EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik noorhobuste ülevaatus Muuksis

26.12.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Muuksis.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta.

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: Anu Matsoo ja Ingrid Randlaht

Protokoll:

1. MUUKSI TRALLA, s. 12.05.2014, mära, hõbemust, i. Teik, e. Reia, ei. Rotser, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe
Mõõdud: 142 – 182 – 18.5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  9 8.5 7 8 8.5 8 8.5 57.5
I.R. 9 8 7 7.5 8 7.5 8 82.14%
A.M. 9 9 7 8 9 9 9  

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väga hästi väljendunud, märalik. 2. Imekas kuiv kerge pea, avar pea-kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, kitsas rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, hea ülaliin, keskmine nimme ja luip laudjas. 3. Normaalsed piisava pikkusega sõrgatsid. Väikesed kanna- ja randmeliigesed. Esitajlgade seis kitsas ja taatsirandmeline, nööritud kämmal ja tagajalgade seis kitsas ja harkvarbne. 4. Samm on hea rütmiga, tasakaalus, energiline, aktiivse selja ja jalgade tööga ning piisava üleastumisega, aga kitsas. 5. Traav on samuti hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga nin avar. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse selja ja jalgade tööga. 7. Heade proportsioonidega, märalik ja suure liikumisega hobune.

2. MUUKSI TIRI, s. 20.12.2016, mära, raudjas, i. Muuksi Traks, e. Muuksi Tikker, ei. Teik, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe
Mõõdud: 144 – 197 – 19.5

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8 8 7.5 7 8 8 8 54.5
I.R. 8 7.5 7.5 7 8 7.5 8 77.86%
A.M. 8 8 7 7 8 8 8  

1. Mitte tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. Kehaehituselt tasakaalus. 2. Keskmise suurusega pea, raskem pea-kaela liitumine, normaalne lõuapärade vahe, madal kaela liitumine, sirge keskmise pikkusega kael, keskmine rind, madal piisava pikkusega turi, sirge piisava pikkusega selg, keskmine nimme, ümar luip laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Tugevad hea kujuga kabjad ja keskmise pikkusega sõrgatsid. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed. Esijalgade seis veidi taatsirandmeline, tagajalgade seis harkvarbne. 4. Samm on sirgjooneline ja piisava üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, hea energiaga, eest avar ja aktiivse tagajalgade tööga. 6. Galopp on pinges ja jääb lühikeseks. Hüppel tähelepanelik, kiire ja aktiivse tagaosa tööga. 7. Elavaloomuline, sõbralik ja tähelepanelik noor mära. Veidi ponilik, temperamentne ja põnev mära.

3. MUUKSI TUISU, s. 03.12.2016, mära, hall, i. Muuksi Traks, e. Andante, ei. Anakee, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe
Mõõdud: 154 – 198 – 21

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  7 7 7 8 7.5 7 7 50.5
I.R. 7 7 7 8 7.5 7 7 72.14%

1. Mitte tõutüüpiline suuremakasvuline eesti tõugu hobune. Sugutüüp ei ole väga hästi väljendunud, mõjub ruunalikult. Kehaehituselt veidi allamäge. 2. Raske pea, normaalne lõuapärade vahe, keskmine kaela liitumine, kesmine sirge kael, keskmine rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, pikemapoolne selg, keskmine nimme, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 3. Kergelt taatsine seis jalgadel. 4. Samm on pikk, töötab hästi läbi selja, hea üleastumisega ning tagant kitsas. 5. Traav on selge rütmiga, aktiivne, energiline, hea elastsusega, esiotsal, hea impulsiga. 6. Galopp on energiline, aktiivne, sirge tagajalaga jookseb, selge rütmiga, aga kiirustades kaotab rütmi. Hüppel jõuline ja suure hüppega. 7. Ei ole harmooniline, mära tüüp vähe väljendunud. Temperamentne ja töökas mära.

4. MUUKSI TALVIKE, s. 22.11.2016, mära, valkjaskollane, i. Muuksi Traks, e. Ripsu, ei, Rolf, kasv. ja om. OÜ Muuksi Muhe
Mõõdud: 147 – 187 – 20

  tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
  8.5 8 7.5 8 8.5 7 8 55.5
I.R. 8.5 8 7.5 8 8.5 8 8 79.29%

1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp hästi väljendunud, märalik. 2. Kerge pea, normaalne lõuapärade vahe, kõrge kaela liitumine, keskmise pikkusega kael, lai rind, keskmise suurusega piisava pikkusega turi, keskmise pikkusega selg, ümar laudjas ja keskmine sabaasetus. 4. Sammus töötab hästi läbi selja. 5. Traav on aktiivse tagajalgade tööga, hea avanemisega eest, elastne ja töötab läbi selja. 6. Galopp on selge 3-taktilise rütmiga ning tasakaalus. 7. Sümpaatne noor mära, tasakaalukas ja hea temperamendiga.