EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Harjumaal

25.05.2022 algusega kell 11.00 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Harjumaal, Muuksi tallis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Mirje Särev ja Karin Aarma

Protokoll:

2-aastased:

1. MUUKSI LARSSON, s. 14.06.2020, täkk, kõrbhiirjas, i. Lurich, e. Aami, ei. Aik, kasv. Maarit Mürk ja om. Loona Mirt Sarv
Mõõdud: 138 – 167 – 19,5
Täkk kuulub Ali 3153E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 8 7,5 7,5 7 7 7 8 60,5
M.S. 8 8 7 8 7 6,5 7 8  
K.A. 9 8 8 7 7 7 7 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, täkulik. 2. Kerge kuiv pea, ilmekas nägu, pikk kukal, madal kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, pikk sirge selg, keskmise pikkusega nimme, sirge ümar laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja pehmepoolsed lühikesed sõrgatsid. Kuivad kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja tööga ja piisava üleastumisega. Käik sirgjooneline ja tagant kitsas. 5. Traav on piisava pikkusega. 6. Galopp on lennukas, aga jookseb sirge esijalaga ja jääb veidi pingesse. 7. Hüpe piisav. 8. Mõistliku loomuga meeldiv hobune.

2. MUUKSI LOITS, s. 28.05.2020, täkk, raudjas, i. Lurich, e. Ruupia, ei. Rosett, kasv. ja om. Maarit Mürk
Mõõdud: 139 – 177 – 21
Täkk kuulub Polla 3689E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7 7,5 8 6,5 8 8 7,5 59,5
M.S. 7 7 7,5 8 7 8 8 7  
K.A. 7 7 7 8 6 8 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Raskepärane toorepoolne pea, pikk kukal, laiemapoolne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, lühemapoolne kael, lai rind, massiivne abaluu, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, pikk selg, sirge ümar laudjas ja hetkel tagakõrge. 3. Piisava suurusega kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad piisava suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis laiemapoolne ja tagajalgade seis normaalne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. Käik lai ja sirgjooneline. 5. Traav on esiotsal ja raskepärane. 6. Galopp on tasakaalus ja lennukas, aktiivse jalgade töö ning randmetõstega. 7. Hüppe võimsus väga hea ja takistusele läheneb tähelepanelikult. Keskmine äratõukekiirus. 8. Tahab seista kehaga eespool. Õlg ja esijalad ühel joonel, tasakaal esiotsal. Kena ülajoon. Pikemate joontega eesti tõugu hobune.

3. MUUKSI LEE, s. 04.06.2020, mära, võikhiirjas, i. Lurich, e, Muuksi Talvike, ei. Muuksi Traks, kasv. ja om. Maarit Mürk
Mõõdud: 144,5 – 164 – 18,5
Mära kuulub Taara 3208E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 9 8 8 9 8,5 8,5 8 67,5
M.S. 8 9 7,5 7,5 9 8 8 8  
K.A. 9 9 8 8 9 9 9 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp on väga hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Ilmekas pea, keskmine lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg ning keskmine nimme. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid. Väiksed kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, energiline ning piisava üleastumisega. Käik sirgjooneline ja lai. 5. Traav on tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti hea jalgade töö ja randmetõstega ning ülesmäge impulsiga. 7. Hüppe võimsus on hea, tehnika väga hea. Suur hüpe, selja ja jalgade töö väga hea. Takistusele läheneb tähelepanelikult ja kiire äratõuge. 8. Huvitava värvi ja loomuga, kõrgejalgne ja sportlik eesti tõugu hobune.

3-aastased:

4. ANNI, s. 25.06.2019, mära, kõrb, i. Arell, e. Riile, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 137 – 170 – 17,5
Mära kuulub Tai 3049E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 8,5 7 7 7 6,5 8,5 8,5 61,5
M.S. 8 8 6,5 7 7 6 8 8  
K.A. 9 9 7 7 7 7 9 9  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, madal lühike turi, sirge pikk selg, keskmine nimme, ümar laudjas, keskmine sabaasetus ja hetkel tagakõrge. 3. Normaalsed lühikesed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline, tagajalgade seis normaalne. 4. Samm on piisava rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav on piisav. 6. Galopp on aktiivse jalgade tööga ja avar. 7. Hüppe võimsus väga hea. Läheneb takistusele tähelepanelikult ning kiire äratõuge. 8. Kompaktne meeldiv mära. Sugumära potentsiaaliga.

5. ATSI, s. 05.05.2019, mära, ahkmust, i. Arell, e. Ruusu, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 143 – 174 – 18
Mära kuulub Tella 3284E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 6 6 9 8 8,5 8 61,5
M.S. 8 8 6 6 8,5 7,5 8 8  
K.A. 8 8 6 6 9 8 9 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, lühike sirge kael, keskmise pikkusega selg, lühike nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Mittekorrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Nööritud kämmal. Tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on kitsas, isegi rebasekäik. 5. Traav on tasakaalus, lennukas, aktiivse jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga. 7. Hüpe väga hea tehnikaga, samuti hea selja ja jalgade tööga. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Ilusad jooned ja vormid. Käitumiselt veel arengut. Inimesega ettevaatlik.

6. AINOKENE, s.02.05.2019, mära, kõrb, i. Arell, e. Randevuuritar, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 142 – 174 – 17,5
Mära kuulub Tella 3284E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7 6,5 6 7 7 7 56,5
M.S. 8 8 6,5 6 6 6,5 7 7  
K.A. 8 8 7 7 6 7 7 7  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, libajas piht, keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmise pikkusega nimme ja ümar libajas laudjas. 3. Normaalsed randmeliigesed. Nööritud kämmal. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aga sõuab. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüpe piisav. 8. Hea tasakaalus välimikuga säästlik mära.

7. TENORA, s. 07.06.2019, mära, ahkhiirjas, i. Tongihote, e. Alis, ei. Aragon, kasv. Tiina Linda Tammistu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 135 – 171 – 18
Mära kuulub Tella 3284E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7,5 6 7 6 7,5 8 58
M.S. 8 8 7,5 6 6,5 6 7 8  
K.A. 8 8 7 6 7 6 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, madalamapoolne kaela liitumine, sirge kael, keskmine rind, madal pikk turi, keskmine nimme, luip ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad. Keskmise suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on eest kitsas ja tagant sõuab, vähese energilisuse ja üleastumisega. Käik kitsas. 5. Traav on lühike, hea randmetõstega ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga ning tasakaalus. 7. Hüppetehnika hea, keskmine hüppe suurus, väga hea jalgade töö. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Ilus pea ja pilk. Usin. Korrigeeris iga korraga hüpet.

8. VIIULI, s. 22.06.2019, mära, hõbekõrb, i. Veksel, e. Tormi, ei. Tsempion, kasv. Jüri Kuusk ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 138 – 165 – 18
Mära kuulub Riiu 3215E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7,5 7,5 7,5 7 7 7 8 7,5 59
M.S. 7 7 7,5 7 7 7 8 7  
K.A. 8 8 7 7 7 7 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, pikk kukal, keskmine lõuapärade vahe, keskmise pikkusega alakael, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, sirge pikk selg, pikk nimme ja ümar laudjas. 3. Normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Lühike kämmal ning piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopis kiirustab ja kaotab rütmi. 7. Hüppe võimsus hea, tehnika samuti. Jalgade ja selja töö hüppel vähene ja keskmise suurusega hüpe. Takistusele lähenedes ei ole väga tähelepanelik, vajab lisamotivatsiooni. 8. Kergema tüübiga, pikemate joontega, kiire loomuga ja väga energiline mära.

9. VILSANDI, s. 14.06.2019, mära, ahkmust, i. Veksel, e. Amardea, ei, Are, kasv. Jüri Kuusk ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 148,5 – 176 – 19
Mära kuulub Taasa 3117E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 8,5 7,5 7,5 8,5 8 8,5 8,5 65,5
M.S. 8 8 7 7 8 7,5 8 8  
K.A. 9 9 8 8 9 9 9 9  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Pikk kukal, sirge keskmise pikkusega kael, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Lühikesed sõrgatsid ja piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Lühike pöid. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis lai ja kooskandne. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav on elastne ja lennukas, aktiivse jalgade töö ja randmetõstega. 6. Galopp on suur, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 7. Hüppe võimsus hea, tehnika väga hea, keskmise suurusega hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Ilus kompaktne mära, harmoonilise välimikuga, töökas ja elava loomuga hobune.

10. RÕÕMULEID, s. 10.06.2019, mära, võik, i. Rallik, e. Ritma, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 139 – 166 – 18
Mära kuulub Tella 3284E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 7,5 6,5 7 8 8 8 8 61
M.S. 7,5 7,5 6 7 8 7,5 8 8  
K.A. 8 7 7 7 8 8 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, mõjub ruunalikult. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, lühike põdrakael, kitsas rind, püstine piht, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, sirge pikk selg, keskmine nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Lühike esijalg ja lühikesed sõrgatsid. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on piisava üleastumisega ja tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on lennukas ja pikk. 7. Hüppel hea tehnika ja suurus. 8. Tore värvus, energiline, töökas ja osavõtlik hobune.

11. ELULILL, s. 20.05.2019, mära, hõbemust, i. Tohtri Error, e. Rilli, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 141 – 171 – 19
Mära kuulub Tella 3284E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8 8 58,5
M.S. 7 7 6 7 7 7 7,5 8  
K.A. 7 8 7 6 8 8 9 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, mõjub ruunalikult. 2. Keskmine lõuapärade vahe, lühike nimme ja libajas ümar laudjas. 3. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, vähese elastsusega, aga lennukas. Aktiivse jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on kerge. 7. Hüppe tehnika ja võimsus väga head. Suur hüpe hea jalgade ja selja tööga. Takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Efektne värv, arukas ja püüdlik ning väga meeldiv mära.

12. VAARIKA, s. 22.04.2019, mära, hõbemust, i. Villey, e. Ria, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 135 – 171 – 17,5
Mära kuulub Tella 3284E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7,5 7,5 7,5 6,5 7 6 6,5 7,5 56
M.S. 7 7 7 6 7 6 6,5 7  
K.A. 8 8 8 7 7 6 6 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Pikk keskmise suurusega kuiv pea, keskmine kukal, keskmine lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmine kael, lai tõusev rind, madal turi, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja ümar libajas laudjas. 3. Normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis lai ja harkvarbne. 4. Sammus käik eest lai ja tagant sõuab. 5. Traav on keskmine. 6. Galopp vähese elastsusega. 7. Hüpe väheldane. 8. Väike tubli mära.

13. LAALI, s. 12.06.04.2019, mära, must, i. Laaser, e. Aliis, ei. Ako, kasv. Tõnise Tallid OÜ ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 144 – 177 – 20
Mära kuulub Viira 2908E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7 7,5 7 8 8 9 8,5 62
M.S. 7 7 7 7 7,5 7,5 9 8  
K.A. 7 7 8 7 8 8 9 9  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud, märalik. 2. Kuiv pikk pea, madal kaela liitumine, lühemapoolne kael, keskmine rind, madal pikk turi, pehme pikk selg, pikk nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja normaalsed lühikesed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on piisava üleastumisega. Käik kitsas. 5. Traav on tasakaalus, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga. 7. Hüppevõimsus ja tehnika väga hea, suur hüpe, hea selja ja jalgade töö, tähelepanelik takistusele lähenedes ja kiire äratõuge. 8. Liikumisel silmale ilus, energiline, meeldiv käsitlemisel ja liikumisel.

14. THEIA, s. 06.07.2019, mära, tumehiirjas, i. Trikk, e. Airiin, ei. Voore Aurum, kasv. Mari-Anna Marttila ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 142 – 175 – 18
Mära kuulub Polla 3689E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 9 7 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 63,5
M.S. 8,5 8,5 7 7 7,5 7 8 8  
K.A. 9 9 7 6 7 8 9 9  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, püstine piht, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, pehme selg, sirge ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Lühike esijalg. Normaalsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis harkvarbne ja tagajalgade seis lai. 4. Samm on piisava üleastumisega, aga kitsas. 5. Traav on piisav. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüppe tehnika väga hea, samuti hea selja ja jalgade töö. Takistusele läheneb tähelepanelikult ja kiire äratõuge. 8. Meeldiv märatüüp. Materjali sugumäraks ja spordis kasutamiseks. Energiline ja lustlik.

15. TUULE, s. 04.06.2019, mära, hall, i. Tongihote, e. Rellutüdruk, ei. Rellu, kasv. Jarek Jõela ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 136 – 168 – 18
Mära kuulub Tella 2082E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  9 9 8 9 9 7,5 8 9 68,5
M.S. 9 9 8 9 8,5 7,5 7,5 8,5  
K.A. 9 9 8 9 9 7 8 9  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, luigekael, keskmise suurusega rind, pikk selg, keskmine nimme ja ümar luip laudjas. 3. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on pikk, aktiivse selja tööga ja kitsas. 5. Traav on väga hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp on pinges ja lühike. 7. Hüppel jätab õlad ripakile. 8. Efektse välimikuga tore mära. Suure liikumisega väike hobune.

16. LOORI, s. 08.07.2019, mära, kollane, i. Laaser, e. Ambrosia, ei. Aksel, kasv. OÜ Alliksaare ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 142 – 172 – 19,5
Mära kuulub Miira 3097E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 8 7,5 8,5 8 9 8,5 65,5
M.S. 8 8 7,5 7,5 9 8 9 8  
K.A. 8 8 8 7 8 8 9 9  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, keskmine kaela liitumine, püstine piht, kõrge pikk turi, sirge selg, keskmine nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kitsas. 4. Samm kitsas ja sõuab. 5. Traav hea rütmiga, tasakaalus, lennukas, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõstega. 6. Galopp on hea randmetõstega. 7. Hüpe väga hea. 8. Väga heade liikumistega energiline mära.

17. MUUKSI ELSA, 22.06.2019, mära, raudjas, i. Ever, e. Ruupia, ei. Rosett, kasv. Maarit Mürk ja om. Maarit Mürk
Mõõdud: 143 – 179 – 18
Mära kuulub Polla 3689E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 8,5 7 7 7 7 7,5 8 60,5
M.S. 8 8 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7,5  
K.A. 9 9 7 8 8 8 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp on väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja ümar libajas laudjas. 3. Normaalsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Kämmal ja pöid lühikesed. Kuivad piisava suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga. 7. Hüppevõimsus väga hea, tehnika hea, keskmine hüpe, vähene jalgade ja selja töö ning läheneb tõkkele tähelepanelikult. 8. Reibas ja igati iseloomulik eesti hobuse olek.

18. MUUKSI EKKE, s. 10.07.2019, ruun, tumekõrb, i. Ever, e. Aami, ei. Aik, kasv. ja om. Maarit Mürk
Mõõdud: 141 – 166 – 19
Mära kuulub Ali 3153E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  7 7 7 7 8 8 9 8 61
M.S. 7 7 7 7 7,5 8 9 7,5  
K.A. 7 7 7 7 8 8 9 9  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp piisavalt väljendunud. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Kerge kuiv pea, lühike kukal, keskmine lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, lühike põdrakael, püstine piht, püstine õlg, kõrge pikk turi, lühike nimme, sirge ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Keskmise suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kitsas ja harkvabne ning külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on piisava üleastumisega. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga ning hea randmetõstega. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus ning lennukas. 7. Hüppe võimsus ja tehnika väga hea, väga suur hüpe. Takistusele läheneb tähelepanelikult ja kiire äratõukega. Sooviks paremat turja hõivatust hüppel. 8. Liikumisel hästi kerge ja väga hea üldmulje.

4-aastased:

19. LANTSIJA, s. 15.05.2018, mära, must, i. Laaser, e. Anastasija, ei. Antsi, kasv. Ristitee talu ja om. MTÜ Muuksi Kadakad
Mõõdud: 142 – 176 – 19
Mära kuulub Tella 3284E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7 6 8 8 8 53
K.A. 8 8 7 6 8 8 8  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, lühike sirge kael, lai rind, püstine piht, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Väiksed kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis kitsas. 4. Samm on kitsas. 5. Traav on elastne ja lennukas, vaba õla liikumisega. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüpet ei näidanud. 8. Meeldiv elastse liikumisega mära. Lõpptiine.