EHKAS –  Eesti hobuse eest

Piirkondlik Noorhobuste ülevaatus Ohukotsus

18.07.2020 toimus piirkondlik noorhobuste ülevaatus Raplamaa, Ohukotsus.

Protokollis on ära toodud hindajate hinded eraldi ning lõplik hinne.  Peale komisjoni töökoosolekut on võimalik lisada ka sõnalised kirjeldused hobuste  kohta.  Sõnalised hinnangud aitavad mõtestada lahti ka neid hindepunkte, mis koosnevad mitmest osast nagu tüüp, keha, jalad, hüpeja galopp ning üldmulje. Samuti hindajate kirjeldused ja arvamused hobuse erinevate omaduste ja kehaehituse kohta. 

Hinded jaotuvad järgmiselt. Tüüp (tõutüüp ja sugutüüp)- keha – jalad (esijalad – tagajalad, käigu korrektsus)- samm-traav- galopp ja hüpe (hüppe esitamine ei ole kohustuslik kuid soovituslik. Kui see on esitatud, moodustub hinne kahest komponendist) – üldmulje (hobuse käitumine, temperament, kohanime jms.)  Ülemisel real on lõplik protokolli hinne ning viimases lahtris hinnete summa.

Hindajad: A. Matsoo

Protokoll:

1. ALOORA, s. 02.06.2016, mära, hall, i. Aiken, e. April, ei. Apollo, kasv. Ja om. Egmont Välja
Mõõdud: 143 – 178 – 18,5

tüüp keha jalad samm traav galopp/hüpe üld kokku
8 8 6,5 8 7,5 7 8,5 53,5
A.M. 8 8 6,5 8 7,5 7 8,5 76,43%

 1. Ilma märgatava võõrveresuse mõjuta tõutüüpiline eesti tõugu hobune. Sugutüüp väljendunud, märalik. 2. Keskmise suurusega kuiv pea, hea lõuapärade vahe, keskmise pikkusega kael, hea kaela liitumine, madal piisava pikkusega turi, piisav selg, pikk nimme ja luip laudjas. 3. Mittekorrektsed piisava suurusega kabjad. Esijalgade seis lai ja veidi taatsine, tagajalgade seis hea. Piisava suurusega kanna- ja randmeliigesed ning keskmise pikkusega sõrgatsid. 4. Samm hea rütmiga ja tasakaalus, aktiivse selja tööga ning hea üleastumisega. 5. Traav on hea rütmiga, tasakaalus, aktiivse selja tööga, aktiivse jalgade tööga aga sooviks veidi enam energilisust. 6. Galopp on hea rütmiga, tasakaalus, elastne ja lennukas, aktiivse jalgade tööga. Hüpe jääb lamedaks, esijalgade töö kiire, aga tagant aeglane. 7. Sebroidsed märgised. Kuulekas ja töökas mära. Hea mära aretusse, täku valikul jälgida jalgade seisu.