EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Saaremaal

16.02.24 toimus noorhobuste ülevaatus Muhumaal, Tihuse Turismitalus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Annika Maripuu

Fotod: Tihuse Turismitalu

Protokoll:

1. AAFRIKA, s. 15.06.2021, mära, raudjas, i. Ataman 918E, e. Larmi E1171, ei. Level E004, aret. Tihuse Hobuturismitalu ja om. Tihuse OÜ
Mõõdud: 137 – 157 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 9 8 7.5 7 7 9 56.5
A.M. 9 9 8 7.5 7 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Väiksed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Kuivad keskmise suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ning tagajalgade seis samuti keskmise laiusega. Käik kitsas nii eest kui tagant. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, piisavalt energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsuse ja lennukusega, vähese selja hõivatusega, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega ning allamäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, vähese selja hõivatusega ja hea jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Väga ilus ja hea käitumisega eesti tõugu hobune.

2. AKAATSIA, s. 11.05.2021, mära, raudjas, i. Ataman 918E, e. Rosetta 4238E, ei. Rikoshet 783E, aret. Tihuse Hobuturismitalu ja om. Tihuse OÜ
Mõõdud: 139 – 160 – 17

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 8 8 8 8 9 58
A.M. 9 8 8 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline ja elegantne eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Väiksed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Lühem esijalg. Kuivad keskmise suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ning tagajalgade seis samuti keskmise laiusega. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, hea selja hõivatusega, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, hea selja tööga ning hea jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Väga ilmekas hobune.

3. AREK, s. 10.05.2021, ruun, raudjas, i. Ataman 918E, e. Lumia, E1169, ei. Laser E003, aret. Tihuse Hobuturismitalu ja om. Tihuse OÜ
Mõõdud: 147 – 164 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8.5 7.5 8 7.5 8 8 56.5
A.M. 9 8.5 7.5 8 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Raske kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Normaalsed korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Lühem esijalg. Esijalgade seis kitsas ja veidi koondvarbne. Tagajalgade seis kitsas ja veidi kooskandne. Käik on eest ja tagant kitsas. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, piisava selja hõivatusega ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, keskmise selja tööga ning hea jalgade töö randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Väga tasakaalukas hobune.

4. EIFFEL, s. 14.06.2021, ruun, kõrb, i. Epistel E028, e. Vau E1083, ei. Vaks 696E, aret. ja om. Tihuse Turismitalu OÜ
Mõõdud: 142 – 164 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9.5 9 8.5 8 8 7.5 10 60.5
A.M. 9.5 9 8.5 8 8 7.5 10

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Kerge kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalse pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Kuivad normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja normaalne. Tagajalgade seis keskmise laiusega. Külgvaates normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elatsuse ja lennukusega, vähese selja hõivatusega, aktiivse jalgade tööga ning allamäge impulsiga. 5. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus, keskmise elastsuse ja lennukusega, vähese selja hõivatusega ning hea jalgade tööga ja allamäge impulsiga. 8. Väga tõutüüpiline, hea iseloomuga ja tore eesti hobune.

5. LAVING, s. 27.03.2019, ruun, võik, i. Laser E003, e. Velve E1097, ei. Vaks 696E, aret. Tihuse Hobuturismitalu ja om. Tihuse OÜ
Mõõdud: 157 – 188 – 21,5

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 8.5 8 8.5 8 7.5 8 55.5
A.M. 7 8.5 8 8.5 8 7.5 8

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Raske kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, nomaalne kõht, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, sirge normaalse pikkusega selg, normaalne nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Kuivad normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis lai ja normaalne ning tagajalgade seis keskmise laiusega, külgvaates normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, keskmise elatsuse ja lennukusega, keskmise selja tööga, hea jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega ning veidi allamäge impulsiga. 5. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, keskmise selja tööga ning hea jalgade tööga ja allamäge impulsiga. 8. Tugevamat tüüpi, suur ja rahulik eesti tõugu hobune.

6. TUUS, s. 08.05.2021, ruun, raudjas, i. Tukat E027, e. Verde E1173, ei. Vaks 696E, aret. Tihuse Hobuturismitalu ja om. Tihuse OÜ
Mõõdud: 141 – 158 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 7.5 8 8.5 8 9 58
A.M. 9 8 7.5 8 8.5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Kerge kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, madal normaalse pikkusega turi, sirge normaalse pikkusega selg, keskmise pikkusega nimme, luip ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Veidi toored normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalse laiusega. Tagajalgade seis keskmise laiusega ja külgvaates normaalne. 4. Samm on selge rütmiga, heas tasakaalus, hea energilisusega, hea aktiivsusega selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, hea elastsusega, lennukas, aktiivse selja tööga ja aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja lennukusega, hea selja tööga ning ülesmäge impulsiga. 8. Väga koostööaldis hobune.

7. VANDERLUST, s. 24.06.2019, ruun, kõrb, i. Veksel 823E, e. Ralli 3894E, ei. Rolf 716E, aret. Jüri Kuusk ja om. Tihuse Turismitalu OÜ
Mõõdud: 153 – 173 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8.5 7.5 8 8.5 8.5 9 59
A.M. 9 8.5 7.5 8 8.5 8.5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalne turi, sirge normaalse pikkusega selg, keskmise pikkusega nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Kuivad normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalse laiusega ja veidi koondvarbne. Tagajalgade seis keskmise laiusega ja külgvaates normaalne. 4. Samm on selge rütmiga, heas tasakaalus, hea energilisusega, hea aktiivsusega selja ja jalgade tööga ning astub jälge. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja lennukusega, aktiivse selja tööga ning aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja lennukusega ning hea selja tööga. 8. Väga koostööaldis hobune.

8. VEERE, s. 15.05.2018, mära, hiirjas, i. Vesper E018, e. Leksi E1073, ei. Laaser 833E, aret. Tihuse Hobuturismitalu ja om. Tihuse OÜ
Mõõdud: 138 – 170 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8.5 7 7 7 7 8 53
A.M. 8.5 8.5 7 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, normaalne kõht, keskmise kõrgusega normaalne turi, sirge normaalse pikkusega selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Lühem esijalg. Kuivad normaalse suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis normaalse laiusega ja veidi koondvarbne. Tagajalgade seis keskmise laiusega ja külgvaates normaalne. 4. Samm on selge rütmiga, heas tasakaalus, keskmise energilisusega, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub jälge. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, piisava elastsuse ja lennukusega, aktiivse selja tööga ning piisava jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. Veidi allamäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, piisava elastsuse ja lennukusega, piisava selja tööga ning samuti allamäge impulsiga. 8. Tubli hobune, kes teeb täpselt niipalju kui nõutakse.

9. VINKEL, s. 09.06.2019, ruun, raudjas, i. Vaks 969E, e. Eufooria E1074, ei. Euro 767E, aret ja om. Tihuse Turismitalu OÜ
Mõõdud: 153 – 185 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7.5 7.5 8 7.5 9 55
A.M. 7.5 8 7.5 7.5 8 7.5 9

1. Märgatava võõrveresuse mõjuga eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega normaalne turi, sirge keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine saba asetus. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabja ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega toored randmeliigesed ja normaalse suurusega kuivad kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja veidi koondvarbne ning tagajalgade seis keskmise laiusega. Külgvaates normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja energiline, piiisava selja hõivatusega ja hea jalgade tööga. Astub üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja tööga ning jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõuge on samuti hea. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, piisava selja tööga ning piisava jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 8. Suurem ja erksam hobune.