EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Saaremaal

31.08.2016  Saaremaal toimunud noorhobuste ülevaatuse ülevaade hinnete ja piltidega.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Helin Kurisoo

2-aastased:

1. LISSABON, s. 22.12.2014, must, täkk,  i. Laaser, e. Relli, ei. Rosett, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud:  146 – 167 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 8 8 7,5 7,5 8,5 54
A.M. 7 7 7,5 8 7 7 7,5 77,14%
H.K. 7 7,5 8 8 7,5 8 9

1. Tõutüübilt mitte tüüpiline eesti hobune. Sugutüüp veel täielikult välja arenemata. 2. Pikkade harmooniliste joontega. Lai laup, sirge kael, kõrge turi ja libajas laudjas. 3. Jalad tugevate liigeste ja heade kapjadega. Rendmeliiges võiks olla paremini väljendunud. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgadel kerge harkvarbsus ja kitsas seis. Käik eest kitsas. 4. Samm elastne, pika üleastumisega ning hea selja tööga. 5. Traav hea rütmiga, hea tagajalgade tööga nign hea selja tööga. Võiks olla õlast vabam. 6. Galopp heas tasakaalus, hea tagajalgade tööga aga veidi jäik. 7. Veel täielikult välja arenemata meeldiv täkk. Oma vanuse kohta käitub väga hästi. Väga kannatlik, tasakaalukas ja koostööaldis. Tulevikus leiaks kindlasti kasutust.

Lissabon 1 Lissabon 2

2. RAKS, s. 21.02.2014, hõbemust, täkk,  i. Rikoshet, e. Rubla, ei. Rosso, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud:  136 – 170 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 7,5 7,5 6,5 7 8,5 51,5
A.M. 7 7 7 7 6 6,5 8 73,57%
H.K. 7 8 8 7,5 6,5 7 9

1. Hea tõutüübiga ning veel täielikult välja arenemata sugutüübiga eesti hobune. 2. Väike silm, madal pikk turi, veidi tagakõrge ja kehalt pigem ristkülikukujuline. 3. Esijalgadel lühike kämblaluu.  Tagajalad veidi harkvarbsed. Käik sirgjooneline ja korrektne. 4. Sammus astub kõvasti üle jälje ja töötab läbi selja, aga võiks olla elastsem. 5. Traav eest seotud ja lühike. 6. Galopp lühike, esiotsal ning sirge tagajalg. Hüppel püüdlik. 7. Väga püüdlik, tasakaalukas, meeldiv ja koostööaldis arenev täkk.

Raks 1 Raks 2

3. VESPER, s. 14.04.2014, kõrb, täkk,  i. Vaks, e. Romantika, ei. Rosett, kasv. ja om. FIE Tihuse Hobuturismitalu

Mõõdud:  143 – 171 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 8 7 8 8 7,5 55
A.M. 8 7,5 7,5 7 8 7,5 7,5 78,57%
H.K. 9 8 8 7 8 8 7

1. Tõutüübis ärgatav araabia hobuse mõjutusi. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Pikkade joontega, ilmekas pea,  hea pea – kaela ühendusega, tugev õlg, püstine abaluu, madal turi, pehmepoolne selg, nõrk nimme ja tugev laudjas. Tagakõrge. 3. Jalad tugevate liigestega. Head kabjad. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgadel kerge harkvarbsus. Käik eest veidi kitsas ja sõuab. 4. Samm hea rütmiga aga pinges. 5. Traav puhta rütmiga, veidi pinges, aga paraneb. 6. Galopp tasakaalus aga samuti pinges. Hüppel pinges. 7. Sebroidsete märgistega hobune. Võiks olla parem koostöötahe. Läks kergesti pingesse, aga uuesti paranes märgatavalt koos teise hobusega.

Vesper 1 Vesper 3

3-aastased:

4. ASVA AROONA, s. 25.05.2013, hall, mära,  i. Arthur, e. Robiina, ei. Rosett, kasv. ja om. Asva Hobusekasvatud OÜ

Mõõdud:  145 – 180 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7 7 9 8,5 46,5
A.M. 7,5 7,5 7 7 9 8,5 66,43%
H.K. 7,5 7,5 7 7 9 8,5

1. Araabia hobuse mõjutusega kergemat tüüpi eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Proportsionaalne, ilmekas pea, hea pea – kaela ühendus, püstine õlg, madal turi, pehme nimme ja tugev laudjas. 3. Jalad veidi väikeste liigestega. Esi- ja tagajalgade seis korrektne. Käik eest ja tagant kitsas. 4. Samm heas tasakaalus. 5. Traav hea rütmiga, avar ning hea randme ja tagajalgade tööga. 6. Galopp kiire ja terav. 7. Meeldiv sebroidsete märgistega mära.

Asva Aroona