EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Jõgevamaal

31.10.2017 toimusid piirkondlikud ülevaatused Jõgevamaal, Ellakveres, Margit Ränduri ja Riina Sääliku juures.

Hindajad: Ingrid Randlaht, Reet Pillaroo-Lauri ja Karin Juta Aarma.

Protokoll:

1. ALGAJA, s. 22.03.2015, mära, must, i. Aksel, e. Venelli, ei. Vigur, kasv. ja om. Margit Rändur
Mõõdud: 137 – 184 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7,5 7 7,5 8 7,5 53
I.R. 7,5 7 7 7 7,5 7 75,71%
R.P.L. 8 8 8 7,5 8 8 8
K.J.A. 8 7,5 7 6,5 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta sportlikumat tüüpi eesti hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kena pea, suur silm, hea liitumisega kael, pikk nimme ja lühike laudjas. 3. Tagajalgadel vähene harkvarbsus. Käigul esijalg astub randmest – sõrgatsist välja. 3. Samm hea üleastumisega ning edasiviiv. 4. Traav korrektse rütmiga ning hea pikkusega ja aktiivne. 5. Traav on rahulik ja edasiviiv. 6. Galopp on lennukas ja jõuline. 7. Julge, ilus ja hakkaja hobune. Aretuskasutusse kasutatav, samuti tarbehobusena.

2. RATAS, s. 19.03.2015, ruun, hiirjas, i. Rüütel, e. Aldi, ei. Apollo, kasv. ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 145 – 191 – 20,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 53
I.R. 7,5 7 7 7,5 7,5 7,5 75,71%
R.P.L. 7,5 8 8 8 8 8 8
K.J.A. 7 7 7 7,5 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Kena pea, väike silm, madal kaela liitumine, väga lai rind ja pehme ja veidi nõgus selg. Proportsionaalne, hästi lihastatud lühemate joontega keha. 3. Esijalgade seis lai, tagajalgade seis korrektne. Käigul aimatav kerimine. 4. Samm on selge rütmi, rahulik ning hea elastsusega. 5. Traav on edasiviiv ja jõuline. 6. Galopp on tugev ja raske. Ei taha erit galoppi näidata. 7. Rahulik ja koostööaldis noor hobune.

3. TUNELLA, s. 01.06.2014, mära, hiirjas, i. Tukker, e. Anella, ei. Ando, kasv. Reet Pillaroo-Lauri ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 143 – 186 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 7 7,5 8 7,5 51,5
I.R. 7,5 6,5 7 7 7 8 7 73,57%
R.P.L. 8 7,5 8 8 8 8 8
K.J.A. 7 7 6,5 6 7,5 8 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Sirge pea, hea pea-kaela liitumine, lühike kael, pikk kere, keskmine turi, lühike selg, pikk pehmepoolne nimme ja libajas laudjas. 3. Tugevad kabjad. Lühem esijalg. Peenike randmeliiges. Esijalgade seis korrektne, tagajalgadel sirged nurgad, aga seis samuti korrektne. Käik on sirgjooneline, aimatav sõudmine taga. 4. Samm on sirgjooneline, hea selge rütmiga ning piisava üleastumisega. Kergelt kerib. 5. Traav on lennukas ja edasiviiv, kuid jääb veidi esiotsale raskeks. Samas piisavalt vabadust ja aktiivsust. 6. Galopp on jõuline ja edasiviiv. Hea tahe ja aktiivsus. Töötab hästi läbi selja. Tugev tagaosa. Hüppel tähelepanelik ja jõuline ning avab hästi. Tundub väga hüppamine meeldivat. 7. Tundub väga hea lastehobune, aga miks mitte ka sporti. Meeldiv ja huvitav hea hüppetahte ja tehnikaga mära.

4. AKAATSIA, s. 12.04.2014, mära, ahkmust, i. Aksel, e. Venelli, ei. Vigur, kasv. ja om. Margit Rändur

Mõõdud: 145 – 186 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8,5 8 7,5 7,5 8 7,5 8 55
I.R. 8,5 7 8 7,5 7,5 8 78,57%
R.P.L. 8 8 8 7,5 8 8 8
K.J.A. 8,5 8 7 7 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Ilmekas väike pea, hästi joonistunud ülaliin, tugev keskmine turi, pikk selg, tugev hea kujuga laudjas. Proportsionaalne. 3. Tugevad hea kujuga kabjad. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgadel kerge harkvarbsus. Käigul sõuab sammus, traavil paraneb, aga eest kitsas, vasak tagumine jalg astub viltu. 4. Samm on hea üleastumisega, lõdvestunud ning töötab hästi läbi selja. 5. Traav on selge puhta rütmiga, lennukas, kerge ning edasiviiv. 6. Galopp on aktiivne, jõuline ja pika fuleega, aegajalg kaotab tasakaalu ja ristleb. Hüppel hea tehnikaga ning tähelepanelik. 7. Meeldiv, sõbralik ja kontaktialdis mära. Hea tarbehobune.

 

5. AVASTUS, s. 03.08.2015, mära, põdravõik, i. Aksel, e. Amoora, ei. Aramis, kasv. ja om. Riina Säälik

Mõõdud: 136 – 169 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 6,5 7,5 8 8 45
I.R. 7,5 7 6 7,5 7,5 64,29%
R.P.L. 8 8 7,5 8 8 8
K.J.A. 7 6,5 7,5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Proportsionaalne kehaehitus. Veidi kongus pea, hea kukal, kõrge asetusega kael. 3. Head kabjad. Jalgadel pehme sõrgats. Esijalgadel taatsine seis, tagant saabeljalgne. Käigul tagant sõudmine. 4. Samm on pikk ja hea üleastumisega. 5. Traav on korrektne, hoogne, hea selge rütmiga ning suure avarusega. 6. Ei näidanud galoppi ja hüpet. 7. Kahe aastasena veel täielikult välja arenemata. Mõjub nooremana. Aretuskasutuses jälgida jalgu. Hea tarbehobuse perspektiiviga. Meeldiv tähelepanelik mära.

6. ALEXANDRA, s. 31.05.2014, mära, kõrb, i. Aksel, e. Tukkuv Eha, ei. Tukker, kasv. ja om. Riina Säälik

Mõõdud: 140 – 178 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7 7 7,5 7,5 44,5
I.R. 8 7 6,5 7 7,5 7 63,57%
R.P.L. 8 7,5 7,5 8 8 8
K.J.A. 8 8 6,5 6 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Proportsionaalne. Ilmekas pea, hea pea-kaela liitumine ja lühike kael. Hetkel tagakõrge. 3. Korrektsed kabjad ja piisava suurusega liigesed. Esijalgadel taatsine seis. Tagajalgade seis korrektne. Käigul astub kabja välimisele servale tagumise jalaga. 4. Samm on sirgjooneline, pikk ja selge korrektse rütmiga. 5. Traav on edasiviiv ja selge rütmiga. 6. Ei näidanud galoppi ja hüpet. 7. Tore, tähelepanelik ja rahulik noor mära. Hea tarbehobune.

7. TOHTRI EMMA, s. 26.06.2005, mära, kõrb, i. Elkar, e. Tohtri Edda, ei. Tohtri Emil, kasv. Maret Kärdi ja om. Riina Säälik

Mõõdud: 149 – 203 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 6,5 7,5 7,5 36,5
I.R. 7 7 6,5 7,5 7 52,14%
R.P.L. 8 8 8
K.J.A. 7 7,5 6 7,5

1. Tõutüübilt suurem ja raskematüübiline eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Heade proportsioonide ja liitumistega keha. Suur ja tugev, mõjub ratsahobuselikult. 3. Väikesed kabjad suure hobuse kohta. 4. Sammus astub pikalt üle jälje ja läbi selja. 5. Traavis täna longe. 6. EI näidanud galoppi ja hüpet. 7. Suur ja heade proportsioonidega hobune. Aretuskasutuses jälgida kapju ja jalgu. Juttselgne.