EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Hiiumaal

28.12 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Hiiumaal, Soo-Oru Tallis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt.
Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik, kuid soovituslik. Kui see on esitatud, kajastub see hinnete reas eraldi) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Karin-Juta Aarma, Reet Pillaroo-Lauri ja Hanna Treikelder

Fotod: Kaja Tuisk

Protokoll:

2-aastased hobused:

1. ALMONDO, s. 14.06.2020, ruun, valkjaskollane, i. Aksel, e. Alma, ei. Apollo, kasv. OÜ Key ja om. Soo-Oru Horses OÜ
Mõõdud: 145 – 177 – 20
Hobune kuulub Tella 2082E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7.5 8 8.5 7.5 8 8 63
K.A. 7.5 8 7.5 8 9 8 8 8.5
R.P.L. 8 8 7.5 8 8.5 7.5 8 8
H.T. 7.5 7.5 7.5 8 8.5 7.5 8 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, pikk kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, kumer roidekaar, püstine piht, madal keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, libajas ümar laudjas, madal sabaasetus ja tagakõrge. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja veidi pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad keskmise suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kitsas ja tagajalgade seis kitsas, kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on kitsas. 5. Traav on väga hea rütmiga, tasakaalus, kerge, pikk, maadhaarav, väga hea elastsuse ja lennukusega, aktiivse selja ja jalgde tööga, hea randmetõste ja tagajala tõukega ning ülesmäge impulsiga. Eelistab seda allüüri. 6. Galopp on selge rütmiga ja tasakaalus, aga puudub elastsus ja lennukus. 7. Hüppe võimsus ja tehnika on head. Keskmise suurusega hüpe, keskmine äratõuke kiirus ja takistusele läheneb tähelepanelikult. 8. Väga hea samm ja traav. Sümpaatne, koostööaldis, aga veidi kärsitu ja ettevaatlik.

2. AARNE, s. 14.05.2020, ruun, ahkmust, i. Arell, e. Rikoliina, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 136,5 – 168 – 19
Hobune kuulub Tiina 3457E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7 7.5 7.5 7.5 8 52.5
K.A. 7 7 6.5 7 7.5 6.5 8
R.P.L. 8 7.5 7 7.5 7.5 8 8
H.T. 7.5 7.5 7 7.5 7.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Kerge pea, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, keskmine laiusega rind, keskmine roidekaar, sirge keskmise pikkusega selg, pikk nimme, ümar luip laudjas, madal saba asetus ja tagakõrge. 3. Hea suurusega kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Kuivad väiksemad randmeliigsed. Esijalgade seis kitsas ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas ja kooskandne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energilisusega ja astub üle jälje, aga vähese selja hõivatusega. Käik on kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, piisava elastsuse ja lennukusega ning aktiivse selja ja jalgade tööga. 6. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas ja töötab läbi selja. Sooviks aktiivsemat jalgade tööd. 8. Meeldiv noor hobune.

3. ARTO, s. 15.05.2020, ruun, kõrb. i. Arell, e. Ritma, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 138 – 170 – 20
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7 7 8 7.5 7.5 52
K.A. 7 7 6.5 6.5 7.5 7 7.5
R.P.L. 8 7.5 7 7 8 8 7.5
H.T. 7.5 8 7 7 8 8 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt allamäge. 2. Kerge pea, suur silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, kitsas rind, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega lühem turi, lühike selg, lühike nimme, luip laudjas, madal saba asetus ja tagakõrge. 3. Normaalse suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Kuivad hea suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kitsas ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. Külgvaates saabeljalgne ja taatsine. 4. Samm on hea üleastumisega, vähese energilisuse ja selja hõivatusega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, hea selja tööga, hea jalgade tööga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning hea selja hõivatusega ja jalgade tööga. 8. Veidi arglik ja ettevaatlik noor hobune.

4. VILSANDI ALGUS, s. 27.04.2020, ruun, hõbemust, i. Arell, e. Rilli, ei. Rellu, kasv. ja om. Mittetulundusühing Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 144 – 177 – 21
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7 7.5 8 6.5 7 51
K.A. 7 7 7 7 8 6.5 7
R.P.L. 8 8 7.5 8 8 7 7.5
H.T. 7.5 8 7 7.5 7.5 6.5 7

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Raske suur pea, pikem kukal, lai lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, lühike kael, keskmise pikkusega kael, keskmise kõrgusega lühem turi, pikk nimme, libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja normaalsed lühemad sõrgatsid. Lühem esijalg ja pöialuu. Toored väiksemad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on nii eest kui tagant kitsas. 5. Traav on selge rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja lennukusega, aktiivse selja ja jalgade tööga, randmetõstega ja tagajala tõukega. 6. Galopp jääb täna raskeks, vähese elastsuse ja lennukusega ning kaotab tihti rütmi. 8. Huvitava värvusega, aga mitte väga koostööaldis noor hobune.

5. VILSANDI TOONELA, s. 15.05.2020, mära, must, i. Tormis, e. Ruupia, ei. Rellu, kasv. ja om. Mittetulundusühing Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 137 – 170 – 19
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7.5 7 7 7 7.5 51.5
K.A. 8 7 7.5 7 6.5 7
R.P.L. 8 8 7.5 7 7 7 7.5
H.T. 8 8 7.5 7.5 7.5 7 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv ilmekas pea, lühike kukal, lai lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega sirge kael, keskmise laiusega rind, madal lühike turi, pikk nimme, libajas laudjas, madal sabaasetus ja tagakõrge. 3. Väiksed mittekorrektsed kabjad ja lühemad keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad keskmise suurusega randme- ja kannaliigesed. Esijalgade seis kitsas ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on selge rütmiga, tasakaalus ja astub üle jälje. Käik on eest kitsas. 5. Traav on selge rütmiga ja tasakaalus, aga jääb seotuks ja maadligi. Sooviks rohkem elastsust ja lennukust. 6. Galopp jääb täna raskeks, kaotab sageli rütmi ja tasakaalu. Sooviks rohkem elastsust ja lennukust. 8. Sõbralik, rahulik, isegi flegmaatilise olekuga mära.

6. VILSANDI TUULETALLAJA, s. 16.05.2020, mära, must, i. Tormis, e. Rutiina, ei. Rellu, kasv. ja om. Mittetulundusühing Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 135 – 170 – 19
Hobune kuulub Tiina 3457E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7.5 7.5 7.5 8 53.5
K.A. 8 8 7 7 7.5 7.5 8
R.P.L. 8 8 7 8 7.5 7.5 8
H.T. 7.5 7.5 7 7 7.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta kergematüübiline tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, keskmise pikkusega kukal, kitsam lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, pikk nimme, libajas laudjas, madal sabaasetus ja tagakõrge. 3. Väikesed mittekorrektsed kabjad ja lühemad sõrgatsid. Madalam esijalg. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis on keskmise laiusega ning tagajalgade seis on keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on selge rütmiga, tasakaalus, piisava energilisusega ja astub üle jälje. Käik on eest kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb veidi lühikeseks. 6. Galopp on selge rütmiga ja tasakaalus. Sooviks rohkem elastsust ja lennukust ning aktiivsemat selja ja jalgade tööd. 8. Rahulik ja koostööaldis noor mära. Teeb, mis palutakse.

7. TOKSI, s. 20.05.2020, mära, kollane, i. Tormis. E. Temiira, ei. Tsempion, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 133 – 168 – 19
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 7.0 7.5 8 53.5
K.A. 8 8 7.5 7 7 7.5 8.5
R.P.L. 8 8 8 8 7.5 8 8
H.T. 8 8 7.5 7.5 7 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv kerge pea, keskmise pikkusega kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, lühike sirge kael, kitsas rind, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Lühem esijalg. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energilisusega, hea selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on selge rütmiga ja tasakaalus, aga jääb lühikeseks ja seotuks. Sooviks rohkem elastsust ja lennukust. 6. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga. 8. Meeldiva olekuga, rahulik, sümpaatne ja hea närviga mära.

3-aastased hobused:

8. RICHARD, s. 31.05.2019, ruun, hõbekõrb, i. Rio, e. Riinu, ei. Rimrock, kasv. Aide Vendla ja om. Maris Suuster
Mõõdud: 150 – 188 – 20
Hobune kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 7.5 7.5 7.5 8 7.5 7.5 8.5 62
K.A. 7.5 7 7 7 7.5 7 7 8.5
R.P.L. 8 8 8 8 8 7.5 7.5 8.5
H.T. 8 8 8 7.5 8 7.5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt ülesmäge. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, lühem sirge kael, keskmise laiusega rind, kumer roidekaar, normaalne piht, keskmise suurusega normaalse pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, luip ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Suured kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Kuivad keskmise suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis harkjalgne ja harkvarbne ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on eest ja tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga, randmetõstega ja tagajala tõukega ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on selge rütmiga ja tasakaalus, aga veidi raskepärasem ja lühike. Puudub elastsus ja lennukus. 7. Hüppe võimsus ja tehnika on head, Hüpe on keskmise suurusega. Takistusele lähenedes veidi mittetähelepanelik ja äratõuke kiirus on keskmine. 8. Sümpaatne, suhtlev, usaldav, rahulik, koostööaldis, säästlik, suuremakasvuline, energiline ja tore tarbehobune.

9. RÕÕT, s. 14.05.2019, mära, võik, i. Rallik, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 139 – 181 – 18
Hobune kuulub Tipi E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 7.5 8 8.5 55
K.A. 8 8 7 6.5 7 7.5 9
R.P.L. 8 8 8 8 7.5 8 8
H.T. 8 8 7.5 7.5 7.5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge ilus pea, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, püstine piht, keskmise kõrgusega ja keskmise pikkusega turi, pikk kumer selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Hea suurusega kabjad ja keskmise pikkusega normaalsed sõrgatsid. Toored hea suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis samuti keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub üle jälje. Käik on kitsas nii eest kui tagant. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus ja astub üle jälje. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. 8. Sümpaatne, juttselgne ja rahulik mära.

10. RABARÜÜ, s. 27.07.2019, mära, kollane, i. Rallik, e. Aada, ei. Aroon, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 134 – 174 – 18,5
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 6.5 7.5 8 7.5 8 53.5
K.A. 8 8 6.5 7 8 7 8
R.P.L. 8 8 6.5 8 8 8 8
H.T. 8 8 6.5 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, ilus suur silm, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, madalam kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, kumer roidekaar, madal lühike turi, hea pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Normaalse suurusega mittekorrektsed kabjad ja veidi püstised lühemad sõrgasid. Lühem esijalg. Kuivad keskmise suurusega kannaliigesed. Esijalgade seis keskmise laiusega ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis lai. Külgevaates kergelt saabeljalgne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on veidi kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja lennukusega ning hea selja ja jalgade tööga ning randmetõstega. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, piisava elastsuse ja lennukusega. 8. Väga ilus tähniline hobune. Väga hea ja tähelepanelik hobune. Täku valikul jälgida jalgu.

11. VALDEK, s. 04.04.2019, ruun, raudjas, i. Villey, e. Renathera, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee talu ja om. Mittetulundusühing Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 144 – 183 – 21,5
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8 61.5
K.A. 7.5 7.5 7 7 7.5 7 7.5 7.5
R.P.L. 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8
H.T. 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, keskmine roidekaar, püstine piht, keskmise kõrgusega lühike turi, keskmise pikkusega selg, lühike nimme, libajas laudjas ja madalam sabaasetus. 3. Hea suurusega kabjad ja püstised lühikesed sõrgatsid. Keskmise suurusega toored sõrgatsid. Esijalgade seis kitsas ja harkjalgne ning tagajalgade seis lai ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. Käik on normaalne ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aga vähese elastsuse ja lennukusega. Liikudes järjest käik paraneb. 6. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus, aga vähese elastsuse ja lennukusega. 7. Hüppe võimsus ja tehnika on head. Hüpe on keskmise suurusega ning jalgade ja selja töö on samuti head. Takistusele läheneb mittetähelepanelikult. 8. Säästlik tarbehobune. Teeb täpselt niipalju kui palutud.

12. VESSE, s. 30.04.2019, ruun, kollane, i. Villey, e. Vigurvänt, ei. Vigur, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 138 – 175 – 21
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 8 7.5 8 9 56.5
K.A. 8 8 8 8 7 7.5 9
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 9
H.T. 8 8 7.5 8 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, lühem kukal, keskmise laiusega lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai rind, püstine piht, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Tugevad liigesed ja pöialuu. Normaalse suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ning tagajalgade seis lai ja normaalne. 4. Samm on selge rütmiga, tasakaalus, hea energilisusega, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on hea laiusega ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja tööga ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on on samuti selge rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja lennukusega ning aktiivse selja tööga. 8. Sümpaatne, hea välimikuga, rahulik ja kompaktne hobune.

13. AZAROV, s. 20.06.2019, ruun, kõrb, i. Arell, e. Agnes, ei. Aramis, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 142 – 185 – 20
Hobune kuulub Tuige 3389E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 7.5 7 8 8.5 8.5 56
K.A. 9 8 7.5 6.5 8 8 9
R.P.L. 8.5 8 8 7.5 8 8.5 9
H.T. 8.5 8 7 7 8 8.5 8

1. Ilma märgatava võõrversuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud. 2. Kerge kuiv pea, normaalse pikkusega kukal, piisava laiusega lõuapärade vahe, madalam kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas ja madal sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Keskmise suurusega kuivad randmeliigesed. Tugevad jalad. Esijalgade seis kitsas ja tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on selge rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub üle jälje. Sooviks paremat selja hõivatust. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse, lennukusega, aktiivse selja ja jalgade tööga, randmetõstega ja tagajala tõukega. 6. Galopp on selge rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga, randmetõstega ja tagajala tõukega. 8. Päeva parima välimikuga hobune. Väga sümpaatne, kompaktne, julge ja efektne.

14. ARRO, s. 02.05.2019, ruun, kõrb, i. Arell, e. Rivaalia, ei. Rellu, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 140 – 177 – 20,5
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7.5 8 8 9 55.5
K.A. 8 8 7 7.5 8 8 8.5
R.P.L. 8 8 7 8 8 8 9
H.T. 7.5 8 7 7.5 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt ristkülikukujuline ja tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, keskmise pikkusega kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, normaalne nimme, libajas ümar laudjas ja madal sabaasetus. 3. Hea suurusega mittekorrektsed kabjad ja lühikesed sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on kitsas ja sirgjooneline nii eest kui tagant. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, hea elastsuse ja lennukusega, aktiivse selja ja jalgade tööga, randmetõstega ja tagajala tõukega ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, ja ülesmäge impulsiga. Selja ja jalgade töö on ka head. 8. Sümpaatne ja meeldiv noor hobune.

15. AINUS, s. 04.05.2019, ruun, hall, i. Aramis, e. Rissalka, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Mõõdud: 135 – 168 – 18
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7 8 7.5 7.5 7.5 7 7.5 59.5
K.A. 7 6 8 7.5 7 7 7 7.5
R.P.L. 8 7.5 8 7.5 8 8 7 8
H.T. 7.5 7.5 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5

1. Mitte väga tõutüüpiline kergematüübiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmise laiusega rind, madal lühike turi, hea pikkusega selg, keskmine nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. Ülajoon on nurgeline. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja püstised keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis keskmise laiusega ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on eest kitsas ning tagant lai ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, piisava elastuse ja lennukusega, aktiivse selja ja jalgade tööga, randmetõstega ja tagajala tõukega. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga, aga vähese elastsuse, lennukuse ja jalgade tööga. 7. Hüppe võimsus ja tehnika väikese hobuse kohta piisavad. Takistusele läheneb mittetähelepanelikult. 8. Sõbralik, huvitava välimusega ja täna veidi murelik noor hobune.

16. ALLIK, s. 05.05.2019, ruun, kõrb, i. Arell, e. Vulcana, ei. Vana Tallinn, kasv. Ristitee talu ja om. Õngu Maheveis OÜ
Mõõdud: 147 – 177 – 19,5
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 8 6.5 8 8 7.5 8 61
K.A. 6 6.5 8 6.5 8 7.5 7 8
R.P.L. 8 8 8.5 7 8 8 8 8
H.T. 8 8 8 6.5 8 8 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt allamäge. 2. Keskmise suurusega toores pea, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, pikk kael, kõrge pikk turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Väiksemad korrektsed kabjad ja normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Tugevad jalad. Normaalse suurusega toored kanna- ja randmeliigesed. Tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on eest väga kitsas, teeb rebasekäiku ning tagant lai. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivne selja ja jalgade tööga, randmetõstega ja tagajala tõukega. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Hüppe võimsus ja tehnika on head. Hüpe on keskmise suurusega ja hea jalgade tööga. Hüppele läheneb tähelepanelikult ja äratõuge on kiire. 8. Tore, rahulik ja sümpaatne hobune.

4-6- aastased hobused:

17. EEPOS, s. 17.06.2018, ruun, hõbekõrb, i. Tohtri Error, e. Rilli, ei. Rellu, kasv. ja om. Ristitee talu
Mõõdud: 141 – 171 – 20,5
Hobune kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7.5 7.5 8 7.5 8 54
K.A. 7 7.5 7.5 6.5 8 7 8
R.P.L. 8 8 7.5 8 8 8 8
H.T. 8 8 7.5 7.5 8 8 8.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Raskepärane toores pea, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, keskmine roidekaar, keskmise kõrgusega keskmise pikkusega turi, pikem sirge selg, lühike nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed korrektsed kabjad ja lühikesed normaalsed sõrgatsid. Normaalse suurusega toored kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis kergelt harkjalgne ning tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on on hea rütmiga, tasakaalus ja astub üle jälje. Käik on eest kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja ja jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, aga vähese elastsuse ja lennukusega. 8. Sümpaatne, rahulik, tasakaalukas, koostööaldis tore tarbehobune.

18. RUKKIPOISS; s. 09.05.2018, ruun, hiirjas, i. Roobert, e. Ruiskukka, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee talu ja om. Mittetulundusühing Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 140 – 191 – 20
Hobune kuulub Tiina 3457E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7 7 7.5 7.0 7.5 7.5 8 59
K.A. 7.5 6.5 6.5 7 6.5 7.5 7.5 8
R.P.L. 8 7.5 7.5 7.5 7 7.5 7.5 8
H.T. 7.5 7 7 7.5 7 7.5 7.5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, mõjub märalikult. Kehaehituselt allamäge ja ristkülikukujuline. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, normaalne kukal, lai lõuapärade vahe, madalam kaela liitumine, keskmise pikkusega kergelt luigekael, kitsas rind, kumer roidekaar, madal lühike turi, pehme normaalse pikkusega selg, väga lühike nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Väiksed mittekorrektsed kabjad ja püstised lühikesed sõrgatsid. Lühem esijalg. Väiksed kuivad randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne ning tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on selge rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning astub üle jälje. Käik on nii eest kui tagant kitsas, aga sirgjooneline. 5. Traav on selge rütmiga, tasakaalus ja aktiivse selja tööga, aga puudub elastsus, lennukus ja maadhaaravus. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 7. Hüppel äratõuke kiirus aeglane ja takistusele läheneb mittetähelepanelikult. Hüppe võimsus ja tehnika keskmised. 8. Ilusa värvusega, väga märaliku käitumisega tore tarbehobune.

19. RIVER, s. 23.03.2018, ruun, hõbekõrb, i. Ramson, e. Rosinante, ei. Rikoshet, kasv. Kuldranna Hobu OÜ ja om. Mittetulundusühing Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 143 – 193 – 20
Hobune kuulub Tai 3049E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 53
K.A. 7 7.5 7 6.5 7 6.5 7.5
R.P.L. 8 8 8 8 7.5 8 7.5
H.T. 8 8 8 7.5 7.5 7.5 7.5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmise suurusega toores pea, normaalne kukal, kitsas lõuapärade vahe, kõrgem kaela liitumine, lühike kael, laiem rind, keskmine roidekaar, püstine piht, keskmise kõrgusega lühem turi, normaalse pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja lühikesed normaalsed sõrgatsid. Lühem esijalg. Keskmise suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja taatsirandmeline ning tagajalgade seis lai ja harkvarbne. 4. Samm on selge rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub üle jälje. Käik on nii eest kui tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, piisava elastsuse ja lennukusega, aga puudub maadhaaravus. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus, aga vähese elastsuse ja lennukusega. 8. Harmoonilise välimusega, isepäine ja iseloomukas tarbehobune, kes vajab motiveerimist.

20. RUKK, s. 15.06.2016, ruun, põdravõik. i. Reio, e. Rukkilill, ei. Rumba Ruudi, kasv. Ristitee talu ja om. Mittetulundusühing Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 141 – 182 – 20
Hobune kuulub Tiina 3457E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7.5 8 7.5 7.5 8 62.5
K.A. 7.5 8 8 7 8 7.5 7 8
R.P.L. 8 8 8 8 8.5 8 7.5 8
H.T. 8 8 7.5 8 8 7.5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud. Kehaehituselt ristkülikukujuline. 2. Kerge nõgusa profiiliga pea, suured silmad, pikk kukal, lai lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai rind, keskmine roidekaar, normaalne piht, keskmise suurusega lühike turi, pikk selg, pikk nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Hea suurusega korrektsed kabjad ja normaalsed lühemad sõrgatsid. Lühem esijalg. Kuivad normaalse suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis lai, kooskandne ja harkvarbne. Külgvaates normaalne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja astub üle jälje. Käik on nii eest kui tagant kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on selge rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga, randmetõste ja tagajalgade tõukega. 6. Galopp on samuti selge rütmiga, tasakaalus, elastne, lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga, randmetõstega ja tagajalgade tõukega ning ülesmäge impulsiga. 7. Hüppe võimsus ja tehnika on head ning läheneb takistusele tähelepanelikult. 8. Efektne värv, sebroidsed märgised ja juttselgne. Hea traavi ja hea energiaga hobune. Katsudes ettevaatlik ja ei usalda inimest.