUILA, s. 19.05.2019, mära, kollane, i. Titanium 897E, e. Riinu 4501E, ei. Raff 892E, aret. Mari-Anna Alviste ja om. M&W Uustalu Talu
Mõõdud: 142 – 180 – 18
Hobune kuulub Rita 3550E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 7 8 8 8 9 58
A.M. 9 9 7 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise suurusega elav silm, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, pikk kael, madal kaela liitumine, lai rind, keskmise pikkusega keskmise kõrgusega turi, normaalne nimme, pikk libajas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega kabjad ja normaalsed pikad sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ning tagajalgade seis keskmine ja harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, keskmise elastusega, energiline ja astub üle jälje. Käik on normaalne. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus ja lennukas. 6. Galopp on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, lennukas ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Iseloom ja käitumine suurepärased ning koostöötahe väga hea.

8. EUFOORIA, s. 05.08.2017, mära, kõrb, i. Eber 837E, e. Airiin 4426E, ei. Voore Aurum 835E, aret. Ats Alviste ja Mari-Anna Marttila ja om. M&W Uustalu Talu
Mõõdud: 135 – 179 – 17
Hobune kuulub Polla 3689E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 8 7 7 7 8 54
A.M. 9 8 8 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Väike kerge pea, suur ilmekas silm, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, madal lühike turi, normaalne nimme, lühike luip laudjas ja madal saba asetus. 3. Keskmise suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Väiksed randmeliigesed ja normaalnse suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis lai ning tagajalgade seis normaalne. Külgvaates samuti normaalne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastusega ja astub üle jälje. Käik on tagant kitsas. 5. Traav on lühike, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastusega. 6. Galopp on lühike, jäik ning jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on vähesed. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on väga head.

9. ASVA ANTERO, s. 27.07.2017, ruun, hall, i. Anakee 720E, e. Terona E1052, ei. Teik 809E, kasv. ja om. OÜ Asva Hobusekasvatus
Mõõdud: 139 – 178 – 18,5
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 7 8 8 8 8 9 65
A.M. 9 8 7 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kerge pea, keskmise suurusega silm, normaalne kukal ja normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, libajas piht, madal lühike turi, pikk selg, normaalne nimme, keskmine libajas laudjas ja kõrge saba asetus. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsusega ja astub üle jälje. Käik on kitas ja sõuab. 5. Traav on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsuseg ning jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on samuti keskmised. 6. Galopp on keskmise pikkusega ja keskmise elastsusega ning jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on samuti keskmised. 7. Hea võimsuse ja tehnikaga ning kiire äratõuke ja keskmise suurusega hüpe. Jalgade ja selja töö on väga head ning takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.

10 MUUKSI RALLA, s. 25.06.2013, mära, hõbekõrb, i. Rob Roy 768E, e. Vigri 4292E, ei. Vihur 733E, aret. OÜ Muuksi Muhe ja om. Halliki Hanso
Mõõdud: 148 – 179 – 17,5
Hobune kuulub Miira 3097E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 6 8 7 7 8 52
A.M. 8 8 6 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline juttselgne eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Väike kerge pea, keskmise suurusega ilmekas silm, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, keskmise laiusega rind, püstine piht, keskmise kõrgusega pikk turi, normaalne selg, pikk nimme, pikk luip katusjas laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Keskmise suurusega mittekorrektsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Väiksed randmeliigesed ja normaalsed kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja veidi taatsirandmeline ning tagajalgade seis normaalne. Külgvaates püstine. 4. Samm on pikk, hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga, elastne, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas ja kerib. 5. Traav on pikk, hea rütmiga, tasakaalus ning keskmise elastusega. Selja töö keskmine ning jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on samuti keskmised. 6. Galopp on keskmise pikkusega, hea rütmiga, tasakaalus ja keskmise elastsusega. Jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on keskmised. 8. Iseloom, käitumine ja koostöötahe on suurepärased.