EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Harjumaal ja Lääne-Virumaal

15.09.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Harjumaal ja Lääne-Virumaal.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Aarma

Protokoll:
1. ARNIKA, s. 11.03.2019, mära, hiirjas, i. Apollo, e. Veera, ei. Vihur, kasv. ja om. Gerli Riibe 
Mõõdud: 142 – 195 – 18,5

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8,5 7,5 6,5 8 8,5 7 9 9 64
A.M. 8 7 6 8 8,5 7 9 9 80,00%
K.A. 8,5 8 6,5 7,5 8,5 7 8,5 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt ristkülikukujuline ja ülesmäge.2. Kerge kuiv pea, keskmine lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, lühike kael, lai rind,madal pikk turi, sirge selg, pikk nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Lühike esijalg. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga, piisava üleastumisega, aga tagant sõuab. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga. 6. Galopp on rütmikas ja heas tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Hüppel hea tehnika ja väga jõuline. Kiire jalgade töö ning avab tagant hästi. 8. Juttselgne, põnev, sümpaatne ja temperamentne mära. Veidi pika kehaga, kuid suurepärase liikumisega. Väga hästi arenenud 2-aastase hobuse kohta.

2. EBERIINA, s. 25.03.2018, mära, helevõik, i. Eber, e. Taiga, ei. Taigur, kasv. Andres Liivak ja om. MTÜ Salutem
Mõõdud: 136 – 167 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7,5 7,5 7 7 8,5 53,5
A.M. 8 8 7 7 6,5 6,5 8 76,43%
K.A. 8 8 7,5 7,5 7 7 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, lai lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, pikk kael, hea ülajoon, madal piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, ümar luip laudjas ja kõrgemapoolne sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus ja sirgjooneline. 5. Traav on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb lühikeseks. 6. Galopp on samuti lühike ja seotud. 8. Sebroidsed märgised. Rahuliku iseloomuga ja väga püüdlik. Väga heade proportsioonidega tõutüüpiline märalik mära.

3. RISTIJA, s. 18.06.2016, ruun, hõbekõrb, i. Reio, e. Reedatädi, ei. Rall, kasv. Ristitee Talu ja om. Kairi Iva
Mõõdud: 142 – 173 – 17

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7 7 7,5 7,5 7,5 52,5
A.M. 8 8 7 7 7,5 7 7,5 75,00%
K.A. 8 7,5 7 7 7,5 7,5 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Kerge, kuiv, ilmekas pea, kitsas lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, madal pikk turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, ümar libajas laudjas, keskmine sabaasetus ja tagakõrge. 3. Lühike esijalg. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Lühike kämblaluu. Esijalgade seis taatsirandmeline, tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. Väiksed kuivad randmeliigesed ja piisava suurusega kuivad kannaliigesed. 4. Samm on eest kitsas, tagant lai ja sõuab. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, aga vähese energilisusega. Astub jälge. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, kerge, aga ilma impulsita. 7. Juttselgne. Kasutuses lasteponina. Liikumises puudub energia.

4. RUBUS, s. 25.05.2014, ruun, hõbemust, i. Rellu, e. Renathera, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee Talu ja om. Elis Eesmäe
Mõõdud: 136 – 170 – 18

  tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
  8 8 7 7,5 7 8 8,5 54
A.M. 8 8 7 7 7 8 9 77,14%
K.A. 7,5 8 7 8 7 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv ilmekas pea, suur silm, pikem kukal, lai lõuapärade vahe, lai rind, keskmine kaela liitumine, hea ülajoon, luigekael, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega sirge selg, keskmine nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Väiksed kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis taatsirandmeline ja tagajalgade seis kitsas, kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on kitsas ja energiline. 5. Traav on hea rütmiga ning tasakaalus. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, aktiivse jalgade tööga, elastne ja lennukas. 8. Püüdlik, sümpaatne ja energiline hobune. Kasutusel lasteponina.