EHKAS –  Eesti hobuse eest

Noorhobuste ülevaatus Voore tallides, Raplamaal

02.06.24 toimus noorhobuste ülevaatus Voore tallides, Raplamaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

NB! Kirjeldustes mitte kirjeldatud omadused lugeda keskmisteks.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanemine jms). Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindaja: Anu Matsoo

1. TRIKSI, s. s. 06.05.2021, mära, raudjas, i. Trikk 875E, e. Lisette 4245E, ei. Laasik 711E, aret. ja om. Kaire Vaikma
Mõõdud: 139 – 167 – 17
Hobune kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 9 7 8 8 56
A.M. 8 8 8 9 7 8 8

1. Tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Konstitutsioonitüübilt õrn. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge sirge profiiliga pea, pikk kukal, kitsas lõuapärade vahe, pikk kõrge asetusega kael, lai rind, püstine piht, pikk madal turi ja pikk nimme. 3. Suured laiad kabjad ja pikad sõrgatsid. Tagajalgade seis tagantvaates kitsas ja harkvarbne ning külgvaates taatsine. Esijalgade liikumine kitsas. 4. Samm on väga pikk, elastne, väga hea selja kasutusega ning väga selge rütmiga. 5. Traav on lühike, jäik ja selge rütmiga. 6. Galopp on heas tasakaalus, ümar, ühtlase rütmiga ning ülesmäge impulsiga. 8. Heas konditsioonis, koostöö tahe hetkel veidi nõrgapoolne, sangviinilise närvitüübiga hobune.

2. TAMADOR, s. 12.05.2021, ruun, raudjas, i. Tongihote 944E, e. Rellutüdruk 4591E, ei. Rellu 870E, aret. Jarek Jõela ja om. Jõe Hobused OÜ
Mõõdud: 141 – 167 – 18,5
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 8 8 8 8 53
A.M. 7 7 7 8 8 8 8

1. Mitte väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sebroidsed märgised ja juttselgsus. Sugutüüp ei ole väljendunud. Konstitutsioonitüübilt õrn. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge sirge profiiliga pea, suur silm, kitsas lõuapärade vahe, kitsas rind, libajas piht, pikk kõrge turi, pikk selg ja luip laudjas. 3. Suured kabjad ja pikad sõrgatsid. Esijalgade seis külgvaates taatsine. Tagajalgade seis tagantvaates kitsas ja harkvarbne ning külgvaates taatsine. Esijalgade liikumine kitsas ja tagajalgade liikumine sõudev. 4. Samm on väga pikk, väga elastne, kõrge randme tööga, hea selja kasutusega ning väga selge rütmiga. 5. Traav on väga pikk, elastne ja selge rütmiga. 6. Galopp on väga heas tasakaalus, avar ja pikk, ümar ning ühtlase rütmiga. 8. Heas konditsioonis ja sangviinilise närvitüübiga hobune.

3. LEEK, s. s. 02.09.2019, ruun, raudjas, i. Laaser 833E, e. Reet 4334E, ei. Rikoshet 783E, aret. OÜ Alliksaare ja om. Jõe Hobused OÜ
Mõõdud: 147 – 176 – 20
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 6 8 9 8 8 55
A.M. 8 8 6 8 9 8 8

1. Tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt tihke. 2. Sirge profiiliga pea, suur silm, avar lõuapärade vahe, pikk kael, püstine piht, pikk kõrge turi ja pikk nõgus selg. 3. Pehmed sõrgatsid. Lühike kämmal. Tagajalgade seis tagantvaates kitsas ja harkvarbne ning külgvaates taatsine. Esi- ja tagajalgade liikumine kitsas. 4. Samm on pikk, elastne, kõrge randme tööga, hea selja kasutusega ning selge rütmiga. 5. Traav on ülesmäge impulsiga, väga pikk, väga elastne, tagajalgadega astub hästi keha alla ja väga selge rütmiga. 6. Galopp on väga heas tasakaalus, avar ja pikk, elastne, ümar, ülesmäge ning ühtlase rütmiga. 8. Heas konditsioonis, sangviinilise närvitüübiga hobune.