EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Saaremaal

29.04.24 toimus noorhobuste ülevaatus Saaremaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

Protokoll:

1. ELSKA, s. 12.06.2022, mära, kõrb, i. Epistel E028, e. Viona E1163, ei. ei. Vaks 696E, aret. ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 145 – 172 – 18
Hobune kuulub Elle 3260E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 8 9 6 7 8 59
A.M. 7 7 7 8 9 6 7 8

1. Mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega sirge pea, normaalne hambumus, väike seilm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, lühike kõrge asetusega kael, väga kitsas rind, väga pikk kõrge turi, lühike selg ja pikk nimme. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis kergelt harkvarbne, külgvaates normaalne. Nööritud kämmal ja lühike esijalg. Esi- ja tagajalgade liikumine kitsas ja sirgjooneline. Väiksed randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on väga pikk, elastne, kõrge randmetõstega, hea selja kasutusega ning selge rütmiga. 5. Traav on selge rütmiga, ülesmäge impulsiga, väga pikk, keskmise elastsusega, avara esijalgade tööga ning taguajalgadega astub keha alla. 6. Galopp on väga lühike, väga jäik, ei tööta läbi selja ja on ebaühtlase rütmiga. 7. Jõuline keskmise äratõukega hüpe. Hüppel liigub väga palju edasi, on jäik, aga läheneb takistusele tähelepanelikult. Jalgade töö hüppel keskmine. 8. Normaalses kondistsioonis, teistega arvestav, väga koostöötahteline ning sangviinilise temperamendiga hobune.

2. LILLI, s. 14.07.2022, mära, ahkhiirjas, i. Lasuur 935E, e. Muuksi Talvike E1119, ei. Muuksi Traks E014, aret. ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 146 – 183 – 18
Hobune kuulub Taara 3208E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 7 6 7 8 8 8 7 60
A.M. 9 7 6 7 8 8 8 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Konditsioonitüübilt kohev. Hetkel tagakõrge. 2. Kerge nõgusa profiiliga pea, normaalne hambumus, keskmise suurusega silm, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, lühike madala asetusega kael, väga lai rind, püstine piht, normaalne kõht, madal turi, lühike selg, keskmise pikkusega nimme ja luip laudjas. 3. Väiksed kitsad kabjad ja pehmed sõrgatsid. Esijalgade seis eestvaates kergelt koondvarbne, külgvaates normaalne. Esijalgadega sõuab. Tagajalgade seis tagantvaates kooskandne, külgvaates püstine. Tagajalgade liikumine kitsas. 4. Samm on keskmise pikkusega, elastne, keskmise randme tööga ja selge rütmiga. 5. Traav on samuti selge rütmiga, tasakaalus, pikk ja elastne. Esijalgade töö on keskmise avarusega ning tagajalgadega ei astu väga hästi keha alla. 6. Galopp on heas tasakaalus, keskmise pikkusega, elastne, hea selja hõivatusega ja ühtlase rütmiga. 7. Kiire äratõukega ning tasakaalus hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. Jalgade töö hüppel kiire. 8. Täna ülekaalus, teistega arvestav, keskmise koostöötahtega ning sangviinilise temperamendiga hobune.

3. VAIANA HT, s. 03.06.2022, mära, kõrb, i. Velvet 938E, e. Risti 4621E, ei. Rool 853E, aret. ja om. Helina Täht
Mõõdud: 135 – 162 – 17
Hobune kuulub Tonna 3390E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7 8 8 8 8 62
A.M. 8 8 7 7 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole hästi väljendunud. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge sirge profiiliga pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kõrge asetusega kael, kitsas rind, libajas piht, lühike selg, pikk nimme ja luip laudjas. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis eestvaates veidi harkvarbne, külgvaates normaalne. Esijalgadega sõuab. Tagajalgade seis tagantvaates harkvarbne, külgvaates kergelt saabeljalgne. Tagajalgade liikumine sirgjooneline. Keskmise suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on pikk, keskmise elastsusega, keskmise randme tööga, keskmise selja hõivatusega ning selge rütmiga. 5. Traav on ülesmäge impulsiga, selge rütmiga, pikk ja keskmise elastsusega. Esijalgade töö keskmise avarusega ning tagajalgadega astub keha alla. 6. Galopp on heas tasakaalus, avar, elastne, ümar ja normaalse rütmiga. 7. Jõuline väga kiire äratõukega heas tasakaalus hüpe. Hüppel keskmise elastsusega ja läheneb takistusele väga tähelepanelikult. Jalgade töö hüppel kiire. 8. Normaalses konditsioonis, veidi tõrges, samas koostöötahteline ning sangviinilise temperamendiga.

4. AAMI, s. 29.06.2021, mära, hõbevõikhiirjas, i. Agent 951E, e. Viona E1163, ei. Vaks 696E, aret. Saariku Hobukasvatus OÜ ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 142 – 177 – 18,5
Hobune kuulub Elle 3260E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 8 8 8 8 9 8 63
A.M. 7 7 8 8 8 8 9 8

1. Mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt kohev. 2. Raske kongus pea, normaalne hambumus, keskmise suurusega silm, pikk kukal, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kõrge asetusega kael, keskmise laiusega rind, püstine piht, normaalne kõht, pikk madal turi, väga pikk selg, lühike nimme ja ümar laudjas. 3. Keskmise suurusega normaalse kujuga kabjad ja normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis eestvaates normaalne, külgvaates taatsirandmeline. Esijalgade liikumine normaalne. Tagajalgade seis tagantvaates ja külgvaates normaalne. Suured randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on pikk, elastne, kõrge randmetõstega, hea selja kasutusega ning selge rütmiga. 5. Traav on samuti selge rütmiga, pikk, elastne ja avar. Esijalgade töö on avar ning tagajalgadega astub keha alla. 6. Galopp on heas tasakaalus, avar, keskmise elastsusega, kannab ennast piisavalt, keskmise rütmiga ning keskmise impulsiga. 7. Jõuline kiire äratõukega tasakaalus hüpe. Hüppel elastne ja läheneb takistusele väga tähelepanelikult. Jalgade töö hüppel kiire. 8. Normaalses kondistsioonis, teistega arvestav, väga koostöötahteline ning sangviinilise temperamendiga hobune.

5. LEIF, s. 30.06.2021, täkk, ahkhiirjas, i. Laser E003, e. Muuksi Talvike E1119, ei. Muuksi Traks E014, aret. Männisalu Mahe OÜ ja om. Helina Täht
Mõõdud: 148 – 171 – 19,5
Hobune kuulub Taara 3208E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 6 7 8 7 9 58
A.M. 7 7 7 6 7 8 7 9

1. Mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, täkulik. Konstitutsioonitüübilt kohev. Kehaehituselt tasakaalus. Juttselgne. 2. Keskmise suurusega sirge pea, normaalne hambumus, suur silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega madala liitumisega kael, kitsas rind, libajas piht, normaalne kõht, pikk kõrge turi, pikk selg, keskmise pikkusega nimme ja luip laudjas. 3. Väiksed normaalsed kabjad ja normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis eestvaates normaalne ja kitsas ning külgvaates samuti normaalne. Esijalgade liikumine sirgjooneline. Tagajalgade seis harkvarbne, külgvaates püstine. Tagajalgade liikumine kitsas ja sirgjooneline. Keskmise suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on pikk, keskmise elastsusega, keskmise randmetõstega, vägese selja hõivatusega ning ebaühtlase rütmiga. 5. Traav on selge rütmiga, tasakaalus, keskmise pikkusega ja keskmise selja hõivatusega. Esijalgade töö on avar ning tagajalgadega astub hästi keha alla. 6. Galopp on tasakaalus, avar, keskmise elastsusega ja ühtlase rütmiga. 7. Jõuline keskmise äratõukega hüpe. Hüpe pigem jäik ja ettevaatlik. 8. Normaalses konditsioonis, hästi teistega arvestav, koostöötahteline ning sangviinilise temperamendiga hobune.

6. ARABELLA, s. 12.06.2020, mära, kollane, i. Aksel 722E, e. Muuksi Tralla E1177, ei. Teik 809E, aret. OÜ Key ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 140 – 178 – 18,5
Hobune kuulub Ahtu emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 8 9 9 8 9 9 70
A.M. 9 9 8 9 9 8 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge nõgusa profiiliga pea, keskmise suurusega silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, pikk keskmise asetusega kael, keskmise laiusega rind, normaalne piht, normaalne kõht, pikk kõrge turi, keskmise pikkusega selg, normaalne nimme ja ümar laudjas. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis eest- ja külgvaates normaalne. Esijalgade liikumine sirgjooneline. Tagajalgade seis tagant- ja külgvaates normaalsed. Keskmise suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on väga selge rütmiga, väga pikk, väga elastne, keskmise randmetõstega ja hea selja hõivatusega. 5. Traav on väga selge rütmiga, ülesmäge impulsiga, pikk, väga elastne, avar, kõrge randmetõstega ning tagajalgadega astub hästi keha alla. 6. Galopp on tasakaalus, pikk, elastne, ümar, ühtlase rütmiga ja ülesmäge impulsiga. 7. Jõuline, kiire äratõukega heas tasakaalus hüpe. Hüppel elastne ja läheneb takistusele tähelepanelikult. Jalgade töö hüppel kiire. 8. Normaalses konditsioonis, teistega väga hästi arvestav, väga koostöötahteline ning sangviinilise temperamendiga hobune.

7. VOORE LENDER, s. 28.06.2020, ruun, hall, i. Laser E003, e. Voore Tarapita 4364E, ei. Tommi 698E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 150 – 197 – 19,5
Hobune kuulub Tulda 3668E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8 7 7 8 8 6 7 58
A.M. 7 8 7 7 8 8 6 7

1. Mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega sirge pea, normaalne hambumus, väike silm, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, pikk madala asetusega kael, kitsas rind, libajs piht, normaalne kõht, kõrge pikk turi, pikk selg, pikk nimme. 3. Suured kabjad ja normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis eest- ja külgvaates normaalne. Esijalgade liikumine kitsas ja sirgjooneline. Tagajalgade seis harkvarbne ja külgvaates normaalne. Tagajalgade liikumine kitsas ja sirgjooneline. 4. Samm on pikk, jäik ja selge rütmiga. 5. Traav on samuti selge rütmiga, tasakaalus, pikk ja elastne. Esijalgade töö on avar ning tagajalgadega astub keha alla. 6. Galopp on tasakaalus, avar, elastne, ümar ning ühtlase rütmiga. 7. Nõrk aeglase äratõukega hüpe. Hüppel liigub rohkem edasi kui üles, on jäik ja läheneb takistusele hooletult. Jalgad jätab hüppel rippu. 8. Normaalses konditsioonis, tähelepanelik, valikulise koostöötahtega ning sangviinilise temperamendiga hobune.

8. VOORE TEVITI, s. 11.05.2018, mära, kollane, i. Trevor 739E, e. Rumba 4100E, ei. Raksel 725E, aret. Voore Tallid OÜ ja om. Männisalu Mahe OÜ
Mõõdud: 137 – 173 – 18
Hobune kuulub Tella (kõrb) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 8 8 8 47
A.M. 8 8 7 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tüutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge sirge profiiliga pea, normaalne hambumus, suur silm, pikk kukal, avar lõuapärade vahe, keskmise pikkusega keskmise asetusega kael, keskmise laiusega rind, libajas piht, rippkõht, keskmise pikkusega madal turi, keskmise pikkusega selg, keskmise pikkusega nimme ja luip laudjas. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis eest- ja külgvaates normaalne. Esijalgade liikumine sirgjooneline. Tagajalgade seis tagantvaates normaalne, külgvaates sirge. Keskmise suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on pikk, elastne, keskmise randme tööga, hea selja hõivatusega ning selge rütmiga. 5. Traav on tasakaalus, selge rütmiga, pikk ja elastne. Esijalgade töö on avar ning tagajalgadega astub keha alla. 8. Normaalses konditsioonis, teistega väga hästi arvestav, väga koostöötahteline ning sangviinilise temperamendiga tiine hobune.

9. TEQUILA, s. 19.05.2019, mära, kollane, i. Titanium 897E, e. Riinu 4501E, ei. Raff 892E, aret. Mari-Anna Alviste ja om. M&W Uustalu Talu
Mõõdud: 142 – 176 – 18
Hobune kuulub Rita 3550E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 7 8 7 8 48
A.M. 9 9 7 8 7 8

1. Kergetüübilisem eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väljendunud. Konstitutsioonitüübilt tihke. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge sirge profiiliga pea, suur silm, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, pikk keskmise asetusega kael, keskmise laiusega rind, normaalne piht, normaalne kõht, väga pikk kõrge turi, keskmise pikkusega selg, väga pikk nimme ja luip laudjas. 3. Keskmise suurusega normaalsed kabjad ja normaalsed sõrgatsid. Esijalgade seis eest- ja külgvaates normaalne. Tagajalgade seis tagantvaates harkvarbne ja keskmise laiusega, külgvaates normaalne. Tagajalgade liikumine on kitsas ja sirgjooneline. Väiksed randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on pikk, elastne, keskmise randmetõstega, hea selja hõivatusega ning selge rütmiga. 5. Traav on tasakaalus, hea rütmiga ja keskmise elastsusega. Esijalgade töö on keskmise aktiivsusega. 8. Normaalses konditsioonis, teistega väga hästi arvestav, väga koostöötahteline ning sangviinilise temperamendiga tiine hobune.