EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Läänemaal

07.06.2022 algusega kell 11.00 toimub piirkondlik noorhobuste ülevaatus Läänemaal – Üllar Neemrandi Farmis ja Priit Tormise tallis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Karin Aarma

Protokoll:

Üllar Neemrandi Farm:

1. VOORE AMEELIA, s. 25.07.2019, mära, hõbemust, i. Apollo, e. Reia, ei. Rotser, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Üllar Neemrandi Farm
Mõõdud: 143 – 183 – 18
Mära kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 8 7.5 8.5 8 8.5 8 64.5
A.M. 8 8 8 8 8 8 9 8
K.A. 8 8 8 7 9 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kergelt nõgusa profiiliga kuiv väike pea, lühemapoolne kukal, normaalne lõuapärade vahe, raskepärane pea-kaela liitumine, madalamapoolne kaela liitumine kehaga, sirge keskmise pikkusega kael, laiemapoolne rind, normaalne piht, madal piisava pikkusega turi, piisava pikkusega veidi pehmepoolne selg, keskmine nimme, libajas ümar laudjas, kõrgemapoolne sabaasetus ja hetkel tagakõrge. 3. Korrektsed piisava suurusega kabjad ja normaalsed pikemapoolsed sõrgatsid. Kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on energiline, aktiivse selja tööga, tagant veidi kitsas ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, kerge ning avar. 6. Galopp on piisava rütmiga ja tasakaalus. 7. Hüpe on hea tehnikaga ja keskmise suurusega. Hüppel kiire jalgade töö. 8. Huvitava efektse värvusega, juttselgne, hea hüppega, hetkel veel kasvav ja veidi aravõitu mära.

2. VALENTIINE, s. 01.08.2020, mära, hõbemust, i. Veksel, e. Reia, ei. Rotser, kasv. ja om. Üllar Neemrandi Farm
Mõõdud: 141 –  – 18
Mära kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7 7.5 8.5 8 8 8 62
A.M. 7 7 7 7 8 8 8 8
K.A. 8 8 7 8 9 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole veel täielikult välja arenenud, mõjub veidi sälulikult. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, lühike kukal, keskmine kaela liitumine, sirge lühemapoolne kael, sirge selg ja kõrge sabaasetus. 3. Normaalsed pikemapoolsed sõrgatsid ja suured sõrgatsitutid. Toorepoolsed kanna- ja randmeliigesed. Külgvaates kergelt saabeljalgsus. 4. Samm on piisava üleastumisega ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, kuid vähese elastsusega. 6. Galopp on elastne ja lennukas. 7. Hüppetehnika hea, keskmise suurusega hüpe ja hea jalgade töö. 8. Efektne värvus, hetkel arenemisjärgus ja veel veidi vähekäsitletud mära, aga muidu inimesega sõbralik.

Priit Tormise tall:

3. RARIIMA, s. 20.04.2018, mära, kõrb, i. Ramson, e. Riima, ei. Rumba Ruudi, kasv. Ristitee talu ja om. Priit Tormis
Mõõdud: 143 – 179 – 18.5
Mära kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7 7 7 8 52
A.M. 8 8 7 7 7 7 8
K.A. 8 8 7 7 7 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, keskmise pikkusega kukal, normaalne lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, sirge lühike kael, tõusev lai rind, kumer roidekaar, püstine piht, kõrge piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, normaalne nimme, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Mittekorrektsed suuremapoolsed kabjad janormaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis laiemapoolne ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on energiline, aga ei tööta läbi selja, astub piisavalt üle jälje. Käik on sirgjooneline ja tagant kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, piisava elastsusega. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ning tasakaalus. 7. Sõbralik, heatahtlik, energiline ja entusiastlik mära.

4. RAAKEL, s. 18.04.2018, mära, võik, i. Rallik, e. Randevuuritar, ei. Rellu, kasv. Ristitee talu ja om. Priit Tormis
Mõõdud: 136.5 – 178 – 17
Mära kuulub Tella 3284E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7.5 7.5 6.5 7 8 52.5
A.M. 8 8 7 8 7 7 8
K.A. 8 8 8 7 6 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kuiv kerge pea, lühemapoolne kukal, kõrge kaela liitumine, lühike kael, keskmise suurusega rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, ümar libajas laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Piisava suurusega kabjad ja lühemapoolsed sõrgatsid. Piisava suurusega kuivad kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne. 4. Samm on eest kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb lühikeseks. 6. Galopp on samuti hea rütmiga ja tasakaalus, aga jääb lühikeseks. 7. Sõbralik väike mära. Tiine, rahumeelne, väga seltskondlik inimese suhtes.

5. VOORE LUKE, s. s. 27.08.2018, täkk, hiirjas, i. Laser, e. Adeelia, ei. Ando, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Priit Tormis
Mõõdud: 151 – 174 – 20
Täkk kuulub Tulda 3668E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7.5 7 7 8 8 45
A.M. 8 8 7 7 8 8
K.A. 7 7 7 7 8 8

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, täkulik. 2. Kuiv veidi raskepärane pea, lühike kukal, madal kaela liitumine, pikk põdrakael, kitsamapoolne rind, libajas piht, kõrge piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, pikk nimme ja luip laudjas. 3. Keskmise pikkusega sõrgatsid ning kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis harkvarbne. 4. Samm on nii eest kui tagant kitsas, aga piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga ning tasakaalus. 7. Sooviks 4a hobuse kohta paremat konditsooni. Pigem hea tarbehobune.

6. VOORE ALBION, s. 03.06.2018, täkk, hall, i. Apollo, e. Voore Tarapita, ei. Tommi, kasv. Voore Tallid OÜ ja om. Priit Tormis
Mõõdud: 145 – 170 – 18
Täkk kuulub Tulda 3668E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
9 8 7 7.5 8 8 8.5 56
A.M. 9 8 7 8 8 8 8
K.A. 9 8 7 7 8 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, täkulik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Kuiv keskmise suurusega pea, keskmine kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, keskmine rind, hea ülajoon, kõrge piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg ja lühike nimme. 3. Väiksed mittekorrektsed kabjad. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis normaalne, tagajalgade seis kooskandne ja harkvarbne. 4. Samm on elastne, aktiivse selja tööga ning piisava üleastumisega. Käik on kitsas ja sirgjooneline. 5. Traav on piisava elastsusega. 7. Täkulik, ratsahobuse tüüpi, kõrgejalgne ja rahumeelne hobune.

7. VORMSI RITI, s. 23.04.2019, mära, hiirjas, i. Raju Välk, e. Asti, ei. Aku, kasv. Lea Hänni ja om. Priit Tormis
Mõõdud: 135 –  –
Mära kuulub Ahtu (must) emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8 8 7 7 7 8 6.5 51.5
A.M. 8 8 7 7 7 8 7
K.A. 8 8 7 7 7 8 6

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Kerge kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lühike madal turi, sirge piisava pikkusega selg, normaalne nimme, luip laudjas ja madal sabaasetus. 3. Pehmed keskmise pikkusega sõrgatsid. Tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on vähese selja hõivatuse ja jalgade tööga ning ei astu üle jälje. 5. Traav on seotud. 6. Galopp on elastne, lennukas ja kerge. 7. Väike juttselgne hobune. Iseloom veidi kurjavõitu.

8. TUULE, s. 07.06.2020, mära, hõbevõik, i. Tukat, e. Vurle, ei. Viiruk, kasv. ja om. Priit Tormis
Mõõdud: 139 – 168 – 19
Mära kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 7 8 7.5 6.5 7 8 51.5
A.M. 7 7 8 7 7 7 8
K.A. 8 7 8 8 6 7 8

1. Ilma märgatava võõrvereuse mõjuta, tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, mõjub veidi ruunalikult. 2. Sirge profiiliga keskmise suurusega kuiv pea, normaalne lõuapärade vahe, madalamapoolne kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, libajas piht, sirge selg, normaalne veidi tühi nimme, ümar laudjas, tugev tagaosa ja keskmine sabaasetus. 3. Normaalsed keskmise pikkusega sõrgatsid ning kuivad tugevad kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on hea üleastumisega. 5. Traav on vähese elastsusega. 6. Galopp on piisava rütmiga ja tasakaalus. 7. Sõbralik ja toreda värvusega hobune. Rahumeelne ja uudishimulik ning võiks tulevikus lasteponiks sobida oma närvikava poolest.

9. TUULI, s. 05.06.2020, mära, hall, i. Tukat, e. Eriina, ei. Elbajon, kasv. ja om. Priit Tormis
Mõõdud: 133 –  –
Mära kuulub Taasa 3117E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
8.5 8 8 7 8 7.5 8 55
A.M. 9 8 8 7 8 8 8
K.A. 8 8 8 7 8 7 8

1. Ilma märgatava võõrevereuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendnud, märalik. 2. Kuiv kerge ja ilmekas pea, laiemapoolne lõuapärade vahe, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, keskmine roidekaar, madal lühike turi, lühemapoolne selg, kompaktne, kõrgemapoolne sabaasetus ja hetkel tagakõrge. 3. Esijalgade seis lai ja tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on piisava üleastumisega, aga kitsas. 5. Traav on hea rütmiga ja tasakaalus. 6. Galopp on piisava rütmiga ja tasakaalus. 7. Kerge, väike, elegantne ja toreda värvusega mära. Juttselgne.

10. ELEMENT, s. 28.05.2020, täkk, hiirjas, i. Epistel, e. Vau, ei. Vaks, kasv. OÜ Tihuse Turismitalu ja om. Priit Tormis
Mõõdud: 142 – 165 – 18
Täkk kuulub Ludu 2677E emaliini.

tüüp keha jalad samm traav galopp hüpe üld kokku
7.5 8 8 7 8 8.5 47
A.M. 8 8 8 7 8 8
K.A. 7 8 8 7 8 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp veel täielikult välja arenemata. 2. Kuiv kerge pea, pikk ilus kukal, normaalne lõuapärade vahe, sirge kael, keskmise suurusega rind, kõrge piisava pikkusega turi, piisava pikkusega selg, normaalne nimme, sirge ümar laudjas, keskmine sabaasetus ja hetkel tagakõrge. 3. MIttekorrektsed kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Kuivad piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. 4. Samm on tagant kitsas. 5. Traavis jookseb tagant välja. 7. Välimuselt kerge ja veel arenemisjärgus. Uhke liikumisega, juttselgne ja hea hambumusega hobune.