EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Läänemaal

27.10.2017 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Läänemaal, Ranna Rantšos.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne. Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste kohta. Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpe ja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp) – keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus) – samm – traav – galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo, Reet Pillaroo-Lauri ja Karin Juta Aarma.

Osalevate hobuste nimekiri:

1. AFIRA, s. 22.08.2015, hall, mära, i. Arthur, e. Alli, ei. Aku, kasv. ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 133 – 147 – 16,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 6,5 7 7,5 7,5 7,5 50,5
A.M. 7,5 7 7 7 7,5 7,5 8 72,14%
R.P.L. 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
K.J.A. 6,5 7 5 6,5 8 8 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Väike ilmekas pea, suurem silm, püstine abaluu ja lühem pikk turi. Head proportsioonid. 3. Jalgadel korrektsed kabjad. Esijalgade seis kitsas. Tagant saabeljas. Käik eest kitsas, tagant laiem. 4. Samm on aktiivne ja hea üleastumisega. Eest kitsas, tagant avar. 5. Traav on kerge, hea pikkuse ja rütmiga. 6. Galopp samuti korrektse rütmiga, kerge, edasiviiv ja lennukas. 7. Juttselgne, uudishimulik, veel täielikult välja arenemata kahe aastasena, aga perspektiivi aretuses. Meeldiv, suhtlusaldis, särasilmne ja julge mära.

2. ENDORAL, s. 29.08.2014, raudjas, ruun, i. Erts, e. Esti, ei. Elkar, kasv. ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 139 – 164 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 6,5 6,5 7 7 6,5 7 47,5
A.M. 7 6,5 6 7 6,5 6,5 7 67,86%
R.P.L. 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8
K.J.A. 6 6 6 7 6,5 6 6

1. Märgatava soome hobuse mõjutusega eesti hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Raskepärane pea, tõusev rind, kõrgem turi, nõrk pikk nimme ja luipu laudjas. Tagakõrge. 3. Kabi püstine. Esijalgadel püstine sõrgats ning seis koondvarbne. Tagajalgade sõrgats püstine, seis harkvarbne ja kooskandne. Käigul tagant sõuab nähtavalt. 4. Sammus pikkus püsiv. 5. Traav on lühike ja veidi raske esiotsal. 6. Galopp veidi lühike ja jäik. 7. Koostööaldis, tasakaalukas ja tore tarbehobune.

3. ELINOR, s. 10.06.2014, kollane, ruun, i. Erts, e. Talja, ei. Topper, kasv. ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 135 – 163 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 6,5 7,5 7,5 8 8 52,5
A.M. 7 7,5 6 7 7,5 7,5 8 75,00%
R.P.L. 7,5 8 7 8 8 8 8
K.J.A. 7,5 6,5 7 7 7,5 8 8

1. Kergemat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Ilmekas pea, väga head proportsioonid, pikk turi ja kere ning lühike selg. 3. Väga karvased jalad. Esijalgadel taatsine seis. Tagant saabeljalgne. 4. Samm veidi jõuetu, aga kõverdab liigestest. 5. Traav kerge ja avar, ühtlase rütmiga ning tagaotsal. 6. Galopp suur, maadhaarav ja heas tasakaalus. 7. Väga hea tarbehobune. Täna veidi elutu olemisega ja uje.

4. ERTA, s. 29.07.2013, must, mära, i. Erts, e. Tella, ei. Tiktor, kasv. ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 138 – 175 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 8 7 7 7 7 8 51,5
A.M. 7,5 8 6,5 7 7 7 8 73,57%
R.P.L. 8 8 7,5 7,5 7,5 7,5 8
K.J.A. 7,5 7,5 7 6,5 6,5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Tihe ja proportsioonis, pikemate joontega. Hea ülajoonega. Kena pea, libajas laudjas. 3. Lühem esijalg. Esijalgadel veidi pehmem sõrgats, aga seis korrektne. Tagajalad harkvarbsed. Käik nii eest kui tagant kitsas ja kerib. Kohati rebasekäik. 4. Samm lühike ja kinnine. 5. Traavis vähe aktiivsust, ei siruta ja ei tööta läbi selja. Kerib. Jääb raskeks ja ebaühtlaseks. 6. Galopp jäik ja lühike, aga ühtlane ning parem kui traav. 7. Energiline, hea iseloomuga ja meeldiv mära.

5. ELERON, s. 25.06.2013, kollane, ruun, i. Erts, e. Talja, ei. Topper, kasv. ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 143 – 183 – 20

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7 7,5 7,5 7,5 8 8 8 53,5
A.M. 7 7 7 7,5 8 8 8 76,43%
R.P.L. 7 8 8 8 8 8 8
K.J.A. 7,5 7 7,5 7,5 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Proportsionaalne. Tugeva kehaehitusega. Pikem pea, suur silm, püstine abaluu, pikk turi ja selg. 3. Lühem esijalg. Jalgade seis korrektne ja sirgjooneline. Käik sirgjooneline. 4. Samm avar, ühtlane, maadhaarav, lõdvestunud ja hea pikkusega. 5. Traav hea rütmiga, edasiviiv, töötab hästi läbi selja ning suure õhufaasiga. 6. Galopp on jõuline, tugev, edasiviiv ja kõverdab hästi liigestest. Hüppel tehniline ja puhas. 7. Perspektiivikas tarbehobune. Julge ja tähelepanelik.

6. ESSEN, s. 30.07.2012, must, ruun, i. Erts, e. Elviira, ei. Elder, kasv. ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 145 – 180 – 19,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7,5 7,5 7,5 7 6,5 7,5 51
A.M. 8 8 7 8 7 6,5 7,5 72,86%
R.P.L. 8 7,5 7,5 7,5 7 7 8
K.J.A. 7 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud. 2. Ilmekas pea, suur silm, pikem kukal, avar pea-kaela liitumine, pikk ja nõrk nimme. Tagant munajas laudjas. 3. Esijalgade kämmal ja sõrgats lühikesed. Käik eest korrektne ja tagant kitsas. 4. Samm on pikk ja elastne ning töötab hästi läbi selja. 5. Traav avar ja kerge. 6. Galopp puine, jäik ja lühike. 7. Hea perspektiiviga meeldiv tarbehobune.

7. ELUUNA, s. 29.06.2012, võik, mära, i. Erts, e. Tulma-Tuuli, ei. Topper, kasv. ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 138 – 184 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
7,5 7 7 7 7,5 7 7,5 50,5
A.M. 8 7,5 6,5 7 7,5 7 8 72,14%
R.P.L. 8 7,5 7,5 7 7,5 7 8
K.J.A. 6,5 6 6,5 6,5 7 7 6,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Ilmekas pea, suurem silm, hea pea-kaela ühendus, eest kitsamapoolne rind, kaardunud roided, pikk madal turi ja pikem nimme. Veidi maokas. 3. Tugevate kapjadega jalad. Esijalgade seis korrektne, tagajalgade seis harkvarbne. Käik eest kitsas ja sõuab ning riivleb tagant. 4. Pikk samm, eest kitsas, samas elastsust ja avarust on. 5. Traav edasiviiv, töötab hästi läbi selja ja heas rütmis. 6. Galopp on jõuline, elastne ja aktiivne. 7. Põlvnemiselt huvitav sugumärana. Hea iseloomuga. Särav silm.

8. EHE, s. 21.05.2012, ahkmust, mära, i. Erts, e. Taira-Triinu. ei. Topper, kasv. ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 147 – 182 – 19

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 7,5 7 7 7,5 7,5 7,5 52
A.M. 8 7,5 6,5 6,5 7 8 7 74,29%
R.P.L. 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
K.J.A. 8 8 7 7 7,5 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Ilmekas pea, avar lõuapärade vahe, pikk kõrge turi, pehmem selg ja pikk nimme. Puusanukid märgatavad. Mahukas mära keha. 3. Lühem esijalg. Mitte kõige parem kabjamaterjal. Esijalgade seis korrektne. Tagajalgadel sirged nurgad. Rebasekäik. 4. Samm on lühike ja ei tööta läbi selja. Tagajalg astub kabja välisservale. 5. Traav on lühike, aga selge puhta rütmiga. 6. Galopp on elastne ja tasakaalus. 7. Sugumärana kasutamisel jälgida jalgu ja käigu korrektsust täku valikul. Ilmeka pilguga, tähelepanelik ja meeldiva olemusega mära.

9. VERMUT, s. 10.08.2011, must, täkk, i. Viks, e. Elbe-Arma, ei. Eerik, karv. Hilmar Kohv ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 136 – 166 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 7,5 8 8 7,5 8,5 55,5
A.M. 8 8 7,5 7,5 8 7,5 8,5 79,29%
R.P.L. 8 8 7,5 8 8 7,5 8
K.J.A. 8 8 7,5 8 8 7,5 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, täkulik. 2. Väga ilmekas pea (ninale ahenevate lõuapäradega), pikk turi, veidi pehmepoolne selg ja libajas laudjas. Proportsionaalne ja kergema tüübiga ristkülikukujuline hobune. 3. Jalgadel madala päkaga kabi. Sirgem tagajalg (kannanurk). Käik kitsas aga sirgjooneline. 4. Samm on ühtlane, aktiivne ja edasiviiv. Sirgjooneline, aga veidi kitsas. 5. Traav puhta rütmiga, elastne ning aktiivse tagajalga tööga. 6. Galopp heas tasakaalus ja jookseb sirge tagajalaga. 7. Huvitav täkk, parem kui isa Viks. Väga meeldiva iseloomuga, mõistlik ja koostöövalmis täkk.

10. RONJA, s. 24.06.2011, raudjas, mära, i. Rumba Ruudi, e. Elviira, ei. Elder, kasv. ja om. OÜ Horse

Mõõdud: 138 – 168 – 18

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 8 8 8 8 8 56
A.M. 8 8 7,5 7,5 8 7,5 8 80,00%
R.P.L. 8 8 8 8 8 8 8
K.J.A. 8 8 8 8 8 8 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta eesti tõugu hobune. Tõutüüp ja sugutüüp hästi väljendunud. Märalik. 2. Ilmekas pea, suur silm, avar pea-kaela liitumine, hea kukal, lai rind, pikk kõrge turi, pikk selg, pikem nimme ja luipu laudjas. 3. Heade kapjadega kuivad jalad. Esijalgade seis korrektne. Tagajalaga toetab kabja välisservale. Käik sirgjooneline. 4. Samm väga pikk ja hoogne. Astub tagajalaga keha alla. 5. Traav suure õhufaasiga, heas rütmis, avar, elastne ja edasiviiv. 6. Galopp on veidi pinges libeduse pärast, aga näitab siiski avarust ja head aktiivsust. 7. Väga huvitav sugumära. Väga kena, rahulik ja meeldiv hobune. Plusspunktid ilusa varsa eest.