EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Harjumaal

05.09.2022 toimusid piirkondlikud noorhobuste ülevaatused Harjumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Aarma

Protokoll:

1. RIKO, s. 08.06.2020, ruun, valkjaskollane, i. Voore Remedes, e. Rihanna, ei. Rannik, kasv. ja om. Kaire Vaikma
Mõõdud: 131 – 160 – 17,5
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7 7 6.5 9 9 8.5 8 62
A.M. 7 7 7 6 9 9 9 8
K.A. 7 7 7 7 9 9 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp võiks olla paremini väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, pikemapoolne pehme selg, keskmine nimme, ümar laudjas, madalamapoolne sabaasetus ja tagakõrge. 3. Normaalse suurusega korrektsed kabjad, keskmise pikkusega sõrgatsid, lühike pöid ja kämblaluud. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on tasakaalus ja energiline, aga käik on kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, väga heas tasakaalus ning elastne ja lennukas. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiivse jalgade tööga. 7. Hüppel elastne ja hea tehnikaga. 8. Inimeselembeline ja kuulekas hobune. Väiksemakasvuline avarate liikumistega hobune.

2. RESSA, s. 23.04.2020, mära, hõbekõrb, i. Rotser, e. Vino, ei. Viiruk, kasv. Renate Kaupmees ja om. Raido Sarv
Mõõdud: 151 – 187 – 19
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8.5 8 8 7 8 8 56
A.M. 8 8 8 9 7 8 8
K.A. 9 9 8 7 7 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Kerge kuiv pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, madalamapoolne kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, lai rind, kõrgemapoolne lühike turi, piisava pikkusega selg, keskmine nimme, luip ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega mittekorrektsed kabjad ja pikad sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. Käik on kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus ning hea jalgade tööga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ning tasakaalus, elastne ja lennukas. 8. Pikemate joontega noor suur mära. Väga hea välimikuga potensiaalne sugumära.

3. LARA, s. 02.05.2020, mära, hall, i. Lurich, e. Rihti, ei. Rokkar, kasv. ja om. Ingrit Lomann
Mõõdud: 146 – 171 – 18,5
Hobune kuulub Tiina 3234E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7.5 8.5 6 9 54
A.M. 7 8 7 8 9 6 9
K.A. 9 8 7 7 8 6 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise pikkusega kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, lühike sirge kael, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, pikemapoolne pehme selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas, kõrgemapoolne sabaasetus ja tagakõrge. 3. Korrektsed normaalse suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Suuremapoolsed kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kergelt harkvarbne ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas, kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, piisava üleastumisega, aga tagant kitsas. 5. Traav on elastne, lennukas, aktiivse jalgade ja selja tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp jääb täna pingesse. 8. Meeldiva iseloomuga, hästi arenenud suur ja juttselgne mära. Potensiaalne sugumära.

4. TEA, s. 29.03.2019, mära, kollane, i. Teik, e. Anni, ei. Voore Aurum, kasv. Maarika Vahter ja om. Maarika Vaher
Mõõdud: 143 – 177 – 17,5
Hobune kuulub Aita 3552E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8.5 8 7.5 8 7 8.5 56
A.M. 9 9 8 8 8 7 9
K.A. 8 8 8 7 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge ilmekas pea, piisava pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, madal keskmise pikkusega turi, piisava pikkusega selg, keskmine nimme ja ümar laudjas. 3. Mittekorrektsed kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja hea üleastumisega. Käik on tagant kitsas. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopp on hea selge rütmiga, tasakaalus, aga jääb lühikeseks ja pingesse. 8. Varsaga mära, väga elegantne ja märalik eesti hobune.

5. TAARA, s. 27.04.2018, mära, raudjas, i. Muuksi Tõrvik, e. Rihti, ei. Rokkar, kasv. ja om. Ingrit Lomann
Mõõdud: 144 – 185 – 19
Hobune kuulub Tiina 3234E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7 7 6 7 8 50.5
A.M. 8 7 7 7 6 7 8
K.A. 8 8 7 7 6 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge ilmekas kuiv pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, madalamapoolne kaela liitumine, sirge lühike kael, lai rind, madalamapoolne keskmise pikkusega turi, sirge pikemapoolne selg, libajas laudjas, pikk nimme ja tagakõrge. 3. Korrektsed suured kabjad ja pehmepoolsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Lühem esijalg. Kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ning piisava üleastumisega. 5. Traav on lühike. 6. Galopp on piisava rütmiga ja eelistab seda allüüri. 8. Tugevama tüübiga, rahulik, inimese seltsi otsiv ja meeldiva olekuga tarbehobune.

6. VORMSI ROOSMARII, s. 04.04.2016, mära, tumeraudjaskimmel, i. Rall, e. Astra, ei. Amlet, kasv. ja om. OÜ Alfaekspert
Mõõdud: 143 – 177 – 18,5
Hobune kuulub Tuiu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7 8 7.5 7 7.5 8.5 53.5
A.M. 8 7 8 7 7 8 9
K.A. 8 7 8 8 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine rind, lühike turi, nõgus pikk selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja kõrgemapoolne sabaasetus. 3. Korrektsed normaalse suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. Käigul eest veidi sõuab ja tagant on sirgjooneline. 5. Traav on veidi lühike. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade tööga ning eelistab seda allüüri. 8. Vahva mära, selge peaga ja raamilt ristkülikukujuline. Meeldiv mära, kellel on silmatorkavalt hea kael, aga sooviks veidi elegantsemat pead. Huvitav värvus. Universaalne ja hea närvikavaga hobune.

7. TAUKAR, s. 09.05.2016, ruun, hiirjas, i. Tukker, e. Rihti, ei. Rokkar, kasv. Ingrit Lomann ja om. Berit Laar
Mõõdud: 154 – 194 – 20
Hobune kuulub Tiina 3234E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
6 7 7 7 7 8 8.5 50.5
A.M. 6 7 7 7 7 8 8
K.A. 6 7 7 7 7 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suuremakasvuline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. 2. Keskmise suuurusega pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, kõrge pikk turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, ümar laudjas, keskmine sabaasetus ja tagakõrge. 3. Suured korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Suured kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis samuti lai. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega. Käik on kitsas. 5. Traav on piisava rütmiga ning tasakaalus. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 8. Suur, sümpaatne, raskematüübiline ja turvaline tarbehobune.

8. ALMERIA, s. 15.06.2016, mära, võik, i. Aramis, e. Rikoliina, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee talu ja om. Rapla Hobutalu OÜ
Mõõdud: 138 – 179 – 17,5
Hobune kuulub Tiina 3547E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 7 7.5 7 7 8.5 53.5
A.M. 9 8 7 8 7 7 9
K.A. 8 8 7 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, keskmise pikkusega kukal, lai lõuapärade vahe, kõrgemapoolne kaela liitumine, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme, ümar libajas laudjas ja kõrge sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja lühikesed normaalsed sõrgatsid ning lühike nööritud kämmal. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ja tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aga käik on kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade töö ja piisava randmetõstega, aga jääb lühikeseks. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus, aktiivse jalgade tööga, aga jääb samuti lühikeseks. 8. Meeldiv väike mära. Sooviks elastsemaid liikumisi. Ilus värvus. Tiine.

9. LADINA, s. 15.03.2016, mära, must, i. Laaser, e. Ragbi, ei. Regaal, kasv. Tihuse Hobuturismi talu ja om. Elufilm OÜ
Mõõdud: 145 – 189 – 19
Hobune kuulub Ludu 2677E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7 7.5 7.5 7 8 6 8 51
A.M. 7 7 7 7 8 6 8
K.A. 7 8 8 7 8 6 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega pea, piisava pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, pikk kael, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, pehme piisava pikkusega selg, keskmine nimme, luip laudjas ja madalamapoolne sabaasetus. 3. Normaalse suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja hea üleastumisega. Käik on tagant kitsas. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade töö, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp jääb lühikeseks ja jäigaks. 8. Leplik, rahulik ja meeldiv mära. Kasutuses lastehobusena.