EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Muhumaal, Tihusel

15.12.2021 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Muhumaal, Tihuse Hobuturismi talus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Helin Kurisoo ja Annika Maripuu

Protokoll:

1. LIBERO, s. 10.04.2017, ruun, must, i. Level, e. Valio, ei. Vaks, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 153 – 191 – 18,5
Ruun kuulub Miira emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8 8 7,5 8,5 8,5 7,5 9 57
H.K. 7 7,5 7 8,5 8 7,5 9 81,43%
A.M. 9 8 7,5 8,5 9 7,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta suuremat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Ilmekas väike pea, keskmine kukal, hea pea-kaela ühendus, pikk kael, keskmine rind, pikk ja kõrge turi, keskmise pikkusega selg, pikemate joontega ülaliin, pikk nimme, nõrk nimme- laudja ühendus ja luip laudjas. 3. Esimene parem jalg veidi koondvarbne, tagajalagade seis harkvarbne. Käik kitsas. 4. Samm pikk, elastne, hea selja tööga ja astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on avar, lennukas, hea õlavabadusega, elastne, hea liigeste tööga, tagant tõukab taha-välja. 6. Galopp on avar, veidi allamäge, hea rütmiga, piisava pikkusega ja hästi töötavate liigestega. Hüpe raske ja veidi esiotsal. 7. Töökas, koostööaldis ja hea temperamendiga hobune.

2. LOGARITM, s. 08.03.2017, ruun, hiirjas, i. Laser, e. Renomee, ei. Royal, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 145 – 189 – 18,5
Ruun kuulub Ludu 2677E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8,5 8 8 7,5 8,5 7,5 8 56
H.K. 8 8 8 7,5 8 7,5 7,5 80,00%
A.M. 9 8 8 7,5 8,5 7,5 8,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Ilmekas keskmise suurusega pea, keskmine kukal, lühike kael, püstine ja lühike abaluu, lai rind, keskmine turi, keskmine selg, keskmine nimme ja tugev libajas laudjas. 3. Lühemad jalad ja head liigesed. Esi – ja tagajalgade seisud korrektsed. Käik kitsas. 4. Samm veidi pinges, aga hea rütmiga ja astub jälge. 5. Traav on hea liigeste tööga, hea rütmiga, tasakaalus, hea avarusega, aga jääb seljast pingesse. 6. Galopp on raskepärane ja esiotsal, samas hea rütmiga ja piisava pikkusega. 7. Natuke tundus pinges, aga muidu tasakaalukas, koostööaldis ja kuulekas hobune.

3. LUGU, s. 18.04.2018, mära, võik, i. Laser, e. Viroonia, ei. Vaks, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 144 – 174 – 16,5
Mära kuulub Ali 3153E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8,5 8 8,5 8,5 8 8 8 57,5
H.K. 8 8 8 8 7,5 7,5 7,5 82,14%
A.M. 9 8 8,5 8,5 8,5 8,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta väga tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Keskmine pea, lühike kukal, keskmise pikkusega kael, keskmine abaluu, keskmine turi, keskmine selg, keskmine nimme, nõrk nimme-laudja ühendus ja tugev libajas laudjas. 3. Jalgade seisud korrektsed. Käik samuti korrektne. 4. Samm on veidi jäik seljast, hea rütmiga ja astub hästi üle jälje. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aga vähese liigeste tööga. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, veidi jäik, aga hea pikkuse ja õhufaasiga. 7. Tubli hobune.

4. LUMENE, s. 10.06.2018, mära, hõbemust, i. Laser, e. Retoorika, ei. Rokkar, kasv. Riin Iiris Vanatoa ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 144 – 175 – 17
Mära kuulub Taasa 3177E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8 7,5 8 7,5 7,5 7 8 53,5
H.K. 8 7,5 7,5 7,5 7 7 8 76,43%
A.M. 7,5 7,5 8 7,5 7,5 7 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Väike pea, lühike kukal, keskmise pikkusega kael, pikk madal turi, lühike selg, keskmine nimme ja nõrgapoolne luip laudjas. 3. Tugevate liigestega jalad. Tagajalgade seis harkvarbne. Käik kitsas. 4. Samm on hea rütmiga ja astub jälge. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus ja piisava pikkusega. 6. Galopp on tasakaalus, hea rütmiga ja piisava pikkusega. 7. Rahulik, tasakaalukas ja väga ökonoomne hobune.

5. RÖÖVEL, s. 27.05.2018, ruun, kollane, i. Rokenroll, e. Viski, ei. Vaks, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu
Mõõdud: 142 – 173 – 17,5
Ruun kuulub Ali 3153E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8,5 8 8,5 8 8,5 8 8,5 58
H.K. 8 8 8 8 8 7,5 8 82,86%
A.M. 8,5 8 9 8 9 8,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta veidi sportlikum eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Ilmekas keskmise suurusega pea, keskmine kukal, hea pea-kaela ühendus, pikk kael, keskmine rind, pikk keskmise suurusega turi, tugev abaluu, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja tugev libajas laudjas. 3. Esijalgadel pikk sõrgats ja tagajalgade seis korrektne. 4. Samm on hea rütmiga, töötab hästi läbi selja ja astub piisavalt üle jälje. 5. Traav on avar, lennukas, heas tasakaalus ja hea liigeste tööga. 6. Galopp on samuti avar, lennukas ja heas tasakaalus. 7. Väga tasakaalukas, sportlikumat tüüpi ning hea iseloomuga hobune.

6. VANILLI, s. 12.05.2019, mära, võik, i. Vaks, e. Latte, ei. Laaser, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 139 – 170 – 18
Mära kuulub Toome emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8,5 8 8 7,5 8,5 40,5
H.K. 8 8 7,5 7,5 8 81,00%
A.M. 8,5 8 8,5 7,5 9

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmine pea, lühike kukal, keskmine kael, tugev abaluu,keskmine turi, sirge keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja tugev laudjas. 3. Jalgadel pikad ja veidi pehmed sõrgatsid. 4. Samm on hea rütmiga, töötab läbi selja ja astub jälge. 5. Traavi ei hinnatud, lonkas. 6. Galoppi ei hinnatud, lonkas. 7. Tasakaalukas, sõbralik ja püüdlik mära.

7. VERSAI, s. 23.03.2016, mära, raudjas, i. Vigvam, e. Rage, ei. Rosett, kasv. ja om. OÜ Tihuse Turismitalu
Mõõdud: 143 – 189 – 17,5
Mära kuulub Ali 3153E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8,5 8 7 8 7,5 7 8 54
H.K. 8 7,5 7 8 7 7 8 77,14%
A.M. 8,5 8 7 8 7,5 7 7,5

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Väike pea, lühike kukal, lühike kael, lai rind, keskmine turi, tugev abaluu, keskmine selg ja nimme ning keskmine libajas laudjas. 3. Lühem esijalg ja tugevad liigesed. Esijalgade seis lai ja taatsine, tagajalgade seis harkvarbne veidi. Käik eest kitsas. 4. Samm on hea rütmiga ja vaba ning astub üle jälje. 5. Traav on lühike, piisava pikkusega sellele hobusele, heas tasakaalus ja hea rütmiga. 6. Galopp on heas tasakaalus, hea rütmiga, piisava pikkusega, aga veidi raskepärane. 7. Meeldiv ja püüdlik hobune.

8. VIOLETTA, s. 08.04.2015, mära, kollane, i. Vaks, e. Ekstra, ei. Elkar, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 155 – 194 – 20,5
Mära kuulub Ludu 2677E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8 8 7,5 8 7 7 8 53,5
H.K. 7 8 7,5 8 7 7 8 76,43%
A.M. 9 8 7,5 8 7 7 8

1. Tugevamat tüüpi eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud. 2. Keskmine pea, keskmine kukal, lühemapoolne kael, pikem keskmise kõrgusega turi, tugev libajas abaluu, keskmise pikkusega selg, keskmine nimme ja tugev libajas laudjas. 3. Jalgade seisud korrektsed. Käik kitsamapoolne. 4. Sammus astub järge ja töötab läbi selja. 5. Traavis hea liigeste töö, eest käik veidi seotud, ei tööta läbi selja, ja keskmise pikkusega. 6. Galopp on lühike ja pinges ning ei tööta läbi selja. 7. Rahulik, koostööaldis ja tasakaalukas, suurem ja tugevamat tüüpi mära.

9. VIU, s. 29.03.2017, mära, kõrb, i. Vaks, e. Loona, ei. Laaser, kasv ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 144 – 175 – 17,5
Mära kuulub Tella 2082E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8 7,5 7 8 9 7,5 8 55
H.K. 8 7 6,5 7,5 8,5 7 7,5 78,57%
A.M. 7,5 7,5 7 8 9 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmine pea, lühike kukal, sirge kael, tugev libajas abaluu, kitsas rind, lühike pikk turi, keskmise pikkusega selg, pikk nimme ja libajas laudjas. 3. Lühem esijalg. Esijalgade seis harkjalgne ja eetsirandmeline. Käigul esimene parem sõuab. 4. Samm piisava pikkusega, lõdvestunud, töötab läbi selja ja astub jälge. 5. Traav on väga avar ja lennukas, hea liigeste tööga, heas tasakaalus, aga vähese elastsusega. 6. Galopp on pinges, lühike, jäik. 7. Hobune jäi täna veidi pingesse.

10. VÕTE, s. 30.05.2018, mära, kollane, i. Vaks, e. Ekstra, ei. Elkar, kasv. ja om. Tihuse Hobuturismi talu
Mõõdud: 142 – 179 – 18
Mära kuulub Ludu 2677E emaliini.

  tüüp keha jalad samm traav galopp üld kokku
  8 8 8 7,5 8 7,5 8 55
H.K. 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 78,57%
A.M. 8 8 8,5 7,5 8 7,5 8

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Väike pea, lühike kukal, lühike kael, keskmine turi, pikk aga püstine abaluu, nõrk nimme ühendus ja tugev libajas laudjas. 3. Lühem esijalg. Esijalgadel pikem sõrgats, tagajalgade kannaliiges võiks olla parem. 4. Samm hea rütmiga, aga selg jääb veidi pingesse nind astub üle jälje. 5. Traav on hea õlavabadusega, avar, piisava õhufaasiga, hea rütmiga , aga pinges seljaga. 6. Galopp on samuti hea rütmiga, tasakaalus ja piisava pikkusega. 7. Täna jääb veidi pingesse, aga muidu tasakaalukas mära.