EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Kassaris

23-24.11.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Kassaris, Ristitee Talus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Helin Kurisoo ja Annika Maripuu

Protokoll:

1. RIVER, s. 23.03.2018, ruun, hõbekõrb, i. Ramson, e. Rosinante, ei. Rikoshet, kasv. Kuldranna Hobu OÜ ja om. MTÜ Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 139 – 175 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8,5 8,5 8 9 8,5 8,5 59
H.K. 8 8 8 8 8,5 8 8 84,29%
A.M 8 9 9 8 9 9 9

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmine pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmine turi, piisava pikkusega selg, pikk nimme, nimme ja laudjaühendus nõrk, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kitsas. Piisava suurusega randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja tööga ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, piisava elastsusega ja lennukas ning töötab hästi läbi selja. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, piisava õhufaasiga ja töötab hästi läbi selja. 7. Tasakaalukas ja hea liikumisega väiksem eesti tõugu hobune.

2. ELLEN, s. 01.06.2018, mära, helevõik, i. Tohtri Error, e. Rõõmutar, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 138,5 – 165 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 9 8 8,5 7,5 8,5 59,5
H.K. 9 9 9 8 8 7,5 8 85,00%
A.M 9 8,5 9 8 8,5 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge, elegantne ja ilmekas pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega sirge kael, kõrge kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, keskmine selg, keskmine nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja tööga ja piisava üleastumisega. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, piisava elstsusega ning piisava selja tööga. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. Liigub sirgete tagajalgadega. 7. Armas ja väga hästi käituv mära.

3. LANTSIJA, s. 15.05.2018, mära, must, Laaser, e. Anastasija, ei. Antsi, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 137,5 – 166 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 8,5 8 8 8 8,5 59
H.K. 9 9 8 7,5 7,5 7,5 8 84,29%
A.M 9 8,5 8,5 8,5 8,5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljandunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine rind, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmine nimme, tugev libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus. 5. Traav on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, vähese selja hõivatusega ja aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Täna natuke pinges ja ettevaatlik, aga muidu tasakaalukas ja koostööaldis.

4. EESU ÕDE, s. 13.05.2018, mära, valkjaskollane, i. Tohti Error, e. Ami, ei. Aroon, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 145 – 178 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 8,5 8 8 8 7,5 8,5 57,5
H.K. 8,5 8 8 7,5 7,5 7 8 82,14%
A.M 9 9 8 9 8,5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv keskmine pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, lühike abaluu, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, keskmine nimme, tugev libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja pikad sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, aktiivse selja tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, aga vähese elastsuse ja lennukusega ning vähese selja hõivatusega. 6. Galopp on vähese selja hõivatusega ja raskepärane. 7. Elegantne lühemate joontega mära, tasakaalukas ja koostööaldus, aga täna ettevaatlik liikumisel.

5. EEPOS, s. 17.06.2018, täkk, hõbekõrb, i. Tohtri Error, e. Rilli, ei. Rellu, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 138 – 160 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 8 8,5 7,5 7 8 55
H.K. 8 8 8 8,5 7,5 7 8 78,57%
A.M 8 8 8 8,5 7,5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, lühike kukal, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, lühike abaluu, keskmine rind, keskmine turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmised sõrgtsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, piisava energiaga, aktiivse selja tööga ja astub väga hästi üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aga vähese selja hõivatusega. 6. Galopp on lühike ja allamäge. 7. Tasakaalukas, rahulik ja veidi laisk hobune.

6. RIKI, s. 20.07.2017, mära, hõbevõik, i. Rallik, e. Roberta, ei. Raua Roobert, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 134,5 – 165 – 17

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8,5 7,5 8 8,5 8,5 8,5 58
H.K. 8,5 8 7,5 8 8,5 8 8 82,86%
A.M 8,5 8,5 7,5 8 8,5 8,5 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljandunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv kerge pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kael, madal kaela liitumine, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, veidi pehme piisava pikkusega selg, pikk nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad, keskmised sõrgatsid. Lühem esijalg. Esijalgade seis kitsas, tagajalgade seis normaalne, aga sõuab. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, samuti aktiivse selja- ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on avar, hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga ning ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, hea selja tööga ning piisava sammupikkusega. 7. Tegi täpselt niipalju kui vaja. Tubli tasakaalukas mära.

7. ROKS, s. 01.07.2017, ruun, kõrb, i. Rallik, e. Ellu, ei. Elder, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 139,5 – 167 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8 7 8 9 8 9 57,5
H.K. 9 8 7 8 9 7,5 9,5 82,14%
A.M 8 8 7 8 9 8,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta aborigeenne eesti tõugu hobune. Kehaehtuselt tasakaalus. 2. Keskmine pea, lühike kukal, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, keskmise pikkusega nimme, luip ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Hea suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis taatsine ja tagajalgade seis normaalne. Käik kitsas nii eest kui tagant. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga ja tasakaalus, piisava energiaga, aktiivse selja -ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on väga hea rütmiga ja tasakaalus, hea õlavabadusega, piisava elastsusega ning hea selja tööga. 6. Galopp on lühike ja pinges, aga hea tasakaaluga. 7. Tasakaalukas ja koostööaldus hobune.

8. RIKASSOO, s. 15.06.2017, ruun, raudjas, i. Rallik, e. Raasu, ei. Vana Tallinn, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 146,5 – 169 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 7,5 8 8,5 8 8 56
H.K. 8 8 7,5 8 8,5 8 8 80,00%
A.M 8 8 7 8 8,5 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, keskmine lõuapärade vahe, pikk sirge kael, keskmine kaela liitumine, kitsas rind, keskmise suurusega turi, pikk selg, keskmine nimme, libajas ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis kitsas ja harkvarbne, tagajalgade seis normaalne. Väikesed kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja -ja jalgade tööga nind piisava üleastumisega. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas ning aktiive selja tööga. 6. Galopp on hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Tubli töökas hobune.

9. ROMULUS, s. 23.06.2017, täkk, võik, i. Rallik, e. Roxana, ei. Rojaal, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 144,5 – 178 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 8,5 8,5 8 9 9 9,5 61,5
H.K. 9 8 8,5 8 8,5 8,5 9 87,86%
A.M 9 9 8,5 8 9 9 9,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmine ilmekas pea, normaalne lõuapärade vahe, pikk kael, kõrge kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, pikk sirge selg, veidi nõgus keskmise pikkusega selg, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esijalgade seis kergelt harkvarbne ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline ja piisava üleastumisega. 5. Traav on samuti hea rütmiga ja tasakaalus ning aktiivs selja tööga. 6. Galopp on heas tasakaalus ja pikk. 7. Väga mõistlik täkk. Väga täkuliku välimusega, viisakas, tasakaalukas ja koostööaldis hobune.

10. RUSE, s. 01.08.2017, ruun, võik, i. Rallik, e. Amilla, ei. Aramis, kasv. Ristitee Talu ja om. MTÜ Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 136 – 170 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 7 8 9 8 8,5 56,5
H.K. 8 8 7 8 9 8 8 80,71%
A.M 8 8 7 8 9 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus ja kompaktne. 2. Keskmise suurusega pea, hea kukal, normaalne lõupärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, lühike nimme, tugev libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esijalgade seis taatsine. Eest vaadates randmeliigesed seespool. Käik tagant kitsas. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja -ja jalgde tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on väga hea rütmiga, tasakaalus, piisava elastsusega, selja tõmbab veidi pingesse, aktiivse jalgade tööga ja ülesmäge impulsiga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, hea lennufaasiga ja avar. 7. Väga aborigeense välimusega hobune, kuid täna veidi pinges.

11. RONK, s. 04.08.2017, ruun, must, i. Rallik, e. Röõsik, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 140 – 166 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
7,5 7,5 8 7,5 8 8 7,5 54
H.K. 7 7 7,5 7 8 8 8 77,14%
A.M 7,5 7,5 9 8 8 7,5 7

1. Mitta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. 2. Ei ole harmoonilise kehaehitusega, kongus raske toores pea, normaalne lõuapärade vahe, sirge kael, keskmine rind, keskmise pikkusega turi, pikk selg, keskmine nimme, tugev ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, piisava energiaga ning piisava üleatumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse jalgade tööga ning vähese selja hõivatusega. 6. Galopis ei tööta hästi läbi selja. 7. Täna jäi pingesse, kuid muidu tasakaalukas ja koostööaldis hobune.

12. RAHAB, s. 15.07.2016, mära, hiirjas, i. Reio, e. Rissalka, ei Rellu, kasv. Ristitee Talu ja om. MTÜ Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 127 – 162 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
7,5 8 8 7,5 8 8 8 55
H.K. 7 8 8 7 7,5 8 8 78,57%
A.M 7,5 8 8 7,5 8 8 8

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, normaalne lõuapärade vahe, lühike kukal, lühike kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, madal turi, keskmise pikkusega sirge selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Käik kitsas. Piisava suurusega kuivad kanna -ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, piisava energiaga ja astub täpselt jälge. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas. 6. Galopis ei tööta läbi selja. 7. Väikesekasvuline, mitte tõutüüpiline hobune.

13. REMATRA, s. 10.0.2015, mära, raudjas, i. Rellu, e. Reelika, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee Talu ja om. MTÜ Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 139 – 176 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8 8 8 7,5 7,5 8,5 56
H.K. 8 8 8 8 7,5 7,5 8 80,00%
A.M 8,5 8 8 7 7 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljandunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, lühike abaluu, lai rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmine selg, pikk nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed head kabjad. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis normaalne. Külgvaates samuti normaalne. Kuivad piisava suurusega kanna -ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, samuti aktiivse selja- ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on avar, kuiv väga pinges, vähese selja hõivatusega. 6. Galopp on lühike, hea rütmiga, aga jääb samuti pingesse. 7. Tubli ja tasakaalukas hobune, aga täna jäi pingesse.

14. RANDEVUURITAR, s. 12.06.2015, mära, must, i. Rellu, e. Rõõmutar, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee Talu ja om. MTÜ Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 140 – 178 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8,5 8 8 7,5 8 8,5 57
H.K. 8 8 8 7,5 7,5 8 8 81,43%
A.M 9 9 8 8 7,5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge pea, hea kukal, keskmine kael, keskmine kaela liitumine, keskmine turi, keskmine selg, keskmine nimme, luip ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja tööga ja astub täpselt jälge. 5. Traav on allamäge, piisava elastsuse ja lennukusega. 6. Galopp on hea tasakaaluga, heas rütmiga, aktiivse jalgade tööga. 7. Tasakaalukas ja tubli mära.

15. RANNAP, s. 02.06.2015, ruun, mustjaskõrb, i. Rellu, e. Ritma, ei. Rikoshet, kasv. Ristitee Talu ja om. MTÜ Põlishobu Pärandkooslustel
Mõõdud: 144 – 179 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 8,5 8 8 8 9 57,5
H.K. 8 8 8 7,5 8 7,5 9 82,14%
A.M 8 8 9 8 8 8,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, normaalne lõuapärade vahe, hea kukal, lühemapoolne kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, keskmine turi, piisav pikkusega selg, pikk nimme, libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, ja piisava selja tööga. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aga sooviks rohkem elastsust ja lennukust, piisava selja tööga. 6. Galopp on hea tasakaaluga ja jalgade tööga, aga võiks olla elastsem. 7. Tasakaalukas, rahulik ja koostööaldis hobune.

16. RÄNDUR, s. 01.06.2015, ruun, hõbemust, i. Rellu, e. Arabella Aramise Tütar, ei. Aramis, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 142 – 176 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 8,5 8 9 7,5 9 60
H.K. 8,5 8,5 8 8 8,5 7 9 85,71%
A.M 9 9 8,5 8 9 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kael, kõrge kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis kooskandne. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Käik eest veidi kitsas. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga ning piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aga sooviks veidi rohkem õlavabadust. 6. Galopp on veidi seotud, vähese selja hõivatusega, lühike, aga hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Väga efektse välimusega hobune.

17. TIBELLA, s. 10.06.2015, mära, kõrb, i. Tommi, e. Rabella, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 128 – 174 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
7 8 8 7,5 7,5 7,5 7 52,5
H.K. 7 8 8 7,5 7 7 7 75,00%
A.M 7 8 8 7,5 7,5 7,5 7

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune, veidi ponitüübiline. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, kitsas lõuapärade vahe, keskmine kael, lühike abaluu, lai rind, madal piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, lühike nimme, luip ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega tugevad sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis lai. Suured kuivad kanna- ja randmeliigesed. Eest käik kitsas. 4. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, vähese energiaga, vähese selja hõivatusega ja piisava üleastumisega. 5. Traav on allamäge impulsiga, vähese elastsuse ja õhufaasiga ning vähese selja hõivatusega. 6. Galopp on samuti allamäge ja vähese elastuse ja lennukusega ning ei tööta läbi selja. 7. Ei ole tõutüüpiline eesti hobune, aga võtab oma kehast maksimusmi, teeb niipalju kui peab.

18. ARTEEMIS, s. 01.06.2014, ruun, kõrb, i. Aramis, e. Ruta, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 145 – 187 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9,5 8 9 8 8 8,5 60
H.K. 9 9 8 9 7,5 7,5 8 85,71%
A.M 9 9,5 8 9 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kerge kuiv pea, hea kukal, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, kõrge pikk turi, keskmise pikkusega selg, tugev lühike nimme, tugev libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Head kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on väga hea rütmiga ja tasakaalus, energiline, aktiivse selja tööga ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, vähese elastsusega ja raskepärane. 6. Galopp on esiotsal, hea rütmiga ja tasakaalus. 7. Tugeva kehaehitusega kompaktne meeldiva iseloomuga hobune.

19. RILANA, s. 04.0.2014, mära, mustjaskõrb, i. Rellu, e. Rooma, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 139,5 – 177 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8 8 8 8 7,5 7,5 8,5 55,5
H.K. 7,5 8 8 8 7 7 8 79,29%
A.M 9 7,5 8 8 7,5 7,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljandunud, märalik. Kehaehituselt allamäge. 2. Kerge kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, lühike kukal, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, lai rind, madal piisava pikkusega turi, sirge pikk selg, keskmine nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis normaalne. Külgvaates samuti normaalne. Kuivad piisava suurusega kanna – ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, samuti aktiivse selja- ja jalgade tööga ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, aga allamäge ja jääb seotuks. 6. Galopp on hea rütmiga, lühike ja samuti allamäge.

20. ROOSI, s. 16.06.2014, mära, raudjas, i. Rellu, e. Laasu, ei. Laasik, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 140,5 – 173 – 17,5

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8,5 8,5 8 8 8,5 9 59
H.K. 8 8 8 7,5 7,5 8 9 84,29%
A.M 8,5 8,5 8,5 8 8,5 9 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljandunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, lühike kukal, keskmise pikkusega kael, keskmine kaela liitumine, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, sirge keskmise pikkusega selg, keskmine nimme, luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed kabjad ja keskmised sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Käiks kitsas eest. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energline, aktiivse selja tööga ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus ja aktiivse jalgade tööga. 6. Galopp on maadhaarav ja hea õlavabadusega, hea liigeste töö ning hea tasakaaluga. 7. Tasakaalus ja koostööaldis mära.

21. RANNATUUL, s. 15.07.2014, ruun, hõbemust, i. Rellu, e. Rauna II, ei. Rikoshet, kasv. ja om. Ristitee Talu
Mõõdud: 137 – 178 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
8,5 8 7,5 7 8,5 8 8,5 56
H.K. 8 8 7,5 7 8 7,5 8 80,00%
A.M 8,5 8 7,5 7 8,5 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv kerge pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, lai rind, madal kaela liitumine, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega pehme selg, pikk nimme, tugev luip ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esijalgade seis lai ja kergelt taatsirandmeline ja tagajalgade seis normaalne. Käik tagant kitsas. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, hea selja tööga ja piisava üleastumisega. 5. Traav on väga hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on veidi allamäge ja raske, kuid hea selja tööga. 7. Tubli, püüdlik ja koostööaldis hobune.

22. RUBLIK FS, s. 17.04.2015, ruun, hall, i. Ruts, e. Rinsi, ei. Riinos, kasv. ja om. Tõnu Suuster
Mõõdud: 150,5 – 183 – 21

tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
9 9 9 8 8 8 9 60
H.K. 9 9 8,5 8 7,5 7,5 9 85,71%
A.M 9 9 9 8 8 8,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, hea kukal, pikk kael, kõrge kaela liitumine, keskmine rind, keskmise suurusega pikk turi, pikk tugev selg, tugev libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Esi- ja tagajalgade seis normaalne. Piisava suurusega kuivad randme- ja kannaliigesed. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, piisava energiaga, piisava selja hõivatusega ja astub jälge. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, ei tööta läbi selja, ja käik õlast seotud. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, ülesmäge impulsiga, elastne, lühike, õlast seotud ja ei tööta läbi selja. 7. Rahulik, elegantne, ilmekas, tasakaalukas ja koostööaldus ruun.